Næstved: Hvor høj skal støtten til fodbolden være?

Her er Venstres forslag til, hvilken støtte kommunen skal give til Næstved Boldklub de kommende år. Det folk som mener, at støtten skal være langt højere, og folk som mener den bør være langt lavere, men her har vi lavet et forslag som vi mener er rimeligt og motiverende. Samtidig med at Næstved Hallerne får et bidrag til den hal 3 som netop er projekteret og som vil gavne alt idræt og kulturliv i Næstved. Venstres forslag har ført til en ret ilter debat på facebook.

Forslaget:

1. Der afsættes til boldklubben kr. 400.000 årligt så længe de er i 2. division.

2. Ved oprykning til 1. division udløses en bonus på kr. 400.000.

3. Ved forbliven i 1. division ydes kr. 800.000 årligt.

4. Det ordinære driftstilskud til Næstved Hallerne forhøjes med kr. 400 .000:

Hvorfor forslår vi så det:

ad 1: Det er nemt at regne med og nemt at forstå. Nedrykning halverer tilskuddet. Ikke noget med indviklede beregninger af nytteværdi og branding. 50% – klart og kontant.

ad 2: En bonus hvis man rykker op. Så er der noget at gå efter og det kan folk forstå og det er et kontant pænt beløb. Vi præmierer ikke nedrykning,  men oprykning.

ad 3: Bliver man i 1. division er vi på det niveau, vi har haft i de.n hidtidige aftale.

ad 4: Kr. 400.000 modsvarer i renter/afdrag vel i hovedtræk kr. 7- 8.000.000,  eller lidt mindre, ved en lidt lempelig rente. Det betyder at Næstved Hallerne alligevel får mulighed for at bygge for- ikke 10.000.000 mere, men 8.000.000 mere. Hvorved der også bliver mulighed for lounge, men efter hallernes byggeprogram.

Aftalen skal fortsat indeholde en række opgaver som Næstved Boldklub skalløse for kommunen. Før de fastlægges endeligt skal man evaluere den nuværende aftale samt spørge skoler m.v., hvad de har brug for.

Løbetiden på aftalens pkt. 1 – 3 er til marts/april 2017, således at byrådet kan foretage evalueringen inden sæsonden 17/18.

Løbetiden på pkt. 4. gælder at det lægges oveni det allerede vedtagne budget og gælder til de lån som beløbet modsvarer er afviklet.

Tags: , ,

 1. Besværlige beregninger om nytteværdi og branding?
  Kommunen har selv fået lavet en vurdering af aftalen til at ha en værdi på 680.000 kr nu hvor klubben spiller i 2. Division (dog uden at tage højde for at der også her er TV-dækning!?).
  Det kan vel ikke være besværligt at tage kommunens egne tal???

 2. Undersøgelsen er ikke kommunens egne tal, men tal fra firmaet Sport.one. Jeg har talt med Sport.one om. hvordan man kommer frem til tallene og meldingen her var, at nytteværdien af de sociale arbejde/fritids arbejdet er ca. kr. 400.000. Bradingværdien blev sidst vurderet til andre kr. 400.000 og den mener man nu er ca. halveret. Kommunen er ikke forelagt nogen nærmere analyse eller baggrund for tallene.
  Når jeg siger det er lidt mystisk – eller i hvert fald svært gennemskueligt for menigmand så som jeg – er det fordi brandingværdi er noget ret fluffy noget. Jeg tror på der er en branding for Næstved navnet i 1. divison, fordi 1. division har en vis landsdækkende interesse fordi der er oprykning til Superligaen.
  2. division derimod tror jeg ikke giver Næstved nogen branding. Det er kun interessant for os selv og evt. omliggende kommuner. Jeg tror det giver Næstved lang mere omtale at vi har f.eks. Grøn Koncert, som gør at Næstved navnet bliver nævnt over hele landet på plakater og ølflasker. For nu at være meget konkret.
  Derfor siger jeg: Lad os betale for det arbejde som Næstved Boldklub gør for kommunen. Brandingværdien tror jeg først kommer igen i 1. division. Men, jeg er ikke professionel marketingmand – nu har du fået mit bagvedliggende resonnement for at mene, som jeg gør.

 3. Søren kan du så forklare mig hvorfor at da jeg var inde i Brøndby, så kunne jeg se Næstved kampe på storskærm ovre i klubhuset på kanalsport?

  Kanalsport dækker cirka 70 procent af Næstveds hjemmekampe, og disse kampe kommer ud til alle dem med kanalsport, så lad os sige at der er 500000 mennesker som har den kanal, så er der måske 250000 der ser en Næstved kamp. Er dette ikke branding af allerhøjeste kvalitet eller hvad?

  I i venstre ødelægger alt i Næstved!

  Men i laver vel et holdningsskift om et par uger, eller er det et nyt standpunkt eller hvad?

 4. Hej Nicolai

  Jeg læser i din kommentar at du er skuffet over at Venstre foreslår tilskuddet halveret fra 800.000 kr. til 400.000. Det har du jo lov at mene. Jeg mener som udgangspunkt at fodbolden skal støttes af: 1. Folk kommer ind og ser fodbold (d.v.s. ikke på gratis-billet) og 2. Erhvervslivets opbakning. At kommunen er med som sponsor er ret nyt – kun for 2 år siden og før da, kunne fodbolden altså selv, om man så må sige.

  Men, jeg tilhænger af at støtte fodbolden. Jeg mener bare ikke at 800.000 kr. er et helligt tal givet af en gudommelig myndighed og når aftalen med Næstved Boldklub lød på at man skulle være i 1. division i sæsonen 13/14, ja, så må det spille ind.

  Jeg ved ikke, hvor mange der ser Næstveds 2. divisionskampe på kanal-TV. Det er jo fint at man kommer ud på den måde. Et eller andet sted må vi jo lægge snittet for støtte, til fodbolden, til foreningerne, til kulturhusene, til forsamlingshusene o.s.v.

  Du er fuldt og helt berettiget til at mene V forslaget er dårligt og uilstrækkeligt. Til gengæld har vi lagt noget frem, hvorimod nogle andre partier lurepasser. Måske fordi de vil se, hvilken vej vinden blæser. Det er jo også politik – men det er utroværdigt. Vi har lagt et forslag frem. Vi har henholdt os til den aftale som boldklubben har indgået med kommunen og vi siger 400.000 kr. i 2. division, 400.000 kr. i oprykningsbonus og derefter 800.000 kr. i 1. division frem til 2017.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *