Skolelukninger: Godt møde på Rønnebæk skole

Det var 120  veloplagte forældre og lærere som tirsdag d. 6. tog i mod os politikere fra Børneudvalget.  Hele udvalget var i panel, minus Søren Dysted som ikke kunne deltage.

Skolens bestyrelse og forældre havde forberedt sig godt. F.eks.  med talmateriale, der viser at Rønnebæk skole (og Grønbroskolen) er de to billigst drevne skoler i Næstved kommune. Man kunne også dokumentere, at der på Rønnebæk skole er 5% råderum i budgettet, og at der er til efteruddannelse af lærere. Det skyldes uden tvivl den effektive ledelse på skolen og lidt efter devisen: “Man kan, hvad man vil.” Det kunne andre skoleledelser uden tvivl lære af.

Skolen blev også fremhævet som rollemodel, nemlig som en grøn skole, hvor man i særlig grad er obs på miljø, natur og CO-2. Og, hvor man bruger ude-skole meget. Man er simpelthen bare mere udenfor, end på andre skoler og det giver selvklart mere motion og bedre naturforståelse.

Alt i alt et billede på en skole som absolut ikke fortjener at blive lukket, men snarere rost for sin indsats med inklusion, miljø, økonomisk bevidsthed og pædagogik.

Det var i hvert fald det indtryk jeg gik hjem med, og mon ikke også flere af de andre paneldeltagere havde det sådan.

Tags: , , , , , , , ,

 1. Jeg vil lige sige ang. at Rønnebæk er billig i drift, at der ikke er nogen overbygning derfor er den billigere, da overbygningen står for en stor del af en skoles budget, eleverne har flere timer, der er eksamner og lign. der æder en del penge. Så når man sammenligner økonomi på skolerne skal man huske hvilke der har overbygning og hvilke der ikke har….

 2. Susanne har naturligvis ret i, at der er mange ting som spiller ind på udgifterne.

  Men, tager man Næstved kommunes Kvalitetsrapport over skolevæsnet for 2009 (side 17), så er der en udmærket oversigt over gennemsnitsudgiften pr. elev for hver skole (det var før sammenlægningerne trådte i kraft, så de sammenlagte skoler står opført med begge afdelinger).

  Deraf fremgår det at f.eks. Rønnebæk har en gennemsnitsudgift på 21.500 kr. pr. elev, medens f.eks. Nøddeskovsskolen ligger på 28.145 kr. Uglebro lå på 23.749 kr. pr. elev og Hyllinge toppede med 30.984 kr. pr. elev.
  Den helt store skole, nemlig Lille Næstved Skole lå på 22.712 kr. pr. elev og Holmegaardskolen på 24.470 kr. pr. elev.

  Så, det er ikke entydigt at store skoler er billige og små skoler er dyre, eller omvendt. Det har givet også noget med ledelse og del almene drift at gøre, så man kan i hvert fald bruge den opgørelse til at konkludere:

  Store skoler er ikke altid billigst og mest effektive og også mellem store/store og mellem små/små skoler er der forskelle.
  I Rønnebæk, og på Grønbro, har de gjort det rigtig godt (også) økonomisk.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *