marts 2009

You are currently browsing the monthly archive for marts 2009.

“Småligt” kalder min tidligere partiformand Uffe Ellemann-Jensen kritikken af Bendt Bendtsens jagtrejser, golfture og privat kørsel i ministerbil (Berlingske d. 31/3).

Når man har et vigtigt offentligt embede må man i sagens natur acceptere lidt mere nyfigenhed fra offentlighedens side, end som privatperson. En offentlig person skal også have lov at være privat, men når Bendtsen bruger ministerbilen er jo netop ikke privat. Det er på grund af hans embede som minister. I samfundets tjeneste.

Og det kan jo godt undre en eller anden, at ministeren bare kan bruge sin erhvervs/ministerbil til privat kørsel. Den går jo ikke for alle her i landet!

SKAT har jo – på foranledning af lovgiverne i Folketinget – hidtil med nidkærhed udvist en stram fortolkning af privat kørsel i firmabil. Blot det at en selvstændig eller ansat har mulighed for at bruge erhvervsbilen privat (uanset om man gør det eller ej), har jo udløst beskatning som fri bil. D.v.s. skat mindst kr. 40.000 om året.

Så er det jo man kan undre sig over at erhvervsministeren glad og fro kan køre gratis til alle former for private arrangementer og bagefter bare kalde det “erhvervs-“jagt eller “erhvervs-“golf. Den var altså ikke gået for tusindvis af almindelige danskere, hvor skattefars hammer falder med det samme! For slet ikke at tale om de, som har kørt privat i gulpladebiler.

Jeg kan være tilbøjelig til at give Uffe Ellemann ret i, at kritikken er smålig, men småligheden er ikke startet med denne sag, den er startet med den måde som Folketinget selv har behandlet tusindvis af danskere på gennem årene.

Tags: , , , , ,

Haves: En unik industrihistorie. Rustikt spændende byggeri og utrolig mange m2, der kan bruges til oplevelser. Stedet er Maglemølle, tæt på Næstveds centrum. Det skal vi udvikle.

Da papirfabrikken lukkede, fik Maglemølle Erhvervspark dygtigt omdannet området til et mekka for mindre virksomheder. Men, der anes en udløbsdato i horisonten: Bygningerne slides. Indenfor de kommende år skal der investeres millionbeløb i vedligehold. Det er tid til plan 2.0 for Maglemølle.

Vi skal bruge den udfordring til at skabe en helt ny bydel. Det gjorde kommunen på kasernen da Gardehusarregimentet blev tvunget til Slagelse og kasernens 46.000 etagemeter i det hidtil ”lukkede land” er omskabt til en bydel med boliger, uddannelsesinstitutioner og erhverv.

Det samme kan ske på Maglemølle, bare med andre ingredienser. Boliger er ikke en mulighed, da loven forhindrer permanent bolig og erhverv sammen. Men, der er rigeligt andre formål. De store haller er som skabt til kulturaktiviteter og hvorfor ikke omdanne kraftcentralen til kontorer som en historisk pendant til Max Bank nye højhus ved den tidligere fattiggård.

Arkitekturen lægger op til oplevelser. De røde bygninger er fine eksempler på dansk industribyggeri og blander store ”klodser” med åbne pladser, løbegårde og små bygninger. Nye indtryk venter om hvert hjørne.

Gør som i Ruhr

I Ruhr-området i Tyskland har man stor erfaring med omdannelse af store industrianlæg.

Blandt de mere spøjse indslag er et pariserhjul, skåret ned gennem et gammelt tjærekogeri. Men hvad med en restaurant i kedelhallen, et badebassin for børnene eller et område for musik under åben himmel. Det behøver ikke være dyrt, men nyt og gammelt blandes, stort og småt ved siden af hinanden. Det giver oplevelser og gør området spændende.

Selv det rustikke forfald giver besøgende, når man bare lader naturen overtage igen, som i Landschaftspark Duisburg hvor områdets ”signatur” som industriområde roligt og sikkert bliver overtaget af naturen. Der er fyldt grus mellem de gamle jernbanespor som på den måde fungerer som stier i området.

Mulighederne på Maglemølle er mange: Kultur, iværksætteri, kontorer, musik, kunst og oplevelser. At udvikle de 90.000 m2 er en fælles opgave for kommune, havn og Erhvervspark.

Det er i modgangstider man skal forberede sig på opsvinget. Lige nu er alt sat på pause, men det vil igen blive attraktivt at investere. Måske først i 2011 måske først i 2013, men med en masterplan for Maglemølle der giver plads til erhverv, kultur og bymiljø er vi godt klædt på vej når investorerne vender tilbage.

Tags: , , ,

Frank Jensen, Christine Antorini, Tine Auervig-Huggenberger – der er snart ikke det socialdemokratiske topnavn (og tidligere socialdemokratiske topnavn), som ikke er nævnt som Ritt Bjerregaards afløser som S-borgmesterkandidat i København. Ritt var jo selv en kendis som blev udpeget til jobbet.

Godt nok har integrationsborgemster Jacob Hougaard meldt sig som kandidat, men “man regner med at Frank Jensen vil blive valgt uden modkandidat,” d.v.s. “man” forventer at Hougaard trækker sig.

Nu skal jeg jo ikke kommentere på socialdemokraternes interne forløb, endsige forsvare integrationsborgmesteren, men jeg er trods alt glad for at være med i et parti, hvor man ikke desperat søger med lys og lygte efter en kendis – koste hvad det vil – men i et Venstre, hvor man godt kan bruge en af de kræfter som rent faktisk har arbejdet med lokalpolitik på Rådhuset, nemlig Pia Allerslev.

Det bliver måske et særsyn de kommende år. Mere og mere er det åbenbart vigtigere  at trække udefrakommende politiske kendisser ind, end satse på de som udfører et godt solidt arbejde i hverdagen.

Man gør stille og roligt lokalpolitik til præsidentvalg, med mere forkus på fest og farver, end realpolitik og viden om de faktiske forhold i kommunen. Ritts vidtløftige løfter om 5.000 boliger til 5.000 kr. om måneden viser det klart. Afstanden mellem løfter og realpolitik bliver større og større.

Kendis-effekten er ikke nødvendigvis nogen garanti for god kommunalpolitik.

Tags: , , ,

Finanstilsynet tager nu fløjlshandsken af siger tilsynets nye direktør. Der skal både gives pålæg til bankerne og offentliggøres, hvis der er problemer.

Jamen så er alt jo godt…..bare 2 år for sent!

“Fighters+Lovers” støtte til FARC og PFLP er ulovlig! Det er den helt rigtige afgørelse som Højesteret har truffet. Man kan ikke støtte terrororganisationer og bare kalde det “frihedskamp.”

Med de oplysninger som man har om FARC og PFLP er der ingen tvivl om, at der er tale om organisationer som arbejder med vold, krig og tilfangetagelser som deres primære virkemidler.

At støtte de organisationer er ikke solidaritet. Der er uden tvivl rigtig mange som arbejder i både Colombia og i Gaza man kan vise solidaritet med, uden at det betyder penge til terror. Men, det har måske ikke helt samme opmærksomhedsskabende effekt at sende pengene til Folkekirkens Nødhjælp… 

“Fighters+ Lovers” har gået efter at støtte de mest militante foreninger (PFLP var i øvrigt også på Blekingegadebandens donorliste), og på den måde været med til at støtte vold og elendighed. Derfor er Højesterets straf helt rimelig.

Tags: , , , ,

Ingen elev skal flyttes til en anden skoleafdeling, end den forældrene ønsker. Det blev beslutningen i byrådet  – efter 2 timers drøftelse – mandag d. 23. marts.

Rent teknisk blev formuleringen at “byrådet lægger til grund” at ingen elever skal flyttes mellem afdelinger imod forældrenes ønske. Det betyder i virkeligheden det samme, nemlig at byrådet nu har lagt en forudsætning for skolebestyrelsernes arbejde: Ingen elever skal tvangsflyttes.

Nu er alle problemer ved skolesammenlægningerne næppe løst. Sammenlægningerne er stadig en dårlig beslutning; men den er taget af det socialdemokratiske flertal af byrådet og det må man leve med. Men, skolebestyrelserne skal have tak for deres saglige indspark i debatten. Stille og roligt har skolebestyrelserne fået flyttet byrådet. Det er dygtigt gjort.

For Venstre er det vigtigt at der stadig er skole på alle skoleafdelinger – og at eleverne ikke skal tvangsflyttes mellem skoleafdelinger.

Tags: , , , ,

Der tales meget om dårlig ældrepleje i disse år.

