juni 2010

You are currently browsing the monthly archive for juni 2010.

Politikere er også privatmennesker. Nogle vil derfor synes at det er at gå for “tæt på”, når Helle Thorning Schmidts mand mr. Stephen Kinnock nu omtales i aviserne, fordi han betaler skat i Schweiz i stedet for i Danmark.

Men, i virkeligheden er det meget enkelt: Helle Thornings mand (ligesom mange andre) mener skatten i Danmark er for høj. Han benytter derfor sit udlandsjob til at lade sig beskatte i velhaverlandet Schweiz, hvor skatten er markant lavere.

Det giver flere penge til forbrug hos familien Thorning Schmidt. Ja, tilmed så har familien Torning Schmidt/Kinnock arrangeret sig så Helle får det høje rentefradrag på deres fælles bolig, nu da manden jo ikke kan bruge rentefradraget. Det er ren skattetænkning fra start til slut.

I virkeligheden ville mange danske ønske sig  i familien Thorning Schmidts sted rent økonomisk. Men, vi kan ikke bare flytte vores job til udlandet, og så i øvrigt samtidig fortsat lade Danmark betale for vores børns pasning, læge, tandlæge, uddannelse o.s.v. og få børnechecken oveni.

Der, hvor kæden hopper af for Helle Thorning Schmidt er, at hun kræver højere skat! Men, samtidig gør hendes familie, alt hvad de kan, for at slippe for at betale skalt til Danmark.

Det er ganske enkelt dobbeltmoral og ikke er værdigt af en statsministerkandidat. 

Set i det lys må jeg ærlig talt sige at et par fadøl på kommunens regning helt blegner ved siden af den benhårde skattetænkning som Helle Thorning Schmidt og manden lægger for dagen – til skade for det danske velfærdssamund og den almindelige moral.

Tags: , , , , ,

Næstved kommune sparer 20 mio. kr. ved at udlicitere rengøring. Det er rigtig godt. Beløbet svarer ret præcist til de besparelser på dagpasning og skoler som S-SF-Radikale netop har vedtaget, nemlig 21,6 mio. kr.

Jeg vil derfor opfordre flertallet til at droppe de store nedskæringer på børn og skoler. Nu er pengene jo fundet!

Tags: , , , , , , , , ,

Så blev “Slattenpatten og hendes døtre” afsløret på Axeltorv i går d. 15. juni.

Jeg må indrømme, at jeg synes stadig ikke den er køn, ja ret beset det modsatte. Det sete afhænger af øjnene som ser, så andre kan givet set noget helt andet, men den mest hørte bemærkning i går (i hvert fald i mine øren) var at “kunst skal provokere.” Ja, det skal kunst, men forhåbentligt også mere end det! 

Et af problemerne er at skulpturen er nærmest lidt provensiel i sin tilgang til stedet. Som om den ikke vil mere end provokere og sige “i Næstved kan vi også, det med kunst.” Derfor bliver den provinsiel og er der noget en provinsby jo i øvrigt ikke har lyst til at være er det provinsiel. Som et par estimerede arkitekter udtrykte det “Hver provinsby sin Bjørn Nørgaard skulptur”.

Hvis man absolut gerne vil have den, burde den stå ved Rønnebæksholm. Der har vi kunst og kultur – ikke mindst på byens torv.

Provsten holdt en fin tale ved indvielsen tirsdag, hvor han malende berettede om kong Valdemar Atterdag jog ud om natten fulgt af 3 sorte hunde med glødende tunger for at slå “slattenpatter” ihjel.

Jeg må indrømme, jeg er tilhænger af Valdemar Atterdag end “Slattenpatten”.

Tags: , , , , , ,

Så  fik borgmester Henning Jensen vedtaget sin budgetaftale mellem S, SF og Radikale for perioden 2011-2014.

Til det kan man sige 3 ting:

Økonomisk: Der er store besparelser på skoler og dagpasning. Det er ikke en god politik for Næstveds borgere og en kommune som gerne vil markere sig som uddannelseskommune og bosætningskommune. Derfor siger Venstre nej til det. Der er andre dele af aftalen, bla. besparelser på administrationen som er helt OK, men at spare på i forvejen økonomisk nødlidende skoler og dagpasning er ikke vejen frem.

Politisk: Man må ønske borgmesteren tillykke med det politiske håndværk. SF har nu stemt for store sociale forringelser og det vil naturligvis stække SF politisk langt ind valgperioden, så mon ikke SF får svært ved at omsætte deres 4 byrådsmedsmedlemmer til ny fremgang. Også de radikale  er nu fanget ind i borgmesterens spind. Allerede før aftalen var vedtaget var en af de radikale mærkesager – salg af havnens sommerhusgrunde – taget ud af aftalen. Det er nok rimeligt betegnende for hvordan den radikale rolle bliver i udmøntningen af aftalen.

Forhandlingsmæssigt: Aftalen er gennemført i lukkede møder med ganske få politikere. Åbenhed har der ikke været. Det er et brud med traditionerne i Næstved byråd, hvor man altid har fremlagt budgetforslag åbent til debat i byrådet og blandt borgerne. Det virker som man man ikke har haft lyst til at lytte – til andre end embedsmændene og sig selv…. Resten af byrådet er reducere til stemmekvæg. Det er en dårlig måde at bruge demokratiet og alle byrådsmedlemmernes viden og ressourcer.

Tags: , , , , , , ,

Der var engang noget som hed en “molbo-historie” eller en “Århus-historie,” og nu har Næstved kommunes Børneudvalg leveret een til af slagsen.

I dag har et flertal i Børneudvalget besluttet at der skal stå tomme pladser i kommunens daginstitutioner, selvom der er børn på venteliste som mangler pladser.

Hvordan kan det så være? Ja, i dag har forældre krav på en plads 3 måneder efter behovsdato. D.v.s. at f.eks. en familie som flytter til Næstved f.eks. d 1. juli skal have en plads d. 1. oktober.

Nu er det sådan at hvis der er en ledig plads inden de 3 måneder er gået, ja så har pladsanvisningen hidtil naturligvis givet familien den ledige plads, så den ikke står tom og så kan  far og mor – det arbejder hver dag – passet deres børn.

Sådan skal det ikke være mere. Hvis der er ledige pladser skal de først bruges, når forældrene har krav på det. I praksis har man sat en græse en måned før 3-måneders grænsen er nået, for indtil da skal pladsen stå tom har politikerne besluttet. Det vil sige at familien fra før først kan få plads f.eks. d. 1. september, selvom der er en ledig plads i børnehaven allerede d. 1. august.

Og, hvorfor så det: For at spare penge! Når pladserne er tomme kan man nemlig nednormere personalet og spare penge.

Effekten er at der kommer til at være tomme pladser i institutionerne, samtidig med at forældre venter på at få passet deres børn. Hvis ikke det er molbo-agtigt, så ved jeg ikke hvad er.

Naturligvis bør forældre få plads så hurtigt som muligt, også selvom 3-måneders grænsen ikke er nået. Forældrene har jo pasningsbehov fra dag 1 – ikke fra dag 60 eller dag 90 efter man får behov.

Tags: , , , , ,

Så er den her: Kontoen for dem der synes, de betaler for lidt i skat.

Gennem de seneste måneder har mange – ikke mindst politikere fra S og SF – raset mod de skattelettelser som regeringen har gennemført.  Samtidig viser (nogle) meningsmålinger at danskerne da gerne vil betale mere i skat, som S/SF også påstår.

Nu kan vi se, om det er rigtigt.

Skatteministeren er åbnet en bankkonto, hvor de der synes de betaler for lidt i skat, kan sætte penge ind. Med andre ord: Frivillige bidrag til velfærdssamfundet. Helle Thorning og Villy Søvndal burde være blandt de første. Nu får vi se om det bare er ordgas for masserne, eller om Helle og Villy virkeligt mener, de man betaler for lidt i skat. Så kan de jo rette op på den “fejl” ved selv at sætte penge ind.

Kontoen kan findes på skatteministeriets hjemmeside: skm.dk.

Jeg gætter på at bidragene bliver beherskede. For, når folk svarer ja til at betale mere i skat, mener man i virkeligheden nok at nogle andre bør betale mere i skat – ikke en selv.

Tags: , , , ,

Så har SF igen slået hælene sammen og sagt “Javel, hr. Borgmester” ved at skrive under på Henning Jensen og Carsten Rasmussens budgetaftale for 2010-2014. Samt brudt endnu 3 valgløfter.

For det første skærer SF ned på børneområdet. Selvom Torben Nielsen i Sjællandske har afvist at stille forslag om at spare på børnepasningen, så skærer SF nu 6,6 mio. fra dapasningen. Det betyder næsten helt sikkert flere lukkedage og lavere normering. Før valget ville SF “kæmpe mod yderligere forringelser p.g.a. kommunale besparelser” (SFs valgprogram). Nu står SF i spidsen og svinger sparekniven.

For det andet skærer SF 15 mio. kr. fra folkeskolen! Selvom SF før valget lovede bedre forhold og lavere klassekvotienter. Næstved bruger i forvejen ikke for meget på skolerne og nu skærer SF dybt. Hvilke skoler er det, der skal lukke Torben?

For det tredje sker det hele bag lukkede døre. SF vil ikke høre forældrene eller borgerne først. Nej, først når aftalen er underskrevet må folk få noget at vide. Det er ligesom i enevældens tid. Selvom SF i deres valgprogram skrev at “Politiske prioriteringer skal træffes efter forudgående offentlig debat”. Øh, hvor blev den debat lige af kære SF?

SF har igen sagt “Javel, hr. Borgmester” og gjort som Socialdemokraterne ønsker. Desværre, for Næstveds børn og skoleelever fortjener bedre service, ikke besparelser.

Søren Revsbæk, Byrådsmedlem Venstre

Tags: , , , , , , ,

Det er ikke længere siden end mandag d. 31. maj at Villy Søvndal og Annegrete Kamilles – begge SF – skrev i Sjællandske at “SF skaffer bedre velfærd”.

Blandt andet skrev de to SF-ere at SF vil give 3o mio. kr. mere til skolerne.

Kun 2 dage efter indgår SFs topmand Torben Nielsen forlig med S og Radikale i Næstved, hvor SF er med til at spare 15 mio. kr. på skolerne. Det blev altså ikke til plus 30 mio. men til minus 15 mio. på folkekolerne i Næstved!

Var det noget Annegrete Kamilles havde glemt at fortælle Villy Søvndal? Eller er det bare SF politik at sige et, men gøre noget helt andet? Det i hvert fald ikke særlig troværdigt – og det er rigtig dårligt for Næstveds folkeskoler som sandelig har brug for flere penge – ikke massive besparelser som SF nu er med til at godkende.

Venstre siger klart nej til besparelserne.

Tags: , , , , , ,

Der er i eftermiddags d. 2. juni indgået forlig mellem Socialdemokratiet, SF og Radikale i Næstved kommune. Forliget rummer en lang række nedskæringer, bl.a. på skoler og dagpasning. Det har Venstre – og konservative samt DF – sagt klart nej til.

Desuden er forliget indgået for lukkede døre på borgmesterkontoret og gælder for 2010 – 2014, altså hele valgperioden. Det er dybt forkasteligt at indgå så vidtrækkende beslutninger uden at gide udlejlige sig med at høre f.eks. de forældre som blive berørt af nedskæringer i børnepasningen. Men, det har S, SF og Radikale valgt gøre: Man vil ikke i dialog med Næstved kommunes borgere, men vil bestemme selv”

Også det siger Venstre i Næstved Byråd klart nej til. Vi ønsker en åben budgetproces.

