september 2010

You are currently browsing the monthly archive for september 2010.

S-næstformand Kim Lasse Petersen efterlyser i avisen ansvarlighed og vilje til at bredt budgetforlig i byrådet (underforstået med VKO). Det er sådan set nemt nok. Kim skal bare hviske sin borgmester i øret, at alle skolelukninger og besparelser på dagpasning skal slettes. Så skulle vejen for et bredt forlig være banet.

Tags: , , , , ,

Vi skal lukke skoler for at undgå en massakre på skolerne senere, skriver Søren Dysted (S) d. 25.9.  Med al respekt, så er den eneste massakre jeg kan få øje på, den som S-SF og Radikale i Næstved selv har sat i gang.
Og ganske unødvendigt. Spare: Ja, men lad os dog først spare på f.eks. den kommunale administration. Når der er “sparet i bund” kan vi se på skolerne, hvis der stadig er behov.
Ovenikøbet virker det som om man er begyndt at “fifle” med tallene. I skolerapporten fastslås at der skal bygges for 50 mio. kr. ny skolelokaler efter lukningerne. Nu, i borgmester Henning Jensens budgetudspil er det tal forvandlet til 40 mio. kr.
Skulle byggepriserne være faldet 20% på 14 dage? Næppe.
Det er nok bare udtryk for at borgmesteren og topembedsmænd jonglerer med tallene efter behov – og det er ikke særlig seriøst. Hvor meget tillid skal man så have til resten af skolerapporten?

Tags: , , , , , , , , , ,

Jay og Revsbæk: Stadionprojekt i økonomisk balanceNæstved skal tænke langsigtet. Defor foreslår vi at bruge 50 mio. kr. på renovering og tribune på Næstved Stadion, i en holdbar langtidsløsning.

Borgmesterens forslag om 15 mio. til stadion bærer præg igen af at være en hovsa-løsning på baggrund af DIs dumpekarakter til Næstved, Slagelses fodboldambitioner og formegentligt Socialdemokratiets egne halvdårlige resultater i valget 2009. Det er et forslag, hvor man vil “det hele med det halve,” og ikke rigtigt når nogen vegne.

Venstre har undersøgt sagen konkret og Næstved Boldklub har i går oplyst Venstre, at de 15 mio kun vil række til  ca. 800 – 900 tribune- og sponsorpladser.

Derfor vil vi opfordre til at man tænker langsigtet. Fodbold er en vigtig idrætsgren og giver meget omtale til Næstved kommune, men vi kan ikke disponere kommunens penge fra dag til dag efter en tilfældig formkurve. Derfor foreslår vi en 5 års plan.

50 mio. til stadion
Vi foreslår man afsætter 50 mio. kr. til projekt Stadion. For det beløb foretager man en gennemrenovering af stadion, bygger ny tribune med tilskuer pladser og forbedrer forholdene. Pengene hentes fra de penge som i budget 2015 er afsat til projekt Næstved Arena som tiden er løbet fra.
Vi mener at stadion fremover både skal kunne bruges til fodbold, idræt, konceter og events! Vi forestiller os at byggearbejderne skal ske i årene 2014 – 2015.
Vi tager pengene fra Arenaprojektet, for vi vil IKKE spare på Næstved kommunes folkeskoler for at kunne bygge stadion.

Super idrætscenter
Andet skridt er at lave et super idræts- og evt. sundhedscenter i området, som virkelig kan løfte i flok. Næstved Hallerne vil gerne bygge en længe ønsket hal  nr. 3  og Næstved kommune vil gerne bygge nyt sundhedscenter til erstatning for utidssvarende forhold på Præstøvej.
 
Vi mener man kan samtænke de tre ting. F.eks. kunne Næstved Hallerne varetage byggeri og drift for idrætsdelen og kommunen sundhedsdelen. Hallerne er yderst veldrevne og den ekspertise kan vi drage nytte af. Vi skal have klare linier hvad angår økonomi og drift. Ikke mærkelige selskabskonstruktioner.

