maj 2010

You are currently browsing the monthly archive for maj 2010.

Det er normalt et fy-ord i politiske kredse: At gå ned i løn for byrådsarbejdet og man bliver ikke populær internt i byrådet ved at foreslå det.

Ikke deso mindre har Venstre foreslået i Næstved op til budget 2011. Argumentet er, at når der skal spares, må politikerne selv gå foran.

Efter min mening ikke ved at nedsætte antallet af folkevalgte. Vi er i forvejen ret få, til at styre den store kommune (hvis ikke administrationen skal køre hele løbet). Men, man kan gå 5% – 10% ned i honorar for udvalgsmøder og udvalgsformandshonorarer.

Nogle vil sige: Lokalpolitik er dårligt lønnet  i forvejen og de har ret. Men, i en periode hvor økonomien er særligt under pres, er det helt OK at gå ned i løn. Navnlig, hvis det kædes sammen med besparelser i administrationen.

Lønnedgang kan ikke redde Næstved kommunes økonomi, det er signalpolitik, men signalet er til gengæld tydeligt nok: Alle må bidrage. Både politikere og administration, så vi kan friholde kerneområderne bl.a. skoler og børnepasning.

Tags: , , , , , , , ,

Hvis man skal lede efter en virksomhed der arbejder efter devisen: “Sav den gren over, du selv sidder på,” så er PostDanmark da en klar vinder.

Ikke alene skal portoen nu sættes massivt op fra 5,50 kr. pr. brev til 7,75 kr. pr. brev, servicen bliver også dårligere. Nu skal postbudet ikke længere gå op til hoveddøren med posten, nej alle boligejere skal montere postkasser ved indkørslen – også på landet, med mindre du har 50 meter til postbudets rute.

Oppe ved huset kan man så gå og spjede efter, hvornår posten har været det.

Jeg holder meget af at sende breve – og sender en hel del breve – stadigvæk. Men, efterhånden som man for det første ikke ved om brevet kommer frem i rette tid (navnlig til Københavnsområdet), må betale mere og mere for brevet og tidspunktet for aflevering i postkassen bliver tidligere og tidligere, ja så bliver brevet jo mere besværligt.

Det kan undre at politikerne og PostDanmark til stadighed forringer postens service. Det betyder jo bare, at posten taber endnu mere til mail og pdf-filer.

Posten saver og saver i sin egen gren – der er snart ikke mere tilbage.

Tags: , , , , ,

Det glæder mig overordentligt hvis SFs Torben Nielsen afviser besparelser på daginstitutioner, flere lukkedage og forringelser for skolerne (Sjællandske d. 22.5.). Derfor undrer det at Torben afviser så bestemt at spare i administrationen.

Uanset om SF mener det er seriøst eller ej, viser Indenrigsministeriets nøgletal at store kommuner svarende til Næstved kan drives administrativt billigere.

F.eks. er Randers er 689 kr. billigere pr. indbygger og i Kolding gør man det 602 kr. billigere pr. indbygger. Det bliver til noget, med Næstveds indbyttertal på 81.000 indbyggere.

Der må vi kunne lære noget. Mit mål er at vi kan undgå at skulle fyre skolelærere, pædagoger, sosu-assistenter. I stedet skal vi hente pengene ved at gøre vores administration endnu mere effektiv. Kan SF virkeligt være uenige i det?

I stedet er der desværre helt andre spareforslag fremme. Forslag som det i øvrigt ville klæde borgmester Henning Jensen (S) at offentliggøre, sø borgerne kan følge med.

I stedet for at holde store besparelser ultrahemmelige til sidste øjeblik og dermed afskære borgerne fra at sige, hvad de mener om sagerne – før det er for sent.

Tags: , , , , , ,

Er det lettere for politikere at spare på børnepasning og skoler, end på administrationen?

Måske er svaret ja. Det skulle man ikke umiddelbart tro, for at lukke skoler og reducere i børnepasning er intuitivt og realpolitisk dårlig politik – også for politikere. Lukninger giver folkelig modstand, men på den anden side kan politikere jo “håbe på” at det er glemt ved næste valg.

Derfor kommer alle upopulære beslutninger altid først i en valgperiode. Prøv at læg mærke til det. Lige bortset fra naturligvis, når en finanskrise banker ned midt i det hele.

Men, hvorfor ikke spare på administrationen? Kan årsagen være, at politikerne har svært ved at spare på netop de kommunale medarbejder som de selv omgås til dagligt?

Vælgerne – skolerne – børnehaven er jo “langt væk” fra politikerne. Kontorchefen, forvaltningsdirektøren, sekretærerne møder vi derimod mindst hver uge, måske mere, og ser dem direkte ind i øjenene. Bliver politikerne for meget ven med embedsmændene og skaber det en psykologisk barriere? Jeg tror det, i hvert fald til en grad.

I private virksomheder har man naturligvis også den slags barriere, men ofte har private virksomhedernes direktører og bestyrelser et mere professionelt forhold til det. Man har nemlig et fælles mål: Økonomisk performance for virksomheden og der er ikke noget politisk formål med at have en stor administration. Effektivitet og rationalitet er derimod en forudsætning for virksomhedens beståen og vækst.

Dårlige eksempler kan naturligvis nævnes. F.eks. var ØK jo ved at lide døden af dårlige beslutninger og manglende effektivitet, men i den anden ende af skalaen er A. P. Møller Mærsk som netop har slanket deres administration med 10%.

Det har næppe været let, men det var nødvendigt for selskabets fremgang.

I kommunen derimod er administrationen ikke kun et middel til at nå nogle mål, men også en del af målet og administrationen er tæt på politikerne. Det tror jeg et en del af problemet med manglende lyst til at for alvor effektivisere netop i administrationen.

Tags: , , , ,

Torben Nielsen (SF) langer hårdt ud efter Venstre i Sjællandske d. 20.5. og beskylder ikke mindst mig for at komme med urimelige krav til besparelser i kommunens administration.

Det udfald fra Torbens side vælger jeg at betragte som værende efter devisen “angreb er det bedste forsvar.”

Sagen er jo, at SF har ikke vist megen selvstændig politik i Næstved Byråd siden valget.

Hver gang SFs ønsker går imod storebror Socialdemokratiet, har SF sagt “Javel, Hr. Borgmester” og rettet ind.

Første gang var da SF svigtede sig eget valgløfte om 2 byrådsmøder om måneden.

Anden gang var da SF stemte for 26 elever i klasserne (selvom man havde lovet max. 22 i sit valgprogram).

Tredje gang var i mandags da SF afviste at behandle en lille, men vigtig, sag for Fladsåskolen og Susålandets skole. Måske ville SF-erne egentlig gerne støtte de små skoler? Det tror jeg faktisk nogle af SFs byrådrådsmedlemmer gerne ville. Men, da S sagde nej, så sagde SF også nej. Og, det er jo ikke viljen, men stemmeresultatet som tæller i byrådssammenhæng.

Torben Nielsen har ikke meget til overs for mit forslag om at spare i administrationen, men er selv meget vag på, hvor der så skal spare. Jeg må spørge Torben: Er det:

1. Flere lukke dage i institutioner? 2. Lavere normering? 3. Lukke skoler? 4. Fyre sosu-assistenter? Eller hvordan?

Eller, vil SF sammen med Venstre, se om vi kan finde pengene i administrationen (og for den sags skyld nedsat løn til politikerne), så vi kan undgå at fyre pædagoger, medhjælpere, skolelærere, sosu-assistenter – og undgå dårligere service for børn, unge og ældre.

Det vil være konstruktivt. Bare at spare på børn og skoler er igen at løbe med hovedet under armen.

Tags: , , , , , ,

“Overbudspolitik” siger John Lauritzen (S) om Venstres forslag til at spare på administrationen.

Nej, John. Det er prioritering!

Alternativet er nemlig at gøre det som John Lauritzens partifæller i S/SF foreslår: Flere lukkedage i institutioner, kortere åbningstid – og nu åbenbart skolelukninger (selvom S udtrykkeligt skrev i valgprogrammet at de vil de ikke).

Ja, jeg vil hellere spare administrativt. Andre kommuner gør det billigere end Næstved. Det er fakta. Dem skal vi lære af.

Hvis vi derimod stopper udsynet ved kommunegrænsen, ja så må vi jo spare som John Lauritzen siger det: Skoler, børn, ældre. Men, er det virkelig Socialdemokratisk politik anno 2010? At spare på kerneydelserne i stedet for af effektivisere administrationen?

Det er fatalt hvis ikke vi i Næstved – med vores trafikale situation m.m. i erindring – sørger for at have ordentlig børnepasning og kvalitet i skolerne. Hvorfor skal gode skatteydere så bosætte og blive sig i Næstved? I stedet for f.eks. at flytte tættere på København? Hvad kan vi så tilbyde? Fine visioner og mål på papir, men dårlig service? Nej tak.

Min holdning klar: Først når alle muligheder for at spare i administrationen er helt udtømt, kan vi overveje at spare på service overfor borgerne.

Tags: , , , ,

Næstved kommune har dårlig økonomi og der skal spares, men hvor?

Politikerne må foretage en prioritering: Skal det være på børnepasning, skoler, ældre – eller skal vi finde pengene andre steder. Venstre foreslog på byrådsmødet d. 17. maj at pengene skal findes ved at spare i administrationen. Vi ønsker et oplæg fra direktionen på spareforslag til 40 mio. kr.

Alternativet er at der skal indføres lukkedage i daginstitutioner, dårligere personalenormering, lukning af skoler (måske?) og en række andre forslag.

Det mener jeg ikke vil skal acceptere. Det kan godt være, at der skal spares på den kommunale service – men vi skal først udtømme alle muligheder for at spare i administrationen! Det er møder, der er arbejdsfunktioner, der er arbejdsgange og – ja – antal ansatte.

Vi skylder borgerne at have så effektiv administration som overhovedet muligt, d.v.s. gennemføre markante besparelser, før man går i gang med at spare på andre områder.

Tags: , , ,

Det var mangel på respekt for skolebestyrelserne og det politiske arbejde, at et byrådsflertal af S og SF i dag afviste at behandle sagen om Fladsåskolen og Susålandets skole.

Sagens kerne er, at ledelsen på de to skoler fra august 2010 vil sammenlægge klasser. Det betyder at de kommende 1. klasser flyttes fra Skelby til Glumsø (i Susålandets skoles distrikt), og de kommende 2. klasser på Hammer flyttes til Mogenstrup skole (i Fladsåskolens distrikt).

Begge dele er stik imod skolebestyrelserne på de to skoler, som ønsker at der skal være klassetrin på alle skoleafdelinger. Og, hvad vigtigere er: Det betyder at helt små skolebørn nu skal køre 6-7 km. hver dag for at komme i skole. Efter kun et eller to års skolegang skal flytte ikke bare klasse men skole. Det er bare ikke godt nok.

Venstre, konservative og radikale ønsker at man giver Fladsåskolen og Susålandets skole budget til at lave de to ekstra klasser – så børnene kan få lov at blive på den skole de er startet på.

Men, det mente S og SF at det er. Man ville ikke engang behandle sagen i byrådet med en lidt tåget henvisning om at “man  ikke kan behandle den samme sag to gange.” Selvom der efter min mening er nyt i sagen. Man kan måske forsigtigt under sig over at også S-medlemmer valgt i de to lokalområder stemte imod sagens behandling.

Den behandling er under al kritik og man får klart det indtryk af Socialdemokraterne har berøringsangst overfor borgernes problemer og berettigede bekymring – og i virkeligheden har det fint med at nogle af de små skoler langsomt udsultes.

Hertil må Venstre sige nej. Forældrene har krav på en ordentlig  behandling af deres klager – og først og fremmest så har vores skolebørn krav på en ordentlig behandling. Det fik de ikke på byrådsmødet i aften.

Tags: , , , , , , , , , ,

For et par uger siden skrev jeg om “NemID” der i virkeligheden er “BesværligID” fordi man nu vil erstatte et nemt og enkelt system, med det besværligt system med papirbaserede nøglekort som virker mere gammeldags end højteknologisk.

Men, allerede nu går det langsomt.

Som revisor logger jeg på bl.a. webreg.dk  og SKAT, ofte flere gange om dagen for at trække eller afgive oplysninger og det er super at man ikke behøver de mange papirblankette mere. Tak for det.

Men, hvorfor gøre adgangen til systemerne mere besværlig?

Skal man f.eks. logge på skat.dk/erhverv har man nu to muligheder: Enten den gamle adgang med tastselv-kode eller det ny med enten tastselv eller digital signatur. Den ny har selvsagt lang flere faciliteter end den gamle, så det er fint nok. Men: Hvorfor skal gå så langsomt?

Logger jeg på den gamle tast selv for f.eks. at trække virksomhedens registreringsbevis går der 4-5 sekunder fra jeg taster koden, til skærmbilledet med registreringsbeviset er fremme.

Logger jeg på den ny tastselv/erhverv går der 40 (!) sekunder for nøjagtigt det samme.

Så vil nogle sige: “Det er prisen for at du kan mere på den ny erhverv” eller “har han virkelig ikke tålmodighed til det?”

På det sidste er svaret: Nej. Når Staten, bankerne eller hvem det nu er, laver IT-løsninger må vi forvente hurtighed og effektivitet og nem adgang til oplysninger.

Det har vi fået på mange punkter, men hvorfor spørger jeg naivt: Hvorfor skal det tage 10 gange så lang tid at logge på en nyere og – antageligt mere effetiv tjeneste – end den gamle? Nyt burde da betyde fremskridt, hurtighed, effektivitet – ikke længere sagsbehandlingstid?

Måske kunne SKAT skrue op for hastigheden, til glæde for alle brugere!

Tags: , , , , , , , ,

Det skulle være så godt i den ny kommune: Store enheder, stordriftsfordele og billigere drift.  Men udgifterne til administration, er gået stik modsat.

Det skal stoppes og vi skal spare mere i administrationen end det uambitiøse forslag om 15,4 mio. kr. som kommunaldirektøren foreslået. Vi skal have en ny politik.
 
I år 2007 – året med kommunefusionen – kostede administration 5.680 kr. pr. indbygger og man skulle forvente at den ny store kommune kunne høste flere besparelser, men nej.
 
I år 2010 er udgifterne til administration 6.340 kr. pr. indbygger. Det er 11,6% mere end i fusionsåret (og 31% mere end i Gl. Næstved år 2006).  Tallene stammer fra Indenrigsministeriets nøgletal (http://www.noegletal.dk/).
 
På amme tid kommunens indtægter (skatter m.v.) steget med 7,7%. Administrationen er altså vokset langt hurtigere. Det dur ganske enkelt ikke.
 
Er det bare fordi alle udgifter stiger meget? Nej.

Udgifterne til folkeskolen er faldet i samme periode. Vi bruger nu mindre pr. elev, end i 2007. Udgifterne til ældre over folkepensionsalderen er faldet. Udgifterne til børnepasning er steget moderat og Næstved ligger ikke over landsgennemsnittet i service på nogle af disse områder..
 
De seneste 3 år har S-flertallet næsten tømt kommunekassen. Nu er man vågnet til virkeligheden nemlig til besparelser og børnene skal betale prisen i form af flere lukkedage i børnehaver og kortere åbningstid. Gift for børnefamilierne og uacceptabelt. V, K og R har sagt nej i Børneudvalget.

I stedet for skal vi spare i administrationen.
 
Kan vi bare komme ned på 007-niveau i administrative udgifter kan der spare 38 mio. kr. (udover de 15,4, mio. kommunaldirektøren har foreslået). Kunne man komme helt ned på Gl. Næstved kommunes udgifter, kan der spare næsten 100 mio. kr., men det er sikkert for optimistisk.

Vi skal træffe et politisk valg: Skal der spares på kerneydelser, eller skal vi spare på kontorarbejdet?

Jeg mener der skal ses kritisk og kontant på administrationen. Det betyder f.eks. færre administrative møder, forenklet struktur og – ja – færre ansatte, men det er den vej vi må gå hvis ikke det skal gå ud over skoler, børnepasning og ældrepleje.

Faktaboks:

          År 2007 År 2008 År 2009 År 2010
Bruttodriftsudg. til administration pr. indbygger 5.680 6.021 5.920 6.340
Udgifter til folkeskolen pr. elev   50.419 53.142 53.257 50.074
Bruttoudgifter pr. ældre 65 + årig   49.016 47.895 47.449 46.103
Udgifter til forsørgelse for 17 – 65 årige 9.636 10.221 10.028 11.934
Børnepasning pr. 0 – 10 årig   35.446 35.684 35.834 37.934
                 
Kilde: Indenrigsministeriet            

Tags: , , , , , , , , , ,

« Older entries