Rislev: Se redegørelsen

De mange som er interesseret i sagen om Rislev forsamlingshus kan nu se den, ret omfattende, redegørelse som er skrevet om sagen. Den fremgår af dagsordenen til Økonomiudvalgets møde på mandag http://www.naestved.dk/ByraadPolitik/DagsordenReferat.aspx som sag nr. 281. Det er på baggrund af at den radikale Lars Hoppe Søe rejste sagen.

Alt i alt frikender embedsmændene sig selv for fejl og det er næppe forkert. Stadig så mener jeg dog at forvaltningen burde have forhandlet med Rislev bylaug først, og så måske foreslået en budrunde bagefter, hvis ikke forhandlingerne førte til resultat.

Konklusionen er derfor stadig at forvaltningen – med eller uden borgmester Henning Jensen og kommunaldirektørens medviden – omgik den politiske beslutning om at forhandle med borgerne.

Tags: ,

 1. Vi har, selvfølgelig – og med interesse, læst redegørelsen. Den er lang, fin og fyldestgørende. Syntes dog den mangler et par aspekter … Derfor følger her et par punkter som vi syntes der er udeladt …

  Den 2. marts sendes brev til bylauget hvor man takker for buddet på en 1., og gør opmærksom på at skal kommunen sælger til under markedsprisen – skal det sikres at det er et almen nyttigt formål de støtter, men at der vil blive indkaldt til et møde hvor man vil drøfte disse vilkår. Et møde der aldrig bliver indkaldt til.( se sags. Nr 2007-78810)

  Det er ikke korrekt at vi blev orienteret om det udefrakommende bud – det beror på et tilfælde, for bylauget tog kontakt til kommunen for at sætte et møde istand for at drøfte de vilkår vi var blevet stillet i udsigt, køb til 250.000 eller leje til 20.000 men fik ved henvendelsen at vide
  huset stort set var solgt.

  I redegørelsen skrives at det af beslutningsreferatet fremgår det efterfølgende, at et enigt udvalg indstillede til Byrådet, at sælge ejendommen til Friskolen for en markedspris på kr. 280.000,- kr.
  Nej – det er ikke korrekt – der indstilles at buddet på de 200.000,- skal accepteres, sølle 25.000,- mere end hvad bylauget havde budt, på papirer rekvireret hos edc og afleveret på kommunen fredag d. 12. juni. At skolen så i sidste øjeblik kommer med et bud på 280.000 og bliver ejere af huset
  er … det er sandt.

  Det er korrekt at Mogens Callesen egenhændigt og på bylaugets vegne ringer til Jurist Johan Leo og udtrykker bekymring over bylaugets tomme penge kasse. Vi er simple mennesker der har påtaget sig et frivilligt stykke ildsjæls arbejde – ingen af os har forudsætninger ud i handel med fast ejendom, og nu vi har budt alt vi ejer og har er bekymringen over hvordan vi skal få råd til tinglysning og skøde pludselig kommet over os. Enig – en ganske naiv opringning, og et økonomisk problem vi så måtte løse efterfølgende. Men burde jurist Johan Leo ikke have sagt
  til os at nu var buddet afgivet, på dertil indrettede papirer, og at bud var/ er bindende.? Det eri hvert fald hvad der stå i lovgivningen.!!

  Det er ikke muligt at tilbage trække et bud efter budrundens udløb, der var sågar vedlagt en bankgaranti i form af check på beløbet. – Dette er undersøgt hos en advokat med speciale i ejendomshandel.

  PBV. Rikke Jønsson

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *