september 2011

You are currently browsing the monthly archive for september 2011.

Fokus på kerneområderne og se fremad. Det er Venstres indgang til det Venstres budgetforslag 2012.

Derfor vil vi afskaffe en uges lukkedage i daginstitutioner, fjerne ventelisten til HGs fritidsklub, satse på flere lærere og IT i skolerne, bygge to nye idrætshaller (HG 2 og Næstved Hallerne 3), bruge flere penge på forebyggelse blandt udsatte børn og unge m.v.

Vi skal i gang med at bygge skole på Digtervejen (fagfløjen) og renovere skolen i Glumsø.

Næstved kommune ligger under landsgennemsnittet på en lang række områder og det er ikke godt. Slet ikke, hvis vi skal tiltrække unge familier – og give dem der allerede er flyttet til Næstved noget at blive her for. De vil have service på kerneområderne. Det er særlig dagpasning og skole. Det skal kommunen kunne levere, konkurrencedygtigt overfor hovestaden.

Den automatiske tilflytning fra hovedstaden var stor for få år siden. Dengang kunne man få et parcelhus med have i Næstved for det samme som en lejlighed kostede i Indre by. Sådan er det ikke mere og derfor skal vi “oppe os.” Hvis ikke vi satser på bedre service, så bliver Næstved simpelthen en del af udkantsdanmark, hvor indtægter og service ligger under landsgennemsnittet, men arbejdsløshed og dagpengeudgifter ligger over. Det er en nedadgående spiral.

Derfor må vi satse. På IT i skolerne, på talentudvikling i skolerne, på et bred idræts- og fritidsliv, som netop børnefamilierne efterspørger.

Men, vi skal også give en bedre service til sårbare børn og unge. Derfor vil vi bruge flere penge på f.eks. hjemme-hos der kan få en familie til at fungere og til at undersøge net-værks og familieanbringelser, i stedet for dyre døgninstitutioner.

Vi skal også satse på erhvervslivet. De skal have en særlig service. De virksomheder som skal skabe jobs i Næstved er her jo stort set allerede, de skal bare have bedre mulighed for at vokse. Det betyder også en hurtig kommunal service.

Derfor skal vi have en særlig ErhvervsService, som har åbent mellem 8 – 18 alle ugens arbejdsdage, hvor alle med CVR-nummer kan få hurtig og direkte service i kommunen. Ikke noget med at blive sendt fra det ene kontor efter det andet, blot for at konstatere dem man skal tale med er på ferie, afspadsering, til frokost, kursus eller bare ikke lige er der. Nej, virksomhederne skal have effektive service.

Hvor vil vi finde pengene? Ja, bl.a. ved at være mere effektiv på arbejdsmarked og i administrationen. Det står altsammen i Venstres forslag som -naturligvis – er fuldt finansieret.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Jeg er aldeles ikke tilhænger af betalingsringen omkring København – den vil være til skade for mobiliteten og rammer det arbejdende folk.

Men, jeg må alligevel have en vis respekt for at Pia Olsen Dyhr så klart melder ud, at kommer ringen så skal alle betale.

Kommunale biler slipper ikke. Skraldebilerne slipper ikke. Borgmesterbilerne slipper ikke. Se JPs artikel her.

Det ville være typisk for dette samfund, at der skulle gives undtagelser til offentlige biler, folketingsmedlemmer og andre “vigtige” personer.

Men, vil man have ringen må den gælde for alle. Alle er med til at skabe trængsel – også hjemmehjælpens biler og postens biler.

Den enkle løsning er dog at sige: Nej tak til betalingsringen.

Tags: , , , ,

Nu kan Næstved Lokal Radio også høres på nettet, på samme tidspunkt som udsendelserne sendes i æteren kan man logge på naestved.name og høre udsendelsen.

