maj 2012

You are currently browsing the monthly archive for maj 2012.

Når Enhedslistens politiske chef Johanne Schmidt-Nielsen omtales som en “Robin Hood” der “tager fra de rige og giver til de fattige” er det helt forkert.
Enhedslisten tager fra de der arbejder og giver, til de der lever af det offentlige. Det er der ikke meget Robin Hood over.
I følge legenden om Robin Hood så tog han netop fra skatteopkræveren (læst: SKAT), fra kongen (læs: Staten) og de dovne adelige som ikke selv arbejdede. Han gav til jævne folk, bønder og fattige – som på grund af deres fattigdom netop var nødt til at arbejde for at overleve.
Enhedslisten derimod følger janteloven: Hvis du laver noget og tjener penge, skal vi nok pille dig ned!
I Enhedslistens optik er folk der arbejder og tjener penge jo pr. definition er “rige.” Navnlig, hvis man tjener mere end 423.000 om året og skal betale topskat. Ejer man samtidig sin egen bolig, har måske en bil og en sundhedsforsikring, så er den hel gal. Så er man vel nærmest en samfundsnasser og en udnytter.
Langt bedre mener Enhedslisten det er, at være på kontanthjælp, pension og SU og bo i dyre sociale boliger. De grupper skal mindst have 15.000 om måneden og en af Enhedslistens første handlinger i det ny Folketing var da også at forhøje kontanthjælpen, hvilket giver den omtalte “fattig-Carina” 500 kr. mere om måneden.
Det er vanskeligt at se logikken i den politik. I hvert fald, hvis man mener det som udgangspunkt er godt folk tjener deres egne penge, svarer enhver sit og sætter sig personlige mål.
Hvis baggrunden for Enhedslistens politik derimod er jantelov, forstår man bedre sammenhængen.
I alle tilfælde burde Enhedslisten overveje et navneskifte til Misundelseslisten. Det dækker ligesom bedre.

Det var end god  beslutning Næstved Byråd tog i aften da man sagde nej til opstilling af vindmøller på Ydernæs. Det ville have været til stor gene for hele appenæs-området og udsynet ud til fjorden.

Der er  rigeligt med  mølleplaceringer i Næstved kommune til at man behøver bruge en så markant placering som Ydernæs.

Tak for det.

