august 2009

You are currently browsing the monthly archive for august 2009.

Da den nye Næstved kommune blev dannet, var der samlet 356.200.000 kr. i den fælles kommunekasse. Det var, hvad de 5 gamle kommuner havde med ind i den nye store Næstved kommune pr. 31. december 2005.

Socialdemokratiet fik ved valget i november 2005 absolut flertal i byrådet. 17 medlemmer ud af 31 og kunne dermed bestemme selv. S fik borgmesterposten og de vigtige poster, men valgte også at dele lidt ud til de andre partier. F.eks. kom SF i Økonomiudvalget, DF fik en næstformandspost i Teknisk Udvalg og Venstre fik to udvalgsformandsposter. Men kan, alt efter temperament, så sige at det er for at sikre det brede samarbejde – eller for at få oppositionen til at holde mund.

Her, 4 år efter Socialdemokratiets store valgsejr er det tid at gøre status igen. Kassebeholdningen forventes pr. 31. december 2009 at være på 40.000.000 kr.  Altså omkring 1/10 af, hvad der var ved kommunens start.

Nu siger jeg ikke at det er socialdemokraterns skyld (alt sammen), men tallene taler deres tydelige sprog. 4 år med socialdemokratiet var dyrt.

Blandt andet fordi man ikke fik sparet i administrationen fra start. Blandt andet fordi der har været uhyggelig dårlig økonomistyring på anlægsprojekter. Blandt andet fordi man har brugt tid og penge på prestigeprojekter så som administrationsbygning, planlægning af Arena m.v.

Så på trods af at skatten er sat op med 0,3%, ejendomsskatten sat op med 3 o/oo og der er indført dækningsafgift på 5 o/oo er kassen tæt på at være kørt tom.

Der er brug for et politisk systemskifte ved valget i november 2009.

Tags: , , , , , ,

I Afghanistan skal man måske nu forhandle med de “moderate” i Taleban.

Hvornår er en talebaner moderat? Er det når han kun bruger små sten når kvinder er dømt til stening?

Der skal ikke forhandles med Taleban.

Tags: ,

I al ubemærkethed, så lider Næstved kommune i år store tab på salg af ejendommen (eller i det mindste: Manglende gevinster).

F.eks. har kommunen forsøgt at sælge Miljøcenteret, den tidligere Miljø- og Levnedsmiddelkontrol, som er en fin gulstensbygning beliggende tæt på åsen på adressen Ved Åsen 1.

Bygningen skulle oprindeligt sælges for 12,5 millioner kr. Pengene skulle gå til at betale rådhusbyggeriet i Rådmandshaven (vedtaget af Socialdemokratiet), der som bekendt blev nogle millioner dyrere end forventet.

Men, nej: Der er ingen køber til det tidligere miljøcenter. Så prøvede man med en option med et kraftigt afslag og den mulige køber haft haft nogle måneder til at undersøge sagen. Men, nej: Ingen interesse.

Nu skal bygningen så udbydes igen. Måske er den realistiske salgspris kun 6 millioner kr., og et salg en dårlig forretning.

Morale: Man skal ikke budgettere med store salgsindtægter på ejendomme og så bruge pengene med det samme.

Tags: , ,

Så kom skatteudspillet for S/SF. Det både taler til janteloven og lefler for vælgerne. Hovedbudskabet er: Passivitet belønnes! Folke med 1 million i indkomst skal straffes med en særskat på 6%. Altså ingen grund til at stræbe efter en høj indkomst – aktivitet straffes.

Bilisterne straffes. De som dagligt bruger bilen som arbejdsredskab eller til pendling straffes med kørselsafgift på 35 øre pr. km. En aktiv indsats kommer til at koste ekstra – og lur mig om ikke afgiften nok stiger betydeligt over årene.

Er S/SF virkelig uden på at jage alle initiativrige personer ud af landet – og lægge en forsvarlig dæmper på alle andre?

Tags: , , , ,

Næstved kommunes direktion foreslår at lukke og sælge Marvede gl. Skole. Nå ja, der skal jo penge i kassen, vil nogle mene, men så enkelt er det ikke.

Da man lukkede skolen som folkeskole, tilbage først i 90´erne, fik borgerne i lokalområdet lovning på, at de kan fortsætte med at bruge skolen som samlingssted. Til møder, kulturelle arrangementer, foredrag, foreningslokaler, idræt, fodbold og alt hvad man ellers kan tænke sig.

Kommunen betaler regningen for vedligehold og drift, ca. 500.000 kr. årligt i flg. budgettet, men det er vigtigt at have forhistorien med når man ser på fremtiden.

Dels fik man en selvstyreordning, vedtaget i Næstved Byråd tilbage i 1993 med borgmesterens underskrift. Det må vel borge for noget, selvom der er gået et antal år.

Dels det andet er skolen er jo ikke bygget for den ny kommunes penge, men for penge fra det daværende sogn, altså helt lokale penge tilbage for mange år siden. Juridisk er det naturligvis helt i orden at den ny kommune, hvor Marvede jo bare er en meget lille brik, har overtaget ejerskabet af bygningen og råderetten over den. Men, moralsk er det vel lige så meget borgerne i lokalområdet som “ejer” råderetten til bygningen.

Dels er bygningerne en vigtig livsnærve i lokalsamfundet – livet på landet – som byrådet jo gerne vil holde fast i, jf. byrådets egen landdistriktspolitik.

Byrådet begik fejl i håndteringen af sagen om Rislev forsamlingshus. Uanset om Tilsynet eller politikere måtte mene noget, andet begik man den fejl ikke at tage borgerne i lokalområdet alvorligt. De havde brugt huset i årevis, investeret tid og penge i det – og tillid til kommunen. Den tillid svigtede kommunen ved ikke at tage en ordenlig forhandling med borgerne.

Forhåbentligt har man lært af fejlen. At skære Marvede gl. Skole bort, vil gøre stor skade på lokalsamfundet. Lad os derfor få en grundig dialog om fremtiden for skolebygningerne. Det skal ikke være budgetproblemer i år 2010 skal være afgørende for Marvede gl. Skoles fremtid, det skal være en grundig dialog med lokalbeboerne. Der er ingen tvivl om at beboerne moralsk har ejerskabet til bygningerne, langt mere end den nye storkommune.

Tags: , , , ,

Og så en lille pressemeddelelse:

Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) foreslår elbiler i Næstved kommune

Fremover bør f.eks. hjemmeplejens små røde biler være elbiler, mener Torben Nielsen (SF) og Søren Revsbæk (V) som stiller forslag i Byådets økonomiudvalg på mandag.

Elbiler spås en stor fremtid, ikke mindst i disse tider, hvor det drejer sig om at nedbringe CO2 udslippet, men nogen skal gå foran.

Det drejer sig dog om at få gjort elbilen til en del af hverdagens gadebillede, at få oprettet ladestationer (fremtidens tankstationer) m.v. DONG Energy har udtalt, at man vil satse på at udvikle ladestationer og skubbe på for at udvikle elbiler.
Næste gang der skal ske et udbud af kommunens bilpark bør vi derfor tænke i elbiler.
 
Hvis Næstved kommune vælger at gå foran, bliver elbilen således en del af gadebilledet, og der er basis for, at Næstved som en af de første kommuner i landet får ladestationer for elbiler.

Vi foreslår konkret, at man dels undersøger markedet for elbiler – der kommer hele tiden ny biler – og samtidig tager kontakt til et elselskab – det kunne måske være Næstved elforsyning, eller DONG – for at få et samarbejde om elbiler.
 
Man skal naturligvis også vurdere sagen økonomisk. Elbiler er i dag dyre, men måske kan vi via et elselskab fåtilskud til indkøb af elbiler, hvis vi er tidligt ude.    

Sagen behandles på økonomiudvalgets møde mandag d. 24. august. Næstved kommune råder over ca. 100 personbiler.
 

Tags: , , , ,

Næstveds 16 – 17 årige skal til efteråret stemme, via internettet, til  et prøvevalg. Ideen kommer fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, til samtlige landets kommuner. DUF forsøger at pushe at valgretsalderen sættes ned til 16 år og som et led i den politik, har DUF foreslået valg blandt de unge. Forslaget vil også skabe mere debat omkring lokalpolitik hos unge.

Man skal kunne stemme på patier og kandidater til byrådet.

At skabe debat er godt nok. At engagere på skoler, gymnasier, handelsskoler m.v. er rigtig godt. Men, det er ærlig talt en narresut at give de unge 16 – 17 årige, når de skal stemme til byrådsvalget, uden at deres stemmer tælles med! Det bliver et rent mediestunt uden indhold. For, valgretsalderen er jo 18 år. De mange unge stemmer bliver jo ikke talt med; de har ingen vægt.

Derfor mener undertegnede at det er at holde de unge for nar at gennemføre et prøvevalg. Brug i stedet kræfterne på at debattere politikken på uddannelsesinstitutionen. Politikerne stiller gerne op.

Tags: , ,

Musik, billedkunst, sundhed, idræt…. Mulighederne er mange, når skolefritidsordningerne skal lave mål for indholdet i SFO´en.

Vi er mange som gerne vil have flere timer i folkeskolen, ikke mindst til de såkaldt kreative/musiske fag. Men, riget fattes penge og det er de hårde boglige fag man prioriterer højest.

Hvorfor så ikke bruge SFO´en til det musiske. SFO´en er langt fra kun opbevaring, og ikke “kun” lektiehjælp, men hvorfor ikke f.eks. musikundervisning i SFO´en hver dag? Eller idræt. Eller fokus på sundhed.

Det vil være kanon godt, hvis vi kan få SFO´er som udvikler det kreative musiske, f.eks. gøre eleverne interesserede i at spille musik – ja undervise i musik.

Hver SFO kan vælge deres egne mål og indhold. Det er helt fornuftigt. Jeg håber at vores SFO´er udvikler sig med forskellige temaer. Ikke to SFO´er behøver være ens. Fokus på musik på een skole, fokus på sundhed på en anden SFO. Bare gå i gang.

Tags: , , ,

Kunne ikke lade være med at more mig lidt over Nephews forsange, Simon Kvam, som har udtalt at han får repareret sin bil “sort”, selvom han egentlig selv er “rød” og går ind for at betale skat.

Pyt – så har han vel heller ikke noget imod at man downloader hans musik, uden at betale???

Tags: , ,

12.000 personer har i aften demonstreret i Københavns gader mod udvisningen af irakerne og politiets aktion i Brorsons Kirke. Det er fint at man demonstrerer, brug endelig de grundlovssikrede rettigheder.

Men, jeg kan ikke lade være at tænke: Hvis nu de 12.000 mennesker gav hver bare 300 kr. til irakerne så ville de have 3.600.000 kr. at starte på i Irak, til at bosætte sig, måske åbne forretning eller lignende. Kort sat komme i gang med et liv i deres fødeland.

Det vil da være aktiv hjælp. I stedet for bare at demonstrere sin godgørenhed, så hjælp dog irakerne i gang igen i det land, hvor deres fremtid ligger: I Irak.

Tags: , ,

« Older entries