F.eks. den politiske udsendelse i dag med Kristoffer Petersen, hvor vi drøfter Næstved kommunes budget, Næstved Havn og stenene på stejlepladsen, supermarked på Langelinie i Karrebæksminde – Næstved Varmeværk og naturligvis valget der gik

Udsendelsen sendes lørdag 15 -16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11, torsdag 16 – 17 på FM 104,5 MHz og altså på nettet på naestved.name

Udsenselsen ligger også som podcast her på bloggen under siden “radioudsensendelser.”

Tags: , , , , , , , , , ,

Det startede egentligt så godt – omstændighederne taget i betragtning, nemlig en skolelukning – men partierne bag lukningen lovede dog at 0-6 klasses børnene fra Lindebjergskolens distrikt skulle få en sikker skolevej over Østre Ringvej, når de skal til Sydbyskolen. Og, der blev afsat 3 mio. kr. til formålet.

Alle troede – sikkert også forligspartierne S, SF, Rad og Konservative – at det betød en gangbro i krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej. Men, nej: Teknikerne i Teknisk Forvaltning mener at den koster fra 3,5 til 6,0 mio. kr., Nuvel, i stedet for så foreslog Børneudvalget at trafiksanere krydset, f.eks. ved at hæve belægningen, forbedre cykelstierne ved krydset, forbedret signal, bumb m.v.

Hvad er det så blevet til? Ja, 3 måneder efter Børneudvalget drøftede de gode forslag, så barsler Teknisk Forvaltning med to ting: Blå cykelbane og nogle sekunders mere grøntid til fodgængerne.

Det er simpelthen for svagt. Løftet om en gangbro er nu endt ud med lidt blå maling og lidt eksta grønt for fodgængerne. Forældre og elever kan med rette føle sig svigtet.

For så at føje spot til skade, så viser det sig at de  3 mio. kr. som var overført til at bruge i år 2012, slet ikke er der mere. Dem har Næstved kommunes direktion sparet bort!

Med andre ord: Ingen gangbro og ingen penge.

Denne sag er kørt helt af sporet mellem skoleforligspartierne, Børneudvalget, Teknisk Udvalg, Teknisk Forvaltning og det kan forældre og elever i området ikke være tjent med.

Nu må vi politisk kræve at krydset Nygårdsvej/Østre Ringvej forbedres. Både med ny belægning, større helle midt i krydset, bedre cykelforhold m.v. Og, så må man simpelthen finde pengene til det.

Hvis det kun bliver blå cykelstier og længere grøntid, er det simplet hen ikke godt nok.

Tags: , , , , , , ,

image

Det lægger an til en høj stemmeprocent. Forhåbentligt godt nyt for de blå!

Tags:

En stillingskrig om Maglemølleområdet er indledt. På den ene side campustilhængerne og de faste havnemodstanderne i en alliance – på den anden side Dalum, havnefolkene og filsværkenthusiasterne som mener et campus vil ødelægge erhvervslivet.

Set fra undertegnedes udsigtspunkt tager begge parter fejl. Som både havne- og campustilhænger, mener jeg man skal se muligheder frem for problemer.

Næstved kan i længden ikke leve af, at det eneste der åbenbart kan bygges er supermarkeder. Vi skal også have andet.  Vi skal investere i nye arbejdspladser og derfor er Næstved Havns udviklingsplan med ny pakhuse er et stort aktiv for kommunen.

Det vil et campus på Magmølle også være. Flere uddannelser er fremtiden, hvis ikke Næstved kommune skal sakke bagefter Køge og Roskilde.

Efter papirfabrikken lukkede har Maglemølle levet et fint liv med iværksætteri i den stolte arkitektur, men også med bygningsforfald og alt for dårlig udnyttelse af de store haller. Som kommune er vi heldige at have et stå unikt område tæt på bymidten og det skal udnyttes aktivt.

Et campus mit i området vil, efter min opfattelse, være helt naturligt. Det er tæt på byen og midt i et aktivt erhvervsliv, hvor de studerende opleve virksomheder og skibe i daglig aktivitet i stedet for at lukke sig om sig selv i en akademisk verden i et byggeri ude på marken.

Vil campus så true erhvervet? Nej, ikke hvis man samarbejder om udviklingen. Bygninger kan støjsikres og områder med kørende materiel kan sikres. Eventuelle lugtgener skal under alle omstændigheder håndteres.

Ja, der er udfordringer og ja, det vil være dyrt at renovere bygninger. Ja, man skal naturligvis også undersøge andre placeringer for vi skal holde et åbent sind.

For Næstved håber jeg dog at både erhvervs- og uddannelsesfolk finder sammen om at udnytte Maglemølle og de bagvedliggende arealer.

Hele området er en usleben diamant der kan udvikles til glæde for hele byen og kommunen. Det må ikke gå i politisk hårdknude. Vi kan trods alt ikke leve af kun at bygge supermarkeder.

Tags: , , , , , , , ,

Den får sandelig ikke for lidt fra Overborgmester Frank Jensen og flere trafikordførere fra S-SF. Nu er det argumentet om, at luftforurening er skyld i at hundredevis af Københavnere som bringes på banen som argument for at indføre betalingsringen.

Tja, måske burde overborgmesteren så i stedet forbyde alle københavnere at have bil – afskaffe de store dieselbusser og i øvrigt afskaffe sin egen borgmesterbil. Det vil da rense luften en del.

Nej, emnet skal naturligvis tages alvorligt, men i en tid hvor blyet er fjernet fra benzinen og biler i øvrigt har katalysator eller partikelfilter, så virker det lidt overdrevet.

Selve konceptet om betalingsringen er skræmmende provinsielt, som om København vil genetablere voldene, hvor vi udenbys så skal være lidt taknemmelige for at blive lukket ind. Men, København er ikke en provinsby, der kan være sig selv nok. Det er landets hovedstad med de fordele og de ulemper som følger her. Derunder trafik.

Vil man ikke acceptere det, bør man måske overveje et fredeligt parcelhuskvarter i stedet for H. C. Andersens  Boulevard.

Tags: , , , ,

Med al respekt: Er det nu arbejdsgivers problem hvis en ansat bliver syg under ferien? Ja, det er det åbenbart og S-SF der åbenbart mener virksomhederne er uudtømmelige kar af penge, vil ophøje det til lov.

Man kan så forestille sig et scenario, hvor en ansat lægger sig med influenza to dage inde i en tre ugers ferie – og så skal have yderligere ferie når ferien er slut, som erstatningsferie.

Sygdom er alle mands herre siger man, men det er åbenbart kun arbejdsgiverne som skal betale. Det vil næppe skabe flere jobs i Danmark at gøre det endnu dyrere og give endnu flere ubekendte for arbejdsgiverne at skabe jobs.

Tags: ,

Først havde vi nem og hurtig adgang til netbanken, via en personlig kode.

Så fik vi “nem-ID” som jo er alt andet end nemt. Nu skulle vi nemlig alle samme udstyres med et nøglekort på papir, man skal bruge hver gang man logger ind. Ny nøgle hver gang og man skal huske kortet som tilmed kun indeholder et begrænset antal nøgler.

For os der bruger mange indlogninger hver dag, f.eks. til bank, SKAT og Erhvervs- & Selskabsstyrelsens systemer, er det mildest talt ikke særlig praktisk.

Men, nu kommer løsningen: En elektronisk nøgleviser, der skulle kunne holde 3-4 år.

– som kommer til at koste 99 kr.

Det er jo ikke det store beløb, men helt ærligt: Staten tvinger dig til at bruge een bestemt løsning, nemlig nem-id. Der er håbløst forældet, så naturligvis kommer udbyderen med en nemmere løsning, som du så skal betale for!

Betale – jeg har ikke bedt om nem-id. Jeg klarer mig fint med digital signatur, men nu tvinges jeg til at betale for statens mere eller mindre forældede løsninger. Det er vis kun på meget teoretisk plan man kan synes det er et fremskridt.

Tags: ,