september 2013

You are currently browsing the monthly archive for september 2013.

I takt med at boligpriserne stiger i København, er det nu Næstved kommune skal sætte ind for at få tilflyttere – og gerne nogle med både børn og indkomst.
Venstre mener derfor kommunen skal stå i spidsen for en kampagne i foråret 2014, hvor også ejendomsmæglere, bygmestre og private grundejere skal deltage.
Det er hævet over enhver tvivl, at boligpriserne i København er med til at bestemme, hvor mange der bosætter sig her i Næstved. Det så vi i de gode tilflytningsår i 00´erne og det så vi under krisen, hvor tilflytningen stoppede.
Nu er boligpriserne og ejendomsskatter på vej op i hovedstaden. Begge dele er noget som vil få unge familier til at overveje at flytte helt ud af hovedstadsområdet, og derfor skal vi slå til nu.
I 2013 er ligger kvadratmeterprisen i hovedstaden nu på mellem 27.000 – 40.000 kr. – og på Frederiksberg topper de skalaen med 41.072 kr. pr. m2 bolig. I Næstved ligger m2 prisen på 7.850 kr., altså langt under halv pris (Kilde: Boligsiden).
I Næstved trænger vi til vækst og indbyggere, gerne med en god indkomst og skattegrundlag. Derfor bør vi allerede nu forberede et salgsfremstød blandt kommune og mæglere, mårettet til de københavnere som begynder at se sig om efter billigere boliger, udenfor hovedstaden.
Vi har gode togforbindelser, vi har gode skoler, vi har plads i børnehaverne, vi har også bymiljø – og vi har en billigere bolig, ja selv vores vejnet er også under hastig forbedring.
Vi kan tilbyde enten en grund at bygge på, eller en af de 731 boliger,d er p.t. er ledige i Næstved kommune.
Kampagnen kan omfatte annoncering, messer, direkte kontakt og viral markedsføring på nettet, så de der tænker på ny bolig ikke kun tænker Hvidovre eller Solrød, men også Næstved.
Sagen behandles i Økonomiudvalget mandag d. 30. september.

Så er der indgået budgetforlig i Næstved. Det er først og fremmest godt at Venstre fik med i budgetforliget, at der ikke skal spares på skoler og dagpasning. Heller ikke i de analyser som skal gennemføres i kommunens økonomi næste år. For, det ser ret sort ud med økonomien: Store underskud de kommende år.

Så, der skal effektiviseres, rationalisres og spares, men ikke på de to helt afgørende områder: Folkeskole og børnepasningen. Her er det afgørende vigtigt at vi har en høj kvalitet – hele tiden. Dels fordi børnene er fremtiden, dels fordi navnlig skole og børnehaver/dagpleje m.v. er vigtigt når forældre overvejer, hvor de skal bosætte sig: Et sted, hvor det fungerer – eller et sted, hvor man konstant sparer.

Nej til besparelser, er ikke det samme som at alt forbliver som det er, men kan vi få mere effektive skoler/institutioner, så kommer det børnene til gode, for pengene skal blive på skole/børneområdet.

Alt i alt godt nyt for det kommende år, som nok skal blive svært nok  i forvejen.

Som Rasmus Østergaard beskriver det i Sjællandske d. 18.9., så skal byrådet passe på ikke at lave en ny “Kalbyris-sag” ved Rønnebæk skole.

Hvis broen over Englebjergvej gøres til kun cykelbro, giver det længere afstand til skolen for mange familier i hele området. Jamen: “Kan børnene ikke bare cykle” vil nogen sige? Jo, men man forventer trods alt nok ikke at børn helt ned til 0-klasse skal cykle selvstændigt, og i al slags vejr, til skole.
Jeg vil derfor opfordre Teknisk Udvalg til snarest at lave en plan for, at jernbanebroen ved Rønnebæk Skole ikke kun bliver cykelbro, men fortsat skal kunne bruges af personbiler. Det bliver dyrere, men hellere det, end en halvgjort løsning

Tags: ,

Næstved kommune har mange ambitioner, men nogle gange kan man også få lyst at sige: Lad os nu blive færdige med noget, før man går i gang med et nyt projekt, der også ender halvfærdigt.

For eksempel den Sydlige fordelingsvej. Hvis ikke kommunen har råd til det rigtige projekt fra start, så lad os udskyde.
Vel vidende, at nogle firmaer i Næstved Syd vil have stor glæde af fordelingsvejen, så lad os udskyde til man har råd til at lave den rigtige, og ikke bare en skrabet løsning.
Andre projekter har været på tegnebræddet længe. Det gælder f.eks. “Kolonihavevejen” fra Østre Ringved ind til bycentrum. En vej der nu er aktuel på grund af den Østlige fordelingsvej er færdig og for trafik ind til bycentrum. Måske endnu mere aktuel nu, hvor der planlægges for Campus i city.
Det gælder også ombygningen af Skomagerrækken og Kirkestræde, som trænger til ny belægning efter 25-30 år? Navnlig i disse år, hvor handelslivet koncentreres og der skal gøres en indsat for bymidten.
Det gælder også det lyskryds på Østre Ringvej/Skyttemarksvej, som er efterlyst gennem 25 år. Få det nu lavet.
Dette er projekter som umiddelbart kan sættes igang og som er langt billigere end en skrabet sydlig fordelingsvej. Projekter som her og nu vil have betydning for trafikken.
Jeg er med på, at skal Næstved Syd udvikles, så kræver den en sydlig fordelingsvej. Derfor skal den ikke aflyses, men udskydes. Men, mon ikke den største udvikling under alle omstændigheder vil komme erhvervs- og boligmæssigt i Øverup og i City med Campus.
Endelig skal byrådet passe på, at man ikke laver en ny “Kalbyris-sag” ved at gøre broen ved Rønnebæk skole kun til cykelbro, så det bliver vanskeligere at komme til Rønnebæk skole. Der vil også fortsat være behov for at biler kan køre – bl.a. til skolen. Det vil også koste penge i budgettet.
Kort sagt: Lad os blive færdige med nogle projekter, før der sættes nyt igang som risikerer at blive halvgjort.

Så besluttede Næstved Byråd at lukke børnehaven Hammer Børnehus. Mange begrundelser blev bragt frem, navnlig det faldende børnetal.

Og, ja: Børnetallet falder, men hovedårsagen er en anden og den meget logiske, at når den lokale skole lukker, så lukker den eneste børnehave også, nemlig fordi forældrene ofte vil flytte deres børn efterhånden som skolebørnene, måske søskende, flytter skole.

Det skete i Skelby kort tid efter man lukkede skolen og det er nu sket i Hammer.

Det er muligt at de partier, som tilbage i 2010 besluttede at lukke skoler, b.la. S og SF, ikke kan lide den konklusion, men det tror jeg nu ikke ændrer ved at den er rigtig og det må man stå ved.

Tags: