juni 2012

You are currently browsing the monthly archive for juni 2012.

Som sådan er det da OK at bruge privatfly, hvis det er nødvendigt.

Søvndal udstiller bare – igen – sig selv og SF som nogle der mener en ting i opposition, og så højt og flot glemmer alt, når man selv kommer i regering.

Ganske som de 30 mio. kr. til Næstveds folkeskoler som Søvndal lovede i et læserbrev i Sjællandske. Det var før valget, men det kan han vist heller ikke rigtigt huske nu.

Tags: , ,

Enhedslisten er jantelovens parti.
Folk på passiv offentlige penge skal have mere, medens folk der arbejder skal beskattes hårdere, navnlig hvis arbejderen har en god indkomst eller endda, oh skræk, formue. Det vist fastslået.
Bruno Jerup trækker “stakkelhader kortet” når han mener jeg “hakker” på folk på kontanthjælp. Det er et forsøg på afledning. Langt de fleste danskere støtter, som jeg, at vi har et godt kollektivt sikkerhedsnet. Men fakta er, at passiv forsørgelse holder ikke samfundet igang. Virkelyst og overskud skaber skatteindtægter og betaler velfærden. Det gør passiv forsørgelse ikke.
Derfor har vi brug for anti-jantelovs reformer, hvor dem der virkelig “giver den en skalle” som statsministeren siger, også får lov at beholde mere selv. Altså: Markant mindre i skat på arbejde. Den høje skat er i øvrigt også årsag til at veluddannede udlændinge fravælger Danmark, hvilket i sig selv bør give Jerup og Co. noget af tænke over.
Desværre inspirerer Enhedslisten også statsministeren. F.eks. skal pensionister ikke have del i topskattelettelsen og forældre skal straffes med lavere børnecheck, hvis de samtidig har en høj løn. Det er jo netop den gruppe fra 25 – 45 år Danmark skal leve af i fremtiden, men dem straffer man for at “tjene for meget.” Det er helt absurd.
Det er muligt Enhedslisten sukker efter verden fra før 1989, hvor den virkeliggjorte socialisme stadig regerede i Sovjet og østeuropa. Men, socialismen skabte ikke velstand eller velfærd; ja end ikke lighed for nogle var altid mere lige end andre. Det kan vi ikke lære noget af og janteloven kan vi ikke bruge til noget.
Hvis velfærden skal bevares er vi nødt til at lade folk tage chancer og chancen for at tjene penge – og få lov at beholde hovedparten af dem selv. Ellers fortsætter de gode hoveder bare med at flytte ud af landet og vi andre kan se frem til stadig højere skat/afgifter og lavere service.

Nu har Næstved Byråd vedtaget at man ønsker at et campus skal placeres ved Næstved station.

Det er derfor Venstres opfattelse at vi hurtigst muligt skal i gang med en byplanlægning, som ikke bare omfatter mulige campusarealer, men hele bymidten således at der kommer en sammenhæng i planlægningen.

Det er også vores opfattelse, at dette er noget som kommunen skal involveres i fra starten.

Planlægningen er ikke en opgave som skal ligge i en styregruppe eller arelforvaltningsselskab med begrænset politisk repræsentation, men derimod forankres i den kommunale struktur vi har til at håndtere planlægningen.

Derfor opfordrer vi ØK som overordnet planudvalg til at bede Ejendomsudvalget igangsætte en samletbyplanlægning.

Udvalget bør fremlægge en form for planlægningen, hvor man inddrager uddannelsesinstitutioner, kommende bygherrer og  – ikke mindst – borgerne samt kompetente arkitekter der kan forene visionerne om levende arkitektur med den praktiske udnyttelse af området.

Vi skal ikke havne i en situation, hvor kommunen kommer så sent i gang, at byggerierne placeres og formes uden tanke på helheden. Netop med et Campus er det afgørende at arealerne bruges både af byen og de studerende.

Får vi kun bygget nogle grå uddannelsesbygninger uden liv efter kl. 15.00, er opgaven ikke løst.

Vores mål skal være at skabe et campus der integreres i byens liv og det kræver en samlet planlægning, hvor de valgte politikere og byens borgere tager ejerskab for planlægningen.

Vores forslag er derfor at vi beder Ejendomsudvalget og Stadsarkitektens center igangsætte en procedure for en samlet byplanlægerning