marts 2011

You are currently browsing the monthly archive for marts 2011.

Der skal snart være valg – endnu kendes datoen ikke – men det skal jo være i år.

I Næstved Lokal Radio luner vi så småt op under folketingsvalgkampen ved at invitere Venstres Karsten Nonbo i studiet lørdag d. 2. april.

Udsendelsen sendes lørdag d. 2.4 kl. 15-16, søndag d. 3.4. kl. 13-14, tirsdag d. 5.4. kl. 10-11 og torsdag d. 7.4. kl. 16-17. på FM 104,5 Mhz i Næstved.

Spørgsmål til Karsten, så skriv en kommentar her på siden.

Tags: , , , ,

Er en gynge farlig?

Ja, efterhånden som Næstved kommunes legepladsinspektører gennemgår ikke bare børnehavernes legepladser, men også de små legepladser i dagplejernes private haver, så bliver ganske almindelige gynger dømt ude.

En række dagplejere får nu besked på, at de gynger og vippedyr som står på græsplænerne rundt omkring skal fjernes. Det er børnene naturligvis kede af. De der kender små børn ved, at en gynge er et rigtig godt legetøj.

Trappe på Grønnegade

Problemet er åbenbart bl.a. at der mangler faldunderlag (man kan undres over at en græsplæne ikke er god nok) og at der ikke er afstand nok til f.eks. hæk eller hegn. Det kan man så undres over, al den stund at gynger jo er meget forskellige. Nogle gammeldags, der sidder børnene bare på en brædt, men i andre sidder børnene i en slags stol, hvor barnet ikke kan falde ud.

Jeg har bedt om at vi i Næstved kommunes Børneudvalg  får en redegørelse om det. Ser man på nogle af de ting, som der står på kommunale legepladser, f.eks. på Grønnegades kaserne, så undres jeg over at en gynge i en privat have hos en dagplejer ikke kan få lov at blive stående.

Billedet til venstre viser en trappe, netop på Grønnegades Kasernes legeplads. Er det mindre farligt end en gynge? Den er tydeligvis defekt.

Naturligvis skal sikkerheden være i top, særligt når kommunen har ansvaret for legepladsen – eller når kommunen er med i børnepasningen hos private dagplejere. Men, spørgsmålet er, hvor rigidt det skal være og om børnene måske godt kunne få lov at gynge lidt hos dagplejerne.

Nedenfor er et billede fra samme legeplads: En balancebom som man kan balancere på – eller sidde på. Der er faldunderlaget bare grænsplænen.

Sagen skal drøftes i børneudvalget d. 2. maj.

Balancebom på Grønnegade

Tags: , , , , , ,

Så kører gebyrmøllen igen. Fra og med den 1. april indfører Erhvervs- & Selskabsstyrelsen nye gebyrer.

Hidtil har det været gratis at registrere nye selskaber, at ændre vedtægter, at registrere nye direktører o.s.v. Det har været en god og erhvervsvenlig ordning, for det at gøre det hurtigt og billigt at lave et nyt selskab er erhvervsvenlighed. At gøre det dyrt og besværligt er til gengæld ikke specielt venligt overfor erhvervslivet.

Det er, hvad der sker nu. Både nyregistreringer og ganske almindeligt dagligdags ændringer kommer nu til at koste penge. Det gør det dyrere at drive virksomhed og det gør ting mere besværlige. Ikke særlig erhvervsvenligt.

Vi har i virkeligheden hurtige og gode systemer til registrering af virksomheder, moms o.s.v. i Danmark. Man kan hurtigt og nemt få et CVR-nummer og et selskab. Det tager kun nogle timer – og det er godt for de, som driver virksomhed. Det skal roses og også medarbejderne hos f.eks. Erhvervs- & Selskabsstyrelsen som venligt og hurtigt hjælper virksomhederne igennem systemet.

Men, at man politisk nu lægger gebyrer på gør det kun besværligere at sætte virksomheder i gang og i et land, hvor vi kæmper for at bevare velfærden og kæmper for at bevare de gode ideer og hjerner indenlands, så er det ikke flere hindringer vi har brug for. Tværtimod.

Tags: , , , , , ,

Vi kan glæde os sammen, Kristoffer Petersen (S) og jeg over, at udgifterne til kommunal administration falder. Det skal de også!

Men, at give det ny rådhus i Rådmandshaven æren, er ikke korrekt. Det er fordi kassen er tom man nu sparer i administrationen.

Fakta er imidlertid at tilbygningen endte med at koste 82 mio. kr.  Kommunen tjente 46 mio. ved at sælge de gamle bygninger i Glumsø, Mogenstrup og Næstved. Altså mangler regnestykket 36 mio kr.Hvis de penge skal hentes ind ved at man sparer 1,3 mio. kr. årligt, ja så tager det altså 27 års besparelser bare at betale merudgiften. Det er ikke imponerende.

