maj 2011

You are currently browsing the monthly archive for maj 2011.

Med jævne mellemrum kommer der forslag om at afskaffe den offentlige ejendomsvurdering. Hvad skal vi bruge den til, når nu ejendomsskatten er fastfrosset spørger man? Senest er det Kristian Thuesen-Dahl fra Dansk Folkeparti som er kommet med forslaget, men forskellige skatteministre har også været fremme.

Nu skal jeg bestemt ikke være den, som advokerer for mere papir og bøvl. Vi har som revisorer rigeligt i forvejen, så det ville da være nærliggende at afskaffe den offentlige vurdering, når nu den alligevel ikke bruges.

Problemet er bare, at det bliver den: Brugt. Meget endda. Tusindvis af selvstændige eller små selskaber bruger vurderingen hvert år, når man skal give et bud på, hvad ens faste ejendom er værd. Har vi ikke vurderingen, så har virksomheden et valg mellem enten at bruge anskaffelsessum, hvilket ofte er helt misvisende, eller at bede en valuar give et bud på, hvad fabrikken, kontorbygningen, hotellet, gården eller hvad det nu er, er værd lige nu.

Det burde jo – alt andet lige – også være mere “korrekt” end en offentlig vurdering som altid halser lidt bagefter. Problemet er bare, at valuarvurderinger naturligvis koster penge og skal alle de mindre virksomheder år efter år betale for nye vurderinger for at få den rigtige værdi ind i regnskabet bliver det dyrt.  Umiddelbart vil det koste flere tusinde kr. hvert år for tusindvis af virksomheder.

Det kan man ikke just kalde en lettelse, snarere tværtom. For at undgå den udgift lever mange virksomheder godt med at bruge den offentlige vurdering, som trods alt er en rimeligt billede af, hvad fast ejendom er værd.

I en lang række specielle situationer er den offentlige vurdering også nødvendig. F.eks. i salg mellem forældre og børn, eller for andelsboligforeninger der regulerer andelskronens værdi i forhold til den offentlige vurdering.

At afskaffe den offentlige vurdering er derfor ikke en lettelse, snarere det modsatte og en betydelig fordyrelse for erhvervslivet. Det er formegentligt ikke det som partierne i Folketinget har øverst på dagsordenen?

Tags: , ,

Det er faktisk ren arrogance når et flertal i byrådet siger nej til at sælge Margretheskolen til den forældregruppe som gerne vil lave friskole.

I Tybjerg havde byrådet ingen problemer med at sælge direkte til forældrene, men det kan åbenbart ikke lade sig gøre nogle kilometer længere mod vest.

Hvorfor?

Der kan være flere mulige grunde.

1. Skolestrukturen falder sammen. Det tror jeg ikke. Selvom Magretheskolen som friskole skulle få 100 elever, så vil det ikke påvirke Næstveds samlede skolevæsen marginalt og reelt er prisen for kommunen på en privatskole lavere end vores gennemsnitsudgift i folkeskolen.

2. Hyllinge skole mister elever. Måske, men skulle Hyllinge så miste 10 – 15 elever fordi nogle gerne vil fortsætte med at gå på Margretheskolen, så klarer Hyllinge sig nok endda. Hyllinge er på vej frem og op igen efter et stort dyk i populariteten.  Fremgangen skyldes ikke mindst den ny skoleleder, så det skal Hyllinge skole nok klare.

3. Prisen for skolen. Tja, forældrene har tilbudt 3,5 mio. kr. og det er så også den pris skolen skal udbydes til i frit udbud nu, så kommunen får næppe flere penge i hånden ved at udbyde, end ved at sælge direkte til forældrene. Tværtom har kommunen den risiko, at man ikke får et bud på 3,5 mio. kr., men kun lavere bud. Og, hvad så? Skal skolen så rives ned?

4. “De må ikke i gl. Næstved,” når vi ikke kan! Ligger der lidt skjult jalousi i beslutningen? Måske. Nu lukker byrådet f.eks. skolen i Skelby og børnehaven samme sted er også lige blevet besluttet lukket. Kunne der i byrådsflertallets nej til at sælge til forældrene ved Margretheskolen ligge lidt “når vi mister vores skole, må de heller ikke få en privatskole i Næstved.”

Under alle omstændigheder er det svært at se de saglige argumenter for at skolebygningerne, der jo kun kan bruges til skole, nu skal udbydes i stedet for at blive solgt direkte til forældregruppen så de har tid til at forberede friskolen i sikre rammer.,

Når der står forældre klar med engagement og aktiv deltagelse i deres børns udvikling – og hele landsbysamfundets udvikling – så bør byrådet ikke modarbejde det. Men, det er hvad man gør og til med arrogant.

