marts 2010

You are currently browsing the monthly archive for marts 2010.

Næstved skal være stolt af, at Horsens Kunstmuseum vil udstille Slattenpat-skulpturen siger tidligere byrådsmedlem Lindy Nymark Christensen (S) i Sjællandske i dag, som en kommentar til denne artikel i avisen.

Til det kan jeg kun sige een ting: Horsens må ikke alene have lov at låne den – de må beholde den!

Tags: , , , , , ,

Skolesagen måske ikke nogen stor sag, sammenlignet med de mange strategisager, visioner og politikker vi har haft.

Og, umiddelbart kan det måske synes mindre vigtigt, om grænsen skal ligge ved 26 elever i klasserne eller 24 elever.
Men, det er det ikke. Det er nu, vi politisk lægger niveauet for folkeskolen, udstikker en strategi Ikke mange fine ord, men i praksis.

Vi kan vælge, om vi vil blive ved at presse flere og flere elever ind i klasserne. Ofte i klasselokaler, der ikke er bygget til store skoleklasser.

Eller, vi kan vælge om vi vil fortsætte med at skabe mere rummelighed i folkeskolen og vælge en klassedannelse ud fra 24 elever.

Max. 24 elever i klasserne giver rummelighed i klasserne. Max 24 elever er den pædagogiske anbefaling, som der også fremgår af den nye skoleanalyse. Max. 24 elever i 0-klasse giver det nødvendige antal klasser, også på Susålandets skole og Capionskolen, så byrådets vision om at have både store og små skoler er virkelighed, og ikke bare fine ord på et glemt papir.

Det burde være nemt at få tilslutning til 24 elever i aften. V, K og R går ind for 24 elever og i valgkampen hørte jeg SF´ere sige at max tallet faktisk skulle være 22 elever i klasserne.

24 er ganske vist 2 mere, end det SF ønsker, men dog bedre end at presse 26 elever ind i klasserne.

Vi skal som politikere tage ansvar, også for folkeskolen. Vores ansvar er at sikre en klassestørrelse, hvor der kan foregå undervisning og som læreren kan overskue. Det er efter Venstres opfattelse en klasse max 24 elever, og det anbefaler vi at byrådet beslutter i aften.

Tags: , , , , , , ,

Næstved Sygehus har bedt om at udvide parkeringspladsen i Rådmandshaven. Forslaget blev i dag (22.3.) afvist i Næstved kommunes ejendomsudvalg – heldigvis.

Vi skal ikke bruge mere af de grønne arealer i Rådmandshaven til P-pladser. Der er allerede inddraget og asfalteret alt for meget areal til P-pladser, både i forbindelse med sygehusets parkering og kommunens nye administrationsbygning. Nu må det høre op. Ikke mere asfalt i et af Næstved grønne områder.

Heldigvis var Ejendomsudvalget enigt om den beslutning, så sygehusets p-plads bliver ikke udvidet i denne omgang.

Tags: , ,

Næstved Byråd besluttede på sit møde mandag d. 22.3. at spare i administrationen, nemlig 12 mio. kr. årligt. Det er en stor besparelse, men der er stadig mulighed for at gøre det billigere. Eller for at bruge finansministerens ord: Der er et potentiale.

I år 2007 brugte kommunen kr. 5.680 og i år 2010 kr. 6.340 pr. indbygger. Det er en stigning på 16% over de 4 år. Det viser nøgletal fra Indenrigsministeriet.

I samme periode er der sparet på dagpasning og på skoler.

Besparelsen på 12 mio. skal derfor kun være starten på rationalisering i administrationen. Der er stadig et stort potentiale for besparelser.

Se nøgletal fra Indenrigsministeriet her.

Tags: , , , , ,

Færre timer, lukning af fritidsklubber og lukning af skoler. Det er budskabet i den rapport om skolevæsnet som byrådet har bestilt hos Økonomidirektøren.
 
I forvejen drives skolerne i Næstved kommune billigt. En elev koster ca. 61.576 kr. og det er mindre end de kommuner Næstved normalt sammenligner sig med og under landsgennemsnittet. Men, der er behov for mere råderum i skolen. Hvordan skaffes det? Hvis byrådet ikke vil bevilge flere penge?
 
Embedsmændenes medicin er klar:
 
1. Færre undervisningstimer. Næstved skal under det vejledende timetal.
 
2. Der skal være fritidstilbud (SFO II) ved alle skoler. Det betyder til gengæld at fritidsklubber skal nedlægges. Hvilke siger rapporten ikke, men det er måske HGs fritidsklub, Skallegården og andre. Til gengæld bør man udvide der, hvor der er lang venteliste til klubben.
 
3. Der skal lukkes skoler. 3-sporede skoler er mest økonomisk effektive, til nød 2-sporede, og skal man høste 14 – 21 mio. kr.s besparelser i årlige, så skal der være færre skoler. Hvilke siger rapporten dog ikke og udgifen til at bygge ved andre skoler er heller ikke opgjort.
Hele rapporten kan ses på  Børneudvalgets dagsorden for mandag d. 22.3. som underbilag.
 
VI er nu 3 måneder inde i 2010 og 5 måneder efter byrådsvalget, hvor de (fleste) politiske partier garanterede mod skolelukninger og alle ville tilføre skolerne flere penge..
 
Nu kommer de ubehagelige ting på bordet. Det er derfor nu, man skal huske på se valgløfter.
 