Den store rådhustilbygning var derfor ikke “rettidig omhu” som Kristoffer Petersen skriver, men derimod udslag af at politikerne ligger under for et dogme, hvor man tror at “centralt er altid bedst.” Ligesom byrådsflertallet tror om skolerne og Regionen tror om sygehusene.

Jeg tillader mig at være uenig.

Tags: , , , , , , , , ,

En sti og en vej i Karrebæksminde har giver meget debat og forståeligt nok. Det er selvfølgelig Gl. Posthusvej jeg tænker på og sagen om byggeri på den grund mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej som Næstved Havn har solgt til en privat investor for at bygge huse.

Byggegrunden har plads til to huse når man tager hensyn til bebyggelsesprocenten som man skal. Hvis der skal bygges 3 huse, som grundejeren gerne vil, så skal man have mindst 28 m2 mere for at få lov. De 28 m2 kan grundejeren så få ved enten at få en dispensation fra bebyggelseprocenten – eller købe 28 m2 af havnens vej Gl. Posthusvej.

Det første har Ejendomsudvalget sagt klart nej til. Et enigt Ejendomsudvalg både SF, S, Venstre og Dansk Folkeparti mener ikke der er plads til 3 huse på grunden – der er retteligt kun plads til to.

Så prøver grundejeren at få lov at købe jord af Næstved Havn  og det er åbenbart lykkedes. Ikke bare 28 m2, men sandelig hele Gl. Posthusvej. Man må sige at Havnebestyrelsen har taget munden fuld. Hvilke overvejelser der er sket i Havnebestyrelsen henhører under bestyrelsens lukkede møde. Men, det virker ulogisk at man for det første giver lov til det som er en reel overbebyggelse af grunden – og tilmed vil sælge Gl. Posthusvej til een enkelt investor, hen over hovedet på de mange andre beboere på Gl. Posthusvej.

Hvad så nu? Ja, der er i hvert fald to måder man kan løse den sag på.

Enten kræve vejadgang til de ny huse fra Gl. Brovej, så byggeriet ikke generer beboerne på Gl. Posthusvej.  Eller (og) lade de øvrige beboere på Gl. Posthusvej også være med at byde på vejen.

Det er populært at bo i Karrebæksminde og jeg forstår udmærket at man gerne vil bygge på grunden mellem Gl. Posthusvej og Gl. Brovej. Men, det må ske på en ordentlig måde. Ikke ved overbebyggelse eller ved smarte løsninger som generer en lang række beboere i området.

Tags: , , , , , ,

Så kom den, på et eller andet tidspunkt, ventede nyhed om at borgmester Henning Jensen i Næstved holder op, fra og med 1. maj.

Henning har været borgmester fra 1988 og meget sket i den periode. Som politisk mod- og medspiller må jeg anerkende den indsats som Henning Jensen har gjort i periode. Noget er gået godt f.eks. købet af Næstved Kaserne, at vi fik politi- og retskreds i Næstved, den store udvikling i detailhandel og bosætning. Andet er gået mindre godt: Lukningen af papirfabrikken, at GHR flyttede til Slagelse og nu senest at Region Sjælland skærer hårdt i sygehuset i Næstved. Men, indsatsen for Næstved kan man ikke tage fra Henning. Der er arbejdet med stor energi for både by og kommune.

Da Henning Jensen blev borgmester brød han også mange års socialdemokratisk enevælde. Før den tid tog socialdemokraterne alle udvalgsformandsposter selv, men i alle årene efter har der været brede koalitioner i Næstved Byråd, på den ene eller anden måde. Ofte brede konstitueringer med Venstre og Konservative, hvor jeg også selv har deltaget bl.a. som formand for Havneudvalget og Ejendomsudvalget. Det har været en klog politik, for på kommunalt plan skal der ofte brede skuldre til at bære en stor indsats, hvorimod man i kommuner, hvor man konstant rives og kives har svært ved at skabe vækst.

Vi kunne så have ønsket os at socialdemokraterne efter valget i 2009 også havde søgt det brede forlig, i stedet for et smalt forlig kun med SF og DF.

Herfra skal desuagtet lyde en tak til Henning Jensen for samarbejdet i de mange år i Næstved Byråd – og vi ser med spænding på, hvordan den ny borgmester, Carsten Rasmussen, vil gribe opgaven an.

Nu skal S-SF-DF gruppen så også konstituere sig igen og den lidt mere politisk kyniske læser vil nok bemærke at man i ly af Henning Jensens afgang kan få lejlighed til at lempe Michael Rex ud fra formandsstolen i Teknisk Udvalg og et andet sted hen, nu hvor Linda Frederiksen skal være viceborgmester. Hun er jo i dag formand for arbejdsmarkedsudvalget. Så, der er nok flere ting i spil bag gardinerne!

Tags: , , , ,

Hver elev i folkeskolen sin egen pc. Det bør være målet for Næstved kommune. I dag er det politiske mål, at der må være 3 elever om een computer og det er ikke ambitiøst nok.

I dag bør computeren være en naturlig del af elevernes hverdag, ligesom lommeregneren blev det for år tilbage (og tilladt i skolen efter stor debat). IT er overalt og vi skal give alle elever de bedste muligheder for at søge viden og dygtiggøre sig. Det kræver flere pc´ere og netadgang. I flere kommuner har man gjort forsøg med at give eleverne deres egen pc. Det giver dels større interesse for læring og eleverne passer på udstyret, fordi det er “ens egen”.
Næstved kommune bruger i dag ca. 4.500 kr. pr. elevpc. Det kan gøres langt billigere og så kan vi give flere elever deres egen bærbare pc eller tablet. På Venstres forslag skal Børneudvalget på mandag drøfte et forslag om et forsøg. Det er en skridt i den rigtige retning, men målet skal være at alle skoleelever kan råde over en pc i undervisningen. I dag bør en bærbar pc til eleverne være lige så naturlig som kladdehæftet var det førhen.

Tags: , , , , , ,

10 ud af 17 borgmestre ville (også) have valgt at bygge supersygehus i Køge, skriver Regionsformand Steen Bach Nielsen som en delvis retfærdiggørelse af, at Region Sjællands ny supersygehus ligger i regionens absolutte udkant.

Han sætter ydermere trumf på, ved at mene supersygehuset var kommet til Odense eller bygget i København, hvis Sundhedsministeriet skulle have bestemt.

Jamen, det er jo allerede virkelighed.
Køge jo reelt er en del af hovedstadsregionen og en del af de borgere som bor i udkants-Sjælland skal fremover behandles i Odense – henvist af Region Sjælland der har købt behandlinger i Odense, f.eks. borgere fra Næstved, Slagelse og Lolland-Falster. Det er kun postnummeret, ikke det lægefaglige, der afgør om man skal til Odense eller København.
Med andre ord: Steen Bach Nielsens “skræmmebillede” er dermed allerede blevet gennemført. Ikke af Sundhedsministeriet, men af Region Sjælland og Steen Bach Nielsen
Se Steen Bach Nielsens læserbrev her.

Tags: , , , ,

I Sjællandske i dag: Næstved skal være universitetsby og satse på uddannelse, skriver Carsten Rasmussen. Han er ikke en tilfældig person, men viceborgmester, socialdemokrat og udset til at efterfølge Henning Jensen.

Carsten har naturligvis ret. Uddannelse og viden er vores råstof.

Men, hvorfor er det så lige at Carsten har sparet på folkeskolen som skal være det solide fundament for videre uddannelse? Carsten har stemt for at lukke skoler i Næstved kommune og skære i det samlede skolebudget, selvom det ikke var nødvendigt.

Det harmonerer ikke godt med at vi skal satse på uddannelse.

Tags: , , , , ,

Mon det er gået op for alle – inclusive byrådets medlemmer – at der fra skoleåret 2011/2012 skal være op til 28 elever i klasserne?

Det kom frem i Børneudvalget mandag d. 28.2., hvor tildelingen af penge til skolerne bliver ændret. Fremover skal skolerne have penge alt efter, hvor mange elever der er på skolen. Flere elever = flere penge. Men, det er dog sådan, at der er en garantibetaling, så man kan have op til 28 elever i klasserne, før klassen skal deles.

I indeværende skoleår er klassestørrelsen max. 26 elever. Hvis der er 27 elever til en klasse, så skal der laves to skoleklasser, men fremover så kan der være 28 i klasserne. Og det vil skolerne uden tvivl gå efter, for det er økonomisk mest fordelagtigt for skolen – og det er jo økonomi som efterhånden synes at styre skolevæsnet, efter at S-SF-R flertallet vedtog at lukke skoler i Næstved kommune.

Nu skriver jeg 28 elever, men faktisk kan klassen blive helt op til 30 elever, for man kan få dispensation til de sidste 2 elever.

Fremover må forældrene i Næstved kommune altså regne med, at der kommer flere elever i klasserne. Det er simpelthen en konsekvens af S-SF-R flertallets beslutning om ny skolestruktur i Næstved.

Men, der bliver godt nok fyldt op i klasselokalerne på mange skoler…

Tags: , , , , , , ,

« Older entries