april 2012

You are currently browsing the monthly archive for april 2012.

Det handlede ikke om vindmøller i byrådssalen i aftes, selvom det var vindmøller som var på dagsordenen.

Det handlede om at SF ville vise Socialdemokraterne, hvem det er som holder S ved magten og derfor fik man presset borgmester Carsten Rasmussen til at trække sagen om nye vindmølleområder af dagsordenen, men stor set smallest mulige flertal.

Der var nemlig allerede før byrådsmødet indgået en aftale mellem Socialdemokraterne og Venstre om hvilke vindmølleområder der skulle arbejdes videre med. En aftale indgået med socialdemokraten Michael Rex som mellemmand hos S og – må man antage – godkendt i S-gruppen. Men, SF var ikke med i aftalen og noget knotne over det, for SF betragter jo sig selv som Socialdemokraternes naturlige bagland som man skal tage hensyn til.

Yderligere pikant var det, fordi SF overtog formandsposten i Teknisk Udvalg, hvorunder vindmølleplanen hører, fra netop Michael Rex for netop et år siden, i disse dage.

Det var mere end SF´erne kunne klare. Pudsigt egentligt, for SF har ellers ikke problemer med at holde andre ude, når der laves politiske aftaler. Jeg husker i hvert fald et skoleforlig, hvor hverken Venstre eller DF blev indbudt til forhandlingerne. Men, her var det anderledes.

Derfor måtte borgmester Carsten Rasmussen lide den politiske tort at trække sagen. Uanset om man præsenterer at det sker på grund af “nye oplysninger” (som var kendt) eller andre grunde, så var det en rå magtopvisning. SF pressede borgmesteren til at droppe socialdemokraternes forlig med Venstre for åbent tæppe. Det var reelt en ydmygelse.

Tilbage står, hvad der så sker nu. Sagen skal nu tilbage til Teknisk Udvalg, hvor man allerede har behandlet den i 1½ år. Forhåbentligt bliver det ikke et fortsat politisk drilleri som kommer til at skygge for saglige argumenter. Men, sagen er naturligvis politisk. Vi sidder i byrådet af og for folket, hverken mere eller mindre, så derfor er politiske holdninger helt legale.

Hvad der måske er mindre legalt er, hvis helt personlige overvejelser a la: “Ingen møller, hvor jeg selv bor” gør for meget indtryk hos byrådsmedlemmerne. Vi sidder trods alt for hele kommunen, ikke for enkelte sogne.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Man må sige, at det at være kommet i regering har haft en noget dæmpende effekt på de socialdemokratiske valgløfter.

Millionærskatten røg ud, betalingsringen er røget ud og nu er kvindekvoter i bestyrelser også røget ud. Tænk, at det ikke er mere end et par år siden at daværende MF Julie Rademacher i ramme alvor mente, at store danske selskaber skulle tvinges væk fra børsen, hvis der ikke var 40% kvinder i bestyrelsen. Mageløst.

S-folkene har i øvrigt selv har haft vanskeligheder med at opfylde de ønskede kvoter, f.eks. i Arbejdernes Landsbank, der vel må betegnes som fagbevægelsens førende virksomhed. Kun een kvinde har fagbosserne selv kunnet finde at pege på. De øvrige to i bankbestyrelsen er valgt af medarbejderne.

Men, nu er det slut med lovgivningstrusler og det er fornuftigt.

Dels fordi det er aktionærerne som skal bestemme sammensætningen af bestyrelsen, ikke Staten. Dels fordi kvoter sjældent opnår noget fornuftigt formål, udover en masse arbejde for at undgå dem. Og ikke mindst fordi bestyrelsesposter bør besættes efter kompetence, ikke efter køn.

Nå ja, SF mener vel stadig at der skal være kvindekvoter, men nok ikke så meget  at det rent faktisk bliver til noget.

Tags: , , ,

Skære i unges kontanthjælp? Når det er Venstre der foreslår det er det “social massegrav,” men nu er det pludseligt Mette Frederiksen og socialrådgiverformanden Bettina Post, so foreslår det – og så er det jo helt i orden….

Det er da et udmærket forslag. Det skal kunne betale sig at arbejde. Også for unge.

Men, man kan undre sig over at S og SF som for få måneder siden mente det var helt forfærdeligt, nu synes det er helt i orden. Men, sådan bliver man vel så ansvarlig, når man kommer i regering! Eller hvad.

Tags: , ,