februar 2010

You are currently browsing the monthly archive for februar 2010.

Megen offentlig planlægning i Danmark halter bagefter udviklingen. Tag f.eks. jernbane- og vejinvesteringer som konsekvent kommer mindst 10 – 15 år for sent.
 
Når det ny supersygehus skal bygges må regionen tænke frem. Om 8-10 år, når supersygehuset står færdigt, ser infrastrukturen helt anderledes ud end i dag. F.eks. vil staten bygge omfartsvej ved Næstved og kommunen bygger selv en del af omfartsvejen. Vi får en Fehmarn bælt forbindelse og dermed uden tvivl en tværforbindelse over Sjælland.
 
Det skal tænkes ind, når supersygehuset placeres. Man skal planlægge til fremtidens trafikforhold, ikke nutidens eller fortidens. Med det in mente er supersygehusets placering på Øverup banke ved Næstved by iøjenfaldende central i regionen, både befolkningsmæssigt og trafikalt.

Tags: , , , , , , ,

Man drøfter p.t. om Staten skal betale for stjålne bankoplysninger for (måske) at ramme nogle skattesvindlere. Jamen, det er da OK.

Og, så er det vel i øvrigt også OK hvis jeg får lyst at downloade musik uden at betale, købe et “varmt” B&O-anlæg eller noget dieselolie fra en mand med nogle olietønder på ladbilen, uden regning…..

Tags: , ,

Forårsglæde med tullipaner – tag en buket med hjem lyser budskabet ned fra store annoncer.

Fint nok, det er jo en reklame som så mange andre reklame for biler, tøj, sko, briller, øl  og alt muligt andet. Lige bortset fra en ting: Et lille mærke i annoncens højre hjørne fortæller at “kampagnen er finansieret med støtte fra den europæiske union.”

Det er altså EU som opfordrer dig og mig til at købe blomster!

Hvorfor det? Kan tulipanavlerne ikke selv betale deres annoncer? Hvorfor skal EU støtte annoncer for at købe flere blomster? EU må kunne finde mere fornuftige formål for vores skattekroner.

Tags: , , , , , , , ,

Så har Næstved byråd, d. 1.2., godkendt et FORSLAG til lokalplan for “fodsporet” på Slagelsebanen. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside.

Det er vigtigt at de, der har interesse i baneområdet eller bor tæt på, tager forslaget alvorligt. Dels er der problemer med overkørsler: Skal cyklisterne på banen holde tilbage for f.eks. en beboer der skal over banen i sin bil på vej til sin bolig? Eller skal trafikanter til/fra beboelse holde tilbage? Kan det være et problem vil nogle spørge? Ja, det kan det i praksis med dårlige oversigter og hurtige cyklister.

Det er også vigtigt at beboere langs banen mener noget om, at der er udlagt 22 steder til  “aktivitetsområder.” Det kan være alt fra shelters til bænke, udkigstårne til bålpladser og motionsudstyr. Det er fint nok at der er nogle aktivitetsområder, men med 22 bare på Næstved kommunes strækning  kan man godt frygte en vis “tivolisering” hvor naturen er skubbet i baggrunden..

Derfor: Brug retten til at skrive ros og ris til kommunen medens forslaget er i høring.

Tags: , , , , , , ,

Skal det nye supersygehus i Region Sjælland ligge i Køge eller Næstved – eller måske i Roskilde?

Borgerne de enkelte steder har naturligvis et klart ønske, men ser man lidt mere regionspolitisk på det er valget let, nemlig Næstved.

Dels ligger Næstved geografisk central i regionen, dels får Næstved de kommende år massive trafikinvesteringer, dels vil en Fehmarn-bælt forbindelse gøre Næstveds placering endnu mere central.

Det er også et politisk argument: Hvorfor skal Region Sjælland bygge supersygehus klods op af Region Hovedstaden, hvor man samtidig arbejder med at lukke eller neddrosle sygehuse? Hvis vi som borgere i regionen – ikke borgere i hovedstaden – skal have glæde af  et sygehus skal det ligge ude i regionen, ikke i hovedstadsområdet.

Borgere i Kalundborg, Vordingborg, Guldborgsund o.s.v. har ikke glæde af et supersygehus tæt på hovedstaden, men derimod at sygehuset ligger, hvor borgerne bor.

Hvis Region Sjælland vælger at placere sig tæt på hovedstaden vil det blot være endnu et argument for at nedlægge regionerne og lade staten styre sundhedsvæsnet – så kommer det hele alligevel til at ligge i Københavnsområdet.

Tags: , , , , , , , ,