Foldbolden skal bidrage
Tredie skridt er at Næstved Boldklub A/S viser en sikker og stabil drift. Under Peter Birks ledelse er man begyndt på en seriøs genopretning, der skal føre til sikker økonomi. Men, hånden på hjertet, de sidste 3-4 år har klubbens drift jo ikke ligefrem givet tryghed og stabilitet.

Boldklubben skal derfor også bidrage til planerne. Først og fremmest ved at vise man har styr på pengekassen og kan levere resultater på banen. Klubben kan helt klart også indgå i rollemodel- og sundhedsarbejde og klubben bør begynde at samle penge ind til investeringer blandt sponsorerne. Nu har man 2-3 år til det i ro og mag. Til gengæld vil Næstved kommune renovere stadion.

Alt dette skal der lægges en plan for. Borgmesterens forslag giver kun få pladser og er langt fra et færdigt projekt. Partierne forholdt sig til og vi bakker selvfølgelig op om vores partis holdning, men hvis vi vil videre skal Næstved tænke større og det gør man ikke “over night.”

Det skal planlægges og vi skal komme videre.  Ellers kan vi lige så vænne os til en plads i 2. division, ikke bare på fodboldområdet.

Søren Revsbæk
Byrådsmedlem, Venstre

Flemming Jay
Byrådsmedlem, Venstre

Tags: , , , , , ,

Der lægges op til skolelukninger. Men, hvor kunne kommunen spare i stedet for?

Se min kommentarher.

Så er det i aften i byrådssalen det går løs kl. 18.30 når byrådsmedlemmerne skal diskutere skolelukninger.

S-SF og de Radikale foreslår som udgangspunkt 9 skoler lukket. VKO siger nej tak, mere eller mindre i hvert fald for der er lidt usikkerhed med den konservative Kurt Petersen.

I Venstre siger vi nej tak til lukningerne. Vi mener ikke der skal spares på folkeskolen og vi mener at også de mindre skoler har en stor betydning. Vi mener også en række af de foreslåede skoler slet ikke får den gode medfart som de bør have. F.eks. er både Rønnebæk skole og Grønbro skolen blandt de mest effektive og udviklende i Næstved kommune, men alligevel er de foreslået lukket.

Andre skoler som f.eks. Lindebjerg og Margrethe klarer sig godt – hvorfor skal de lukkes?

Skoler som Hyllinge, Skelby og Hammer har ydermere stor betydning i lokalområdet – hvorfor skal de lukkes? Som politikere må vi se på helheden, også om lokalsamfundet bagefter har muligheder for overlevelse.

Nej, politikerne bør forkaste forslagene.

Se  min video: Kommentar til skoleforslag

Tags: , , , , , , , , , , , ,

I en undersøgelse fra Dansk Industri må man sige at DI mildest tal dumper Næstved kommune hvad erhvervsvenlighed angår.

Se min kommentar her.

Der er lidt frisk efterårsvind på videoen, beklager 🙂

Tags: , , , , , , , , , ,

I lørdagens Sjællandske omtales at elever fra Lindebjergskolen har brugt nogle af deres skoletimer til at lave materiale til demonstration mandag  – mod lukning af skolen.

Før nogle nu bliver forargede over det, så må man vel sige at det er praktisk anskuelighedsundervisning i at deltage i demokratiet. Og, det er vel ikke så dårligt at bruge et par timer på.

Tags: , , , ,

En flittig læser,  har kommenteret flere indlæg her på siden og stillet nogle spørgsmål og politisk og praktisk karakter, som jeg gerne vil kommentere.

Læseren spørger først, hvordan man finder Børneudvalgets dagsorden (referat) fra d. 23.8.  Det er lidt kringlet, for Næstved kommunes hjemmeside er ikke supernem. Men, man går ind under “byråd og politik” og dernæst “Dagsordener og referater.” Så kommer byrådets referater og alle udvalg frem.

Dernæst kommer et meget konkret spørgsmål om jeg vil stemme for skolelukninger. Ja, hvis oplægget er det som Socialdemokraterne har sendt frem, så vil jeg stemme for skolelukninger, for det oplæg er ikke godt nok af flere årsager:

1. Man ødelægger variationen i Næstved kommunes skolevæsen. 2., Man ser ikke på de enkelte skolers styrker og svagheder. 3., Besparelserne er ikke reelle og kommer først om flere år (måske). 4., Der er ikke regnet med udgifter til drift af nybygning af lokaler eller renter/afdrag på nybygning. 5., Man har ikke regnet på transporttid for forældre og elever, nye cykelstier m.v.  Og, sidst men ikke mindst: 6.,  Jeg er ikke gået til valg på at lukke skoler, men derimod bevare skoler.

Vi kan godt se på strukturen. Hvilke skoler skal have overbygning og hvilke skal ikke. Vi kan også se på besparelser i adminstration. Vi kan også se på timetal, holddeling m.v., men det er langt ude at indlede med at spare i folkeskolen som i forvejen kun har index 93 i Næstved. D.v.s., hver gang der på landsplan igennemsnit bruges 100 kr. i skolen, bruger vi kun 93 i Næstved – og nu vil S-SF-R nedskære med yderligere 15 mio. kr. om året.

Derfor går jeg i mod at lukke skoler. Vi skal bevare de skoler vi har. Nogle er yderst veldrevne. Det gælder f.eks. Rønnebæk og Grønbro som har solid økonomi og pædagogisk udvikling til trods for at de er små skoler. Det gælder f.eks. Margretheskolen som er en populær skole som forældrene vælger til – og sender deres børn til, uanset hvor de selv bor. For blot at nævne nogle få af skolerne.

Nej, vi skal ikke lukke skoler. Besparelsen er reelt lille når det kommer til stykket, men vi ødelægger et velfungerende net af store og små skoler. Plus at der også bliver uro på de tilbageblevne skoler, hvor eleverne skal flyttes til.

Oplægget er ganske enkelt ikke godt nok.

Tags: , , , , , , , , ,

En rettelse:

Jeg skrev i et blogindlæg d. 23.8. at de foreslåede skolelukninger mindst koster 40 mio. kr. i spildte anlægskroner. Penge der er tabt på gulvet. Nemlig det, som indenfor de seneste år er blevet investeret på de skoler, som foreslås lukket.

Men, det var kun et hurtigt tal. Nu har Børne- og Kulturforvaltningen regnet på tallet, og det er ikke 40 mio. kr., nej det er mindst 60 millioner kroner.

Det er nemlig f.eks.: Margretheskolen 7,7 mio. kr., Hyllinge skole 10,498 mio. kr., Lindebjergskolen indskoling 18,659 mio.  kr., Grønbroskolen 12,564 mio. kr – for nu bare at tage de største.

Derudover kommer de penge som Staten har investeret i nye toiletter på f.eks. Lindebjerg skole. De er ikke med i beregningerne, men er jo reelt også splidt, hvis skolerne lukkes.

Det er ikke fornuftig planlægt.

Se forvaltningens opgørelse her.Oversigt over hidtidige investeringer på skoler

Tags: , , , , , ,

Nu skal der bygges motorvej mellem Herning og Holstebro. Det er en del af regeringens hjælpepakke til “udkantsdanmark” og begrundelsen er at der kører 11. 000 biler på strækningen i døgnet.

Det er sandelig mange, men ikke så mange som mellem Næstved og Rønnede, hvor der kører næsten 15.000 biler i døgent. Men, Næstved får ikke nogen motorvej – ikke engang en opgradering af hovedvejen.

Til gengæld får vi måske lov at køre 90 km./t på de 2-3 kilometer Vestre Ringvej rundt om Næstved.

Det er som det plejer at være: Jyderne får milliarder – og på sydsjælland får vi…..ikke noget. Jo, lov til at køre lidt hurtigere på den vej vi allerede har. Men, det er da også noget…

Tags: , , , , , ,

« Older entries