april 2010

You are currently browsing the monthly archive for april 2010.

Mit partis skatteordfører Mads Rørvig vil nu forbyde at virksomheder kan gives deres ansatte tobak som personalegode.

Man kan sige for og imod et forbud:

For: Rygning er usundt. Men, det er alkohol, sukker og meget andet jo også.

Imod: Hvorfor skal politikerne blande sig i, hvad der mellem arbejdsgiver og arbejdstager er personalegoder?

Min største anke er imidlertid at man bruger tiden på at finde ting, der skal forbydes og altså indføre flere regler. Det vil være langt mere konstruktivt, hvis man bruger tiden på at finde emner, der kan lette hverdagen for danskerne – også skattemæssigt set. F.eks. lette reglerne omkring den ny multimediebeskatning.

Jeg har sådan set ikke noget i mod multimediebeskatningen. Som selvstændig har jeg altid betalt skat af værdien af fri telefon, men hvorfor man skal gøre det så indviklet som det er, overgår enhver rimelighed.

Mads Rørvig kan også bruge tiden mere konstruktivt ved at forslå at man tillader mindre virksomheder at give de ansatte kort til svømmehal og fitness. Det kan i dag ikke trækkes fra, for kun hvis virksomheden har fitnessrum i eget regi, kan man få fradrag. Det er da ikke særlig rimeligt.

Mere fokus på lettelser og mindre fokus på nye forbud. Tak.

Tags: , , , , , ,

Det blev til den kortsigtede beslutning da Næstved Byråd d. 26.4. vedtog at sige ja til rive den gamle bevaringsværdige skolebygning på Ny Holsted skole ned. For, et flertal havde ikke is nok i maven til at kræve både den gamle bygning og den nyere hovedbygning revet ned.

Det er lidt grotesk, at man bevarer den ny bygning, men river den bevaringsværdige bygning ned. Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti gik ind for, at alle bygning blev revet ned een gang for alle, så vi kan sælge grunden til et nyt byggeprojekt. Sophienberg Ejendomsudvikling vil gerne bygge supermarked.

Det er for så vidt en god idé, men vi vil ikke risikere at den store hovedbygning står gabende tom som ruin bagved. Derfor bør man starte med at rydde grunden, så der kan komme et samlet projekt med ny arkitektur på stedet.

I stedet risikerer vi at få moderne arkitektur ud mod gaden og den gamle bygning forfalder bagved. Det kan ingen være tjent med. Vi skal have sammenhæng i arkitekturen.

Med beslutningen kortsluttede borgmesteren også den gode dialog som Ejendomsudvalget havde med Sophienberg Ejendomsudvikling, da borgmesteren ikke ville respektere Ejendomsudvalgets demokratiske beslutning. Det er ny stil i Næstved kommune, hvor man tidligere har respekteret udvalgsflertal, men det gælder åbenbart ikke, hvis beslutningen ikke passer ind i borgmesterens kram.

Se projektet her.

Tags: , , , , , , , , ,

Tak til Nick Hækkerup for (S) – igen – at bekræfte, hvad der ligger i vente med en socialdemokratisk regering: Højere skatter. Det gør Hækkerup i et læserbrev i Sjællandske d. 21. apri.

Navnlig skriver han om hvordan mere byggeri skal betales: “Det skal ske ved at ændre selskabsskatten, og især bankerne betaler mere.”

Dels tror Hækkerup åbenbart der ligger en kæmpe pengekasse hos bankerne (det er vist ikke tilfldet lige nu) og dels at nye skatter er løsningen.

Tillad mig at oplyse Hækkerup om, at Danmark er Europas næst-dyreste land at drive virksomhed i (Børsen d. 20.4.10). Kun hos Berlusconi i Italien er det dyrere, og det er sandelig ikke nogen ønksværdig sammenligning.

Jeg tror ligningen hedder: Nye skatter = færre jobs = lavere velfærd.

Vil vi flere jobs og mere velfærd skal skatten ned. Ikke op.

Tags: , , , , , ,

Til efteråret skal den digitale signatur udskiftes med Nem-ID. I stedet for en fast kode til digital signatur skal vi alle udstyres med et “nøglekort” med 148 nøgler. Hver gang man logger sig på, skal man så bruge en ny nøgle.

Hvordan man kan kalde det nemt, overgår min fatteevne. Når man, som jeg, bruger digital signatur mange gange ugentligt, er det da et betydeligt tidsspilde og irritationsmoment hele tiden at skulle indtaste ny kode, hver gang man logger sig på. Det være sig netbank, skat, Erhvervs- & selskabsstyrelsen m.v.

I stedet for, som i dag: Samme kode til hver ting.  Man skal ganske vist huske en 3-4 koder, men tilgengæld holder de  i lang tid.

Nem-ID virker som et teoretisk projekt, hvor de regner med at folk kun bruger nettet f.eks. en enkelt gang om ugen til at checke bankbogen.

Sådan er virkeligheden ikke. For os som bruger nettet mange gange dagligt, bliver Nem-ID ikke nemt med Besværlig-ID.

Det undrer at Danmark, som gerne vil være i front med IT, indfører et system som rent faktisk er temmelig meget mere besværligt, end det vi har i dag.

Tags: , , ,

Når bilen er på værksted så noterer mekanikeren, hvor meget tid han bruger. Når du får sat termostat på radiatoren så betaler du for den tid VVS-manden bruger. Når du går til bogholder betaler du for de timer, bogholderen har brugt.

Sådan er det i mange fag og det er helt indlysende. Vi betaler for den tid folk bruger, og derfor skal de naturligvis holde styr på den.

Sådan er det ikke i kommunen. Der holder man ikke styr på tiden. Man ved f.eks. ikke, hvor mange timer det tager at gennemføre en lokalplan, skrive et skøde ved ejendomssalg, eller lave en socialsag.

Derfor ved man jo heller ikke, om det måske kan gøres hurtigere og mere effektivt og de kommunale direktører kan ikke styre tidsforbruget ligesom mekanikeren nødvendigvis må gøre.

Der har i kommunerne været modvilje mod at registreret tid. Det “tager for lang tid” siger de selvsamme medarbejdere, som formegentligt ikke ville acceptere at deres mekaniker ikke holdt styr på tiden når bilen skal repareres.

Men, at styre tidsforbruget er centralt, også i kommunerne, hvis vi vil have effektivitet. Vi må vide, hvordan timerne bruges, før man for alvor kan rationalisere.

Nu kommer der et pilotprojekt i Næstved kommune. Det var undertegnede som i december 2009 foreslå at man satte gang i et projekt, og nu skal det starte. Dog ikke uden en vis modvilje i forvaltningen som man kan læse i sagsfremstillingen. Ikke at jeg forstår, hvad man er bange for? At vise der er for meget spildtid, eller at noget går for langsomt?

Jamen, så skal der jo bare strammes op så vi kan bruge tiden effektivt. Det er jo det, det hele handler om – for vores allesammens skattepenge.

Tags: , , , , , , , , , ,

Snart skal skolebestyrelserne drøfte skolestrategi.

 

Vi mener de snart nyvalgte skolebestyrelser skal forholde sig til 3 vigtige emner: Faglighed,
rummelighed samt kost- og bevægelse.

 

Faglighed i skolen er afgørende og der skal konkrete mål for elevernes niveau for de enkelte trin.

 

Rummelighed er vigtig. Skolen skal kunne rumme både elever, der skal have hjælp, men også de
elever som er forrest i feltet og har brug for flere udfordringer.

 

Men, det er ikke nok. I tider, hvor sundhed er i fokus og man er bekymret for at børn ikke rører
sig nok, er det nødvendigt at skolerne også skal opstille mål for kost og bevægelse. Der skal mere
bevægelse ind i elevernes hverdag.

 

Det kan være motion fra morgenstunden, løbeture i vikartimer, mere idræt eller mange andre ideer i en praktisk hverdag.

 

Antallet af emner i skolestrategien er skåret kraftigt ned i forhold til det første forslag. Det mener vi er
godt, til gengæld må alle skoler drøfte disse 3 vigtige emner.

 

Skolestrategien skal ikke give ensretning, for vi ønsker mangfoldighed blandt skolerne i Næstved Kommune, men fokus på de vigtige emner.

Anette Brix, Konservative

Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre

Søren Revsbæk, Venstre

Medlemmer af Børneudvalget i Næstved kommune

Tags: , , , , , , ,

Det eneste sikre holdepunkt i Socialdemokraternes skattepolitik er, at slingrekursen fortsætter.

Først støtter S skattestoppet. Kort tid efter vil S rulle skattelettelserne tilbage. Så foreslår Helle Thorning yderligere 17 mia. i nye skatter og nu skriver folketingskandidat Rasmus Langhoff i Sjællandske  d. 7. april at “almindelige lønmodtagere” ikke skal rammes. Hvem det så end er. Altimens råber S-borgmestre på lov til at stte kommuneskatterne op.

I denne forvirring synes det enste sikre at være at med Helle Thorning ved roret kommer skatten op for alle danske.

De kommende år kræver ansvarlig økonomisk politik og nulvækst. At indføre nye skatter der får Danmark til at sætte ny verdensrekord i skattetryk er ikke måden at sikre fremtidig velfærd på. Det betyder bare flugt af  arbejdspladser og veluddannede til udlandet.

Tags: , , , , , , , , ,

Socialdemokraten Julie Rademacher vil lukke de børsnoterede selskaber, som ikke har mindst 40% kvinder i bestyrelsen. Derunder A. P. Møller-Mærsk.

Gad vide om Rademacher også vil lukke de børnehaver og vuggestuer, hvor der ikke er 40% mænd blandt personalet? Eller vil hun kræve mindst 40% mandlige præster, frisører og studerende på humanistiske fag for at disse får lov at blive opretholdt?

Forslaget er  absurd og – det er tragikomisk at det kan komme fra et folketingsmedlem. Ganske vist et nyvalgt folketingsmedlem, der ikke  har nogen stor erfaring bag sig, men alligevel. Er det virkelig niveauet for politisk udøvelse: At true en virksomhed der skaber titusindvis af arbejdspladser og milliardindtægter til Danmark med lukning fordi man ikke følger en feministisk ledelsespolitik?

Julie Rademacher lever tydeligvis i absurditetens paradis. Vi andre må nøjes med den virkelige verden, og der betyder det ikke ret meget om der er over eller under 40% kvinder i bestyrelsen, bare det er de bedste som er valgt.

Tags: , , , , , , , ,

I følge et nyt forlag fra Mette Frederiksen (S) skal kontanthjælpmodtagere aktiveres i nye såkaldt sociale virksomheder.

De skal bl.a. lave mad til de ældre og vaske tøj fra institutioner. Sympatisk nok, men Mette: Hvad med alle de mennekser, som i dag er beskæftiget med at lave mad til ældre eller vaske tøj? De som er beskæftiget på helt normale overenskomstmæssig løn. Skal de fyres for at give plads til kunstige arbejdspladser til ledige?

Det dur ikke.

Det er fint at kræve “noget for noget, ” eller “yde før man kan nyde” som det hed i gamle dage. Men, nye sociale virksomheder skal ikke bruges til at skubbe allerede ansatte ud.

Tags: , ,

Michael Rex, der for kort tid siden brød med Dansk Folkeparti, bliver nu efter alt at dømme socialdemokrat. Rex argumenterer med, at han ikke kan acceptere topstyringen i Dansk Folkeparti – at det skulle komme bag på Rex nu kan måske undre. At Dansk Folkeparti er stramt topstyret er jo ikke ligefrem nyt.

Der er næppe tvivl om at S-ledelsen i Næstved vil gøre alt hvad der står i dens magt for at Rex kan blive medlem hos Socialdemokraterne, for Rex sidder på det 16. mandat. Det vil sige, han kan bestemme flertallet i Næstved byråd hvor S/SF har 15 mandater og VKRO har 15 mandater.

Der er godt nok noget om at Socialdemokratiet ikke tillader dobbeltmandat og Michael Rex sidder jo også i Regionsrådet, så teknisk set går den jo ikke. Men, mon ikke man finder en måde at bøje reglerne på så borgmesteren kan hente sit 16. mandat hjem.

Ved sidste konstituering havde Michael Rex allerede mange måneder før valget i november 2009, lovet borgmester Henning Jensen sin støtte. Betalingen var en udvalgsformandspost med tilhørende løn på ca. 150.000 kr. årligt og den faldt da pladserne skulle fordeles.

Ivrige hjerner vil måske tænke om Rex allerede dengang gik med planer om at blive socialdemokrat, men det er jo ren spekulation, helt op til den enkelte og man har jo lov at skifte parti. Længere er den jo ikke.

Hvad der i hvert fald er kendt er, at det ikke er første gang der “hoppes af” og skiftes parti i Næstved byråd. I det gamle Næstved byråd skiftede SF´s Per Boserup Olsen fra SF til Socialdemokratiet for år tilbage.

Årsagen fortoner sig noget i tågerne, men betalingen dengang var også en udvalgsformandspost, nemlig formandsposten for Kulturudvalget. Dengang faldt betalingen dog først efter det næste byrådsvalg.

Og så var der Carsten Bering som i perioden 2006-2009 skiftede fra konservative til Ny Alliance og så tilbage til konservative igen. Men, det var nok mest underholdningsværdien som gjorde det skifte interessant.

I øvrigt er det ikke første gang Michael Rex skifter parti. Han startede ud som konservativ i 80´erne og havner nu i socialdemokratiet efter en tur hos Dansk Folkeparti i mellemtiden.

Her fra alt held og lykke med partiskiftet og til socialdemokraterne i Næstved for det ny medlem.

Tags: , , , , , , ,

« Older entries