Næstved: Nej tak til 2 kæmpevindmøller på Ydernæs

Næstved kommune har i disse uger en vindmølleplan i høring. Et af forslagene er 2 kæmpemøller på Ydernæs og det har skabt en del røre i lokalsamfundet – forståeligt ok.

De to kæmpemøller vil være meget dominerende i lokalområdet som jo, på trods af industribyggeri, er et meget naturskønt område. Tag f.eks. udsigten fra Appenæs over Ydernæs ud mod fjorden en stille aften. Denne udsigt vil helt blive ødelagt af møllerne.

Derudover er der problemet med lavfrekvent støj. Selvom forskere på Aalborg Universitet i flere omgange har advaret mod den lavfrekvente støj fra de meget store vindmøller, så er det indtil nu reelt blevet overhørt af hensyn til vindmølleindustriens interesser.

Fakta synes imidlertid at være at naboer indenfor 2-3 km. fra vindmøllen generes af en vedvarende støj 24/7 når møllen kører. En støj der virker som en konstant brummen.

Der er således gode grunde til at man skal være betænkelig ved opsætning af vindmøller – navnlig på Ydernæs tæt på beboelsesområder – men generelt. Man skal i hvert fald sikre sig, at de ikke kommer til at genere mere end de gavner.

Tags: , , , , , ,

 1. Stands Ulykken på Ydernæs
  Vores Borgmester & andre kommunalpolitikerne har i tidligere sager sagt, at miljøet er ødelagt af tidligere hændelser, som vores kommune har været involveret i. (Husk lige Politikere som er valgt af borgerne)
  Nu er ulykken på Ydernæs jo sket for mange år siden! Som jeg husker det fra førstehjælp så er regel nr. 1 STANDS ULYKKEN!!! Det mener jeg ikke man gør, hvis man vil opstille 2stk. 125 meter høje kæmpevindmøller på ydernæs. (Til sammenligning er pylonerne på den nye Lillebæltsbro 120 meter høje)
  Ikke et ondt ord om vindmøller! De kan jo ikke gøre for, at nogle af egoistiske årsager og for egen vindings skyld vælger at opstille dem på uhensigtsmæssige steder. For når det sker, er det som regel fordi ingredienser som lidenskaber og mange penge går i sving, en proces der desuden hjælpes godt på vej af plusord som: miljø, klima, jobskabende, egnsudvikling, eksport og fremskridt. Og derfor betragtes man ofte som noget af en bagstræber, hvis man skulle driste sig til at sige: Tænk jer dog om en ekstra gang
  Opstilling af kæmpevindmøller på land drejer sig kun om enorme tilskud til vindmølle opstillerne. Offentlige tilskud, som vi alle via PSO-ordningen er tvunget til at betale. For de statsgaranterede tilskud, der i dag gives til vindmølle-el og som udløser omkring 5,5 millioner kroner pr. MW, har nemlig en kedelige sideeffekt. For tilskuddene virker selvsagt tillokkende og gør det i øvrigt økonomisk attraktivt at opstille vindmøller på selv vindfattige steder rundt om i landet
  Hedensted Kommune er blandt de første kommuner, som har sat vindmølleplanerne i bero. Kommunen har opfordret Miljøministeriet, Klima og Energiministeriet til at sætte kæmpevindmøller ud i havet. Adm. Direktør Anders Eldrup fra Statens eget energiselskab DONG vil eksempelvis kun rejse vindmøller på havet – for naboernes skyld!
  Og selvfølge vil kommunalpolitikerne passe samvittighedsfuldt det hverv, hvortil de er folkevalgte eller hvad ? The ansver is blowing in the wind
  Mvh & Fred til lands Erik Andersen

 2. Send kæmpevindmøllerne til havs!

  Som vi ved, raser debatten om hvorvidt at man skal opstille 2 kæmpevindmøller på Ydrenæs.
  Og jeg undres i et væk. At kommunen vil være med til at ødelægge dette fantastiske og unikke område, der også ligger op til EU Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde – Karrebæk fjord, er mig en gåde.

  Og da jeg i går ser, en helsides annonce for ’Mærk Næstved’ i Sjællandske – og på side 3. Ja så bliver gåden kun større.

  I annoncen står ’’ Det kræver mod at drømme. Det kræver ekstraordinært mod at have store drømme. Det er vi mange, der har på Næstveds vegne. Særligt når det handler om at sætte Næstved på landkortet, som en attraktiv uddannelsesby og sammen med virksomhederne skabe et frodigt miljø for kreativ og bæredygtig vækst. Og også når det handler om at udvikle Næstved kommune kultur- og fritidsliv i en grad så det udfordre selv de mest forventningsfulde’’.

  Jeg kan kun tilslutte mig drømmene på Næstveds vegne! Og glæder mig meget til at følge drømmene blive til virkelighed og måske også bidrage.
  Der hvor der går helt skår i glæden og begejstringen og hvor gåden synes at toppe, er netop ønsket om at udvikle Næstved kommune kultur- og fritidsliv. Bliver det primært i Herlufsholm skoven at alle borger skal valfarte til?

  Med 2 kæmpevindmøller på Ydrenæs, bliver det næppe i den del af Næstved hvor kultur/natur/dyreliv og beboere vil trives. Hvad vil der ske med hele fritidslivet på Ydrenæs og i Appenæs – motionsløbere, cykelentusiaster, lystfiskerne, lystsejlerne og dem som bare gerne vil fri til deres udkårende på hjertestien?
  Med to kæmpevindmøller til at forstyrre sjælen og hjertet, lukker man ned for drømmene, kreativitet, roen og den meget smukke natur.

  Kom igen Næstved – Mærk dig selv og vær tro – også mod befolkningen og dyrelivet rundt Karrebæk fjord!

 3. Nej til 2 kæmpevindemøller på Ydernæs

  Nå man ser Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 – 2024 (med fagudvalgenes forslag til rettelser) på kommunens hjemmeside:

  Citat :Brug naturen
  Naturen er en livsnerve i Næstved Kommune og skal gennemstrømme alt. Vi skal være åbne
  for at bruge vores værdifulde naturområder som Susåen, Holmegårds Mose, Tystrup-Bavelse
  Søerne, Karrebæk, Dybsø og Præstø fjord til nye udfordrende aktiviteter.Det gælder også for
  den nye natur som vi har skabt i de senere år, eksempelvis de bynære skove og fodsporet,
  som desuden er et unikt offentligt-privat samarbejde.
  I naturen og de grønne områder ligger en lang række oplevelser og venter – oplevelser der
  gavner både sjæl og krop. Mulighederne for daglig motion og naturoplevelser skal være lette
  at bruge og få øje på for borgere og turister. Vi vil inspirere til oplevelser i det grønne
  gennem inspirerende information og markedsføring. Grønne korridorer skal forbinde
  eksisterende og nye naturområder, og gøre det let at komme fra byerne og ud i naturen. Og
  det skal gøres let at komme fra et naturområde til et andet – både for mennesker, dyr og
  planter.
  Skoler og institutioner skal værne om naturværdierne, og fremme hensynet til naturen og
  dyrelivet gennem en bedre naturforståelse. Derfor vil vi prioritere, at undervisning og
  aktiviteter flyttes ud i naturen.
  Naturturisme, hvor primitiv overnatning og strabadser krydres med kultur og kulinariske
  oplevelser skal serveres i tiltrækkende pakketilbud. Også mere traditionelle hoteltilbud kan
  kombineres med aktiviteter i naturen, og f.eks. bruges som afbræk i konferencer. Vi vil understøtte et samarbejde med vores turistvirksomheder om natur- og kulturformidling for at
  få de mange endagsturister, der besøger Næstved til at blive længere :Citat slut

  Så kan jeg slet ikke forstå at kommunen medtager forslaget fra Sydvestsjællands Vindmøllelaug I/S om at opstille 2 stk. store kæmpevindmøller på Ydernæs.

  Det må jo netop få lokalpolitikerne til at overveje placeringen endnu engang!!!

  Mvh & Fred til lands Erik Andersen

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *