september 2012

You are currently browsing the monthly archive for september 2012.

Papirudgaven af en dagsorden til Økonomiudvalget - en omfattende søndagslæsning.

Hurtigt svar fra kommunen er vigtigt mener både politikere og erhvervsliv, men kravet om hurtig og effektiv sags-behandling falder også tilbage på byrådet selv.

Også politikerne må være hurtigere til at sige ja eller nej i konkrete sager.
Her er mødekulturen helt afgørende. Løsningen må være at vi får flere, men hurtigere møder med kortere interval.
I dag går der op til næsten 4 uger mellem møderne i f.eks. Ejendomsudvalget eller Økonomiudvalget.
Det er  for længe og betyder i praksis at konkrete ansøgninger ligger stille og venter på politisk behandling. Tiden går, navnlig når politikerne ikke bare “blåstempler” forvaltningens forslag, men vil have mere indsigt i en sag og derfor udsætter den.
Løsningen er hyppigere udvalgsmøder, f.eks. hver 14. dag i stedet for hver 3. eller 4. uge, navnlig i de tekniske/økonomiske udvalg. Vi skal leve op til kravet om hurtighed – også når det gælder os selv.

Tags:

Det bliver jo sådan lidt en-vejs, når man ikke kan bringe modpartens indlæg, men her er alligevel mit svar til Torben Nielsen (SF) og Søren Dysted (S) omkring, hvem der “skal have æren” af at have afskaffet  lukkeugen i daginstitutionerne fra 2013 (linket er til 2012).  Mon ikke d´herrer i virkeligheden er lidt ærgerlige over ikke at selv have stillet forslaget.

D´herrer Søren Dysted (S) og Torben Nielsen (SF) mener at jeg i mit lille læserbrev forleden uretmæssigt “tager æren”  for at Byrådet afskaffer lukkeuger i børnehaver og SFO.
At Venstre alene skulle tage æren ville være forkert. Æren for at lukkeugen i børnehaver/vuggestuer afskaffes tilkommer både Venstre, Konservative og Radikale, som nævnt i læserbrevet. Det var nemlig de tre partier som foreslog det i Børneudvalget, før sommer i år. Ikke alle var dengang (eller nu?) ubetinget begejstrede, men alle bakker op om at sommerlukkeugen afskaffes fra og med 2013.
Æres den, der æres bør hedder det, og hvad angår afskaffelsen af lukkeuge i SFO, så var det SF som oprindeligt stillede forslaget til budgetforhandlingerne. Men, i borgmesterens forslag til budgetforlig var forslaget pist væk. Det tyggede vi noget på hos de borgerlige og krævede, til gengæld for at sige OK til borgmesterens forslag om at spare de indefrosne selvforvaltningspenge, at afskaffelsen af lukkeugen blev gennemført – og sådan blev det. Lidt pudsigt kan man sige at det er SF plus VKO som i fællesskab fik det gennemført.
At de 6,8 mio. til dagpasningen kommer fra Folketinget er jeg da kun glad for, men Torben Nielsen: Det er jo kun en svag afglans af de mange millioner som SF lovede kommunerne – før folketingsvalget i 2011. Efter SF fik regeringsmagt, så blev det hurtigt sparetider igen.
På trods af det, vælger Næstved Byråd ikke at spare på dagpasning og folkeskoler. Det er stærkt og godt for Næstved kommune.

Begrebet ære: Ordbog over det danske sprog

Tags: , , ,

Der er godt nyt på vej til Næstveds børnefamilier.

Fra 2013 får vi ikke alene afskaffet den sidste lukkeuge i børnehaver og vuggestuer så der ikke længere er sommerferielukning i Næstved, men vi får også afskaffet en af lukkeugerne i SFO, så der fra 2013 ikke længere er 3 lukkeuger i SFO, men “kun” to uger.

Se indslag på youtube

Afskaffelse af lukkeugen i børnehaven var et forslag fra Venstre, Konservaive og Radikale so vi lagde på bordet før sommer i år. Det bliver nu vedtaget.

Men, til allersidste i budgetforhandlingerne fik Venstre og de borgerlige partier med, at vi også får afskaffet en lukkeuge i SFO.

Jeg glæder mig over at et bredt flertal står bag de ændringer som vil gøre det lettere for børnefamilierne at planlægge hverdag og ferie.  Samt, ikke mindst, at det vil gøre Næstved lidt stærkere som bosætningskommune.

Tags: , , ,

Trods den store fokus i byrådet er det ikke de 800.000 kr. til fodbolden der afgør næste års budget. Det er helt andre beløb og problemet er arbejdsmarkedsområdet. Tilbage i 2010 besluttede er flertal, at der skal spares 20 mio. i 2013. Virkeligheden er, at der næste år bruges 28 mio. ekstra. Hvor f.eks. handicap skal spare, så får arbejdsmarked bare flere penge….. Det holder ikke.

Har vi blandt de ca. 2.200 på kontanthjælp i Næstved for mange “Robert Nielsn’er” som ikke gider arbejde og får vi dem sparket ud?

Har vi straksaktivering nok, eller får de 900 såkaldt “jobparate” kontanthjælpsmodtagere lov at gå for længe?

Kunne vi, ligesom nordjyske kommuner, skaffe nogle af vore ledige job i Norge (hvor der er 50.000 ledige Jobs)? Skal vi aflønne Jobcenteret pr. skaffet job?

Skal vi udbyde mere af Jobcenterets arbejde til private?

Det og mange andre er de relevante spørgsmål til budget 2013 og årene fremover. Om fodboldklubben skal have tilskud, det afgør klubben sådan set selv. Oprykning giver tilskud, forbliven i 2. division gør ikke.

Hvor mange Robert Nielsner er der i Næstved? Det spørgsmål kan man godt stille sig efter den københavnske Robert i den bedste sendetid på TV blankt indrømmer at han nasser, ja det var måske ikke de ord han brugte, men det var meningen bag ordene: Nasser på samfundet. Han gider ikke tage et job. Han vil hellere have kontanthjælp og så kløveligt passe sig selv.

I Næstved har vi 2.188 kontanthjælpsmodtagere. Gemmer der sig nogle Roberter blandt dem?

I så fald må de have at vide, at den går ikke i Næstved. Her får man ikke penge uden at yde en indsats.

Af de 2.188 personer er der ca. 170 der er i nytteaktivering. I min verden burde alle være i nytteaktivering hver dag, i hvert fald de ca. 900 som Jobcenteret selv vurderer som jobparate.

Er der så nogle som ikke gider er det fint for mig, de skal bare ikke have penge.

Som borger og byrådspolitiker kan jeg kun være begejstret over at en privat ejer vil renovere Shceel-Bech bygningen på Axeltorv. Ikke mindst fordi man samtidig fjerner den faste baldakin, som er sat op engang i 60´erne, da det var moderne, og vil føre bygningen mere tilbage til sit oprindelige udseende.
Deri ligger også svaret på Lars Johansens spørgsmål (Sj. 31.8.) om, hvorfor man siger nej til glaserede tegl: Fordi, sorte tegl ikke er bygninges oprindelige tagbelægning.  Sorte tegl har være på mode nogen tid nu, men da bygningen blev opført var der ikke glaserede tegl på taget. Derfor har politikerne sagt nej til det ønske, for at få bygningen til at stå så tæt på det oprindeligtesom muligt.
Med renoveringen får BR-legetøj samtidig chancen for at fjerne sine skrigende røde skilte og lave en smagfuld skiltning i pagt med bygningen og torvets ånd. Det håber jeg inderligt – og lur mig om ikke (vi) kunder nok skal finde butikken alligevel.
Lars Johansen spørger, hvorfor skiltene ikke er krævet fjernet for længe siden. Det korte svar er at de nuværende skilte er lovligt sat op, den gang man syntes det var OK at skilte på den måde. Derfor kan kommunen ikke bare komme og kræve dem ned. Men, nu kommer de forhåbentligt ned, når bygningen renoveres.
Arkitektur er naturligvis smag og behag og tiderne skifter, men at få kvalitet i bybilledet er altid vigtigt. Ingen tvivl om at renoveringen af Scheel-Bech bygningen vil klæde både bygningen og Axeltorv. Tak for det!

Tags: , ,