Tags: , ,

Hvis Næstved Byråd siger ja til campus ved stationen skyldes det næppe det er den perfekte placering, men at “havnefolkene” de seneste måneder har gjort byrådsmedlemmerne usikre på placeringen på Maglemølle.
Havnefolkene – og det er ment i en positiv ånd – er bange for at enhver udvikling på Maglemølle der ikke kun er erhverv, vil skade Næstved Havn på sigt. Den bekymring står i vejen for reel udvikling på Maglemølle. Derfor har havnefolkene målrettet arbejdet på at få andre placeringer i spil og derfor er campus ved banegården nu det forslag som måske bliver vedtaget.
En del af det spil er også at magtbalancen i den socialdemokratiske byrådsgruppe er ændret. Havnefolkene – her Per Sørensen og Michael Rex – har mere indflydelse under den ny borgmester Carsten Rasmussen og har mere bevågenhed. Fordi han, i modsætning til den tidligere borgmester Henning Jensen, jo ikke bare kan “bestemme selv.” Han skal have flertal i gruppen, også når det gælder Campus.
Maglemølle er i dag i værksætteri og nogle miljøvirksomheder. Det er godt nok og skal afgjort ikke forklejnes, men hele området kører i 1. gear og man kommer ikke ud af stedet. De gamle bygninger forfalder og det kræver massive investeringer at gøre området attraktivt. Det kan hverken Maglemølle eller Havnen klare selv. Det kan kun Campus.
Derfor ville Maglemølle være det rigtige valg til Campus og gerne samme med arealerne på Vordingborgvej.
Placeringen ved banegården har nogle åbenlyse ulemper:
1. Det er begrænset, hvad der er af plads og der er ikke udvidelsesmuligheder.
2. Der er ikke plads nok til p-pladser – med mindre de bliver meget dyre.
3. Byggerod i 10 – 15 år midt i byen – hvor attraktivt er det, ikke mindst for de tusindvis af daglige pendlere.
Derimod har en placering både på Maglemølle og Vordigborgvej nogle indlysende fordele:
1. Der står ledige bygninger man kan rykke ind i allerede nu, f.eks. det tidligere Max Bank hovedkvarter.
2. Der er gode og nemme byggemuligheder (f.eks. ved rundbuehallen, N-hus grunden og det tidligere postcenter).
3. Der er gode trafikale forhold og plads til p-pladser (i hvert fald billigere end ved banen).
4. Det er tæt på Næstved Gymnasium ved Nygårdsvej.
5. Der er plads til fremtidig udvidelse – ikke mindst med de mange virksomheder som gerne skulle flytte til og bo tæt på Campus.
Hvis man placere værksteder, f.eks. EUC på Maglemøllesiden og undervisningslokaler (VUC, Handelsskole m.v.) på Vordingborgvejssiden, kan vi udnytte områdets geografi og det faktum at der er erhverv i forvejen. En lille bro over Kanalen fuldender billedet af et spændende miljø – hvorimod placeringen ved Næstved banegård blot vil virke indeklemt og “noget man har set før.”
Placeringen Maglemølle/Vordingborgvej er derimod ny og interessant.
Nogle vil argumentere for banegårdsplaceringen fordi der er kollektiv trafik. Det er et forfejlet argument, for den eneste kollektive trafik som ikke kan dirigeres rund er togene og de studerende kommer ikke med tog! De kommer ikke fra Vordingborg eller Ringsted eller Køge, nej de kommer fra oplandet, fra Fuglebjerg, Præstø, øst- og vestsjælland, hvor der ikke er togforbindelse.
Og, de kommer i bil, hvilket den fyldte p-plads ved Handelsskolen vidner om. Busserne kan man dirigere derhen, hvor vi gerne vil have dem – f.eks. Maglemølle og Vordingborgvej.
Alt i alt taler det for at man undersøger en placering i samdrift mellem Maglemølle og Vordingborgvej. Desværre tror jeg at det politiske miljø ikke tør tage den beslutning, men vælger banegården med argumenter som “nu skal vi beslutte os” og “det er det sikre.”
Måske. Personligt tror jeg at det er mest sikkert at der ikke kommer noget campus, hvis man vælger banegården – for hvorfor er det lige at Handelsskolen, Gymnasiet og EUC skulle flytte ned til banen? Det giver jo ikke noget nyt. Det kunne Maglemølle/Vordingborgvej derimod gøre.
Ved at sige banegården risikrer byrådet at campus-planen bliver bare endnu en stor plan…..til skrivebordsskuffen.

Tags: , , , , , , , , ,

På en måde vil jeg sige: Hvad klynker I for? Jeg – og mange andre selvstændige – har da ofte arbejdet på helligdage, så hvad er problemet.

Og, hvor mange folk holder så i øvrigt helligdagen hellig? Mange køber ind, mange arbejder alligevel og en hel del slapper af. Det med at holde helligdagen hellig, er det vist de færreste som gør.

Men, så på den anden side: Hvorfor falder Regeringen netop over Store Bededag og åbenbart endnu en anden helligdag?

Hvorfor ikke bare starte med at tage 1. maj? Det er alligevel kun en del af den arbejdende befolkning som holder fri 1. maj, så det må da være nemmere at inddrage 1. maj som fuld arbejdsdag for alle.

Det er ikke så meget det, at en dag skal inddrages, men den foragt for danskerne og den arrogance som RAF-regeringen udviser ved at pege på traditionelle helligdage, hvorimod 1. majs drukture skal være fredet. Det er faktisk mangel på respekt for arbejdende folk.

Regeringen kunne passende beslutte at “arbejdernes internationale kampdag” altid skulle være en første søndag i maj måned – så generer det ikke en arbejdsdag, Helle Thorning kan holde sin tale og der kan drikkes i fælledparken – og samtidig øges arbejdsudbuddet.

Det er vejen frem, og så kan vi tale om afskaffelse af en helligdag bagefter.

Tags: , , , ,

Vindmøller og magtpolitik

Det havde ikke noget med vindmøller at gøre, da byrådet forleden udsatte sagen om vindmølleplanlægningen. Det var en magtdemonstration fra SF.

Borgmester Carsten Rasmussen har ret i at det ikke er “en køn sag” som han udtrykte det. Men, det vidste han vel allerede en uge forinden, da Økonomiudvalget drøftede sagen, så allerede dengang kunne han have sendt sagen retur til Teknisk Udvalg. Han kunne have stoppet sagen mange gange, før flertallet trak i nødbremsen på byrådsmødet. Og det med nye oplysninger fra Trælløse er vist en sandhed med modifikationer. Mange byrådsmedlemmer havde i hvert fald modtaget en mail – godt nok ikke fra kommunen – men fra borgere i Trælløse som klogt henvender sig til alle byrådets medlemmer.

Nej, sagen er at Socialdemokraterne, via Michael Rex i Teknisk Udvalg, havde en aftale med Venstre om sagen.

SF var ikke med i aftalen og følte sig holdt udenfor. Det kunne SF slet ikke acceptere. Yderligere pikant bliver det ved at SF jo har formandsposten i Teknisk Udvalg og dermed haft alle muligheder for selv at skabe et bredt forlig, men SF´erne var alligevel ikke med da sagen blev sendt videre og SF kunne vel ikke holde til den ydmygelse at se de to store partier enes udenom SF.

Mit gæt er derfor at SF har fortalt borgmesteren, hvem der er Socialdemokraternes “sande venner” og hvem der lagde stemmer til borgmesterposten ved sidste valg. Så af hensyn til SF måtte borgmesteren trække sagen, så SF i sidste øjeblik kan nå komme med i et forlig. Mon så ikke man når et fornuftigt forlig alligevel. Så store er forskellene i praksis nok ikke.

Jeg kan så undre mig over SF´erne blev mopsede, for SF har selv uden at blinke holdt andre partier ude fra forhandlinger, f.eks. i skoleforliget for 1½ år siden, hvor Venstre ikke blev inviteret, men hukommelsen i politik er jo kort.

Grundstenen til problemerne blev lagt efter sidste valg, hvor Socialdemokraterne valgte den snævrest mulige løsning i et flertal med SF og dengang DF. Man ville ikke dele magten med de borgerlige.

Efterfølgende vil Socialdemokraterne til gengæld gerne dele ansvaret for de store sager med vi borgerlige og jeg oplever egentligt Carsten Rasmussen har et oprigtigt ønske om bredt samarbejde, hvilket han også viser i praksis – og tak for det; men bordet fanger.

SF´erne kræver at bruge deres vetoret over hvad Socialdemokraterne må lave og gøre. Derfor den uskønne sag i byrådet forleden – og det har ikke spor med vindmøller at gøre.

Tags: , , , , ,

Hvordan står det så til i Næstved?
Det er det umiddelbare spørgsmål man får, som forælder og politiker, når man følger debatten om Ole Henrik Hansens analyse af mangel på kvalitet og nærvær i københavnske vuggestuer.
Det er ikke mit indtryk at vi har “københavnske” tilstande, men vi arbejder også konsekvent med kvalitet i dagtilbuddene. Netop i år har Børneudvalget sat kvalitet på dagsordenen. Når man taler om kvalitet i vuggestuer og børnehaver, taler om næsten altid kun om to ting: Flere penge og højere normeringer.
Men, det er jo ikke alt. Der er uddannelse hos de ansatte, efteruddannelse, indretning af bygningerne, legepladser, iPads – og hvad er der børnehaven/vuggestuen prioriterer i hverdagen. Planlægger man lege og stimulerer børnene, eller der der for meget tid med møder?
For at sætte fokus på alle disse ting kommer der til efteråret en kvalitetsrapport for hele dagtilbudsområdet. Det kan lyde som mere papir, og det er det også, men det giver for første gang en samlet oversigt over Næstveds børnepasning – og så kan vi for alvor sætte politisk fokus på kvalitet, fremfor altid kun at diskutere penge.

Tags: , , ,