Vi skal rationalisere i skolevæsenet, ja og f.eks. gøre administationen mere effektiv. Men, vi skal ikke ødelægge velfungerende skoler, uanset størrelse, endsige skære i undervisningen.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Efter denne nyhed er det eneste som embedsmændene efterhånden ikke har overvejet at pålægge beskatning da vist sexuallivet….. men, det kommer nok.

Tags: , , ,

Så bliver der måske alligvel helt op til 26 elever i klasserne.

I Børneudvalgets beslutning fra i mandags valgte at et flertal bestående af S, SF og konservative  at øge klassekvotíenten til 26. Man må sige, at løfterne fra valgkampen, ikke mindst fra S og SF, åbenbart er godt og grundigt glemt.

Det har konsekvenser for en lang række andre skoler i hele Næstved, for der bliver – såvidt jeg husker – 9 klasser på forskellige klassetrin over hele kommunen skal slås sammen.
F.eks. bliver der slået klasser sammen på Hyllinge Skole, Lundebakkeskolen og Kalbyrisskolen.

For forældre og bør på Capionskolen er sagen fortsat der, at det er skolebestyrelsen som bestemmer. Altså enten Tybjerg-børn til Herlufmagle eller Herlufmaglebørn til Tybjerg.

Men, der er dog givet mulighed for samlæsning af små klasser. Det bliver aktuelt på f.eks. Hyllinge skole med 0-klasse og 1-klasse. Og, det kan også være muligt på Tybjerg at en lille 0-klasse læser sammen med 1-klasse.
Hvis man vælger det, kan man måske komme uden om problemerne, men det kræver så at Capionskolen laver “2½” 0-klasse til august.
Kun Lars Hoppe Søe og jeg selv gik ind for 24 elever i klasserne, så man kunne sikre 3 0-klasser på Capionskolen. Jeg mener det er uholdbart skulle køre eleverne mellem de to skoleafdelinger og jeg tror personligt at der vil være behov for begge skoler i fremtiden.

Det bunder altsammen i økonomi og nu fik vi at vide på mødet i mandags at der mangler 5 mio. i skolevæsnet til næste år. Derfor vil man hæve klasskvotienten til 26, men det er jo kun en nødløsning. Der skal simpelthen flere penge til folkeskolen i Næstved, hvis man vil have en ordentlig skole. Det forekommer mig også at forvaltningen er meget “stiv” i deres tilgang til tingene.

Omkring evt. lukning, så kan det være, at det kommer op generelt. Om 3 uger fremlægger embedsmændene en rapport om skolerne i Næstved kommune og de vil givet foreslå lukning af nogle skoler, men vil selvfølglig ikke sige hvilke.
Men, lukning er heller ikke nødvendigvis en løsning, for det er jo ikke givet at der automatisk er plads til de børn som skal flyttes – og så skal kommunen bygge for penge kommunen heller ikke har.

Nu kommer sagen så i byrådet d. 23.3. og byrådet må træffe sin afgørelse.

Tags: , , , , , , ,

Det er pudsigt som ting kan skifte i politik.

I oktober måned da Næstved Byråd vedtog budgettet for 2010 – det var før kommunalvalget – mente borgmester Henning Jensen (S) at budgettet var “robust og godt” med et pænt overskud.

Nu, 4 måneder efter mener samme borgemster at budgettet er “stramt.” 

Det er altså gået fra at være godt til at være stramt på ganske kort tid, så nu skal budgettet måske genåbnes, så man kan se, hvor der kan findes besparelser.

Den eneste markante ting man kan se, der er sket i mellemtiden er at byrådsvalget er overstået, så nu skal der åbenbart spares på alle fronter.

Tags: ,

Skoler, daginstitutioner eller timer i administrationen?

Forud for budget 2011 lægger administrationen op til at spare 5% på daginstitutioner! Og at spare 10 mio. på skolernes anlægsbudget.

Mit svar til det forslag er klart: Nej til at spare på børn og undervisning! Nu er det på tide at opprioritere skolerne og det er helt forkert at spare på børnepasningen. Forældre og børn er pressede nok i forvejen.

Nej, det må være administrationen der skal holde for. Ikke besparelser på kerneområderne tak.

Tags: , , , , ,

24 eller 26 elever i klasserne? Svaret svæver stadig i det ukendte efter at socialdemokraterne i aften bad om, at byrådssagen om klassedannelse for 0-klasserne 2010/2011 blev sendt tilbage i Børneudvalget.

Venstres holdning er klar: Vi siger max. 24 elever. Dels for at øge rummeligheden i folkeskolen. Dels for at sikre, at ingen elever flyttes mellem skoleafdelingerne, mod forældrenes vilje.

Vi mener, at der bør være 3 0-klasser  på Capionskolen: 1 på tybjerg og 2 på Herlufmagle. På samme måde skal der etableres en ekstra klasse på Susålandets skole, og der kan blive en ekstra 0-klasse på både Ll. Næstved Skole og Holsted Skole.

Max. 24 elever er det rigtige valg. Gennem flere år er der sparet på skoleområdet i Næstved kommune. Nu er det tid at øge rummeligheden og samtidig sikre de mindre skolers børnehaveklasser (0-klasser).

Her til aften turde socialdemokraterne ikke stemme 26 elever i klasserne igenem. Forhåbentligt giver en ekstra behandling i Børneudvalget tid til at tænke sig om og finde en løsning, som både sikrer rummeligheden og de små skoler.

Tags: , , , , , , ,