Tags: , , , , , , , ,

De Radikale i Næstved byråd vil nu holde byrådsmøder i alle dele af kommunen. En gang i kvartalet skal borgerne beæres med byrådets nærvær i den lokale idrætshal eller forsamlingshuset.

Alt i alt sådan set et rimeligt forslag, hvis det ikke lige var fordi Næstved kommune har brugt et større millionbeløb på at bygge en byrådssal som vel skal bruges til sit formål, nemlig byrådsmøder.

Og, så lige de at samme byråd med de radikale i spidsen for et forlig med S og SF er i gang med at lukke skoler og børnehaver i landområderne, f.eks. Margretheskolen, Hammer skole, Skelby skole m.v.

Jeg tror sådan set at borgerne i netop de landområder hellere vil have deres skole, end de vil have byrådet og de Radikale på besøg en gang om året! Vil man noget for lokalområdet skal man ikke bare tage på besøg, men bevare skoler og institutioner.

Tags: , , , ,

Det er svære tider for åbenheden i Næstved Byråd, når der ikke kunne samles flertal for at diskutere om man skal sælge Margretheskolen direkte til forældrene, eller om den skal sælges på anden måde, f.eks. udbydes til salg blandt alle – eller måske endda nedrives.

Venstre mener at vi bør sælge til forældregruppen, ligesom man gjorde da Tybjerg skole blev besluttet solgt til privatskole.

Det ville byrådet ikke drøfte for åbne døre, så offentligheden kan følge med i, hvad byrådsmedlemmerne mener og beslutter.

Det synes vi er ærgerligt for debatten, men i Venstre glæder vi os over at der dog var 14 fra Venstre, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti som godt ville diskutere i åbenhed. Desværre var der også 14 fra S og SF som ville diskutere i lukkethed og så faldt vores forslag.

Tags: , ,

Skal forældrene købe Margretheskolen?

På byrådets møde tirsdag er der flere lukkede sager, d.v.s. at borgerne ikke må følge debatten i byrådet. At af have en lukket sag er rimeligt, når det drejer sig om personforhold eller når det er konkret køb/salg, hvor man ikke vil have salgsprisen ud i offentligheden.

Men, når det drejer sig om et princip, er der ikke grund til hemmelighedskræmmeri. F.eks. det princip at en kreds af forældre skal have lov at købe en nedlagt folkeskole på rimelige vilkår. Det fik forældregruppen ved Tybjerg skole da den blev lukket og nu vil en forældregruppe købe Margretheskolen som kommunen har besluttet lukket.

På den anden side står at man kan udbyde skolen til “alt muligt,” eller man kan rive den ned, så der ikke kommer privatskole. Alle tre muligheder er hørt i debatten om Margretheskolen og det bør byrådet drøfte i fuld offentlighed, uden at borgere og forældre lukkes ude.

Kan man skifte princip? Kan man behandle borgere i en del af kommunen anderledes end i en anden del, alt efter hvad man tror passer bedst til Næstveds ny skolestruktur? Det mener jeg ikke. Fik forældre ved Tybjerg lov at købe, bør forældre ved Margretheskolen også have lov. Prisen kan man diskutere for lukkede døre, men princippet er en åben debat.

Tags: , , , ,

Med en selvhævdelse som er en mindre provinsby værdig, mener overborgmester Frank Jensen (Berlingske 22/5) det er regeringens skyld at der ikke er flere P-pladser i København. Magen til vrøvl. Både Jensen og hans forgængere har ivrigt nedbragt p-pladser de seneste mange år, for at skabe bedre byrum.

Al ære og respekt for byrum, men Jensen og flere københavnske politikere med ham, lider af den vrangforestilling at København kun er for københavnere og at København derfor ikke behøver kære sig som de tusinder af udenbys bilister som dagligt – af lyst eller pligt – bruger byen. Jensen glemmer at disse bilister lægger penge og aktivitet i byen.

En by i topklasse har derfor både byrum og gode P-muligheder som gør byen tilgængelig. Det kommer både byen og byens omverden til gavn. Det gør retoriske udfald mod regeringen derimod ikke.


Tags: , ,

Nogle gange må man undres over, om Helle Thorning-Schmidt egentligt lægger mærke til, hvad hun siger. F.eks. har hun udtalt til DR:

“Regeringen har haft ti år til at vise, hvad de kunne i den økonomiske politik. Det er jo ikke Villy Søvndal og jeg, der har skabt dårlig vækst i Danmark. Det er den siddende regering, og det ansvar bør de påtage sig, siger Helle Thorning-Schmidt.”

Ti år? Mig bekendt så har langt langt de fleste danskere fra år 2001 og i hvert fald frem til år 2008  oplevet et hidtil ukendt økonomisk opsving! Aldrig er der blevet solgt så mange udekøkkener og fladskærme. Aldrig er er den offentlige sektor vokset så meget, aldrig er der ydet så meget service og det er vel de færreste der ikke stadig har råd til et par ferierejser til udlandet hvert år.

Så ramte finanskrisen Danmark, ja, i 2008 ligesom den ramte resten af verden. Man, at skyde skylden for finanskrisen på VK-regeringen er jo lige så usagligt, som at påstå der har været dårlig vækst de seneste 10 år. Det er jo direkte forkert.

Endda har finanskrisen ramt Danmark mindre hårdt end andre lande, fordi Danmark havde et godt overskud på statsbudgettet til at stå imod med.

Nu står vi så overfor at sikre en langsigtet fornuftig økonomi og her fortsætter Villy og Helle med gammeldags socialdemokratisk politik: Højere pris på cigaretter, højere skat og nye afgifter f.eks. på flyrejser.

Det vil i hvert fald ikke skabe nogen vækst i Danmark.

Tags: , , ,

Den søde ringlen af ministerbilnøgler har længe lydt i Villy Søvndals øren, men efter 2020-forliget mellem VK, Dansk Folkeparti og De Radikale (som man jo ikke kan fortænke i at stemme for at få noget af deres politik gennemført) er en ængstelse begyndt at brede sig hos Villy: Hvad nu, hvis S-SF slet ikke vinder valget?

Retorikken får derfor en ekstra tand. F.eks. når Villy beskylder toldere for at være tykke. Måske har Villy en særlig indsigt i sundhedstilstanden hos de ansatte i SKAT, måske er det bare en af de jokes som bliver skrevet til SF-formanden, der kom til at virke dumsmart.

Men, at der gribes efter halmstrå hos SF´erne er tydeligt. Når f.eks. Ole Sohn vil have LD og ATP ind og konkurrere med bankerne. Hvorfor er det lige at lønmodtagernes penge nu skal lege risikokapital? Mener Sohn at det offentlige er bedre til at vurdere kreditværdighed og drive bank? Så skal vi måske også have et kodeks for “politisk korrekte” investeringer. Korrekte i flg. Ole Sohn forstås, så ikke noget med lån til bilister, landmænd, industrivirksomheder og den slags.

Nej, det kører lidt rundt i glasset for SF´erne i øjeblikket og den svage ringlen af ministerbilnøgler fortoner sig nok snart. Heldigvis.

Tags:

Det blev den lille løsning: Humlebien, Maglebjerget og Nøddehegnets børnehaver bliver ikke lukket. Og, det er godt.

Til gengæld bliver der lukket børnegrupper og reduceret i pladser på mange institutioner i Næstved.

Venstre er tilfredse med at vi ikke lukker de velfungerende børnehaver som var lukningstruet og vi støtter Børneudvalgets flertal i den lille løsning.

Til gengæld ønsker Venstre at vi får en langsigtet plan for, hvad der skal ske når børnetallet falder mere. Lukninger skal ikke fremover komme som en “tyv om natten.”

Vi skal i god tid drøfte hvad der skal ske så man kan lave en kontrolleret lukning af vuggestuer og børnehaver. F.eks. ved at man ikke tager børn ind, men at en børnehave simpelthen afvikles over 2 – 3 år i takt med at børnene går ud.

Tags: , , , , , , ,

Lad os dog hjælpe dagplejerne med en positivliste over, hvilke typer gynger som man må bruge.

Det blev mit forslag efter Børneudvalgets møde i dag, hvor vi fik en orientering om sikkerhed på legepladser – og det er sandelig ikke helt nemt. Regelbogen er flere centimeter tyk, men man kan altså godt have en gynge i dagplejerens have, blot skal der være et ordentligt faldunderlag og gyngen skal være certificeret (ja, ting er blevet besværlige i vores regelstyrede samfund).

Men, faldunderlaget behøver såmænd ikke være mere end et par gummimåtter man kan købe i Bilka til 450 kr. pr. løbende meter.

I stedet for at overreagere og forbyde alt, bør vi derfor vejlede til hvordan man skal gøre – og så kan vi bagefter se på om der i dagplejens budget er penge til at hjælpe dagplejerne.

Det er trods alt da lidt positivt i vores overforsigtige samfund, hvor børnene helst skal være pakket ind i skumgummi. Måske ikke så meget af hensyn til børnene, men fordi kommunen er bange for at komme på forsiden af avisen, hvis der bliver en sag.

Jo, sikkerheden skal være i top, men vi skal ikke være for hysteriske.

Tags: , , ,