juni 2009

You are currently browsing the monthly archive for juni 2009.

Så vedtog det socialdemokratiske flertal alligevel at bruge penge på Herskabsstald på Rønnebæksholm.  I første omgang skulle der bruges godt 7 mio. kr. på projektet, men nu koster det 9,5 mio. kr.  De to 2,5 mio. man mangler skal så findes “et andet sted.” D.v.s. der skal spares på andre områder i Næstved kommune.

Og, hvorfor skal vi så have ombygningen? Ja, dels for at kunne viste kunst og for – som et S-byrådsmedlem argumenterede i byrådssalen: For at få en festsal når nu Næstved kommune ikke længere kan bruge salen i Brogade 2 til middage o.s.v.

Det holder naturligvis ikke. Herskabsstalden er et luksusprojekt. Det er godt nok, men der er ikke penge nu. Længere er den ikke. Beklageligt at Socialdemokraterne alligevel valge at bruge pengene. De kunne ærlig talt være brugt bedre på skoler og børnehaver.

Tags: , ,

Jeg er blevet spurgt, om ikke det er en god idé at ombygge herskabsstalden på Rønnebæksholm, når nu Realdania gerne vil give penge til projektet.

Og, ja det er det da. Men, problemet er jo at Næstved kommune i øvrigt mangler penge. Kassen er ved at være tom og så bliver de 2 millioner kr. som kommunen skal skyde ind i projektet også et beløb vi er nødt til at regne med.

Ovenikøbet samtidig med, at der planlægges besparelser på de bløde områder: Børnepasning, skole, ældre o.s.v.

Politik er jo ikke videnskab, hvor man præcist kan sige hvornår “nok er nok”. Hvornår vi skal holde igen med luksusprojekter (som herskabsstalden) til fordel for andet. Hvis kommunen havde 400 millioner kroner i kassen så var der råd til herskabsstalden.

Men, det er der ikke. Snarere tværtom: Vi nærmer os et reelt nul i kassen.

Set på den baggrund må man sige nej til dyre projekter og koncentere sig om kommunens daglige drift. Derfor er min indstilling til Byrådet: Udskyd herskabsstalden. Udskyd Axeltorv. Og lad os bruge kræfterne på at få den daglige drift til at fungere optimalt.

Tags: , ,

Axeltorv og skulpturer. Herskabsstald på Rønnebæksholm. På den ene side skal der spares, på den anden side mener borgmester Henning Jensen (S) der er råd til store byggeprojekter. 

I de politiske udvalg hører vi at “situationen er alvorlig,” at “Næstved er blandt de 5 fattigste kommuner målt på likviditet” og direktionen er udnævnt til “sparebande” for at finde spareforslag.

Samtidig slår borgmesteren ud med armen og siger ja til mange millioner på Axeltorv og ja til millioner til Herskabsstald på Rønnebæksholm (begge dele behandles på byrødsmødet mandag d. 22.6.).

Altimens pusler borgmesterens egne embedsmænd med forslag om f.eks.: Nedsat timetal i folkeskolen til lovens minimum. Kortere åbningstid i børnehaverne. Spare på ældre. Spare på hjælp til handicappede. o.s.v.

De store armbevægelser med millionprojekter hænger ganske enkelt ikke sammen med den kommunale virkelighed “på gulvet.”

Fredag glæder borgmesteren sig over at der kommer nye penge til forsømte skoler og omfartsvej. Jeg deler den glæde, særligt da det er VK-regeringens fortjeneste.

Men, det løser jo ikke kommunens grundlæggende problemer og derfor bør lokale prestigeprojekter udsættes.

Tags: , , , , , , ,

Dansen om slattenpatten.

Alle synes det er en god ide at støbe statuen i bronze, men ingen vil betale.

Det er ikke det eneste problem. Samtidig skal Axeltorv renoveres, men Næstved kommunes direktører  foreslår at udskyde renoveringen fordi kommunen mangler penge! Det er ærlig snak: Er kassen tom, har man ikke råd til dyre projekter.

Det er derfor slet ikke sikkert at Slattenpatten kommer til at stå på et nyrenoveret Axeltorv – med mindre politikerne alligevel bruger over 3 millioner kroner på Axeltorv i år. Noget vi må sige klart nej til!

Vi kan ikke bruge millioner på nye fliser, når man samtidig skal spare 1,5% på penge til ældre, handicappede, udsatte børn og unge o.s.v.

I den situation må luksusbetonede projekter – bl.a. Axeltorv – udskydes. Slattenpat eller ej.

Det er oplyst at torvet kan holde 10 år endnu, før renovering er absolut nødvendig, så teknisk bør der ikke være problemer.

Og, skulle man få samlet penge ind til “Slattenpatten” så kan hun passende stilles, hvor hun blev født: På  kunstcenter Rønnebæksholm!

Tags: , , ,

Man kan mene meget om demokrtiet som styreform  og, hvordan det virker. Churchill sagde at demokratiet er ikke den bedste styreform, men det er den bedste af de styreformer vi kender. Nu skal jeg ikke svinge mig op i churchill´ske dimensioner, men set her fra Ll. Næstved Skole, hvor jeg har tilbragt søndagen som valgtilforordnet (ja, det hedder det når man er med at afvikle valget), ja så lader det til at demokratiet fungerer og folk er meget interesseret i, at deltage i det.

Dels har vælgerne myldret ind, hvilket er usædvanligt for et EU-valget. Dels er selve afstemningsformen et bevis på de levende folkestyre. Her på stedet har 14 frivillige almindelige danskere været med til at afvikle valget. Kommunen har stillet med 2 embedsmænd, men det er er de menige borgere som står for alt fra kontrol af valgkort, udlevering af stemmesedler og, ikke mindst, optællingen.

Sådan er det over hele landet. Almindelige borgere, sædvanligvis medlemmer af de politiske partier, står for den praktiske afvikling af valget.

Måske vil det være lettere pr. SMS eller over internettet, men vi har et aktivt og levende folkestyre. At vi stemmer med papir og blyant virker nok gammeldags, lidt fossilt. Men, når du kommer som vælger til dit valgsted møder du en række engagerede og positive mennesker som står for folkestyret.

Kald mig naiv, men jeg mener det er selve legemliggørelsen af folkestyret og at det har en stor pædagogisk virkning. Folkestyre – demokrati – er ikke bare noget “langt væk.” Nej, folkestyret er noget både du og jeg har tæt på – og det er ikke IT-eksperter men vore ligesindede som står for det i praksis. Det er stort.

Tags: , , ,

Min tidligere partiformand Uffe Elleman-Jensen savner begejstring fra Venstres EU-kandidater – ja fra den borgerlige fløj i det hele taget. Til gengæld er begejstringen over EU tiltaget på venstrefløjen, hvor f.eks.  Margrethe Auken og andre fra SF jo næsten ikke kan få samarbejde nok.

Måske skal Uffe søge forklaringen her: Da Uffe var Danmarks bedste udenrigsminister i 80´erne havde EU fokus på frihandel og frit marked. F.eks. EF-pakken i 1986.

Men, i de senere år er EU mere optaget af regulering og central styring. Her er det at liberale og borgerlige siger fra. EU er jo ved at blive et socialdemokratisk styringsprojekt. Dét har vi ikke brug for.

Derfor savnes begejstringen. Tilslutningen til EU er der stadig, men udviklingen går ærlig talt i den forkerte retning. Vi skal have mindre centralt styre og mere frit råderum. Så vil også de borgerlige vælgere finde deres EU-optimisme igen – og måske endda finde EU-sokkerne med de gyldne stjerner frem igen.

Tags: , ,

I modsætning til Rikke Kristensen (læserbrev i Sjællandske d. 29.5.), finder jeg det helt naturligt at smørrebrødsforretninger og restaurationer kan byde på maden til børnehaverne (når kommunen skal levere mad fra 1.1.10.).

Det er dels for at give institutionerne flere valgmuligheder, dels for at give vores lokale erhvervsliv chancen for at være med.

Sundheden skal naturligvis være i top – det giver sig selv – og det sikrer kommunens udbudskrav.

Allerbedst er det, hvis maden kan tilberedes af børn og pædagoger på stedet, i selve børnehaven. Men, det udlukkes desværre af mangfoldige regler og paragraffer, så det kan vi ikke.

Alternativet er plasticpakket kølemad leveret fra det kommunale centralkøkken 1-2 gange i ugen. Ikke at den mad er dårlig, bestemt ikke, men særligt spændende synes jeg nu heller ikke det virker og jeg er sikker på at forældrene har en helt anden forventning.

Derfor skal vi spørge lokale fødevarevirksomheder, om de kan være med at levere god og frisk mad til børnehaver og vuggestuer, hver dag.

Tags: , , ,