oktober 2010

You are currently browsing the monthly archive for oktober 2010.

Søndag bød på to interessante trafikpolitiske nyheder.

Dels en debatbog fra V og K politikere, som siger at planen om hurtige tog mellem København og Århus ikke kan lade sig gøre. Det bliver simpelthen for dyrt,  bl.a. fordi man skal bygge en ny bro over Vejle fjord.

Den anden nyhed var, at politikere fra SF – og de Konservative – vil have cykelstier på en kommende Fehmarn-bælt bro. Så turisterne kan cykle fra Tyskland til Danmark.

Jeg tillader mig at tvivle på, at horder af europæiske turister vil cykle de 18 km., ofte i strid blæst, fra Tyskland til Danmark – og da slet ikke ikke udenfor højsommeren. Uanset sådanne indvindinger mener SF og K altså der er penge til en cykelsti.

Men, der er ikke penge til højhastighedstog internt i Danmark.

Helt ærligt: Det må dog være vigtigere at få hurtig trafik på danske jernbaner, end et par cykelenthusiastiske turister til landet. Come on. Get a grip.

Tags: , , , , ,

Vi ønsker ikke en masteskov af mobiltelefonantenner i byen. Det er den klare og gode melding fra Ejendomsudvalget i mandags, hvor der blev givet afslag til både en 33 m høj mast på Skyttemarksvej og høj mast på Kalbyrisvej.
Samtidig har forvaltningen fået et præcist styresignal fra politikerne: Antenner skal sættes på eksisterende master eller på højtbeliggende huse med maksimal respekt for arkitekturen.
Vi skal have god mobildækning i byen, men vi skal ikke ødelægge byens arkitektur og skyline ved at rejse en skov af master i boligområderne. Det er der forhåbentligt nu sat en stopper for.

Tags: , , , , , , , ,

Vi har for mange politiske udvalg i Næstved Byråd. Det er de fleste enige om og nu vil flertalsgruppen af S, SF og Radikale sandelig også gøre noget ved det har de besluttet, og hvad skal der så gøres: Der skal nedsættes endnu et politisk udvalg.

Dette udvalg skal så komme med forslag til, hvordan man kan få færre politiske udvalg – efter næste valg vel at mærke.

Og, det er egentligt ganske pudsigt for det byråd, der sidder nu, kan jo ikke bestemme over hvordan det byråd der bliver valgt i november 2013 skal indrette sig, eller hvor mange udvalg det skal have.

Med andre ord: En ren molbohistorie, men der skal da nok gå noget tid med det….

Tags: , , , ,

S, SF og Radikale bryster sig meget af, at have afsat flere penge til cykelstier i Næstved kommunes budget 2011, nemlig 1 million kr.

Tja, med det beløb kan man få ca. 350 meter cykelsti og med det tempo så vil der være sikker cykelsti til samtlige de lukningstruede skoler om 50 – 60 år! Det er sandelig “flot.”

Samtidig beder Næstved kommunes tekniske forvaltning om 40 mio. kr. til cykelstier i det centrale Næstved, nemlig Jernbanegade.

Men, det hjælper jo ikke de børn og forældre som har brug for sikker skolevej….

Tags: , , , , , ,

I det omfattende oplæg til ændret skolestruktur, regner forvaltninge med besparelser på tre områder: 1. byningsdrift, 2. sammenlægning af klasser (klasseoptimering) og 3. sparet lederløn.

Men, hvad nu hvis en del at forældrene ved skoler som lukkes vælger at sende deres børn i privatskole? Så forsvinder en del af besparelsen på klasseoptimering jo. Klasseoptimering er, at man kan samle børnene så der bliver 24 – 26 i hver klasse og dermed spare nogle klasser. Men, hvis børnene er sendt i privatskole fordi forældrene ikke vil fortsætte med folkeskolen, så er der jo ikke noget at optimere, og så forsvinder besparelsen.

Det er jo ikke uvigtigt, når man regner med at skulle spare 30 mio. om året.

Hvis bare 10% af eleverne skal i privatskole, fra de skoler som foreslås lukket, så koster det 4,5 mio. kr. i kommunal udgift til privatskolerne. Men, det koster også i manglende besparelse.

Det vil Børneudvalget ikke have regnet efter! Jeg har i udvalgsmøde d. 4.10. bedt om, at vi får en risikoanalyse, for der er nemlig ganske mange forældre som har meldt ud, at de vil vælge privatskole. Enten til næste år, eller fra årene fremover.

Derfor er det sagligt og rimeligt at lave en risikoanalyse. Ikke at gøre det, er i hvert fald en form for strudsepolitik, hvor man nægter at anerkende at nogle børn vil blive taget ud af folkeskolen og det vil æde noget af besparelsen ved at lukke skolerne – en besparelser der synes at blive mindre og mindre hele tiden.

Tags: , , , , , , ,

“Tillid er godt, men kontrol er bedre,” siges Sovjetunionens første leder Lenin at have sagt og de tanker lever åbenbart i bedste velgående i år 2010.

Skatteministeren ønsker i hvert fald nu at få lov at kopiere din harddisk så SKAT kan få alle dine oplysninger til kontrol af dit regnskab. Hvis du er selvstændig eller selskab. Uden dommerkendelse, uden mistanke – men bare fordi man gerne vil!

I Skattedepartementet mener man åbenbart at alle de virksomheder, som til daglig arbejder for at skabe jobs og tjene penge til landet, er potentielle kriminelle der kun venter på at snyde i skat – og derfor skal udsættes for intensiv overvågning.

Det er ikke, hvad en retsstat bygger på. Retssamfundet bygger på, at vi er frie og selvstændige mennesker – uskyldige indtil det modsatte er bevist og hvis Staten ønsker at kontrollere os, skal der være en god grund, nemlig en konkret mistanke.

Hvad bliver det næste? At SKAT skal kunne standse private mennesker og kræve redegørelse for, hvor meget man har i tegnebogen? Pengene kunne jo være sorte…

Havde det være Frank Aaen fra Enhedslisten der havde fremsat forslaget, var jeg måske ikke blevet overrasket. Men, at en skatteminister fra en liberal regering mener at kontrol er bedre end tillid og vil have adgang til alle vores private oplysninger uden nogen særlig grund, havde jeg ikke ventet.

Det er en om´er.

Tags: , , , , , , , ,

Derfor, Helle!

Helle Jessen (S) forstår ikke Venstres modstand mod skolelukninger. Det er eller ganske enkelt:
1. Vi mener ikke der skal spares på skolerne.
2. Vi ønsker mangfoldighed i folkeskolen, bl.a. både store og små skoler.
3. Vi vil ikke afvikle lokalområderne, men derimod styrke dem, uanset om det er på landet eller i byen.
Derfor siger vi nej.

Mon ikke Helle Jessen egentligt er bare lidt enig i det?

Tags: , , , , ,