Næstved: Skolelukninger koster 60 mio. kr.

En rettelse:

Jeg skrev i et blogindlæg d. 23.8. at de foreslåede skolelukninger mindst koster 40 mio. kr. i spildte anlægskroner. Penge der er tabt på gulvet. Nemlig det, som indenfor de seneste år er blevet investeret på de skoler, som foreslås lukket.

Men, det var kun et hurtigt tal. Nu har Børne- og Kulturforvaltningen regnet på tallet, og det er ikke 40 mio. kr., nej det er mindst 60 millioner kroner.

Det er nemlig f.eks.: Margretheskolen 7,7 mio. kr., Hyllinge skole 10,498 mio. kr., Lindebjergskolen indskoling 18,659 mio.  kr., Grønbroskolen 12,564 mio. kr – for nu bare at tage de største.

Derudover kommer de penge som Staten har investeret i nye toiletter på f.eks. Lindebjerg skole. De er ikke med i beregningerne, men er jo reelt også splidt, hvis skolerne lukkes.

Det er ikke fornuftig planlægt.

Se forvaltningens opgørelse her.Oversigt over hidtidige investeringer på skoler

Tags: , , , , , ,

 1. Til Søren Revsbæk

  Jeg er glad for, at du som byrådspolitiker kaster lys over nogle væsentlige aspekter i forbindelse med forslaget om at lukke de mindre skoler omkring Næstved. Jeg planlægger selv at offentliggøre et læserbrev/artikel med speciel fokus på “min” skole, når forslaget sendes i høring.

  Selv er jeg far til 3 skolebørn og bosiddende i Holme-Olstrup, hvor vi (endnu) er så heldige at have en jernbanestation som den ene af 2 landsbyer i Næstved Kommune, og som pendler til og fra Hovedstadsområdet undgår man køen ved Næstved Storcenter, hvilket i sig selv må være et tilflytningspotentiale.

  Det er rart at få afdækket, hvor meget en konkret skolelukning vil koste, men herudover er en masse andre følgeaspekter. Lukning af lokale skoler vil uden tvivl betyde mere trafik med støj, miljøbelastning og utryghed til følge. Hvad vil det koste?

  Og så er der skolevejen, hvor følgende er at læse i færdselsloven, kapitel 2 stk. 3: ”Det påhviler politi og vejmyndigheder efter samråd med skolerne at træffe foranstaltninger til at beskytte børnene mod farerne fra den kørende færdsel på deres vej til og fra skolen.” Hvad vil det så koste kommunen ved de berørte skoler?

  Ja, og skulle et barn komme alvorligt til skade (sandsynligheden bliver noget større, hvis de skal køre længere ad meget befærdede veje alene!), vil det blive en voldsom omkostning for kommunen – i værste fald op mod 60-80 mio. kr. for en speciel plejebolig og personale. Set i det perspektiv er skolelukningerne vist ingen reel besparelse på lang sigt.

  Og hvilke aktive borgere/forældre vil flytte til en by, hvor der ingen skole er til deres børn? Og de (vi!), der allerede bor her, overvejer måske at flytte – hvis vi kan, for vores huse vil måske miste 10-25% af markedsværdien direkte som følge af skolelukningen: http://www.bolius.dk/alt-om/boliglaan-og-oekonomi/artikel/skolelukning-dyrt-for-husejere/

  Specielt for Holme-Olstrup er, at den ligger i den udviklingsorienterede del af kommunen med jernbanestation og tæt på motorvej – men det er et bizart signal at sende, at man i denne del af kommunen vælger at spare på fremtiden og service for eventuelt nye skatteborgere.

  Alt kan ikke bare gøres op i direkte kroner og øre, da der er en masse inddirekte følgeværdier af at have en skole i lokalområdet. Tak for, at du vælger at sætte fokus på de lukningstruede skoler og konsekvenserne heraf.

  Med venlig hilsen

  Carsten Bo Andersen, Holme-Olstrup, Næstved Kommune (endnu)

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *