august 2010

You are currently browsing the monthly archive for august 2010.

Det er en behagelig nuancering af de radikales synspunkt som den Henning Jørgensen leverer i Sjællandske d. 30.8., når han siger at mindre skoler også har berettigelse. Jeg er ganske enig.

Bl.a. derfor siger Venstre nej til S-SF-Radikales skolelukningsplan. Lukkeplanen ser jo kun på kold økonomi, ikke på skolernes resultater, deres evne til rummelighed og inklusion eller performance i øvrigt. Man forbigår at kvalitet er mindst lige så vigtigt som kvantitet.

Det er ikke den eneste mangel i S-SF-Radikales plan. Økonomien hænger ikke sammen. Man lover et råderum på 15 mio. kr. til de tilbageværende skoler, men overser samtidig nogle indlysende udgifter:

F.eks.: Renter/afdrag på lån til nybyggeri (mindst 2,5 mio. kr. årligt), udgifter til drift af nye skolelokaler (mindst 1,5 mio. kr. årligt), anlæg af cykelstier/tunnel til sikker skolevej (anslået 30 mio. kr.), udgifter til flytning (ukendt beløb). Nybyggeri af SFO-lokaler pø de tilbageblevne skoler der nu skal rumme flere børn (ukendt millionbeløæb).

Plus at man spilder de mindst 40 mio. der er investeret f.eks. i netop de skoler som S-SF-Radikale nu vil lukke. Det er investeringer som f.eks. renovering på Rønnebæk skole, naturfagslokaler på flere skoler og senest toiletter på Lindebjerg.

Vi taler om mange millioner i udgifter og tab. Derudover vil lukningsplanen tage flere år at gennemføre så eventuelle besparelser først viser sig sent.

De der regner med at skolelukninger skaffer hurtige penge til mere råderum vil derfor blive skuffede.

Tags: , , , , , , , ,

Netop i disse dage sidder medlemmerne af Næstved Byråd og ser på besparelser for 2011. Blandt andet betyder det tidligere overflytning af børn fra børnehave til SFO og fra SFO og ud af SFO´en.

Fremover skal børnehavebørn flyttes måske allerede 1. marts til SFO, i stedet for at starte i SFO når de begynder i skolen pr. 1. august. Altså et halvt år før. Det betyder også at børnene kan være helt end til 5½ år gamle når de flytter fra børnehaven.

Er det trygt og godt? Eller er det for tidligt? Det håber jeg at forældre og pædagoger vil kommentere på.

Samtidig betyder det at børne i SFO, d.v.s. i 3 klasse, skal ud af SFO´en pr. 1. marts og ud til hvad? Måske kan man fortsætte i SFO, måske bare meldes ud af SFO.

Forslaget er en del af den pakke som S, SF og Radikale vedtog i foråret, så der står et flertal i Næstved byråd bag, men jeg er noget utryg ved om det er en god beslutning.

Skal børnene ikke have lov at fortsætte i børnehaven til de er 6 år (i praksis til skolestart pr. august det konkrete år)? Eller skal man bare flytte rundt på grund af økonomi. Det virker ikke som nogen god løsning.

Tags: , , , , , , , ,

Som tiden skrider frem, kommer flere og flere uregelmæssigheder frem i skolelukningsplanen.

Nu viser det sig at den er imod kommuneplanen, fordi Hyllinge og Grønbroskolen skal lukkes – de to steder er nemlig udviklingscentre og støttepunkter i kommuneplanen, hvor man forudsætter at der er en skole.

Men, socialdemokraterne vælger vel bare at lave kommuneplanen om så den passer til de lukkede skoler…. i stedet for at lukke skoler og overholde kommuneplanen.

Tags: , , , ,

I det skoleoplæg som Socialdemokraterne vil bruge til at lukke 9 skoler, indeholder at man skal bygge for 50 millioner kr.

Der er bare lige det, at der ikke er regnet med renter og afdrag af det lån på 50 mio. kr. som kommunen skal optage – for pengene ligger jo ikke og venter i kommunekassen!

Renter/afdrag vil mindst beløbe sig til 2.500.000 kr. om året og så er den samlede besparelse på 30 mio. kr. allerede på vej ned. Derudover kommer udgift til drift af de nye 2.500 m2 skolelokaler – anslået omkring 3.000.000 – 5.000.000.  Før oplægget overhovedet er kommet videre til byrådet kan man altså forudse at mellem 5.000.000 – 7.500.000 kr. af besparelsen fordufter mellem hænderne på socialdemokraterne og de radikale.

Det er ganske enkelt useriøst i oplægget og alene af den grund bør man afvise oplægget. Vi skal sige klart nej til at lukke de 9 skoler.

Tags: , , , ,

Børneudvalget i Næstved kommune drøftede i dag forslaget til at drøfte 9 skoler. Det er vi selvsagt ikke enige om. Socialdemokraterne er parat til at lukke, i hvert fald de fleste. Selv er jeg meget imod at lukke skolerne. Men, uanset hvor vi står, bør tallene være korrekte – det er de ikke.

Tallene i oplægget er i hvert fald mangelfulde. I rapporten regner man med at skulle bygge for 50 mio. kr. nye skolelokaler. Det svarer til ca. 2.500 m2 nye klasselokaler.

Pudsigt nok, så koster disse nye 2.500 m2 åbenbart ikke nok i drift, så som el, vand, varme og rengøring eller vedligehold. Men, der er ikke beregnet nogen udgift i skolerapporten til driftsudgifter.

De skoler der lukkes, der har forvaltningen indregnet den fulde besparelse ved at man ikke længere skal betale vedligehold, skatter, el, vand og varme m.v. Men, de ny lokaler der skal bygges er åbenbart “gratis” i drift.

Det er de selvfølgelig ikke. Udgiften er måske 2.500.000 – 5.000.000 kr. og det bør naturligvis med i rapporten. Det gør den samlede besparelse noget mindre, så gevinsten ved at lukke skoler bliver mindre.

Det ny man skal bygge kan trods alt ikke drives uden udgifter…

Tags: , , , , , , ,

Dysted planen spilder 40 mio. kr.
 
Hvis Socialdemokraterne lukker de 9 skoler, betyder det samtidig at man spilder mindst 40 millioner kr. Nemlig de penge som de seneste år er brugt på netop de 9 lukningstruede skoler. Det gælder f.eks. overbygning på Margretheskolen og Hyllinge skole, den store SFO bygning på Lindebjerg og den netop afsluttede renovering af Rønnebæk skole.
 
I alt er mindst 40 mio. kr. ret beset spildt, hvis skolerne lukkes. Penge som som kommunen, i hvert fald for en dels vedkommende, stadig betaler renter og afdrag!
 
Det store pengespild er ikke indregnet i skolerapporten og det er en alvorlig fejl, for det “spiser” i hvert fald de første mange års påståede besparelser ved at lukke netop de nævnte skoler.
 
Vil et byrådsflertal virkelig mene at kommunen har råd til bare at hælde de store investeringer ud med badevandet?

Tags: , , , , , , , , , ,

Så kom skolerapporten og der lægges sandelig ikke op til en blid runde: Følgende skoler foreslås nedlagt: Rønnebæk, Lindebjerg, Margretheskolen, Hyllinge, Skelby, Grønbro, Holme Olstrup afdelingen af Lundebakkeskolen, Hammer-afdelingen af Fladsåskolen.

8 skoler foreslås med andre ord nedlagt og Socialdemokraterne er tilsyneladende fuldt ud bag ideen. Det samme er de Radikale.

Set fra mit synspunkt er forslaget ”helt ude i hampen.” Flere af skolerne er yderst velfungerende enheder som der er meget søgning til, f.eks. Margretheskolen, Rønnebæk skole og Grønbroskolen. To af lukningerne vedrører afdelingsskoler, hvor forældre og elever i forvejen har været udsat for megen forvirring og dårlig behandling af byrådet: Skelby og Hammer. En af lukningerne vedrører en stor byskole, nemlig Lindebjerg, som også er yderst veldrevet og har god sammenhæng i økonomien.

For mange af de mindre byers vedkommende vil skolelukningen blive fatal, for skolen er den sidste offentlige service som er til stede i lokalområdet.

For Næstved by er lukningen af Lindebjerg også et slag i ansigtet, der hedder: Selvom man gør det godt, så er det ikke nogen garanti mod lukning.

Skoleforvaltningens rapport går ret let hen over transport, og tidsforbrug til transport når skolerne lukker, ligesom man går let hen over udgifterne til byggeri af nye skoler.

Oplægget er en stor mundfuld og skal tygges grundigt de kommende dage og uger, men herfra skal lyde en klar advarsel mod at gennemføre de mange lukninger, hvis vi fortsat vil have et varieret skolevæsen, hvor der er plads til både by og land, store og små skoler.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Det ventede oplæg fra skolekontoret i Næstved kommune rykker tættere på – det skal drøftes første gang på Børneudvalgets møde d. 23.8. – så i disse dage må det være næsten færdigt.

Synspunkterne på skolelukninger er også begyndt at brede sig, f.eks. har socialdemokraten Per Sørensen, som også er min medstudievært i “Per og Søren” i udsendelsen i denne uge, løftet sløret for sine synspunkter. Nemlig, at man skal se på f.eks. Uglebro skolen, Hyllinge skole og Skelby afdelingen af Susålandets skole.

Der er mange hensyn i en skolestruktur: Nærhed, faglighed, tryghed for børnene.

Men også: Hvor meget transporttid skal man acceptere, hvad med lokalsamfundet hvis skolen lukker og hvad med mangfoldigheden? Skal alt virkeligt være ensrettet og stort, skal der ikke være plads til små enheder? Det mener jeg.

Næstved kommune bør have en skolestruktur der giver max. 24 elever i klasserne, som har både store og små skoler, som har effektiv administration – og som tager hensyn til nærhed og tryghed.

Det udelukker efter min mening lukning af f.eks. Rønnebæk skole og Margretheskolen. Medens man udmærket kunne se på om administrationen af skolerne i Næstved by kunne gøres mere rationelt.

Hyllinge skole har udfordringer fordi forældrene vælger den fra, og måske er der overkapacitet i Næstved Syd. Så må vi se på løsninger de konkrete steder, men ikke bevidstløst tro på at skolelukninger løser alle kommunens økonomiske problemer. Tværtom kan det skabe nogle nye.

Og, skulle der være lokale som kan tage 104,5 MHz, så kan “Per og Søren” høres igen tirsdag kl. 10 – 11 og torsdag kl. 16 – 17.

Tags: , , , , , , ,

Nu skal havnens sommerhusgrunde sælges kundgør Havneformand Per Sørensen (S). Årsagen er angiveligt en lov som lægger moms på grundpriser fra 1. januar 2011, men er det nu hele sandheden?

Havnen står jo ikke og mangler penge. Første januar 2010 stod der 40 millioner på kontoen.

Nej, årsagen er sikkert også at Per Sørensen har fået med den politiske gummihammer og er blevet banket venligt på plads af sine socialdemokratiske kollegaer i byrådet. De mangler nemlig penge i kommunekassen og Sørensen er derfor blevet presset til at sælge sommerhusgrundene så pengene kan styrke kommunekassen.

Det bekræftes i Sjællandskes artikel, hvor Per Sørensen (S) siger at havnen jo kan købe noget jord af kommunen “Hvis altså kommunen har behov for at få nogle kroner i kassen.” Det skal man nok ikke sige to gange til Henning Jensen (S), der gennem de seneste 4 år har tømt kommunekassen godt og grundigt.

Er det så fornuftigt? Siden 1805 har Næstved Havn ejet sommerhusgrundene på Lungshave. Det er ikke en kerneopgave for havnen at leje sommerhusgrunde ud, men ejerskabet er historisk betinget. Havnen har altid betragtet arealerne “arvesølvet” man passede på (også dengang borgmester Henning Jensen var formand for Havneudvalget). Plus at de giver havnen en stabil indtægt.

Det er naturligvis ikke forbudt at sælge, men når havnen før har solgt bygninger og arealer, er pengene brugt til havnens udvikling: Kraner, nyt pakhus, renovering af havnen m.v.
Det har været driftsøkonomisk fornuftigt, for det er aktiviteter som giver indtjening. At sende pengene i kommunekassen via grundkøb, giver ikke havnen indtægter eller bidrager til udviklingen.

Nuvel, efter havneformandens beslutning, bliver grundsalget vel en realitet. Ånden er kommet ud af flasken.

Må jeg derfor – helt for egen regning – give Havneformand Per Sørensen (S) et par ideer til, hvad han bør bruge pengene til, i stedet for at sende dem i kommunekassen.

Investere i Maglemølle
For det første kan havnen investere i Maglemølle. Man kunne f.eks. sætte den tidligere kraftcentral i stand til kontorer og erhverv. Det er en markant og historisk bygning i området.

Man kunne lave gennembrud i gamle haller, så de store arealer hvor papirmaskinerne stod, kan blive attraktive til udlejning  eller måske musik og koncerter?
Det har gjort det godt på Maglemølle Erhvervspark med iværksættere, tiden er kommet til fase to for området og området trænger mildest talt til “en kærlig hånd”.

Badeland
For det andet kunne havnen bygge et badeland på Maglemølle! Hvorfor ikke lade havnen stå for en del af investeringerne ved et nyt badeland (hvis man ellers må for loven). Så kunne kommunen lukke svømmehallen på Nygårdsvej og leje sig ind i havnens badeland i stedet for. Det vil være en stor attraktion for borgere ikke bare i Næstved, men i en stor del af syd- og vestsjælland.

For det tredie kunne havnen investere i vej og bane omkring havnen. F.eks. trænger Fabriksvej og indkørslen til Maglemølle til en opgradering og i den forbindelse bør banesporet bevares.

Der er rigelige muligheder for at investere ved og i havnens virksomhed, hvis man altså absolut skal sælge sommerhusgrundene.

Tags: , , , , , , , , ,

Fint initiativ i Fuglebjerg

Fuglebjerg skoles nye erhvervsklasse er godt eksempel på et fint og konkret initiativ for elever som er trætte af alt det boglige og har brug for et andet tilbud. Navnlig mange drenge døjer med en folkeskole som er meget målrettet på at sidde stille til boglig indlæring.

Folkeskolen skal udvikle sig og Næstveds skoler skal ikke være ens. Fuglebjergs erhvervsklasse er et godt eksempel på at man lokalt forsøger at give anderledes tilbud til eleverne. Desværre har S-SF-Radikale vedtaget store besparelser for skolerne de kommende år.

På trods af det skal vi forsøge at finde rum til at skolerne – små som store – kan udvikle sig både i undervisningsform og faglighed.

Tags: , , , ,

« Older entries