september 2009

You are currently browsing the monthly archive for september 2009.

Renovering af Næstved Stadion: Nu ligger bolden hos de private investorer.  

For et par måneder side foreslog undertegnede at kommunen og private går fælles om investeringer på Næstved Stadion. Nu er kommunen parat.

På Venstres initiativ står der i budgetforliget for 2010 at partierne er villige til af finde op til 6 mio. kr. til stadion.   Det er nu op til private investorer at matche det beløb.  

 Vi skal ikke have et nyt stadion i Næstved. Det er utopi og vi har et fint stadion, som skal opgraderes til nutidens standard.   Nu kan vi komme i gang. Bolden, om man så må sige, ligger nu hos private investorer. Sammen kan vi gøre en forskel.

Tags: , , ,

I næste uge skal Næstved kommunes budget for 2010 forhandles. Det er en god mulighed for at sætte folkeskolen i fokus, og bevilge flere penge til skolerne.

Næstved er under landsgennemsnittet, hvad udgifter til skoler angår og der er blevet sparet på timetallet, senest sidste år, hvor man reducerede med 2 undervisningstimer ugl.

Det holder ikke. En kommune der vil være foregangskommune skal prioritere skolen højere.
Derfor foreslår vi:

1. Flere undervisningstimer og vil bruge 4 millioner til det næste år. Det mere end retter op på sidste års besparelse.

2. Mere efteruddannelse til lærerne. God undervisning forudsætter er lærerne er med på den seneste viden.

3. Ekstra pulje til specialundervisning. Vi vil give 1 million til den almindelige specialundervisning.

4. Ekstra pulje til de dygtige elever. Ofte glemmes d elever som er foran i stoffet til fordel for de, som skal hjælpes. Derfor vil vi bruge 1 million så lærerne også kan tilgodese de elever, som har brug for flere udfordringer i undervisningen.

En god folkeskole er forudsætningen for god undervisning og en solid basis videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet – ja i livet.

Derfor skal skolen prioriteres højere!

 

Du kan se hele Venstres budgetforslag her. Husk at i det kommunale system er minus = indtægt. Ja, det virker ikke videre logisk, men når der står minus foran, er det altså en forbedring af budgettet og hvor der ikke er fortegn, vil vi buge flere penge.

 

 

Oplæg til budgetforslag fra Venstre til budget 2010

           
 “-” er i det kommunale budgetsystem et overskud/indtægt.   2010   2011    
    V-forslag   overslagsår    
             
Overskud jf. 1. behandling   -43.000        
             
“Tilbagekøb”:            
Nedsat åbningstid i daginstitutioner gennemføres ikke   2.056   2.056    
Harmonisering af åbningstid (reelt forkortelse af åbningstid)
 gennemføres ikke
  300   600    
Salg af Mavede gl. skole. Sælges ikke   550   550    
Nednormering med 1% i daginstitutioner   1.530   1.530    
Folkeoplysningsudvalget   162   162    
Delsum “tilbagekøb”   4.598   4.898    
             
Genopretning:            
Efteruddannelse skolelærere (puljen blev fjernet i 2009 og lovet i 2010) 2.100   2.100    
Delsum genopretning   2.100   2.100    
             
Ny vision for Næstved            
Flere timer i folkeskolen   4.000   3.000    
Ekstra pulje til indsats på arbejdsmarkedsområdet   2.000   2.000    
Pulje til specialundervisning   2.000   2.000    
Forskønnelse Maglemølleområdet. Næstved Havn giver også en 1 mio. 1.000        
Delsum, ny vision for Næstved.   9.000   7.000    
Ønsker og tilbagekøb i alt   15.698   13.998    
             
             
  Budgettet var        
Budgetforbedringer: i 2009          
Merforbrug rådhusdrift – accepteres ikke 43.850 -1.600   -1.600    
Lønbudget administration, yderligere ½% besparelse på årsbasis 347.339 -1.394   -2.787    
Susågården ydl. 4% besparelse 12.268 -800   -400    
Offentlige udbud, yderligere besparelse (2,5 mio til 7,5 mio).   -2.000   -2.000    
Arbejdsmarked: 20 pers mindre på sygedagpenge o/52 uger   -3.734   -3.734    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på revalidering   -661   -661    
Arbejdsmarked: 10 pers mindre på kontanthjælk (enlige)   -624   -624    
Renovering Herskabsstalden – findes i 2009 budgettet.   -1.025        
Agenda 21   -400   -555    
Forsikringspræmie   -287   -287    
Rønnebæksholm, rammebesparelse 1.720 -100   -100    
5% besparelse fordelt på: Kulturskolen, Grønnegades kaserne,
Amtsgården, børnekulturhus m.v.
9.605 -480   -480    
Skt. Jørgens Bibliotek – rammebesparelse   -1.200   -1.200    
Vejvæsen – begrænsning af indkøb med    -900   -360    
Stadions og idrætsanlæg. Ramebesparelse 1% 25.341 -253   -253    
Sammenlægning af Vej og Park. Ledelsesbesparelse. Synergi.   -400   -300    
Inventar Herskabsstalden   -2.200        
Nedlæggelse af 1 politisk udvalg   -300   -300    
Udbud af vej- og park, anslået 5% 48.900 -2.500   -2.500    
Byjubilæum 2010. Der er afsat 2 mio. kr. Halvdelen spares   -1.000        
Financiering i alt   -21.850   -18.132    
Balance   -6.152   -4.134    
Kasseoverskud i flg. Venstres forslag   -49.152        
             
             
Anvendelse af ekstraordinær indtægt            
fra salget af Fasan.            
Beløbet overføres fuldt ud til 2010.   -29.500        
             
Fordeling mellem skolerne – undervisningsmidler   6.000        
Sum til renovering af Næstved Stadion   6.000        
Modtage-/anretterkøkken i alle daginstitutioner   7.500        
Tidsanalyse administrationen mhb på effektivisering   500        
Grøn pulje til indkøb af el-biler m.v.   2.000        
Dagpasning: Opskrivning via internet,projekt   500        
Analyse af børnepasning – tilbud i nærområdet/flex åbningtsid   500        
Forbrug i alt   23.000        
             
I 2009 vil Næstved kommune få en ekstraordinær indtægt fra “salget” af I/S Fasan ved Fasans sammenlægning med KAVO.
Pengene frigøres i flg. Borgmesteren allerede i år. De kan anvendes visionært i stedet for bare at synke ned i den almindelige
drift.            
             
             
Yderligere forslag:            
Analyse af Microsoft pakke            

Tags: , , , , , , , ,

Team Næstved holder familiefest for skattekroner fra Sjællandskes overskrift da Peder Bo Larsen (V) og Lars Hoppe Søe (B) gik frem og kritiserede Team Næstved.

Oprindeligt var Team Næstved en god idé: Penge fra erhvervslivet dobles op med penge fra kommunen og gives til eliteidrætsudøvere i Næstved kommune. Ved fælles hjælp kunne sponsorer fra virksomhederne og kommunen altså gøre noget f0r de lokale elitesportsfolk.

Men, som årene er gået er pengestrømmen fra erhvervslivet tørret ind og Team Næstved er blevet mere ensidig. Navnlig to ting kan kritiseres:

1. Papirpenge som tilskud. Det hedder at kommunen giver støtte “krone til krone.” Men, nogle af de penge som Team Næstved vil have doblet op med kommunale penge er ikke rigtige menneskepenge. Det er f.eks. værdien af annoncer i avisen eller værdien af mad/kaffe sponseret af hoteller. Den går ikke. “Krone til krone” betyder rigtige menneskepenge. Skatteyderne skal ikke betale rigtige kontanter, hvis erhvervslivet ikke vil.

2. Sammenblandingen i bestyrelsen og fokus på basket. Der er skrevet så rigeligt om kasketproblemer i Team Næstveds bestyrelse, men det er naturligvis kritisk hvis de samme personer har flere interesser samtidig. Så kan uvildigheden blive betvivler og det er ikke sundt for nogen organisation. Desuden har basketholdet  “Team FOG Næstved” fået meget store støttebeløb gennem årene – har det været en rigtig fordeling? Hvorfor ikke give mere til de enkeltudøvere som ikke har store sponsorer som KPMG, Max Bank og Super Best i ryggen, sådan som basketholdet har.

Nu er det så rettet kraftig kritik af Lars Hoppe og Peder Bo, for at de har påpeget problemerne. Den kritik, bl.a. fremført af Lindy Nymark Christensen (S) på byrådsmødet mandag d. 14.9. er helt urimelig. Peder Bo og Lars Hoppe har flere gange de seneste 2 år fremført deres kritik, men for døve øren. De har bl.a. været til møde med borgmester Henning Jensen (S), men uden resultat. Nymark kan derfor godt pakke sit skyts ned. Peder Bo og Lars Hoppe har været fremme i god tid, men man gad ikke lytte. Så er det klart at sagen bliver til en historie i dagspressen på et tidspunkt. Det er borgemsteren, Socialdemokraterne og Team Næstved selv skyld i.

Nu skal man se frem. Et forslag kan være, som Peder Bo har foreslået i Venstre, at man fremover lader Folkeoplysningsudvalget fordele pengene og altså afskaffer Team Næstveds bestyrelse. Så kan man ikke anklage nogen for kasketforvirring.

Alternativt bør hele Team Næstved bestyrelsen træde tilbage og gøre rent bord ved at lade nye komme ind og starte på en frisk.

Tags: , , , , , , , , , ,

Ha – man kan da kun grine over at folketinget synes at det skal blande sig i alle detaljer af folks liv, inclusive størrelsen på “overlevelseskniven”  i en Audi Q7. Eller er det i virkeligheden tragisk….

Se artiklen i JP her.

Tags: ,

Hvad har Enhedslisten, de Radikale, Freddy Blak og Ungdomslisten til fælles? Jo, de indgår et fælles valgforbund til byrådsvalget, så de ikke spilder stemmerne på 4 mindre partier som hver for sig risikerer ikke at komme ind i byrådet.

Det er teknisk set fornuftigt nok, set fra listernes synspunkt, men hvad vil de egentligt i byrådet efter? I følge Sjællandske for at slutte det socialdemokratiske flertal.

Men, hvem vil de pege på som borgmester? Vil den frafaldne socialdemokrat Freddy Blak pege på Henning Jensen? Vil de radikale Lars Hoppe Søe kunne undgå ikke at pege på Henning Jensen? Vil Enhedslisten kunne pege på andre end Henning Jensen?

Der er vild forvirring. Hvad er det egentligt man får, ved at stemme på et af de 4 partier? Henning Jensen eller ikke Henning Jensen som borgmester.

s.u.

Tags: , , , , , , , ,

I dagens Sjællandske kan man se to “morsomme” udtalelser.

Først borgmester Henning Jensen (S), som glæder sig over at der er afsat 9 mio. kr. på næste års budget til renovering af Axeltorv. Årsagen til renovering er bl.a. at skulpturen “Slattenpatten” skal op at stå på Axeltorv (se Sjællandske). Borgmesteren glemmer dog at sige, at pengene kun er afsat fordi de er en del af de 117 mio. som kommunen får fra VK-regeringens kvalitetsfond. Det er altså statspenge som gør, at Næstved får et stort anlægsbudget i år 2010, ikke Socialdemokratiets fortjeneste.

Dernæst et læserbrev fra viceborgmester Søren Dysted (S), som siger at netop Socialdemokratiet vil gøre noget for børnehaver og vuggestuer.

Men, det er jo en sandhed med indbygget begrænsning.

Samtidig med at S vil bruge 9 mio. på Axeltorv i 2010 så har man ikke afsat 7,5 mio kr. til indretning af køkkener i alle institutioner i 2010. S prioriterer altså Axeltorv højere end mad i børnehaverne.

Desuden indeholder budgetforslag 2010 besparelse både på åbningstiden (½ time pr. uge), på normeringen (ca. 1% i alle institutioner) og “harmonisering” af åbningstiderne, hvilket betyder at en række institutioner får nedsat åbningstiden (udover den ½ time).

Det er samlet besparelser for flere millioner.

Så på den ene side så vil man gerne bruge millioner på Axeltorv så skulpturen “Slattenpatten” kan komme op at stå, samtidig skærer man i service i daginstitutionerne.  Det er dårlig politik.

 

PS: I øvrigt burde den skulptur ud at stå på Rønnebæksholm. Det er dér den er lavet og der den hører tal i vores kunst- og kulturcenter. Ikke på Axeltorv.

Tags: , , , , ,

Dog kun et forslag. Der er langt fra endnu taget politisk tilling til budgettet, men en vigtig del af næste års budget er det sparekatalog som Næstved kommunes direktion har fremlagt. Se kataloget her.

Der er store “tidsler” i sparekataloget. Blandt andet forslaget om at nedsætte åbningstiden i børnehaver og vuggestuer med ½ time om urgen. Det kan synes af lidt, men for de forældre som skal have en hverdag til at fungere, kan det væremeget. Skal man f.eks. pendle til/fra København hver dag, eller har man lang arbejdstid – ja bare et normalt arbejde indenfor normal arbejdstid – så kan det være svært at nå institutionen inden dens lukketid. At reducere åbningstiderne er derfor uvenligt overfor forældre – og i særdeleshed dårligt overfor de mange børnefamilier som er tilflyttet Næstved de seneste år.

Der er også andre uantagelige forslag: Lukning af Marvede gl. Skole, nedskæring af normering i institutioner m.v. I stedet må vi spare i administration og luksusprojekter .

Tags: , ,

Det var en glad borgmester Henning Jensen (S) som forleden beroligede Sjællandskes læsere: Der kommer ikke skattestigning i 2010.

Det havde de fleste allerede luret, for 2009 er valgår og selvom S/SFs kærlighed til højere skatter er velkendt, er det dårlig strategi for S at sætte skatten op lige før folk skal stemme.

Desuden har VK-regeringen tilført så mange millioner til Næstved, at budget 2010 igen hænger sammen. Tak til Claus Hjort Frederiksen for det.

Men, situationen er alvorlig. På bare 4 år har det socialdemokratiske byrådsflertal spist sig igennem en kassebeholdnig fra 356 millioner pr. 1. januar 2006 til – i bedste fald – 40 millioner pr. 1. januar 2010. Det er ca. 216.000 kr. om dagen, hver dag i 4 år.

Ikke engang med skattestigninger og ny dækningsafgift har S kunnet rette økonomien op. Pengene er fosset ud af kassen og borgmesterløftet fra 2005 om at alle ville få lavere skat blev som bekendt ikke til noget.

Før socialdemokraternes traditionelle defensor Torben Nielsen (SF) siger: Det er regeringens skyld; må jeg stilfærdigt påpege nogle af årsagerne: Dyrt rådshusbyggeri! Overambitiøse salgspriser på kommunale bygninger. Manglende slankning af administrationen (det er først ved at ske nu). Dårlig projektstyring. Altsammen noget, der ikke er “regeringens skyld,” men besluttet på Næstved Rådhus.

Efter 4 år med S-flertal er der nu brug for fokus på kerneområder, konsekvens, udlicitering og økonomistyring – og et andet flertal i Næstved Byråd.

Tags: , , , , , ,

De fleste kender det godt. Det kan være irriterende at blive udfordret, for nu går det jo lige så godt og så kommer en eller anden og stiller spørgsmål til den måde, man plejer at gøre ting på! Øv. På den anden side er det jo sundt nok at blive udfordret (måske lige bortset fra duel på kårde eller pistoler), for det et blive udfordret på synspunkter, vaner eller regler, kan jo føre til at man ændrer sine politikker og ting risikerer at blive bedre.

Derfor har regeringen indført en udfordringsret til regioner og kommuner. Hvis kommunerne synes noget er for besværligt, for langsomt eller der er for mange urimelige regler, så kan kommunen simpelthen skrive til regeringen og bede om at blive fri for reglerne! Sådan.

Nå, tænker den tvivlende, kan det nu også være rigtigt? Ja, det er det. Kommunerne kan selvfølgelig ikke blive fri for at drive folkeskoler, bare fordi en kommune måske synes det er besværligt, men man kan f.eks. godt blive fri for at lave kvalitetsrapport på folkeskolen hvert år, og i stedet kun gøre det hvert andet.

Altsammen noget der gerne skulle give mindre regelrytteri, mindre administration og mere tid til, f.eks. i folkeskolen: Undervisning af eleverne.

Derfor skal vi bruge udfordringsretten i Næstved. Jeg har rejst sagen i Udvalget for Børn og Familie og forventer den er på dagsordenen den 9. september så vi kan komme i gang. Der må være mange mange steder vi kan udfordre regeringen og slippe for unødige regler. Lad os komme i gang!

Tags: , , ,