december 2011

You are currently browsing the monthly archive for december 2011.

“Ude af øje, ude af sind.” Mener Regeringen der vil påbyde butikker at skjule cigaretterne, så kunderne ikke kan se dem.

Men, er det sådan? Holder folk op med at ryge fordi S-R-SF regeringen påbyder butikkerne at skjule cigaretterne så man ikke kan se dem?

Så nemt tror jeg ikke det er og de ny forbudsregler minder allermest om stats-opdragelse fordi Regeringen mener den “ved bedst,” hvad der er godt for os. I bedste, eller værste, elitære stil.
Hvad bliver så det næste, Regeringen ikke mener vi kan tåle at se? Skal spiritusflaskerne gemmes væk og ølkassen ned under en lem i butiksgulvet? Skal colaflasker dækkes af med sort stof og smørret – uha, det fedende smør – skal stå under lås og slå ude i baglokalet, så man skal bede om det ved kassen, medens alle de andre kunder kan se misbilligende på mig? Er det der Regeringen ønsker vi skal hen?
Hvis man mener cigaretter er impulskøb, så bør mobiltelefoner og fladskærme også dækkes af med uigennemskuelig bobleplast, ikke mindst når der er mandlige købere i nærheden og faktisk bør halvdelen af IKEA´s butik gemmes væk, for der er nok rigtig mange impulskøb på vej til kassen.
Så langt har Regeringen dog næppe tænkt, endnu; men det er da en mærkelig holdning at man tror et problem forsvinder, fordi man ikke kan se det. De der vil ryge, skal nok finde ud af at købe varerne – om ikke andet så syd for grænsen, hvor folk i forvejen køber flittigt ind til skatteministerens store ærgelse, skønt han selv er ude om det med de nye afgiftsforhøjelser.
Faktisk er det jo Regeringen som kryber i skjul i forhold til virkeligheden og ikke tør lade folk bestemme selv. Tænk, de kunne finde på at gøre noget andet end magthaverne….

Tags: , , ,

I december skrev jeg til Næstved borgmester Carsten Rasmussen og foreslog at lave en hvidbog om betalingsringens konsekvenser, hvis den kommer. Jeg tror konsekvenserne bliver negative for Næstved, fordi vi har mange håndværkere og pendlere, som kører i bil til København.

Desværre afslog borgmesteren forslaget, men det kommer igen. Helt præcist på Økonomiudvalgets møde d. 23. januar, hvor jeg har bedt om at få sagen på.

Næsten alle socialdemokratiske borgmestre har efterhånden sagt nej tak til betalingsringen. Det gælder bl.a. borgmestrene på Københavns vestegn, men også borgmestrene i Køge og Roskilde samt Lejre, som oven i købet er SF-borgmester. Ja, Roskildes borgmester Joy Mogensen kalder ligefrem betalingsringen at krigserklæring mod Sjælland.

Heller ikke inden bag ringen, finder man længere den store opbakning. F.eks. har Frederiksberg kommune været imod og nu siger Frederiksbergs socialdemokratiske viceborgmester nej tak til ringen.

Betalingsringen er et taberprojekt mener Niels Krause Kjær i Berlingske og mon ikke han har ret.

For håndværkere og pendlere fra Næstved – og for Næstved kommune – er den i hvert fald et taberprojekt som vi af al magt skal søge at undgå kommer til verden.

Her er brevet til borgmesteren:

“Kære Carsten

Enhver der har kørt på motorvejen mod København en morgenstund, eller hjem fra hovedstaden om eftermiddagen, ved at der er mange varevogne fra Næstved-firmaer på vejen, navnlig håndværkere som har arbejde i hovedstaden. Derudover kommer en store pendlertrafik, med folk som bruger privatbilen til og fra arbejde i hovedstaden. Der er ingen tvivl om at rigtig mange Næstved-skattekroner hentes ved at vores borgere og virksomheder arbejder i København.

Hvis Regeringen indfører den varslede betalingsring om København, frygter jeg at Næstved kommune bliver ramt hårdt, på to leder:

1. Vi er en bosætningskommune, hvor flere tusinde dagligt pendler ud af kommunen mod hovedstaden. Mange i tog, men også mange i bil. Bliver det markant dyrere at køre til arbejde, bliver det automatisk vanskeligere for os at trække tilflyttere til. Det er svært nok i forvejen, med de faldende boligpriser i hovedstaden.

2. Næstved kommune har mange virksomheder indenfor håndværk, bygge- og anlæg, ikke mindst mange selvstændige og mindre virksomheder. De finder meget af deres arbejde i København og får helt uforskyldt en dårligere konkurrencesituation, hvis der indføres en betalingsring. Det vi koste arbejdspladser. Derudover så er offentlig trafik ikke noget alternativ for håndværkerne selvom den (man skulle måske sige: Hvis) bliver forbedret. Man kan jo ikke have skruemaskiner og malerbøtter med i toget.

Jeg foreslår derfor at Næstved kommune, allerede nu, laver en hvidbog om betalingsringens konsekvenser for os.

Hvidbogen bør som minimum indeholde

– fakta om bil-pendlertrafikken til/fra Næstved kommune

– et rundspørge til erhvervsvirksomheder i Næstved om konsekvenserne for dem

– en beregning på, hvor store en del af kommunens skatteindtægter bilpendlere og håndværkere henter i København

– en forventning på, hvad det betyder for Næstved kommune, hvis betalingsringen indføres.

– en række eksempler på, hvorfor pendlere er nødt til at bruge bilen.

Mange borgmestre fra Københavns omegn, men også fra Roskilde og Køge, har protesteret mod betalingsringen, senest Roskildes borgmester Joy Mogensen der i Politiken citeres for at sige: “Det er altså en krigserklæring over for alle dem, der bor uden for Københavns Kommune. Det ville klæde regeringen, at være en regering for hele landet og ikke kun københavnerne.”

Joy Mogensen har jo ret derhen at København ikke er en isoleret ø. Alle kommuner på Sjælland er i dag pendleropland til København. Sådan var det ikke for 20 år siden, men sådan er det i dag. Beslutninger om Københavns trafik vedrører derfor i høj grad os alle.

For mig at se vil betalingsringen have klare negative konsekvenser i form at mistet bosætning, dårligere vilkår for vores erhvervsliv og efterfølgende mistede skatteindtægter. Bestemt ikke noget vi har brug for nu, hvor vi med Mærk Næstved netop forsøger at skabe optimisme.

Lad os derfor få belyst en betalingsrings konsekvenser for Næstved og sammen med en række andre kommuner forsøge at få forslaget om betalingsringen “lagt ned” inden ringen kommer til at gøre skade.

Regeringen vil åbenbart køre betalingsringen som en hastesag i foråret. Vi må derfor reagere hurtigt og jeg opfordrer derfor dig til at nedsætte en task force til at udarbejde en hvidbog så hurtigt som muligt.

Med venlig hilsen

Søren Revsbæk”

Se i øvrigt også betalingsrings-modstandernes hjemmeside på facebook.

Tags: , , , , , , , ,

Skolerne ønsker sig trådløst internet og eleverne ønsker sig nye computere, i stedet for de gamle som er langsomme og ofte har tekniske problemer, beretter Sjællandske fra Susålandets skole d. 14.12. Mon ikke mange elever kan nikke genkendende til de på andre skoler.

I budgetforliget 2012 fik Venstre afsat 4 mio. kr., bl.a. til nye computere. Der er langt til at alle elever automatisk kan tilbydes en PC, men det er endemålet. På mandag skal Børneudvalget så udmønte budgetforliget. Skolekontoret lægger sjovt nok op til, at det nu er lærerne – fremfor eleverne – som skal have egen computer.

Det kan godt være at nogle lærere pludseligt får brug for en PC, netop nu hvor multimedieskatten er afskaffet, men vi skal ikke glemme at det primært skal være eleverne som skal have glæde af IT-investeringerne, så de ikke skal sidde med slidte PC´ere med startvanskeligheder.

Tags: , , ,

Næstved kommune har i disse uger en vindmølleplan i høring. Et af forslagene er 2 kæmpemøller på Ydernæs og det har skabt en del røre i lokalsamfundet – forståeligt ok.

De to kæmpemøller vil være meget dominerende i lokalområdet som jo, på trods af industribyggeri, er et meget naturskønt område. Tag f.eks. udsigten fra Appenæs over Ydernæs ud mod fjorden en stille aften. Denne udsigt vil helt blive ødelagt af møllerne.

Derudover er der problemet med lavfrekvent støj. Selvom forskere på Aalborg Universitet i flere omgange har advaret mod den lavfrekvente støj fra de meget store vindmøller, så er det indtil nu reelt blevet overhørt af hensyn til vindmølleindustriens interesser.

Fakta synes imidlertid at være at naboer indenfor 2-3 km. fra vindmøllen generes af en vedvarende støj 24/7 når møllen kører. En støj der virker som en konstant brummen.

Der er således gode grunde til at man skal være betænkelig ved opsætning af vindmøller – navnlig på Ydernæs tæt på beboelsesområder – men generelt. Man skal i hvert fald sikre sig, at de ikke kommer til at genere mere end de gavner.

Tags: , , , , , ,

God arkitektur giver optimisme

Hvad er det første man bemærker ved besøg i en ny by? Det er huse, gader, byrum – kort sagt: Arkitekturen; er både det første og det blivende indryk.

Derfor er god arkitektur vigtig og der skal tænkes kvalitet ind i alt byggeri. I mandags gav Ejendomsudvalget startskud til at drøfte, hvilket arkitekturpolitik vi vil have i Næstved og det er vigtigt. Et byggeri ligger jo ikke kun 5 år, men  50 – 100 år, derfor skal der tænkes kvalitet ind fra start også i arkitekturen.

Ikke at vi skal være enige om, hvordan alt skal se ud. Arkitektur må gerne give debat. Også i Næstved har bygninger som Kobberhjørnet, Aquahuset, kulturcenteret Grønnegade (af nogle kaldet “badekabinen”) og Handelsskolens tilbygninger givet debat. Nogle synes de er pragtfulde, andre de er mindre pæne, men alle er de eksempler på arkitektur der giver oplevelser og noget som også folk udenfor Næstved gerne vil se. Modsat f.eks. ventesalen på stationsforpladsen som blot udfylder en funktion, men næppe tiltrækker besøgende i sig selv. Ja, i den bygning er Ungdomsskolens malerier måske det mest oplivende hvad angår arkitektur.

Ligeså har vi kvarterer som f.eks. Gallemarkskvarteret der udmærker sig ved at husene er bygget på en bestemt måde, hvilket gør området til en fornøjelse at opleve, hvorimod visse nyere rækkehusbyggerier ikke på samme måde giver inspiration til en gårtur søndag eftermiddag med udenbys gæster.

En arkitekturpolitik skal give retningslinier og vejledning så bygherrer altid tænker på, hvordan bygningen ser ud og påvirker den plads den står på. Der skal ikke bare tænkes funktion og indhold, men også form og udseende og ethvert byggeri skal tænkes sammen med omgivelserne. Der måske en udfordring i en krisetid, hvor det er billigst for en investor bare at bruge de samme tegninger til det samme kedelige supermarked eller standard byggemarked i mange byer landet over. Den går ikke.

Næstved skal ikke bare have kopier, Næstved skal have spændende byggerier som ved deres bare tilstedeværelse skaber opsigt og glæde. Derfor er det efter min opfattelse helt korrekt når f.eks. byggefirmet Nordicom får “nej tak” til at bygge et standard byggemarked på Vordingborgvej 78, der hvor den gamle krydsfinerfabrik ligger. Vi skal kunne mere, end bare det man også kan se alle mulige andre steder. Vil man bygge standard må man acceptere at blive placeret i et industriområde.

At gennemføre en arkitekturpolitik kræver langsigtet strategi, også i den kommunale forvaltning og i byrådet. Venstre fik i budgetforlig 2012 ind, at Næstved kommune skal have en stadsarkitekt med ansvar for arkitektur og planlægning. Det håber vi sætter yderligere fokus på godt byggeri. Samtidig skal stadarkitekten sikre at der internt i forvaltningerne er fokus på sammenhæng mellem byrum, gader og bygninger.

Næstved kommune er ambitiøs. Vi vil bosætning, vi vil arbejdspladser – vi vil mærke Næstved, som kommunens slogan hedder. Jeg tror en forudsætning også er at høje bymiljøet. Kedelig arkitektur giver mismod og ulyst til at værne om byen, men god arkitektur og høj kvalitet i huse og byrum giver oplevelser, optimisme og godt humør.

Links til sider om arkitektur:

Peter Olesens bøger

Arkitektforeningen

Dansk Arkitektur Center

Wikipedia

Arkitekter i Næstved

Tags: , , , , , , , , , ,

“Udviklingen frem mod færre sedler og mønter har været undervejs et stykke tid,” skriver Sjællandske i sin leder d. 6/12; men i virkeligheden er det gået den anden vej.

Seddel- og møntomløbet har aldrig været større end nu. Hele 61,9 mia. kr. er i dag i omløb i fysiske menneskepenge mod 44 mia. for 10 år siden. Pengene er fordelt på ca. 56 mia. kr. i sedler og lidt under 6 mia. kr. i mønter. Bare i pengesedler cirkulerer der 163 mio. stk. Selv Joakim von And skulle kunne få sig et grundigt bad i den beholdning.

Det er det højeste tal de seneste 10 år så intet tyder på at danskerne fravælger sedler og klingende mønt, selvom vi også har dankort, kreditkort og mobilbetaling at jonglere med. Tværtom, kontanter er populære.

Derfor er det også helt “ude i hegnet,” hvis der kommer gebyr på at betale med kontanter. Banker og butikker må i forvejen have sparet milliarder efter dankortet blev indført og checks stort set er forsvundet. Der er ingen grund til at straffe kontantkunderne.

Kilde: Nationalbanken

Tags: , , , , ,

Det nærmer sig det urkomiske efterhånden. Først er SF´eren Özlem Cekic ude for at finde fattige og rammer, mildest talt, ved siden af. I stedet får hun – og tak for det – rejst en helt nødvendig diskussion om at det skal kunne betale sig at arbejde frem for at modtage offentlige forsørgelse. Hvad det i dag ikke kan for ca. 85.000 danskere som er i arbejde.

Nå, men Özlem skulle så finde nye eksempler på fattige, men det er åbenbart ikke så nemt. Selv SF´s partikontor kan ikke finde de fattige, så blot udtalelsen:

Pressechef Tasja Parize oplyser, at Cekic får stribevis af e-mails og henvendelser fra fattige i disse dage. Adspurgt, om det ikke en falliterklæring for Cekic og SF, at partiets socialordfører ikke kan møde en ”rigtig fattig”, svarer Tasja Parize:Nå, men Özlem skulle så finde nye eksempler på fattige og her bliver det komisk: SFs partikontor kan ikke garantere at folk er fattige.

SF kan ikke garantere at folk er fattige. Garantere! Der er altså risiko for at de eksempler som SF finder slet ikke er fattige, ja det er måske nærmest mere reglen end undtagelse.

Det er da, om noget, komisk.

Hvad der ikke er komisk er derimod, at der jo ER fattige i Danmark. Vi har alle set dem, men de skal næppe findes blandt enlige mødre på overførsel som altså ikke automatisk er fattige bare fordi man er på overførsel eller uden job.

Tags: , ,

Skal vi have endnu et supermarked på Vordingborgvej? På mandag skal Ejendomsudvalget afgøre om Nordicom må bygge et supermarked ved siden af Føtex. Det er sikkert ikke nogen dårlig idé rent forretningsmæssigt for et supermarked, men hvad så mere?

Grunden hvor postcentralen tidligere år, indbyder klart til mere end blot endnu et supermarked. Den indbyder en høj bygning, hvor vi får en skyline der flugter med den tidligere Told- & Skat bygning. Hele området indbyder til at man bygger kontorer, erhvervslokaler, udvikling – ikke bare endnu et fladt supermarked som kan ligge hvor som helst.

Derfor synes jeg man bør sige “nej tak” til Nordicoms planer. At lave et byggemarked i den gamle krydsfinerfabrik (eller en nybygning der) er en udmærket idé. Men, vi skal være mere ambitiøse på det vigtige erhvervsområdes vegne, end bare sige ja til endnu mere handel med mælk og skumfiduser.

Lad os få et projekt med visioner og ambition. Ikke laveste fællesnævner.

Tags: , , , , , ,

S og SF vil gerne give 16 årige valgret.

Som 16 årig er man altså gammel nok til at bestemme  og lovgive for andre, men samtidig ikke gammel nok til at få kørekort eller købe cigaretter?

Det savner enhver form for logik.

Tags: , ,