juli 2009

You are currently browsing the monthly archive for juli 2009.

Turistforeningen vil køre veterantog på det gamle spor gennem byen til Maglemølle til næste år. Det er en god idé som tidligere DSB-mand Georg Bentzen står for.
 
Med et lille glimt i øjet kan man sige at Næstved allerede har veterantog. Endda Danmarks eneste veterantogsbane i daglig drift: Sydbanen! De blå (tidligere røde) togvogne på Sydbanen er vel så gamle at man kan tale om veterantog! Måske Turistforeningen kan bruge det i en kampagne?

Tags: , ,

En borgergruppe fra Rislev er dybt fortørnede på Næstved kommune, fordi kommunen har solgt Rislev forsamlingshus til Næstved Fri Skole og ikke til borgergruppen.

Lad det være klart: Borgerne har stensikkert ret på et punkt: Salget af forsamlingshuset er stik i mod kommunens egen politik for landdistrikterne og det bliver interessant at høre den socialdemokratiske formand for Borger og lokaldemokratiudvalget redegøre for, hvordan kommunen dels kan sælge forsamlingshuset til andre end de lokale borgere, når kommunen samtidig skriver i sin landdistriktspolitik at man netop vil støtte lokale initiativer.

Sagsgangen har heller ikke været god. Faktisk kan man sige, at Økonomiudvalget (og Byrådet) nærmest er blevet kuppet af forvaltningen. I maj måned besluttede Økonomiudvalget (som bl.a. håndterer køb og salg af kommunal ejendom) at forvaltningen skulle forhandle med Rislevborgerne om, at borgerne kunne leje forsamlingshuset.

Det skete bare aldrig.

På Økonomiudvalgets møde i juni kom der så pludselig en sag frem om salg af huset. Forvaltningen havde gennemført en budrunde og der var kommet 3 bud: Borgergruppen, en privat mand og Næstved Fri Skole havde budt. Sidstnævnte højest og borgergruppen lavest.

Så sidder man der, som byrådsmedlem. På den ene side skulle forvaltningen forhandle. Det var ikke sket. Ansvaret herfor er kommunaldirektørens og borgmesterens – det er dem som forbedreder sagerne. På den anden side var der gennemført en budrunde og de bydende har krav på, at man tager stilling til deres bud. Derfor indstillede man at huset blev solgt til Næstved Fri Skole, hvilket byrådet efterfølgende godkendte.

Nogle byrådsmedlemmer mener så nu, at de ikke har kendt til at borgergruppen har afgivet bud og det er rigtigt, at læser man kun sagen i dagsordenen til byrådsmødet, så står der intet om borgergruppens bud. Jeg gætter dog på, at man i de politiske partier har drøftet sagen før byrådsmødet, så de fleste byrådsmedlemmer har været orienteret.

Alt i alt en uheldig sag for kommunen og en dårlig sagsbehandling. Dels fordi forvaltningen ikke gør, som politikerne har besluttet. Dels fordi sagen er dårligt beskrevet til byrådsmødet. Det bør give en næse til embedsmændene og en lektie til politikerne om, at vi ikke altid skal have så travlt.

Tags: , , ,

Stakkels Søren Søndergaard, Jens Peter Bonde, Pelle Voigt og hvad de nu hedder allesammen, de gamle venstrefløjsfolk, som blev registreret af PET.

De klager nu over, at de blev overvåget. Urimeligt at overvåge demokratisk valgte politikere, siger de i håb om en vis sympati. Dén får de ikke her. Disse politikere arbejdede i 70´erne og 80´erne konsekvent for at afskaffe demokratiet og indføre et socilistisk “folkedemokrati” eller det som var værre: Et kommunistisk diktatur.

Det er ikke længere end 20 år siden den nu charmerene Ole Sohn stod sammen med Eric Honecker ved DDRs 40 års jubilæum og hyldede den tyske “arbejder- og bondestat”, få måneder før DDR gik i opløsning. Ikke med kommunisterens gode vilje, men folkets magt!

En anden “forfulgt,” nemlig Søren Søndergaard er i dag medlem af Enhedslisten. Et parti, hvor man stadig drømmer om at “en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse tager magten”  – altså en socialistisk revolution hvor folket med våben i hånd tager magten. Er det særlig demokratisk?

Set i afstanden på 20 år mellem dengang og nu, kan det måske virke overdrevet at PET brugte tid og kræfter på venstrefløjen. Men, tiden var en anden. Venstrefløjen arbejdede konsekvent for at destabilisere demokratiet, imod NATO og handlede aktivt i Sovjets interesse. F.eks. i fredsbevægelsen, hvor kommunisterne var meget aktive.

D´herrer og damer fra DKP, SAP, KAP, marxister/leninister har ingen anledning til at opføre sig som forfulgte udskyligheder. Havde de fået magt og held med deres politik, var Danmark ikke forblevet demokratisk, men derimod et socialistisk diktatur.

Tags: , , , ,

Det er sommer og det er “agurketid.” Dette udtryk betyder i journalistisk forstand, at pressen ikke har så meget (vigtigt) at skrive om. Folketinget holder lukket, så er er ikke nyt fra den kant og samfundet kører i det hele taget på lavt blus.

Så er der at de sager som normalt vil blive regnet som uvæsentlige – eller lidt mærkelige – kommer i centrum. F.eks. foreslår Benny Engelbreckt fra Socialdemokratkiet at man skal forbyde bilkørsel ved Løkken strand! Er det nu blevet en landspolitisk mærkesag for socialdemokraterne? Og, hvad har tænkt sig med de tusindvis af feriegæster som kommer i bil? Hvor mange kvadratkilometer land skal asfalteres for at bilerne kan holde parkeret bag stranden? Ikke særlig gennemtænkt.

Et andet pudsigt forslag kommer fra SF, som nu plagierer – eller måske vil overhale Dansk Folkeparti – på dyrevelfærd. Dyrevelfærdsordfører frk. Lauritzen foreslår en smiley-ordning for dyrepensionater! Altså at samfundet – ordføreren ved endnu ikke rigtigt hvem – skal føre tilsyn og mærke dyrepensioner. Som om myndighederne ikke i forvejen har nok at gøre med kontrol af alskens lovgivning. Mon ikke man kan overlade det til ejeren af hunden eller katten, om de vil bruge den pågældende dyrepension eller ej! Man kan jo f.eks. bede om at se forholdene, inden man overlader sit kæledyr til pensionsbestyreren; det behøver man ikke en smileyordning for.

Ja, det er agurketid. Nu har jeg gjort mit lille bidrag i den lette garde ved at kommentere disse to, temmelig letbenede, forslag. Og, naturligvis er landspolitik jo ikke økonomi og forsvarsforlig hele tiden. Meeen, man kunne måske alligevel ønske sig, at hvis folketingets medlemmer ikke har mere fornuftigt at sige – så kunne de jo bare lade være.

Tags: , , , ,

S-kronprins Carsten Rasmussen vil bygge nyt plejehjem i Digtervejskvarteret. Jamen, hvorfor ikke bruge det, man allerede har: Herlufsholmhjemmet! Det ligger det om noget perfekt i området, ikke mindst naturskønt.
Det har før været forslag om at ombygge Herlufsholmhjemmet til omsorgsboliger. Et godt forslag. Men, for et par måneder siden ønskede Socialdemokratiet de planer taget af bordet for at sælge bygningerne til private (kommunen mangler jo penge).
Men, når nu Carsten Ramussen mener der er behov for plejehjem, så se på Herlufsholmhjemmet. Det skal ombygges og renoveres, men vi har bygningerne og de ligger godt.

Tags: , ,

Hvorfor har vi ikke en bycykel i Næstved? Forslaget har vist været oppe et par gange over de seneste år – ligesom forslaget om fælles indkøbsvogne for alle butikkerne – men er strandet.

Nu foreslår byrådskandidat Andreas Reinholt Hansen at man indfører bycykler i Næstved. Jamen, hvorfor ikke. Når man kan i København, kan man vel også i Næstved. Princippet i København var, at private virksomheder sponsorerede cyklerne og det har vel haft en vis succes, men er ikke uden problemer: Tyveri, hærværk, og ødelagte cykler. De skal jo også repareres.

Jeg vil opfordre Andreas til at skrive til Næstved Erhvervsråd om sagen. Det er jo der virksomhederne er repræsenteret og dem der i givet fald skal være med at betale.

Er det en kommunal opgave at stille bycykler til rådighed? Nej. Det offentlige skal sørge for den kollektive trafik, men biler og cykler er noget borgerne selv skal tage sig af.

En reklamefinancieret bycykel: Ja tak. Kommunale bycykler: Nej tak. Kommunen skal bruge pengene på kerneområderne.

Tags: ,

Nu er de nye EU-parlamentsmedlemmer ved at fordele posterne i det ny parlament. I Danmark har der været meget fokus på i hvilken gruppe Dansk Folkeparti ville placere sig, men det er jo reelt kun et marginalt spørgsmål.

Parlamentet har to store grupper: Den konservative og den socialistiske. Disse to store grupper er nu enedes om at fordele magten, så de konservative får formandsposten i parlamentet de første 2½ år af den 5 årige periode og socialisterne de sidste 2½ år.

Uagtet at de konservative grupper i parlamentet har flertal, deler man altså magten.

Det lyder jo meget demokratisk, men er det nu også det? Vælgerne – vi – har jo ikke stemt lidt på en konservativ og lidt på en socialist og lidt på en liberal. Vi har stemt på personer som repræsentere enten det ene, eller det andet. Og så må vi forvente at få også får enten det ene, eller det andet.

I stedet får vi en del af koncensusmaskineriet og det bliver lidt svært at se, hvorfor man egentligt skal stemme? De store grupper fordeler jo alligevel magten for – uha – næste gang er det måske socialisterne der har flertal i Parlamentet og hvad så hvis de konservative har taget det hele denne gang, så får de måske ikke noget næste gang… I virkeligheden er det jo det, som er argumentet for at dele formandsposten.

Det kan godt være at denne magtdelingsmaskine synes helt fin set fra Bruxells, men det er en hån mod de millioner af vælgere som har stemt.

Tags: , , ,

Helle Thorning og partiformand Villy Søvndal har foreslået en millionærskat. Hvem skal skatten ramme:  Ja det er folk som tjener over en million om året. 

Sådan nogle skal også bidrage til velfærdssamfundet lyder lokketonerne fra Thorning (som om de ikke gjorde det i forvejen).

Man skulle næsten tro, at S politisk er låst fast et sted i 30´erne. I en klassekamp mellem de mange sultne arbejdere og de få rige (millionærerne) som ikke bidrager til samfundet. Men, sådan er det ikke. Høje lønninger betaler høje skatter i Danmark. Derfor er der også mange veluddannede som flytter fra landet.

Det er som om Thorning ikke indser, at dette er ikke en “dem/os” kamp hvor den stakkelse arbejderklasse med de fattige børn kæmer mod den rige  overklasse. Sådan er samfundet ikke mere. Ikke mindst takket være Socialdemokratiet. Hvorfor lever S så videre i den gamle forestilling?

I dag er verden global. Truslen mod velfærden kommer ikke fra de rige betaler for lidt, men fra at de rige og højlønnede flytter fra Danmark og bruger deres penge og viden til gavn for andre samfund end Helles, hvor man er mere optaget af at fordele, end forøge velfærden. 

Truslen i dag kommer fra forstenet tankegods. I stedet for misundelsesagtigt at bekæmpe høje lønninger, skal vi forsøge at få flere dygtige højtlønnede til landet – og holde på de gode hjerner. Det er en win-win situation, hvor samfundet udvikles og får mere at betale skat af.

Thorning forsøger at tale til nyfigenheden og  misundelsen, medens hun økonomisk jager dygtige ud af landet. Det er åh så gammeldags og det er taberpolitik  en global verden.

Tags: , , , ,

I Århus indfører kommunen – som alle kommuner jo skal – madordning i børnehaverne. Forældrene kan dog godt fortsat få lov at smøre de smås madpakke, hvis de vil. Men, de kan ikke blive fri for at betale til madordningen, ca. 450 kr. om måneden.

Til gengæld kan forældrene få refunderet madens pris, altså den mad fra den fælles ordning som de små skulle have spist hvis ikke forældrene alligevel smurte madderne. Det er ca. 300 kr som forældrene får retur fra kommunen – og derefter skal BESKATTES af!

Det er da et højdepunkt i absurditet.

Forældre der gør en stor indsats for at opfylde deres forælderrolle. Som betaler til en ordning de ikke benytter. Kun får 2/3 af pengene retur, og så skal de ovenikøbet skal betale skat af det!

Skal man grine eller græde?

Tags: , , ,

I følge Sjællandske må Lilly Ottesen ikke annoncere for jordbær med sit hjemmelavede skilt ved Rønnedevej. Stort problem mener de pligtopfyldende embedsmænd i Vejdirektoratet, men hvorfor?’

De mange små boder og udsalg med jordbær, kartofler, blomkål og hvad ved jeg, er en charmerende og populær del af den danske sommer. Og, naturligvis skal der skiltes synligt, så bilisterne – i god tid – kan nå at dreje af.

Det virker som om hedebølgen har ramt vejdirektoratets embedsmænd og gjort et simpelt skilt til et meget stort problem.
Må man anbefale noget svalende i sommervarmen, f.eks. en skål forfriskende nye jordbær med fløde.

Så falder sagen nok ned til naturlig størrelse og lad dog så skiltet stå de par uger det drejer sig om.

Tags: , ,