januar 2012

You are currently browsing the monthly archive for januar 2012.

Det er lidt svært at se, hvad det egentligt er man vil med Jernbanegade i Næstved, med det forslag som Teknisk forvaltning har fremlagt. Der er i hvert fald en del problemer i forslaget, set fra min side.

1. Der skal laves vandrender på fortorvet. Til hvad? Hvis det er overfladevandet man tænker på der skal ledes væk, så bliver der ikke meget vand i vandrenderne som derimod kommer til at slynge sig tomme på fortrovet til ulempe for fodgængerne. Næstved er ikke Nordens Venedi – vi skal ikke have vandrender i gaderne.

2. Busholdepladserne er halvt på kørebanen og halvt på fortorvet. Det kan kun blive til risiko for f.eks. legende børn som uforvarende kommer til at lege på busholdepladsen. Buspladser skal være klart markeret.

3. Hvorfor skal Sct. Mortens Kirkeplads lukkes kl. 10 om formiddagen? Hvilke cafégæster er det man mener vil sidde og nyde café latte om vinteren? Nej, lad pladsen være åben for trafik i butikkernes åbningstid. Så kan man lukke om aftenen for den gennemkørende trafik.

Og, hvad er det i grunden vi vil med bymidten? Skal det være handel, skal det være byliv eller skal det være andet? Vi mangler en undersøgelse af, hvad borgerne bruger byen til. Bruger de den som gennemkørsel, til at handle, til oplevelser eller kører man bare rundt om blokken fredag aften?

Pengene er små for tiden og derfor skal de bruges med ekstra omhu. Man skal ikke bare lave om med hovedet under armen, men det skal være gennemtænkt og på et ordentligt grundlag.

Tags: , , , , ,

En yndet politisk sportsgren er at “flytte aber,” altså placere ansvaret for dette eller hint og helst over hos modparten. Magnus Heunickes (S) synspunkt d. 20.1. er ingen undtagelse, for vi læsere må forstå på Magnus at det stort set er VK-regeringens skyld at Socialdemokraterne nu vil indføre en betalingsring om København, fordi VK har “udsultet” den kollektive trafik og derfor er biltrafikken vokset.
Nu er det jo sådan at en ukorrekt påstand ikke pludselig bliver korrekt af at blive gentaget (selvom også det er en yndet sport hos R-S-SF regeringen for tiden) så for fuldstændighedens skyld, skal jeg blot nævne et par af de nyinvesteringer som er sat i gang under VK-regeringen nemlig ny jernbane Ringsted – København over Køge og udbygning af Metroen i København, men også den kommende udbygning af Køge Bugt motorvejen fra 6 til 8 spor er besluttet under VK.
Når det så er sagt er jeg enig med Magnus i, at det har gået for langsomt både på tog- og på vejsiden. Men, er en betalingsring løsningen på alle problemerne? Er det ikke bare en ekstra skat på folk der gider køre langt for at arbejde og som  sådan vil den ramme Magnus´ og min hjemkommune Næstved hårdt. Her er nemlig rigtig mange mennesker som dagligt kører til København for at hente daglønnen, ikke mindst håndværkere. De betaler skat i Næstved og hvis deres vilkår bliver dårligere, ja så bliver Næstved kommunes skatteindtægter dårligere. Det er logik og en logik man som valgt i Næstved –  ja alle der er valgt udenfor København – ikke kan tillade sig at side overhørig, uanset partitilhørsforhold.
Og, hvor er så egentligt de meget omtalte trængselsproblemer? Som bilister oplever man dem dels på motorvejsstrækningen Køge – Greve og igen ved indfaldsvejene til København, uanset om man vælger den gamle indfaldsvej eller over Amager. Det første problem råder Vejdirektorartet forhåbentligt bod på, når udvidelsen står færdig i 2016. Det andet handler om kapacitet på indfaldsvejene.
Når man først er “sluppet ind” ind i København er det min erfaring (som er ganske udvidenskabelig), at trafikken nok er tæt, men trængsel har vi først når Københavns kommune begynder med vejarbejder/omlægninger eller bevidst indsnævrer vejene og nedlægger p-pladser til gene for bilisterne. Måske burde regeringen tale med overborgmesteren i København om bedre veje og flere p-huse, før man straffer det arbejdende folk med flere afgifter.
Nogle i SF og Enhedslisten mener ideologisk betinget at biler er et onde. Jeg tror derimod biler er kommet for at blive, uanset om vi skal køre på benzin, el eller brint i fremtiden. Det moderne samfund kræver mobilitet og derfor løses trængelsproblemerne ikke ved endnu mere betaling, men ved at sikre både bilister og togrejsende ordentlige forhold.

Tags: , , ,

Officielt er der een holdning: På gågaden skal cyklister trække med cyklen, altså gå på deres ben.

I virkelighedens verden ser det anderledes ud. I virkeligheden cykler langt de fleste cyklister frisk og frejdigt på gågaderne, til stor gene for de gående og såmænd også for cyklisten selv, der må slå dramatiske sving udenom de gående for at komme hurtigere frem.

Velan: Det er virkeligheden. Hvad kan man så gøre ved det? Forbud og politi? Joe, men politiet har vel ikke for lidt at lave i forvejen.

Så lad os prøve noget andet: Lav en cykelbane på gågaden, så cyklisterne har deres helt egen cykelsti! Når nu Næstved kommune skal renovere Indre Ringstedgade i 2012, har jeg foreslået at man samtidig laver en cykelbane, så cyklisterne har noget at køre på – endda med god moral og loven i orden. Så kan man da ikke forlange mere.

Det blev vedtaget at prøve på mandagens møde i Økonomiudvalget. Nu skal sagen til Byrådet og man skal også drøfte med politiet, men forhåbentligt kan der komme en cykelbane i gågaden. F.eks. med en anden farve belægning og markere med cykel-logo.

Det vil da gøre livet lidt lettere for både gående og cyklister.

Tags: , , , , , ,

Baggrunden er alvorlig nok når professor Casper Rose (11/1i Børsen) kritiserer revisorerne for at give “blanke påtegninger” på bankregnskaber, hvor banken lukker året efter. Men, også lidt komisk. For, hvad ville Casper Rose forestille sig der vil ske, hvis revisor i et bankregnskab tager forbehold for “going concern”, eller blot udtrykker usikkerhed om værdiansættelsen? Ja, mit gæt er er banken vil overleve ca. 25 minutter på aktiemarkedet dagen efter, før den krakker. Resultat: Revisors tvivl bliver en selvopfyldende profeti: Banken lukker. Hvem vil have sine penge et sted, hvor der er tvivl?
Derefter kan Casper Roses professorkollegaer så dissekere regnskabet og værdier i banken. Måske finder de frem til at revisor var overforsigtig? Måske kan man diskutere for/imod om der var “going concern” eller ej. Måske har revisor endda ansvar for at banken lukkede? Altsammen meget interessant til akademiske PhD-studier de efterfølgende år. Ganske som man omvendt nu diskuterer om revisor har været forsigtig nok. Men, i den praktiske verden, hvor revisor befinder sig, skal der tages beslutninger og man må være sikker i sin sag fordi forbehold og supplerende oplysninger har konsekvenser.
Derudover er der det faktum, som Rose ganske rigtigt påpeger, at en “blank påtegning” jo ikke giver regnskabsbruger ret til at “slå hjernen fra” når man læser regnskabet. Uanset om man er prof regnskabslæser eller småaktionær. En påtegning er ikke en livstidsgaranti, selvom den måske opfattes sådan. Man er nødt til at studere tallene og læse ledelsens beretning for at se sammenhængen i regnskabet. Ellers giver hele regnskabsaflæggelsen jo ikke mening.
Det er muligt vi som revisorer skal tilbage til det jeg lærte, da jeg startede i branchen for 25 år siden, nemlig i påtegningen at skrive, hvad man har gjort ved regnskaber, i stedet for at skrive en masse standardtekst, som meget meget få kunder og regnskabslæsere forstår når det kommer til stykket. Men, gad vide, hvem der egentligt har lavet de snørklede formuleringer? Teoretikere fra Handelshøjskoler og professorater?
Kan man skrive en påtegning, som folk forstår, vil meget være nået, men at lade revisorstanden få det samlede ansvar for bankkrak, er hverken retvisende eller rimeligt.

Tags: ,

I dag er der oprettet specialklasser for børn med autisme på Sydbyskolen. Altså ikke svært handicappede, som andre af specialklasserne på Sydbyskolen, og derfor måske også “til at flytte,” for at skabe plads på Sydbyskolen til andre børn.

Skolen, eller i hvert fald skolekontoret i forvaltningen, vil i hvert fald gerne flytte klasserne til Kalbyrisskolen, for at skabe mere plads på Sydby. Det er ikke noget nyt ønske – det blev også drøftet under hele skolestruktursagen, men dengang sagde politikerne nej, men forslaget var med igen på Børneudvalgets møde mandag d. 16.1.

Og, det er der gode grunde til at gøre igen. Dels er der tale om børn som har brug for tryghed og vante rammer. Dels foregår undervisningen på Sydbyskolen rigtig godt, sådan som jeg hører det fra forældre til børn i specialklasserne. Klasserne har også fået deres egen afdeling af skolen og dermed faste rammer.

Når forvaltningen vil flytte specialkasserne, er det for at gøre plads til anden specialundervisning, hvor skolen “tager børn hjem” fra specialundervisning f.eks. på Heldagsskolen. Det kan for så vidt være fornuftigt nok.

Men, mon ikke skolen bør overveje, om ikke man kan organisere sig anderledes på Sydby, så man ikke behøver flytte autismeklasserne. Man har trods alt arealerne både på Parkvej og Nygårdsvej at råde over.

Dertil kommer at en flytning udover uro og mulig skade på børnenes indlæring og trivsel, nødvendigvis må koste en del penge. Er det en fornuftig investering lige nu?

I Børneudvalget blev sagen udsat til høring, så vi også får skolebestyrelsens og forældrenes synspunkter med, så forvaltningens oplæg ikke står alene.

Med mindre forældre og skolebestyrelsen synes det er en god idé at flytte klasserne, så er min holding at de bør blive. Der er ikke brug for mere uro og flytninger her efter skolestrukturændringen, end højst nødvendigt.

Tags: , , , , ,

“Venstre vil bare have flere bilkøer” siger Magnus Heunicke (S) i Sjællandske d. 17.1.12. som forsvar for den betalingsring regeringen foreslår omkring København.
En betalingsring, der vil være dyr for Næstved. Som bosiddende i Næstved ved Magnus Heunicke sikkert udmærket at rigtig mange håndværkere og byggefolk pendler til København dagligt fra vores område. De kan ikke taget toget, men er tvunget til at tage bilen.
Mange tager med toget og som daglig pendler kender Magnus også forholdene på Sydbanen, hvor vores u-elektrificerede jernbanestrækning er afhængig af ældre diesellokomotivers evne og vilje til at køre hele dagen (Nyrup-regeringen bestilte jo som bekendt IC4 i stedet for at elektrificere jernbanen). Men, arbejder man ikke i City, så kan rejsen med tog/bus være enten lang, eller slet ikke mulig for nogle pendlere. De må tage bilen i stedet.
Min påstand er derfor, at hvis bilpendlere fra Næstved skal betale 50 kr. dagligt for turen til/fra København, vil det skade Næstved. Dels får vores erhvervsliv som højere udgifter og vanskeligere ved at konkurrere. Dels skader det vores egn som bosætningsområde. Hverken det ene eller det andet er i vores interesse – eller for den sags skyld i Magnus Heunickes interesse, som valgt i Næstved.
Mange socialdemokratiske og SF-borgmestre på Sjælland protesterer imod betalingsringen – ja enddog socialdemokraterne på Frederiksberg protesterer. Det bør Næstved kommune også gøre, og derfor skal vi drøfte sagen i Næstved kommunes Økonomiudvalg d. 23. januar.
Ingen har naturligvis interesse i nytteløse bilkøer, men at erstatte vejinvesteringer, havnetunnel og bedre offentlig trafik, med en betalingsring er bare ekstra skat på mobilitet.
Om betalingsringen kan man kun give Magnus Heunicke eet godt råd: Drop den.

Tags: , , , , , , ,

Så har vi startet det nye år, med den første radioudsendelse, hvor Kristoffer Petersen og Søren Revsbæk diskuterer – denne gang om:

Skal kongehuset afskaffes? Hvorfor blander Tilsynet sig i Venstres rokade i Næstved Byråd og hvem bestemmer arkitekturen i Næstved by?

Næstved Lokal Radio sender på 104,5 MHz, lørdag 15 – 16, søndag 13 – 14, tirsdag 10 – 11 og torsdag 16 -17.

Husk også det righoldige bagkatalog på www.naestved.name.

Tags: , , , , ,

De socialdemokratiske spindoktorer styrer stadig Helle Thorning: Der tales ud i det blå om konkurrenceevne og respekt for folk der arbejder – medens hendes regering fjerne arbejdspladser med nye afgifter og giver mere til folk på passiv forsørgelse.

Der er ganske enkelt ikke sammenhæng mellem den megen snak og virkeligheden – men det var der jo heller ikke før valget.

Pinligt.

Tags: , , , ,

Det er naturligvis ærgerligt at politik skal afgøres i en retssal, men på den anden side så forstår jeg godt at Gentofte kommune undrer sig over at regeringen ikke skal lave miljøundersøgelse af betalingsringen.

Regeringen ville stå sig ved at lave den undersøgelse som alle andre – f.eks. de der vil stille en vindmølle op – skal lave.

Men, så risikerer man jo selvfølgelig at miljøundersøgelsen viser betalingsringen er en dårlig idé, hvilket ville dårligt for regeringen.

Tags: , ,