november 2010

You are currently browsing the monthly archive for november 2010.

Hvis ikke man kan få noget rigtig godt, skal man hellere lade være. Det er også sagen ved stationsforpladsen i Næstved, hvor der nu ligger et forslag om at bygge cafe/bager/ventesal m.v. Forslaget er funktionelt. Entreprenøren har løst den opgave han mener kommunen har stillet. Der er de ting, som der skal være i bygningen.

Men, det er også et uendeligt kedeligt syn som møder de rejsende når de træder ud på pladsen om møder Næstved by.

Forslaget set fra Farimagsvej, ned over den ny stationsforplads.

Bygningen minder mig mest om 70´er  byggeri og den tid, hvor alle butikker havde faste baladakiner ud over fortorvet. Med andre ord noget der i mellemtiden er gået af mode, fordi det så rædsomt ud.

Derudover fylder bygningen alt for meget på pladsen. Vi har lige lavet en ny plads til millioner – for så blot at dække væk igen?

At se på arkitektur er smagsdommeri, ja, sådan er det. Men, andre steder i Danmark og i Europa har man kunne lavet cafébyggerier som er spændende og som fanger øjet og giver et helhedsindtryk. Noget man bagefter vil kunne huske som god arkitektur – eller i det mindste arkitektur man kan forholde sig til.

Det kunne f.eks. være arkitektur i stil med Spiral-café der ligger i Bermingham, midt på en offentlig plads. Den kan noget andet end bare brygge kaffe, den kan også give en visuel oplevelse.

Eller man kunne søge inspiration på CAf

Det nuværende forslag, som sikkert bæres igennem byrådet af politikernes angst for at ellers kommer der ikke nogen ventesal nu, vil man ikke kunne mindes. Man vil kunne købe en kop kaffe til 20 kr., men det kan man jo så mange steder….

For en selvbevidst kommune med arkitekturpolitik bør vi kunne kræve mere, end bare ren funktionalitet. Vi må også kræve god arkitektur på offentlige pladser.

Tags: , , , , , , , , , ,

Gisp, hvor skal man dog se mange udgydelser om det forfærdelige i at patienter kan bruge det fri sygehusvalg til ikke at lade sig behandle af personale som bærer muslimsk tørklæde.

For min skyld må folk bære alle de tørklæder de vil, også sundhedspersonale og jeg farer heller ikke i flint over at nogen bærer en Che Guevara t-shirt, selvom manden var skyld i tusinders død (højst må man have lidt medlidenhed med den pågældende).

Men, lad dog debatten køle lidt af. Allerede i dag er det sådan at nogle patienter – af religiøse grunde – ikke vil lade sig behandle f.eks. af kvindelige læger.  Er det så også et stort problem?  Eller at nogle kvindelige hjemmehjælpsmodtagere ikke vil lade sig hjælpe af en mandlig sosu-assistent. Er det også et stort problem?

Nej, vist er det ej. Der må være plads til at den enkelte kan få lidt spillerum og hvis patienter vil bruge det fri sygehusvalg i den anledning, så falder systemet ikke samme af den grund.

Tags: , , , ,

Det er nærmest grinagtigt, hvis ikke det var fordi det også nærmest var til at græde over.

De efterlønsfredende partier DF, S og SF mener i fællesskab, at unge der rejser til udlandet for at bruge deres danske uddannelse, skal straffes økonomisk, f.eks. ved at skulle betale SU tilbage.

Der er godt nok lidt variation blandt partierne. DF mener at der skal straffes indenfor en 5 års periode, medens S og SF vist nok mener at karens-perioden skal være 10 år.

Men, uanset periode: Lige latterligt er det. Vi lever i en globaliseret verden og skal ikke bygge en mur af citronhalvmåner op omkring de danske universiteter og handelshøjskoler. Vi skal være glade for,  hvis danske unge samler sig erfaringer fra udlandsophold og så i øvrigt arbejde for at de gider vende hjem igen.

Forudsætningen for at de vender hjem, er jo at det er attraktivt, f.eks. ved at skatten sættes ned på arbejdsindkomst, at vi har en skole og et sygehusvæsen der er i top (og vi ikke bare tror det er i top) etc.

Men, desværre så er de tre nævnte partier (og såmænd også lidt flere) jo mest optaget af at bevare efterlønnen, så Staten skal betale til raske og rørige 60 årige udenfor arbejdsmarkedet. Og det er problemet i en nøddeskal: Danske politikere vil hellere betale for passiv forsørgelse af en stor del af befolkningen – af angst for at miste stemmer – end løse landets problemer.

Hjerneflugt er jo bare et udtryk for at der er problemer, men i stedet for at løse problemerne, så vil man straffe de unge. Det er dybt tåbeligt.

I øvrigt: Hvordan skulle pengene kræves ind? Har Pia og Villy tænkt sig at sende Kongens Foged på rejse jorden rundt???

Tags: , , , , , , , , ,

Gennem snart 25 år har Næstved Lokal Radio sendt politisk radio hver uge. Det sker på FM 104,5 MHz, men vi skal naturligvis også på nettet.

Derfor har jeg nu lavet en ny side her på bloggen som hedder “radioudsendelser,” hvor det er tanken at lægge udsendelserne op i mp3 format – dog uden musik for så bliver filen voldsomt stor.

Den første udsendelse er fra august i år og med direktør og ejer af Næstved Boldklub Peter Birk Pedersen. Senere kommer flere andre med bl.a. erhvervsdirektør Uffe Nielsen, rektor Klaus Eusebius Jakobsen, Lene Koustrup, Søren Dysted og mange andre – og nå ja, og så mig selv jo, som den faste studievært 🙂

Tags: , , , ,

Forskellen på Søren Dysted (S) og undertegnede, er ikke at vi begge ønsker at styrke folkeskolen, men at vi ikke enige om, at pengene kan findes ved at lukke skoler.

Vi skal spare siger Søren. Ja, det har et flertal besluttet, så det må vi jo, men lad os prøve at gøre det uden at lukke skoler.

At tro lukninger automatisk giver øonomisk råerum er som en oppustet ballon luften hurtigt går ud af.
Ganske enkelt fordi mange udgifter ikke er med i Dysteds regnestykke: Købeje af (midlertidige??) pavilloner, drift af nye lokaler, drift påde tomme skoler (plus drift millioner til evt. lokale “kulturcentre” som nogle foreslår), potentiel affolkning til privatskoler, skoleledere der fortsæter på uændret løn o.s.v.

Klassevis flytning af eleverne gør desuden besparelsen først kommer ad åre, med mindre Søren Dysted vil splitter klasserne op med det samme? Det har forældrene vel krav på at vide.

De udgifter kan vi da ikke bare lade som om ikke kommer?

Vi skal heller ikke regne med renter og afdrag på lån, for kommunen betaler kontant siger Søren Dysted. Det lyder besnærende, men hvis kommunen er så rig, hvorfor låner man sø i øvrigt alt, man kan komme i nærheden af? Foruden at de 60 mio. der er investeret i nye klasseværelser/SFO på skolerne de seneste 12 år reelt er spildt… Er det virkelig fornuftig økonomi?

Søren og jeg bliver ikke enige om, hvorvidt besparelserne kommer, men alene den meget store usikkerhed gør at man bør aflyse skolelukningerne og bevares mangfoldigheden af store og små skoler, i by og på land.

Tags: , , , , , ,

Ikke mere skat på biler, men omlagt skat, siger Kristian Pihl Lorentzen MF til forsvar for sit forslag om årlig afgift på 1.500 kr. for at køre på motorvejen.

Lavere afgift på biler kan de fleste vist være enige i. Problemet er bare, at kørselsafgifter skævvrider samfundet. Søndagsbilisten med en Rolls Royce i garagen slipper billigere, mens arbejdsmanden, håndværkeren og funktionæren der dagligt er nødt til at pendle i bil, f.eks. Næstved-København, får lov at betale.

Kørselsafgifter kan lyde besnærende, men det er i realiteten skat på aktivitet, ja en ekstra skat på at gide køre den lange tur på arbejde – det er vel trods alt ikke liberal politik.

Tags: , , , , , , ,

Skolen er lokalsamfundets bankende hjerte og det hjerte skal ikke standses. Hvis det sker, lukker hele lokalsamfundet. Det var i korte træk meldingen fra borgere og forældre i Hyllinge ved skolemødet tirsdag d. 9.11.

Købmand, bank og brugsforening er stille og roligt forsvundet gennem årene, som det er sket så mange andre steder, men Hyllinge er stadig et aktivt lokalsamfund med borgerforening, idrætsforeninger o.s.v. Men, hvis Næstved Byråd vælger at lukke skolen forsvinder basis for at børnefamilier og ressourcestærke vil bo i Hyllinge. De vil flytte og ind flytter i stedet LåsbySvendsens kunder: Kontanthjælpsmodtagere og familier med sociale problemer.

Det tror jeg i korte træk er kommunens valg: Bliver skolen har Hyllinge en chance. Lukkes skolen, risikerer vi at få et tabersamfund i det landområde.

Næstved Byråd vedtog sidste år en landdistriktspolitik med mange fine hensigter og løfter. Nu er det tiden at leve op til løfterne, d.v.s. IKKE lukke skolerne i landdistrikterne.

Hvis vi vil en udvikling i Næstved kommune, skal det være attraktivt at bo både i byerne og i landsbyerne. Derfor skal f.eks. Hyllinge skole bevares.

På mødet havde borgerne stillet en række dominobrikker op. Falder skolen, falder også SFO, børnehave, klub, tilflytningen – ja hele lokalsamfundet.

Jeg tror at det gjorde indtryk på de tilstedeværende politikere – det gjorde i hvert fald på mig.

Tags: , , , , , , , , ,

En af bloggens læsere – Anette Sand – har spurgt om Venstre også er på vej med bompenge omkring København,  nu en Venstre-MF´er har foreslået en (ekstra) årlig afgift for at køre på motorvejen.

