december 2009

You are currently browsing the monthly archive for december 2009.

Allerede inden budget 2010 er trådt i kraft svinges politikerne sparekniven over skoler og daginstitutioner.

F.eks. skal daginstitutionerne spare 5,4% (475.000 kr.) på aktiviteter, lidt kynisk kaldet kontoen for modelervoks. Samtidig skæres der i puljen til børn med særlige behov med 500.000 kr.

Skolerne skal “omplacere” for 7 millioner kr.. fordi byrådet i oktober simpelthen har budgetteret for lavt på udgifterne! Pengene findes bl.a. ved at færre gør på efterskole og lavere klassetal, men var der budgetteret korrekt for 2010 kunne man jo have brugt efterskolebesparelsen til at hjælpe bl.a. til de skoler, som har store underskud – eller til mere undervisning.

Så sent som d. 14. december sagde borgmester Henning Jensen, at budgettet for 2010 er godt og rummeligt. Sandheden er en anden.

Sandheden er, at allerede inden budget 2010 træder i kraft, svinges sparekniven over børn og unge.

Tags: , , , , ,

Både Danmarks Radio, dagbladet Politiken og dagbladet Information – og nu efter sædvanlig eftertænksomhed Villy Søvndal, kritiserer politiets behandling af klima-aktivister.

For langt langt de fleste danskere er den kritik helt uforståelig. Vi har set billederne fra topmøder rundt om i verden, hvor aktivister smadrer og hærger på deres vej. Vi har set, hvordan København kan sættes i brand af autonome på Nørrebro.

Vi gider ganske enkelt ikke mere bøvl og ballade. Koster det så nogle aktivister en kold numse på asfalten nogle timer, må det være prisen.

København skal ikke smadres af voldelige aktivister. Politiet har min fulde opbakning! Bliv ved med det gode arbejde.

Villy Søvndal og venstrefløjen: Slut kritikken – eller vil I hellere have vold i gaden?

Tags: , , , , ,

Det er stadig Næstved byråds konstituerende møde og vi har lige set SF´s første løftebrud.

SF i Næstved skrev i deres valgprogram at de ønsker 2 byrådsmøder om måneden – det giver det bedste lokaldemokrati.

Men, da de radikale stille forslaget i aften, bakket op af Venstre og Konservative, så stemte SF imod deres eget forslag.

Ak ja, byrådet er dårligt nok kommet i gang med arbejdet, før SF har disket deres eget valgprogram….

Tags: , ,

Så er byrådet i gang med sit konstituerende møde – klokken er 19.40 og stedet er byrådssalen i Næstved.

Borgmesteren er i gang med en lang forberedt tale, så jeg kan vist godt tillade mig at skrive lidt kommentarer, for: For første gang i 20 år har jeg ikke stemt for en socialdemokrat som borgmester.

Siden jeg kom i byrådet  1990 har der efter hvert valg været en såkaldt bred konsituering. Bred konstituering betyder at alle partier går sammen om at dele ansvaret, men det ville S ikke denne gang. S ville bruge sit snævre flertal med Dansk Folkeparti og SF til at sikre sig selv alle vigtige poster.

Det får de så lov til. Det skal blive ganske morsomt at se SFO-flertallet i aktion.

I Venstre/Konservative/Radikale-gruppen har vi i konstitueringsfasen holdt godt sammen og ikke ladet os lokke til splittelse.

Det lover godt og jeg håber det holder resten af perioden i et forhåbentligt mere debatlystent byråd, end det har været de sidste 4 år.

Nu skal man kunne se forskel på S og V, se forskel på det snævre flertal osm reelt ikke ville det brede samarbejde og VKR på den anden side somvil en anden politik.

Jeg håber på spændende 4 år som er aktive for et borgerligt Næstved og vi vil i hvert fald forsøge at gøre min indsats.

Tags: , , ,

Med argumentet “nu er vi nået så langt” afviste borgmester Henning Jensen her til aften et forslag fra VKR i  Næstved byråd om at nedsætte antallet af politiske udvalg fra 8 til 5 udvalg.

VKR mener at man på den måde kan både effektivisere, og spare ca. kr. 500.000 i udvalgsformandshonorarer – altså en besparelse lige ned i kommunekassen.

Men, det ville SFO-flertallet ikke, for “nu er man jo nået så langt” i konstituteringen. Det er altså vigtigere for SFO at få så mange udvalgsposter som muligt at fordele, fremfor at se på, om det er nødvendigt med alle de udvalg.

Tags: , , ,