januar 2011

You are currently browsing the monthly archive for januar 2011.

Det blev et nej til områdeledelse for Næstveds daginstitutioner da sagen blev behandlet i Børneudvalget i dag. Vi skal fortsat have en leder på hver børnehave/vuggestue.

Den beslutning er jeg helt enig i. I det meget omfangsrige værk som forvaltningen havde skrevet om områdeledelse, stod der nemlig intet om besparelser. Det skulle for mig have været det eneste argument for at overveje det og, hvis ikke man kan høste en besparelse ved at få færre ledere, så er der sandelig ingen grund til at ulejlige børnehaver og vuggestuer med en ny ledelsesform.

Tværtom skal vi sætte pris på at vi har et stort engagement og ledelse tæt på i dagligdagen, så lad os bevare systemet som det er.

Tags: , ,

Skal lederen på en børnehave erstattes af en leder for flere børnehaver? Såkald områdeledelse. Det er der noget som taler for, nemlig at man kan få en besparelse på ledelse af daginstitutionerne.

Imod taler, at man naturligvis mister noget nærhed og at være tæt-på, hvis der “kun” er en næstkommanderende på institutionen og den egentlige leder sidder et andet sted.

Sagen skal drøftes i Børneudvalget på mandag  d. 31.1. og vil sikkert skabe en del politisk debat. Som jeg husker det er i hvert fald SF imod områdeledelse. Se børneudvalgets dagsorden her.

Selv mener jeg det kan være fornuftigt, men kun hvis man samtidig kan målrette besparelsen, så der ikke også skal spares på andre områder i vuggestuer og børnehaver. Der spares nemlig rigeligt i forvejen, så områdelelse skal ikke bare blive et ekstra drej på spareskruen.

Tags: , , , , , , ,

Pengene er fundet, jublede borgmesteren da Næstved kommune for nogle år siden skulle bygge til på rådhuset i Rådmandshaven og så gik man i gang med at bygge.

Pengene til byggeriet skulle bl.a. findes ved at sælge andre bygninger. Derunder det tidligere Miljøcenter på Aasen som skulle hente 12,5 mio. kr. til rådhusbyggeriet, hvis ikke jeg husker galt. Det skulle være nemt nok mente kommunaldirektøren, for der var mange interesserede projektmagere.

Men, hov: Bygningen blev jo aldrig solgt. Det har bare stået tom og i Sjællandske d. 26.1. kan vi læse, at det nu skal være administrationsbygning, nemlig for bo- og naboskaber. Altså endnu en kommunal administrationsbygning…

Hvad kan man lære af det? Ja, først og fremmest at borgmesterens forudsætninger for rådhusbyggeriet (igen) viste sig ikke at holde, så pengene måtte tages af kassen. Ganske som Venstre dengang forudsagde.

For det andet at det er klogt at vente med at sætte prestigeprojekter igang, til man er sikker på pengene – og de penge som kommunen brugte på rådhusbyggeriet kunne fint være anvendt til skoler og andre formål i stedet.

Det kan så i øvrigt undre, at der ikke er plads til bo- og naboskabsadministrationen i Rådmandshaven, nu hvor kommunen samtidig skærer ned?

Tags: , , , , ,

De er godt nok svære at gøre tilfredse i LO. Først jamrer LO over at efterlønnen afskaffes, for den er jo til for de nedslidte ufaglærte arbejdere (det er den så godt nok ikke, men det mener LO).

Nu vil regeringen så indføre en seniorførtidspension, så netop de der er nedslidte på grund af fysisk arbejde kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere. Efter lægelig og dermed faglig vurdering.

Men, det er pludseligt heller ikke godt nok. Det er ikke rigtigt noget, som er godt nok for LO. Man har vist bevæget sig udenfor det der kaldes pædagogisk rækkevidde, hvilket bekræftes af LO formand Harald Børstings citat i Jyllands Posten i dag om, at “han vil skide på hvad læger mener, for de har jo aldrig prøvet at arbejde.” Det vil en del læger nok være uenige med ham i.

Tags: , ,

Som folkevalgt regner man jo med at få en vis indflydelse, f.eks. på hvordan kommunale bygninger skal se ud. Men nej, sådan er det ikke i Næstved. Her er alt overladt til brugergrupper og arbejdsgrupper. Politikerne er reduceret til dem der bare skal sige “ja” når der skal bevilges penge og så i øvrigt udvælge de bygherrer som skal give tilbud.

Det er ikke godt nok. Som folkevalgte politikere står vi til ansvar for, hvad der bygges og hvordan det ser ud. Vi må skulle have indflydelse på, hvordan skolebyggeriet, halbyggerier m.v. skal se ud. Også selvom det skal betyde at reglerne må laves om.

På mandag skal Ejendomsudvalget i Næstved kommune drøfte et forslag jeg har rejst om, at man tidligt i alle byggesager skal drøfte arkitektur. Uanset om det er kommunens egne byggerier eller om det er byggerier på offentlige pladser. Selvom jeg er stor tilhænger af brugerindflydelse, så skal det ikke være brugerne som har eneret til at bestemme over de kommunale byggerier.

Som politikere skal vi kunne præge vores kommune og vores byggerier. Lægge en linie. Kræve god arkitektur som alle kan glædes over, foruden at byggeri skal være funktionelt. Vi bygger ikke kun for en funktion. Vi bygger for hele kommunen. Derfor skal politikerne tidligt ind i byggeplanerne når det gælder arkitekturen.

Tags: , , , ,

Kulturformand Annegrete Kamilles vil have bilerne væk fra centrum – citychefen vil bevare p-pladserne på Grønnegades kaserne. Det stod i Sjællandske torsdag d. 13.1. og er jo en klassisk konflikt: Skal der være kultur og åbne pladser, eller skal der være biler og parkering.

 I virkeligheden kan begge få ønskerne opfyldt, hvis Næstved kommune planlægger for at lave underjordiske p-pladser i city. Det kunne være under Teatergade/Munkebakken – og måske kunne man simpelthen lave p-pladser under ridebanen på Grønnegades kaserne?

Biler er nødvendige ellers tørrer handelen i city ud, men parkerede biler i gadeplan forskønner mildest talt ikke bybilledet. Lad os få dem under jorden i centrale p-kældre i city. Det tager år og koster penge, men alt starter med visionen og viljen til at lave en langsigtet holdbar planlægning.

Tags: , , , , , ,

Det forekommer mig at Torben Nielsen (SF) kører i ring i sine udfald mod Venstre (avisen d. 8.1.)., ved igen og igen at klandre Venstre for flere år gamle budgetforslag. Det er måske interessant for historisskrivere, men næppe for de mange forældre og elever som rammes af at SF lægger stemmer til skolelukninger.

For, hvis Torben virkelig er så tilfreds og glad for at SF er med til at lukke skoler, hvorfor så blive ved at hamre løs på Venstre og kalde os “populistiske”, fordi vi er i mod? Torben Nielsen og SF har jo fået det som de ville – eller hur?

Måske Torbens udfald mod Venstre skal bruges til at mildne SF-baglandet? Der er uden tvivl ganske mange i SFs politiske bagland og blandt SFs vælgere, som ikke kan forstå, hvorfor SF går med til at lukke skoler – og dermed igen svigter valgløfter. Er det virkelig SF-politik at lukke velfungerende skoler og skoler i de mindre bysamfund? Ja, det er det åbenbart.

Men, det er unødvendigt. Venstre har fremlagde et forslag der leverer den ønskede besparelse, uden at lukke skoler. Det mener vi er politisk ansvarlighed. SFs figenblad om at “være nødt til at lukke skoler på grund af økonomien,” fald dermed til jorden.

SF havde et alternativ til skolelukningerne, men SF valgte at følge socialdemokraterne og de radikale, som krævede lukninger. Det er SFs helt eget politiske valg, uanset hvor meget Torben Nielsen banker løs på Venstre.

Tags: , , , , , , , ,

I lørdagens udgave af Sjællandske siger  viceborgmester Carsten Rasmussen (S), at Næstved på acceptere kun at få “det 3. bedste”. D.v.s. ambulancer med paramedicinere i stedet for lægeambulancer, eller i det mindste sygeplejeudannet personale.

Regionsrådet besluttede nemlig i torsdags – stik mod et indgået forlig – at hverken Næstved eller Roskilde skal have lægeambulance. Det, omend meget lille plaster på såret efter samme regionsråd har besluttet at lukke sygehusene i Roskilde og Næstved, bliver altså nu også taget fra os.

Det er under al kritik. Regionens to største bysamfund mister, medens man vil bygge nyt i Køge. Klods op af hovedstadsregionen – til gavn for hovedstaden.

Og, det vil Carsten Rasmussen altså bare acceptere. Det er egentligt lidt opgivende holdning at have, fra en mand der gerne vil være borgmester i Næstved! Og må formodes at ville kæmpe kommunens sag.

Han kunne dog i det mindste forsøge at tale fornuft til sine partifæller i Region Sjælland.

Tags: , , , , ,

Det var velgørende at høre Lars Løkke træde i karaktér som borgerlig statsminister for en borgerlig regering. Jeg tænker på nytårstalen og på det enkle forslag: Afskaf efterlønnen.

Naturligvis skal efterlønnen afskaffes. Regeringen forslår den afskaffet for alle under 45 år og jeg kender såmænd mange under der i forvejen ikke indbetaler til efterløn fordi de ikke tror på ordningen eksisterer når de selv kunne bruge den, så jeg har svært ved at se, hvor den store modstand skulle komme fra.

Efterlønnen var i sin tid tiltænkt nedslidte fra arbejdsmarkedet, men er blevet et almindeligt velfærdsgode og det har vi bare ikke råd til mere. Det må være slut med flere og flere på passiv forsørgelse og efterlønnen er et godt sted at sætte stop.

Nu kan vi også se en klar forskel mellem VK og S-SF. VK indser (og lad så være at det ikke er for tidligt), at der skal rettes op på arbejdsindsats contra offentlig forsørgelse. Det er rigtigt set økonomisk og politisk.

S-SF mener alt kan løses med højere skatter. Tallet er vist 31 mia. kr. mere i skat i S-SFs finanslovsforslag.

Men, den løsning holder ikke. Den vil blot få endnu flere til at forlade arbejdsmarkedet – ja forlade Danmark – fordi man vil bare ikke betale mere i skat. Vi betaler rigeligt i forvejen og hvorfor være entreprenant i Danmark og starte virksomhed, når det første der sker efter virksomheden giver overskud er, at man straffes med en høj skat.

S-SF vejen vil lede til dårligere økonomi og at Danmark synker længere ned af velfærdskurven.

VK vejen har en chance for at lykkes og afskaffelse af efterlønnen er første skridt på den vej.

Tags: , , , ,