marts 2012

You are currently browsing the monthly archive for marts 2012.

Vi skal hurtigst muligte have afskaffet den lukkeuge som Næstveds børnehaver og vuggestuer er tvunget til i sommeren 2012. Ved sidste års budgetlægning fik vi ophævet den ene af to lukkeuger, men vi skal også have afskaffet den anden lukkeuge.

Det vi hører fra forældrene er, at det dur ikke med lukkedage i en moderne og travl verden. Det skal vi være meget opmærksomme på for i  Næstved er vi i stadig konkurrence med andre kommuner om at være en god bosætningskommune. Mange pendler dagligt til København.

Når nu Københavns kommune melder at de allerede i år afskaffer lukkeuger i sommerferien er der god grund til at vi i Næstved følger hurtigst muligt efter. Gerne allerede i 2012, men senest i 2013.

I et samfund, hvor mobilitet og fleksibilitet er vigtigt, nytter det ikke at kommunen genindfører en forkortet version af industriferien, ved at holde fast i lukkeuger i sommerperioden. Der er i forvejen rigeligt med lukkedage, f.eks. mellem Jul og Nytår samt op til Påsken.

Derfor får vi sagen sat på dagsordenen i Børneudvalget i april, så der kan blive regnet på tallene.

At give travle forældre en god service og kvalitet i dagtilbud skal stå permanent højt på kommunens dagsorden. Det er ikke alene godt for børnene, det er også god branding af Næstved kommune

Tags: , , , , , , , , ,

Der skal nu gennemføres en budgetlov for kommunerne, med trussel om straf.

Men, hvad med Staten?  Bliver Margrethe Vestager trukket i løn, hvis hun ikke holder budgettet?

Tags: , , ,

Hvad er den ny udligningreform andet end at regeringen fodrer hunden med dens egen hale?

Det helt store problem for “udkantsdanmark” (læs: Stort set alle kommuner undtaget hovestaden og Den Østjyske Millionby), er at skiftende regeringer har flyttet jobs og skattekroner fra kommunerne.

Et utal af seminarier, håndværkerskoler, kaserner, sygehuse, miljøcentre og snart sagt alle funktioner som Staten har andel i, er de seneste 20 år forsvundet fra “udkantsdanmark.” Enten er de nedlagt eller også flyttet til København og de få andre større byer.

Samtidig er det skattegrundlag som kaserner etc. gav lokalområdet forsvundet, men det er udgifterne til social service, asfalt og ældrepleje jo ikke.

Derfor er det helt rimeligt at København/Frederiksberg skal spytte i kassen til udligningen, for det er primært i hovedstaden man har haft gevinsterne; men reelt burde også regeringen bidrage til udligningen. For det er ikke mindst regering og folketinget som har flyttet og fjernet indtægter i det kommunale landkort.

Tags: , ,

Næste byrådsvalg er i november 2013. Så er det da lidt tidligt at hente de sidste reserver ind 🙂

Tags: , ,

Og det skal man tage ret bogstaveligt.

Forskning viser nemlig, at de børn der har gået i en god daginstitution/dagpleje, klarer sig bedre gennem livet. Den slags kan virke ret indlysende, men ikke desto mindre er det godt at blive mindet om fordi selv de mest indlysende ting godt kan gå i glemmebogen i den daglige debat om penge og normeringer m.v.

Den periode, som betyder mest for barnets udvikling er de tidlige år. Derefter går indlæringskurven nedad og har man ikke i rette tid givet barnet de bedste forudsætninger, så kan man bruge nok så meget tid og penge i mange år efter, med langt mindre effekt.

En god daginstitution kan hæve et barn får svage kår op til middel og et barn fra gode år til over middel.

En dårlig daginstitution skader måske ikke det velfunderede barn, men skader de svage børn.

Det handler derfor om kvalitet – kvalitet i vores børnehaver, vuggestuer og dagpleje. Hvad er så kvalitet?

Det kan være – og er – en god personalenormering og gode fysiske rammer. Det være sig både store og små lokaler.

Men, det er også pædagogikken. At personalet er nærværende, aktive og deltagende. Det er aktive forældre der måske også får hjemmeopgaver med hjem – f.eks. at læse historier for børnene, som man bruger i børnehaven.

Kvalitet er også at man tør og vil selvkritik i personalet og kommunen. At man ikke i solidaritetens navn undlader at kritisere institutioner, hvor det går knap så godt eller ikke rigtig har lyst til at lære af hinanden på lederplan.

Flere penge gør det ikke og flere penge er i øvrigt slet heller ikke på dagsordenen for de kommende år, uanset regeringens farve.

Når vi skal drøfte kvalitet står det helt centralt at vi skal bruge de penge og kompetencer  kommunen allerede har, bedre og stadig mere effektivt.

Tags: , , , ,

Venstre har fået sit hovedønske i den ny kommunale struktur opfyldt: Vi får nu delt teknisk forvaltning op i 4 centre, i stedet for de to center, som var foreslået af kommunaldirektøren.

Det er næppe forkert at sige, at en del af den megen kritik af kommunens organisation, berettiget eller uberettiget, er faldet tilbage på Teknisk Forvaltning. Navnlig når man tænker på sager som Gl. Posthusvej i Karrebæksminde, buskøreplaner, flextrafik m.v. Derfor var der mange i byrådet som mente, at det er tid til en nystrukturering – og lad os så benytte lejligheden til at se på hele kommunens struktur, her 5 år efter sammenlægningen.

Det er nu sket. Pendulet svinger i denne omgang i retning af en mindre direktion og at der til gengæld oprettes en antal selvstyrende centre, f.eks. et center for skoler, et center for kultur- og borgerservice og altså også 4 centre i det som var teknisk forvaltning.

Vi får nu et center for Vej og Trafik, et center for Ejendomme, et center for Miljø og Natur – og et center for Plan, udvikling og byggeri. Sidstnævnte center´s chef får titel af Stadsarkitekt og dermed er Venstres ønske fra budgetforhandlingerne i efteråret gennemført. Vi får nu et samlet center, hvor planlægning og arkitektur kommer i fokus og ikke lidt gemt og underordnet andre opgaver, som undertegnede i hvert fald har følt det.

Ved at skabe fire center, skaber vi også fire stærke enheder, der hver i sær har fokus på deres områder og deres faglighed. Det skal borge for forhåbentligt kvalitet og større sammenhæng i kommunens arbejde.

Tags: , , ,

Jeg indrømmer billedet er lidt grynet og det er taget ud gennem forruden på min bil:

Men, helt ærligt: Frygter den ny KIWI-minipris at deres kunder ikke kan finde butikken? Skal skiltningen absolut virke som et månebaselignende miljø, hvor man føler sig hensat til –  ja de futuristiske omgivelser i  Blade Runner?

Man kan diskutere smag og man kan diskutere stil. Det afhænger af øjnene der ser. Her bliver øjnene helt blændet får man næsten når at tænke over, at der før lå en bevaringsværdig ældre ejendom som absolut skulle rives ned, så denne nye rædsel af en butik kunne blive bygget.

Borgerne blev lovet ny stolt arkitektur, men fik en aflang legoklods, blot uden legoklodsens charme.

Dette er ingen  kritik af butikkens ansatte eller butikken som sådan, men kunne det ikke klare sig med bare lidt mindre skiltning og en anelse svagere elektrisk pære?

Tags: , , ,

Nu skal man jo ikke forfalde til ren populisme, men for en gangs skyld er jeg ret enig med Enhedslisten. Hvorfor skal MF´erne kunne pensionere sig selv om 60 årige, når pensionsalderen for alle andre i samfundet stiger.
Til gengæld mener jeg godt vi kunne aflønne folketingsmedlemmerne noget bedre. Det ville måske også få flere erhvervsdrivende til at stille op, så det ikke kun skal være akademikere – ofte lige fra uni – som repræsenterer danskerne i Folketinget.

På en måde er den krampagtige holden fast i tidlig pension vel udtryk for at vi har et underbetalt folketing. Giv dem en ordentlig løn og drop alt der hedder pension. Så kan MF´erne selv spare op – ligesom alle andre.

Tags: , ,

De kulturradikale har vundet et slag i Næstved kommune: Konfirmationsforberedelsen skal nu ligge efter skoletiden og ikke f.eks. om morgenen, og det er ikke til forhandling, det er et politisk diktat til skoler og præster.

Det synes jeg er lodret forkert. Det kan vel være, at andelen af folk der er medlem af folkekirken i Danmark er faldende. Noget der uden tvivl har med at gøre, at mange af de indvandrere som kommer til landet enten har en helt anden religion – hvilket er OK – eller at de bare ikke kommer ind i folkekirken, fordi man er tilknyttet et kirkesamfund i et andet land.

Kulturgrundlaget i Danmark er fortsat kristendomme. Det har det være gennem århundreder. Det er vores fælles historiegrundlag og det er forsat vores kulturgrundlag. Derfor bør den også have en naturlig plads i folkeskolen når talen kommer på konfirmationsforberedelse som bør kunne ligge i skoletiden, som det har gjort gennem mange år. Unge der bekender sig til andre religioner tager såmænd ikke skade af at følge med, hvis de vil. Jesus er jo f.eks. også en profet i Islam.

Efter min opfattelse bør man desuden have den respekt for præster og skoler, at de selv kan forhandle sig frem til, hvornår konfirmationsforberedelsen skal ligge – det er ikke en opgave for byrådets politikere. Men, det er det nu blevet efter S, SF og de Radikale  i Børneudvalget har bestemt at konfirmationsforberedelsen skal ske efter skoletiden.

At de Radikale og SF går med på det, kan ikke undre. Det er jo lige i radikal ånd, men det undrer mig at Socialdemokraterne vil være med til at rokke ved en del af vores kultur og historie. Det kan vel være, det kun er et halvt år og jeg tror såmænd nok at de unge bliver konfirmeret. Ikke desto mindre er det er alligevel en grunddel af dansk kultur, nemlig anerkendelse af at kristendommen er den bærende kulturkraft som man lidt kaster på møddingen.

Tags: , , ,

Fredag i denne uge var jeg på kursus, hvor kursuslederen bl.a. viste denne film, som er ret sjov.http://www.youtube.com/watch?v=ZyQjr1YL0zg

Se to reklamefolk blive fuppet, på samme måde, som de forsøger at fuppe os til at købe alle mulige produkter.

Tags: ,