Næstved Byråd har netop vedtaget den seneste “servicedeklaration,” for ældreplejet. I servicedeklarationen står, hvad man som ældre og plejekrævende kan forvente.

Ældrerådet, som er et folkevalgt organ blandt pensionister ældre i kommunen, har gennemlæst hele dokumentet grundigt. De havde kun een kommentar: At man skriver “De” i breve til borgerne i stedet for “du.”

Det forslag sagde byrådet ja til, og så kan man jo glæde sig over, at når forslagene til forbedring er på det niveau, så kan det ikke gå helt dårligt med ældreplejen i Næstved!

Tags: , ,

Byggelegepladsen Kilden er en oase midt i byen. Med kaniner, ponyer og ikke mindst en masse glade aktive børn. Men, Kilden stod for skud i de kommunale beparelser, hvilket betød væk med dyrene og halvering af åbningstiden.

Men, det er nu aflyst, og heldigvis for det. Forældre og pædagogerne for de aktive børn har selv sammensat en sparebuket, og sagt ja til højere forældrebetaling, for at bevare legepladsen.

Jeg synes det er rigtig godt at forældrene tager initiatv og ansvar. Det skal vi politisk bakke op, så Kilden kan fortsætte som et grønt åndehul midt i markkvarteret.

Tags: ,

Regeringen har nu givet kommunerne lov at bruge 2 mia. kroner mere på anlæg.

Derfor har undertegnede bedt om at vi på mandag i Næstved kommunes økonomiudvalg drøfter hvor meget ekstra vi må bygge og laver en plan, så vi kan komme hurtigt igang – før sommer.

Umiddelbart er der flere sager som kan “hives frem af skuffen” bl.a.:

1. Ny børnehave på Maglebjerg. Maglebjerg er et af Næstved bys største nybyggeromr�der og forældrene har længe efterlyst flere pasningspladser.

2. Fremrykning af skolebyggeri ved Glumsø skole som blev skubbet i budgetlægningen.

3. Vedvedligeholdelse af vejnettet

4. Flere penge til vedligehold af kommunale ejendomme nu hvor en stor del af budgettet går til skimmelsvamp på Herlufmagle skole.

5. Sportshal og faglokaler ved Digtervejsskolen

Bare som eksempler.

Vi må derfor lave en plan. Først skal vi være klar over, hvor meget ekstra vi må bruge. Dernæst hvor meget kommunen kan låne – eller får frigivet af deponerede penge – så vi er klar med projekter hvor spaden kan stikkes i jorden inden sommer.

Også i Næstved kommune stiger arbejdsløsheden blandt bygge- og anlæg, så det er kærkomment hvis regeringens tiltag kan sætte gang i det lokale byggeri igen.

Tags: , , ,

Lene Espersen foreslår nu at revisionspligten afskaffes for selskaber med under 72 mio. kr. i omsætning. Det er mange selskaber, som nu kan slippe for revision og vupti: En kæmpe lettelse for erhvervslivet – mener ministeren! Hvilket kun viser, at ministeren ikke kender den virkelige verden.

Ministeren afskaffer jo ikke samtidig årsregnskabsloven! Eller skattelovgivningen. Eller myndighedernes ret til at se et regnskab, ovenikøbet flere år efter! Altså skal selskaberne alligevel lave et regnskab og lur mig om ikke de fleste – klogeligen- går til en revisor for at bruge dennes specialviden på det felt.

Mon ikke også mange  banker og kreditinstitutter, ikke mindst nu, gerne vil have stor grad af sikkerhed for at tallene er i orden, og derfor kræver reviors erklæring på regnskabet? Jeg tror det.

For slet ikke at tale om at langt de fleste virksomheder jo gerne vil have et retvisende regnskab, ganske enkelt for at se om de tjener penge.

Alt i alt er ministerens stort anlagte lempelse derfor ren facade og tom snak.  Platuglerne får frit spil til at indsende dårlige regnskaber (dem kan SKAT jo så bruge tid på dem bagefter). Men, de borgere som ønsker at holde lovgivningen får ingen nævnværdige lempelser.

Jeg er revisor, men tro mig: Jeg er ikke  bange for revisionspligtens afskaffelse. Vi får rigeligt at lave alligevel! Og, til Lene Espersen: Brug dog tiden på nogle virkelige lettelser i stedet for!

Tags: , , , , , , ,

« Older entries