Søren Revsbæk: Aflys skolelukningerne

Forskellen på Søren Dysted (S) og undertegnede, er ikke at vi begge ønsker at styrke folkeskolen, men at vi ikke enige om, at pengene kan findes ved at lukke skoler.

Vi skal spare siger Søren. Ja, det har et flertal besluttet, så det må vi jo, men lad os prøve at gøre det uden at lukke skoler.

At tro lukninger automatisk giver øonomisk råerum er som en oppustet ballon luften hurtigt går ud af.
Ganske enkelt fordi mange udgifter ikke er med i Dysteds regnestykke: Købeje af (midlertidige??) pavilloner, drift af nye lokaler, drift påde tomme skoler (plus drift millioner til evt. lokale “kulturcentre” som nogle foreslår), potentiel affolkning til privatskoler, skoleledere der fortsæter på uændret løn o.s.v.

Klassevis flytning af eleverne gør desuden besparelsen først kommer ad åre, med mindre Søren Dysted vil splitter klasserne op med det samme? Det har forældrene vel krav på at vide.

De udgifter kan vi da ikke bare lade som om ikke kommer?

Vi skal heller ikke regne med renter og afdrag på lån, for kommunen betaler kontant siger Søren Dysted. Det lyder besnærende, men hvis kommunen er så rig, hvorfor låner man sø i øvrigt alt, man kan komme i nærheden af? Foruden at de 60 mio. der er investeret i nye klasseværelser/SFO på skolerne de seneste 12 år reelt er spildt… Er det virkelig fornuftig økonomi?

Søren og jeg bliver ikke enige om, hvorvidt besparelserne kommer, men alene den meget store usikkerhed gør at man bør aflyse skolelukningerne og bevares mangfoldigheden af store og små skoler, i by og på land.

Tags: , , , , , ,

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *