januar 2013

You are currently browsing the monthly archive for januar 2013.

At få bekræftet sine opfattelse af virkeligheden, eller måske endda fordomme, er ikke så dårligt. Det fik jeg i hvert fald i morges, om københavnsk cykelkultur, eller mangel på samme.

På en 8 min vandring fra Nørreport station til Kulturhuset i Indre By, observerede jeg ikke mindre end: En cyklist som mente at der bedre at cykle på fortovet end cykelstien, en som kørte over for rødt og var ved at blive kør ned af samme grund og en som i stedet for at køre på cykelstien i stedet kørte ude midt  vejbanen!

Der var dog trods alt ikke nogle som talte i mobil cyklende, men det var måske fordi det småregnede så telefonen ikke skulle ud i regnen….

I anledning af Anders Foghs 60 års dag, falder økonomer og politikere over hinanden for at beskylde Fogh for boligboblen, afdragsfrie lån og – vigtigst – ikke at have sparet nok op i de gode tider.

Jo, det sidste kan der nok være noget om, men retfærdigvis må man jo huske, at der også var folk i “de gode tider” som mente der skulle bruges flere penge. Hvis ikke jeg tager helt fejl så mente både S og SF at offentligt ansatte skulle have 5.000 kr. mere i månedsløn og de holdt demonstration på Christiansborg slotsplads…

Det har de bagudskuene økonomer og politikere bekvemt glemt, når man falder over Fogh-tidens økonomi og det ville klæde, ikke mindst Socialdemokratiske politikere, at huske hvad de selv mente for en 2-3 år siden, men der er vist dømt kollektiv dårlig hukommelse på den fløj. F.eks. kan man ikke huske at den politik man fører nu, var den politik man dengang kalde dolkestød mod velfærden… Tja.

Det er jo et frit land vi lever i (sådan da) og hvis en købmand gerne vil åbne en købmandsbutik, plejer vi i Næstved at sige ja. Vi hylder den fri konkurrence og sådan er det.

Men, det er jo ikke ensbetydende med, at der skal ligge discountsupermarkeder på snart hvert et gadehjørne i Næstved by. Der er nu 31 supermarkeder i Næstved by og det er en voldsomt overforsyning i forhold til, hvad byens indbyggere har brug for, rent statistisk set.

Såvidt erindret så har vi et detailhandelsindeks på ca. 180. D.v.s. der sælges 80% flere varer i Næstved (kommune), end kommunens egne indbyggere kan overkomme at købe. Mange kører altså ind fra oplandet til Næstved for at handle. Navnlig Bilka og Storcenteret trækker naturligvis tallet op, men også på den helt almindelige dagligvare er vi rigtig godt med.

Når kommunen nu foreslår en lokalplan for endnu et supermarked på hjørnet af Karrebækvej og Vestre Ringvej,  er der grund til at tænke sig om. Den plads er velegnet til en tankstation (eller: Servicestation om man vil), fordi den ligger ved Ringvejen og fordi det vil være sidste tank før Karrebæksminde. Derfor mener jeg, at skal kommunen lave plan, må det være for det vi mener der er behov for, nemlig f.eks. en tankstation. Vi skal ikke lave planer for det, vi mener der ikke er behov for, nemlig et supermarked.

Det er kommunal jord og derfor er det politikerne som bestemmer, både over plan og over hvad det skal sælges til. Er der tale om privat jord, er det en anden sag, så må man naturligs respektere hvis nogle gerne vil bygge et supermarked, men ikke her.

Derfor bør vi sige nej tak til planer om endnu et supermarked og lade jorden ligge til tiden modnes og økonomien bedres for noget som er mere værdifuldt for byen, end blot endnu et discountmarked.

Tags: ,

Efter uddannelsesinstitutionerne nu har leveret et grundigt og kompetent materiale til Campus Næstved; nu bør kommunen sætte turbo på sin egen planlægning. De seneste 5-6 måneder har politikerne mest snakket med sig selv; nu må der handling på – og tegning på papir, så alle kan se, hvordan området kan udvikle sig. Mange spørgsmål skal afklares.

Det gælder f.eks. det rent fysiske: Hvordan skal man komme til Campus – skal alle f.eks. køre af Kildemarksvej? Hvor højt kan man bygge, hvor kan man bygge, hvad er forbindelsen til bycentrum og til Markkvarteret? Hvad siger naboer, handlende, erhvervsliv? Vil vi også have butikker og supermarked (nej tak, siger jeg) eller skal kommunen flytte Jobcenter og administration til området?
Endelig er der det helt elementære, men vigtige: Hvor skal de 1.000 – 2.000 biler holde, som studerende og lærere vil komme i? Fordi man er tæt på jerbanen skal det ikke forlede nogen til at tro at mange 18-19 årige ikke hellere vil køre selv.
Det med at unge vil køre selv, kan man f.eks. se på Handelsskolen (ZBC)’s parkeringsplads. Den er godt fyldt op på Handelsskolevej 3 og det er næppe lærere som kører i alle bilerne.
Tiden er nu ikke længere til at politisk sniksnak, men til at der kommer streger på papiret, at vi taler med borgere, erhverv og naboer – ja får inddraget mere offentlighed i planprocessen.
Campustanken og stationsområdet er for vigtigt til at man bare beder en entreprenør lave et projekt. Det er kommunens pligt at lave en masterplan som stiller krav til området og kvalitet. Ellers risikerer vi at det går som med “stoppestedet” på banegårdspladsen, hvor det ender med et tilfældigt og uinteressant byggeri.
I år afskaffer byrådet den sidste  sommerlukkeuge i daginstitutioner og en lukkeuge i SFO. Men, regnemaskinen gik ned, da byrådet vedtog forliget, for der er afsat 1.6 mio. kr. til at afskaffe SFO-lukkeugen, men det ender med at koste 2,3 mio. kr.
Nu foreslår forvaltningen så, at pengene findes ved enten at åbne til Påske i stedet for til sommer, eller nedsætte normeringen i SFO med ca. 1,2%. Det første er en dårlig løsning og det andet betyder færre pædagoger hele året i en SFO der i forvejen ikke er højt normeret, men til gengæld dyr for forældrene.
Derfor kan jeg ikke støtte at normeringen sættes ned. Vi politikere må finde pengene på anden måde, enten i Børneudvalget eller det samlede budget.

Tags:

For hvem ved hvilken gang skal den offentlige sektor nu moderniseres siger finansminister Bjarne Corydon (ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 10.1).

Jamen det har han da ret i. Der er alt for mange regler, alt for mange checklister og alt for mange særlige paragraffer der lige skal tage hensyn en speciel problemstilling der skal løses fordi det blev en sag.

Også under Corydon har regelmøllen kørt lystigt. Mener Corydon det alvorligt kunne han fores een ting: ingen ny love de næste 6 måneder, og skulle det alligevel blive nødvendigt så et andet alternativ: For hver nyt ord i lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger skal der slettes to.

Men det sker næppe, fordi Corydons effektivitet og magt som minister desværre nok måles i forhold til, hvor meget han får indført, ikke afskaffet.

Tags:

Forvirringen hersker efterhånden totalt om kørsel i Jernbanegade, nærmere betragtet ved Sct. Mortens Kirke. Må man køre mellem 9 – 11, eller 6- 16, eller 16 – 19 – eller må man slet ikke køre. I bil, forstås, for det er kun biler og varevogne man taler om der skal begrænses i deres adgang til at køre.

I forvejen er kørsel begrænset, i det der er ensrettet fra Jernbanegade mod Riddergade. Fra Riddergade mod centr.um er der kørsel forbudt. Nu var forslaget fra, vel mest SF og de Radikale, at forbyde gennemkørsel i de fleste af døgnets timer.

Ideen stammer fra dengang men mente at Jernbanegade skulle renoveres til en “cykel-rambla” med forbud mod biltrafik i det hele taget. Det ville have været en ulykke for de handlende i bymidten, trafikanter til banen og i det hele taget, de som bruger byen.

Nu endte (eller ender, må man hellere sige, for ombygningen bliver jo 4-5 måneder forsinket), med at der er kørsel i begge retninger. Ganske som vi har haft det hidtil. Bilerne må stadig godt komme i Jernbanegade.

Ved kirketorvet imidlertid ville man også lukke trafikken og nu har vi prøvet det i nogle uger, medens der blev bygget om. Man skal vist være meget forhærdet anti-billist for at mene, det har været en succes. Flere butikker har klaget over nedgang i omsætningen og såvidt jeg forstår, at mener de cafeer, som man ville tilgodese heller ikke det er nogen god idé at lukke permanent. Måske fordi nogle café-gæster jo nok også kommer i bil – og fordi (hånden på hjertet) endel af formålet med at gå på café er at blive set og ingen biler = ingen til at se!

Politisk er det gået i hårdknude fordi SF og Radikale  har låst sig fast på en militant anti-billisme. Kun cyklister mener de to partier må komme i byen. Socialdemokraterne har nok set se, at det er fornuftigt at bløde lidt op i de hårde synspunkter. Butikker skaber nemlig liv og jobs. Beboere skal jo også ind og ud af byen – og i det hele taget er det vel vigtigt at byen er ti at komme rundt i – for alle trafikanter. Ikke alle kan gå eller køre på cykel og jager vi bilerne ud, så jager vi også en del af kunderne ud til Storcenteret. Det er vist læren af denne Jul i Næstved

Tags: , ,