februar 2011

You are currently browsing the monthly archive for februar 2011.

Siden Maglemølle Papirfabrik blev bygget i 30´erne har der kørt tog gennem Næstved by, fra jernbanestationen til Havnen. Indtil for et par år siden, da trafikken ophørte. Vist nok på grund af at det var billigere at køre godset med lastbil.

MY i aftensol på vej mod banen

Nu man man jo så kalde mig nostalgiker eller senromantisk, men jernbanesporet gennem Næstved by, fra banen, langs Farimagsvej og Rådmandshaven, videre af Havnegade og Fabriksvej, er en del af Næstveds industrihistorien og kulturhistorie.

Der er givetvis mange som ikke savner den skærende lyd af togvognenes hjul mod skinnerne, eller at skulle risikere at holde for toget ved et af de 4 lyskryds, hvor man kunne komme til det. 

Jeg har såmænd selv prøvet at køre langs med toget og holde for rødt både da toget passerede Fønix-krydset, Rådmandshaven, Ehlers-krydset og til sidst ved Hvedevænget. I Næstved hed det ikke “broen var oppe”, men “jeg måtte holde for toget,” hvis man kom for sent.

MY og MX trækker togvogne ved Fønixkrydset

Nu er der så planer om at tage jernbanesporene op. Ingen regner med at der igen kommer til at køre tog, hvilket kan undre, for man vi på EU-plan vist gerne have mere gros fra lastbiler over på banen.  Næstved Havn reklamerer i øvrigt stadig med at der er jernbane til Havnen.

Desuden har Teknisk Forvaltning fundet ud af, at man – vupti – kan bruge jernbanesporets trasse til at lægge nogle fjernvarmerør og 70 års kulturhistorie forsvinder med eet slag, foruden at muligheden for at Havnen igen skulle bruge jernbaneforbindelse forsvinder.

Jeg synes man begår en fejl ved at fjerne skinnerne. I det mindste bør man lade strækninger ligge som et minde om Næstveds industrihistorie. Det har man gjort, i langt større skala, ved nogle af de gamle jernværker i Ruhr, hvor naturen har fået lov at tage over, men man stadig kan få et indtryk af en aktiv industrifortid.

Gennem tiden har mange lokomotiver trukket jernbanevogne gennem Næstved. Billederne af de tidligere DSB MY´ere giver ikke lokomotiverne fuld retfærdighed – bl.a. fordi man jo ikke kan høre den dieselmotorens tunge gangkultur som den trækker togstammen op i fart.

Her er et link til en artikel om papirtoget og en avisartikel fra Fyens Stifstidende om den daglige tur og nogle videoer på youtube.

Tags: , , , , , , ,

Nu vil Kamal Qureshi i følge Jyllands Posten stille spørgsmål til statsminister Lars Løkke Rasmussen om Søren Pinds meningsudveksling med professer Claus Haagen Jensen.

Det afføder kun et relevant spørgsmål: Kunne SF´s folketingsgruppe ikke give Kamal noget rigtigt at arbejde med, så han ikke behøver spilde statsministerens, Pinds og alle de sagesløse avislæseres tid med ligegyldigheder??

Tags: , , ,

Selveste Churchill bruger Jens Willumsen (avisen 18.2.) som forsvar for Sct. Jørgens Bibliotek.         

Nu er det af indlysende årsager jo svært at vide, hvad Churchill villle mene om biblioteksstrukturen i Næstved kommune. Men, mon ikke han, som Venstre, ville spørge om det er god brug af pengene at have 2 biblioteker indenfor 2,5 km. afstand, nemlig et spritnyt Hovedbibliotek og et i Sct. Jørgens Park.

I år 2011 bruger Næstved kommune trods alt 33 mio. kr. på bibliotekerne, deraf (kun?) 3,8 mio. kr. på bøger og andre ting til udlån.

Hvis Willumsen har fulgt skoledebatten, vil han vide at jeg ikke er nogen tilhænger af overdreven centralisme, men i en tid, hvor der spares på skoler og børnehaver, på handicappede og ældre, på idrætshaller og alt muligt andet må man spørge om to biblioteker i Næstved så tæt trods alt ikke er luksus.

Tags: , , , , , , ,

Der kører en debat om vores egnsteater i Næstved for tiden. Laver det nok, koster det for meget, er det de rigtige ting kommunen får for pengene?

Før Jul var min familie og jeg inde og se egnsteaterets opsætning af H. C. Andersens Grantræet.  Jeg har altid syntes det var et lidt trist eventyr med de lille grantræ der oplever en kort storhedstid som juletræ, for derefter at blive smidt ud. Ligesom vores eget juletræ fra sidste Jul nu ligger ude i haven.

Men, det var en god forestilling. Med få virkemidler fik egnsteateret gjort historien levende og vedkommende. Et memento til vores hverdag og stræben efter alt det, vi ikke kan – eller lige nøjagtigt kan nå, og hvor man glemmer glæden over alt det andet.

Alt i alt en god eftermiddag og børnene forholdt sig relativt rolige under hele forestillingen, så tidsmæssigt var den også nogenlunde afpasset i tid.

Men, jeg må indrømme, at jeg fik lidt af et chock efter Kulturudvalget havde drøftet egnsteater og dets økonomi. Hvert solgt sæde koster nemlig kommunen (skatteyderne) 1.335 kr. har Venstres medlemmer af Næstved kommunes kulturudvalg beregnet.

Det har altså kostet kommunen 5.340 kr. at min familie var inde og se Grantræet. Det er ikke så lidt og det svarer nogenlunde til, hvad det koster Staten at holde det Kgl. Teater oppe, nemlig mellem 1.200 – 1.300 kr. pr. solgt sæde.

Det er ganske enkelt for mange penge. Man kan få 16-17 biografbilletter for de penge og selvom jeg absolut anerkender teaterets plads og rolle som kulturinstitution, så må politikerne se kritisk på økonomien. Hvis 1.335 kr. er prisen, så får skatteyderne for lidt for pengene.

Tags: , , , , ,

Ja, det er situationen for Næstveds vuggestuer og børnehaver. Samtidig med at der er ca. 50 tomme pladser i daginstitutionerne, så er der faktisk også børn på ventelisten.

Hvordan kan det gå til? Jo, et flertal i byrådet har vedtaget en politisk beslutning om, at børn senest kan komme i institution 2 måneder efter, de har behovet. Her i landet er det loven at man skal tilbydes 3 mdr. efter behovsdato. D.v.s. 3 måneder efter, forældrene har behov for pasningen, men jo gerne før!

Dog ikke i Næstved, hvor man har lavet den noget bagvendte beslutning, at b%

Tags: , , , , ,

Skal vi alle sammen være jurister, psykologer og  journalister? Ja, åbenbart i flg. S og SF som vil lave 15.000 flere studiepladser som beskrevet i dagbladet Information.

Der er bare det problem, at der er god plads på danske universiteter – med undtagelse altså af jurist-, medicin-, psykologi- og journaliststudiet.

Der er endda rigtig god plads på universiteter i Aalborg og Syddansk universitet – men det ligger jo også langt fra København og S-SF forventer åbenbart ikke at studerende skal flytte til det mørke Jylland? Uha, nej da.

Med andre ord: S og SF vil skabe endnu flere tomme pladser med deres nye forslag. Det virker ikke særlig logisk. Med mindre altså at alle skal uddannes til advokater og psykologer – og de sidste kan der såmænd nok blive brug for under en kommende S-SF regering…

Tags: , , , ,

Om man kalder det “rådhus” eller “administrationsbygning” som Kristoffer Petersen (S) gør i avisen d. 1.2., er nok mest af teoretisk interesse. For os borgere repræsenterer de mange mursten et overforbrug af penge – kommunale penge der kunne være anvendt langt bedre på cykelstier, skoler og daginstitutioner.
 
Faktum er, at byggeriet blev væsentligt dyrere end planlagt og at man måtte tage de ekstra penge af kassen. Tilmed vil hårdnakkede rygter vide, at der nu er god plads i Rådmandshaven. Bl.a. fordi kommunen nu er færre medarbejdere end før – fuldstændigt forventeligt efter fusionen kunne man tilføje. Så, nu skal endnu flere funktioner måske centraliseres for at fylde “rådhuset” op.
 
Alt i alt var rådhus/administrationsbyggeriet et fejlskud. Når jeg tillader mig den konklusion, er det dels fordi Venstre på forhånd advarede mod byggeriet som Kristoffer Petersens partifæller trumfede igennem. Det er så, hvad det er, men særligt ærgerligt er det, at kommunen brugte et tocifret millionbeløb på en bygning, der dybest set var unødvendig. Fint og flot, men dyr og unødvendig.

Der var en del drama i byrådssalen tirsdag d. 1.2. da de konservative stillede forslag om, at anullere prækvalifikationen til de firmaer, som skal give bud på omfartsvejen om Næstved.

Sagen er, at kun 5 meget store entreprenørfirmaer er blevet forhåndsgodkendt til at få lov at give bud. Sagens kerne er om der er stillet krav om at de der skal forhåndsgodkendes skal have en mindste omsætning på 50 mio. kr. årligt, eller om den skal være 100 mio. kr. årligt for at få lov. Det er i skrivende stund uafklaret, men mon dog ikke der står det rigtige, nemlig 50 mio. kr.

Problematikken er i virkeligheden en helt anden: At politikerne i Teknisk Udvalg og forvaltningen dengang man fastlagde kriterier for, hvem der kan forhåndsgodkendes, fik sat de forkerte kriterier. Man tænkte ikke tilstrækkeligt på at mindre lokale entreprenører også skal kunne komme med i betragtning.

Man har fokuseret alt for meget på de store landsdækkende entreprenørfirmaer og har glemt, at der også kunne være lokale firmaer der ville kunne løfte opgaven. Der er gået storheds-syndrom i det og derfor går det galt, når de lokale firmaer som en konsekvens af kriterierne ikke tager hensyn til lokale.

Lektien for politikerne bør være: Tænk også på de lokale firmaer og lad være med at lægge kriterier som om det er en storebæltsbro der skal bygges så kun store firmaer kan være med.

Tags: , , , ,