Mit svar er: Det håber jeg sandelig ikke og jeg forstår ikke at København er så forhippet på den idé. Trafik kan være både støjende, irriterende og langsommelig. Ikke mindst biltrafik.

Men, biltrafikken giver også liv og vækst. Vi provinsboer der kører til København er ikke kun folk der henter penge i hovedstaden, men vi tilfører også hovedstaden aktivitet og handel.

Men, er der så for mange biler i Københavns gader? Ja, måske, men en del af det skyldes jo at københaverne selv har fået flere biler. Selvom man bor “midt i byen” og “midt i alting,” så mener mange indfødte københavnere altså at det også i hovedstaden er nødvendigt med 1 eller 2 biler og køre i bil til arbejde.

Dels så har kommunen lukket massevis af P-pladser, hvilket tvinger bilisterne til at at køre ekstra for at parkere.

Man burde se til f.eks. Barcelona, hvor p-pladser i stor stil anlægges under husene, for parkerede biler er ikke spændende at se på, men folk vil jo have bil. Det er vist en etableret kendtsgerning også i hovestaden.

Tags: , , , ,

Nemt, enkelt og hurtigt. Væk med de mange blanketter og skemaer. Det er politikken hos SKAT og det er for så vidt helt rigtigt så da SKAT for et par år siden introducerede tast-selv var det et et stort skridt fremad.

Vi er mange revisorer som er begejstrede over, at vi kan indberette selvangivelsen elektronisk og få en årsopgørelse med det samme. Fint og effektivt (selvom vi jo godt ved, at SKAT bare har skubbet omkostningen over på kunden, i stedet for selv at skulle taste tallene, men det er OK, når vi óg kunderne får årsopgørelsen med det samme i stedet for at skulle vente 3-4 uger).

SKAT udvider hele tiden det elektroniske apparat og man har – desværre – også kaste sig over NemID, som jeg har vist sig at være hverken nemt eller hurtigt.

 Tast-selv er derimod et enkelt system, hvor borgeren med en kode kan logge ind på sine oplysninger på skat.dk. Ikke noget med besværlige nøglekort, autorisationer o.s.v. Nej, det er nemt og enkelt.

Men, nu skal tast-selv afskaffes! Fra foråret 2011 skal det være slut med ny tastselvkoder. I stedet for skal folk bruge det langsomme besværlige NemID, eller revisorer skal bruge tid på at blive autoriseret af kunden.

Her beder jeg indtrængende skatteministeren slå koldt vand i blodet.  Hvorfor afskaffe noget der fungerer!

Lad dog tast-selv fortsætte. Det er et system som klienter af alle kalibre kan forstå, uden at man skal være akademiker. D.v.s. vi får også de 30% – 40% af befolkningen med, som ikke er IT mindede. Folk skal heller ikke fare rundt med nøglekort og have alt muligt bøvl.

Keep it simple….  Det kan godt være, det ikke er på teknologisk frontspids, men det fungerer.

Tags: , , , , , ,

Her midt i høringsperioden om lukning af folkeskoler i Næstved kommune, viser det sig at der er en stor fejl i kommunens oplæg. Man har nemlig talt besparelse på rengøring med to gange.

Kommunen har sparet penge på rengøring, også på skolerne. Men, tallene i forvaltningens oplæg er de gamle tal, fra før udbuddet. Det vil sige, at besparelsen ved at lukke skoler er kunstigt høj i rapporten, for rengøringsbesparelsen er jo allerede taget til kommunekassen. Konkret er der regnet 2,7 mio. kr. forkert.

Oprindeligt lægger rapporten op til at spare 30 mio kr.  Deraf skal ca. 15 mio. kr. ned i kommunekassen. Til rest er andre 15 mio. kr. som skulle fordeles blandt skolerne. Det er “guleroden” i strukturændringen. Nu er 2,7 mio. så forsvundet  og der er 12,3 mio. tilbage til fordeling. Eller er der?

Hvis f.eks. 15% af eleverne fra det lukkede skoler skal på privatskole koster det kommunen ca. 4,5 mio. årligt. Hvis kommunen skal låne til nye skolebygninger koster der anslået 2 mio kr. årligt. Hvis kommunen skal sikre de lukkede skoler mod forfald koster det mindst ca. 700.000 kr. årligt. Hvis kommunen skal leje bare 15 pavilloner midlertidigt koster det ansl. 3 mio. årligt. Hvis politikerne vil lave kulturtilbud på lukkede skoler koster det mindst 500.000 kr. årligt pr. sted. Dertil kommer udgifter til ekstra specialundervisning for elever som ikke kan inkluderes på større skoler og at besparelsen først kommer over en årrække. For slet ikke at tale om penge til cykelstier.

Alt i alt: Nul kroner til fordeling blandt resten af skolerne. Skulle nogle forældre tro, at strukturændringen giver penge til mere og bedre undervisning, kan man tro om igen. Konsekvensen af alle lukningerne kan meget vel blive, at der ikke bliver ekstra penge til undervisning. Der kommer kun lukkede skoler.

« Older entries