Hvad de Radikale får ud af forliget kan være lidt svært at se. For SFs vedkommende er der måske bare betaling for den formandspost i Kulturudvalget som SF fik efter valget. For S er gevinsten klar: Alt er klappet og klart når Carsten Rasmussen overtager borgmesterstolen efter Henning Jensen, hvis afgang med forliget givet er rykket nærmere.

Eet kan i hvert fald konstateres: De 3 partiers valgløfter for kun 6-7 måneder siden har de godt og grundigt glemt. Måske håber forligspartierne på at vælgernes hukommelse er kort, men mon dog ikke en del Næstved borgere kan huske at S, SF og Radikale nu skærer i velfærden i stedet for at skære i kommunens administration.

Venstre har udsendt en pressemeddelelse om vores holdning til forliget. Den er her:

Som det har været nævnt i Sjællandske nogle gange de sidste uger, har Byrådets partier, under ledelse af borgmester Henning Jensen, ført intensive forhandlinger med det formål at få styr på Næstved kommunes katastrofale økonomiske situation. 

Igennem en række møder har Venstre aktivt bidraget med forslag, som kan sikre, at det kunne lade sig gøre at foretage de nødvendige besparelser uden at det samtidig ville være nødvendigt at spare på udgifterne inden for ældreplejen, dagpasningen og skolerne. 

Og selv om der undervejs ikke har manglet tilkendegivelser fra borgmester Henning Jensen om, at man denne gang fra det bestemmende flertals side var indstillet på, endelig at foretage de nødvendige effektiviseringer i den samlede kommunale administration, må Venstre igen konstatere, at han og flertallet S, SF og Michael Rex, ikke har det fornødne mod til at bringe udgifterne til administration ned på noget, der bare minder om et rimeligt niveau. 

Venstre har sagt blankt nej til flertallets forslag om at spare over 11 millioner kroner indenfor dagpasning og over 15 millioner kroner indenfor skolerne. 

Venstre har også sagt blankt nej til at indgå en aftale, som skulle række over de næste 4 år fra 2011 til 2014, altså også udover denne byrådsperiode. En aftale, der efter vores mening alene skulle sikre arbejdsro for det stadig mere usikre flertal i hele indeværende byrådsperiode.

 

Vi må konstatere, at især Socialistisk Folkeparti i denne nye byrådsperiode allerede flere gange har været med til at sikre vedtagelse af en række beslutninger, som er stik imod de løfter, som fremgår af deres valgprogram, herunder en kraftig forhøjelse af det gennemsnitlige antal elever i den enkelte klasse i skolerne, forringelser på dagpasningsområdet og reduktion i antallet af – åbne – byrådsmøder, hvor der i stedet er indført en række ”temamøder”, som er lukkede for offentligheden; det svarer ikke ligefrem til deres valgprograms flotte ord om det modsatte. 

I modsætning til SF har Venstre den holdning, at det vi lover i valgkampen, det holder vi også bagefter.  

Vi er tidligere blevet anklaget for ikke at anvise konkrete alternative besparelser, men det har vi – også – gjort denne gang. Desværre, og med store konsekvenser for de borgere i Næstved kommune, som dårligst kan tåle at blive udsat for besparelser år efter år, har flertallet igen besluttet at spare, meget kraftigt, på netop dagpasnings- og skoleområdet. 

Det kan og vil Venstre ikke være med til, heller ikke denne gang. Derfor har Venstre ikke kunnet indgå i aftalen, for vi mener, at vælgerne skal kunne regne med, hvad politikere lover. I Venstre sætter vi vores troværdighed meget højt. 

Med venlig hilsen 
 

Venstre i Næstved kommune 

Hans R. Hansen, Gruppeformand

Hele forligsteksten kan læses på kommunens hjemmeside.

Tags: , , , , , , , , , , , ,