juni 2013

You are currently browsing the monthly archive for juni 2013.

Jamen, man kan da ikke sige andet, end at man bliver lidt blød i knæene, når Næstved Boldklub på forsiden af deres brochure bringer dette fine billede af en spiller med sponsornavn på trøjen.

Dog ikke mere blød, end at Venstre og undertegnede holdt fast i vores forslag om kr. 400.000 i årlig støtte til klubben, sål ænge man er i 2. division. Ved oprykning giver vi yderligere kr. 400.000 som præmie for den øgede brandingværdi og så kr. 800.000 årligt i 1. division.

Så er resten op til boldklubben og de seneste par ugers intense jagt på sponsorer fra det private erhvervsliv, lader jo heldigvis til at give pote.

Nu kunne byrådet jo så ikke beslutte sig. Venstres forslag var kendt i et  par uger. På selve byrådsmødet kom Socialdemokraterne så med et forslag om kr. 600.000. Det tror jeg dybest set mest var politisk drilleri, men det sker jo engang i mellem.

Desværre forkludrede afstemningsproceduren hele sagen. Borgmesteren forsøge at lave et smart trick, ved at sætte Venstres forslag til afstemning først, dernæst Socialdemokraternes på kr. 600.000 og til sidst forvaltningens oprindelige indstilling med kr. 680.000.

Først blev vores forslag stemt ned, af Socialdemokraterne. Dernæst blev Socialdemokraternes forslag stemt ned og mon ikke Carsten Rasmussen så havde regnet med at Venstre ville sige ja og stemme for forvaltningens oprindelige forslag om kr. 680.000 til sidst? Det tror jeg, men der gjorde Carsten regning uden vært. Venstre bluffer ikke, vi står ved vores eget forslag, så forvaltningens forslag blev også stemt ned. Kun Socialdemokraterne stemte for.

Resultat: Intet resultat. Det kan man alene tilskrive Socialdemokraternes fedtspilleri og afstemningstaktik. En afstemningsprocedure som var ganske usædvanlig og – tror jeg – heller ikke korrekt, men det er så en anden sag.

Hvad skal der så ske nu? Ja, der skal forhandles videre. Den gamle aftale kan ikke bare fortsætte, for den er jo ikke opfyldt i og med Næstved Boldklub ikke rykker op i 1. division.

Venstres forslag står stadig ved magt og vi er parate til at lave en aftale.

Så må det være endegyldigt slut med snak om betalingsvej til Rønnede, efter Næstved Byråd i aften klart og utvetydigt siger at Rønnedevejen er en statsvej, og skal betales af Staten.

Det kunne da også lige passe andet! Næstvedborgere betaler den samme skat som andre steder i landet. Så skal vi vel også have samme service.

Nu gælder det om at Staten kommer igang med vejen. Rønnedevejen er den største flaskehalse vi har på Sjælland og der er hårdt brug for at planlægningen af en motorvej kommer igang.

Her er Venstres forslag til, hvilken støtte kommunen skal give til Næstved Boldklub de kommende år. Det folk som mener, at støtten skal være langt højere, og folk som mener den bør være langt lavere, men her har vi lavet et forslag som vi mener er rimeligt og motiverende. Samtidig med at Næstved Hallerne får et bidrag til den hal 3 som netop er projekteret og som vil gavne alt idræt og kulturliv i Næstved. Venstres forslag har ført til en ret ilter debat på facebook.

Forslaget:

1. Der afsættes til boldklubben kr. 400.000 årligt så længe de er i 2. division.

2. Ved oprykning til 1. division udløses en bonus på kr. 400.000.

3. Ved forbliven i 1. division ydes kr. 800.000 årligt.

4. Det ordinære driftstilskud til Næstved Hallerne forhøjes med kr. 400 .000:

Hvorfor forslår vi så det:

ad 1: Det er nemt at regne med og nemt at forstå. Nedrykning halverer tilskuddet. Ikke noget med indviklede beregninger af nytteværdi og branding. 50% – klart og kontant.

ad 2: En bonus hvis man rykker op. Så er der noget at gå efter og det kan folk forstå og det er et kontant pænt beløb. Vi præmierer ikke nedrykning,  men oprykning.

ad 3: Bliver man i 1. division er vi på det niveau, vi har haft i de.n hidtidige aftale.

ad 4: Kr. 400.000 modsvarer i renter/afdrag vel i hovedtræk kr. 7- 8.000.000,  eller lidt mindre, ved en lidt lempelig rente. Det betyder at Næstved Hallerne alligevel får mulighed for at bygge for- ikke 10.000.000 mere, men 8.000.000 mere. Hvorved der også bliver mulighed for lounge, men efter hallernes byggeprogram.

Aftalen skal fortsat indeholde en række opgaver som Næstved Boldklub skalløse for kommunen. Før de fastlægges endeligt skal man evaluere den nuværende aftale samt spørge skoler m.v., hvad de har brug for.

Løbetiden på aftalens pkt. 1 – 3 er til marts/april 2017, således at byrådet kan foretage evalueringen inden sæsonden 17/18.

Løbetiden på pkt. 4. gælder at det lægges oveni det allerede vedtagne budget og gælder til de lån som beløbet modsvarer er afviklet.

Tags: , ,

Skal Maglemølle udvikles kræver det kommunal støtte og en ny plan siger bestyrelsen for Maglemølle Erhvervspark A/S. De har helt ret. De sidste 20 år er gået godt, forstået på den måde at mange virksomheder har lejet sig ind. Men, sker der ikke noget, så vil området om 10 år være i totalt forfald.

Men, det skal ikke bare være en ny plan. Planer har vi set nok af. Det skal være ny struktur og ejerskab.

Det er kræves er investeringer. Der står ikke nogen ”pengemænd” parat, altså må man selv løfte opgaven, bl.a. ved at invitere lejerne med..

Derfor har vi brug for en ny ejerstruktur, hvor lejerne, kommunen og måske Næstved Havn, bidrager med penge.

Kommunen kan gøre det med vejinvesteringer f.eks. af Engvej og Fabriksvej. Lejerne ved at købe sig ind i deres lejemål og på den måde lægge penge i kassen, der kan bruges til at friske området op (jeg tror meget kan gøres for få penge). Havnen ved at investere i de kaj-nære områder.

Alt sammen i en struktur, hvor man får ejerskab til Maglemølle. Så kan kontorer, cafeer etc. følge efter, når vi alle viser en virkelig vilje til at investere i området. Et område der i dag er gemt, men som kan blive et pulserende hjerne tæt på Næstveds centrum.