oktober 2013

You are currently browsing the monthly archive for oktober 2013.

Det er overordentligt glædeligt når havneformand Per Sørensen (S) skriver at Havnebestyrelsen gerne vil være mere åbne.
Hidtil har det været sådan, at end ikke byrådets medlemmer (som jo repræsenterer Havnens ejer, nemlig kommunens borgere) har kunnet se de (mange) lukkede sager på Havnebestyrelsens dagsorden. Jeg har spurgt, men kommunens administration, eller måske Havnen, har sagde nej.
Man kommer længst med åbenhed, også når det gælder Havnens fremtid. Jeg mener Næstved har brug for en erhvervshavn, bl.a. af hensyn til glasværket, men også mange mindre virksomheder. Havnen er desuden en del af byens miljø og kultur.
Dermed ikke sagt alt skal blive som det eller som det var. Tiden står ikke stille. Såvel Maglemølle som område Fabriksvej/Skellet trænger til udvikling – også med kontor, butikker, kulturliv og flere mindre virksomheder.
Men, at diskutere det bag lukkede døre skaber kun myter og misforståelser. Borgerne må inddrages – også når det gælder Karrebæksminde.
Mens kommunerne buldrer afsted af reform-motorvejen er lokalpolitikerne efterladt i krybesporet. Vores arbejdsforhold er stadig som før reformen – i 1970!
Udfordringerne er flere:
Dels tiden: Borgmesteren er fuldtid, alle andre er fritidspolitikere. Ofte med familie og fuldtidsjob, men  møder kræver stor forberedelse og selvom man ville stille spørgsmål og tale med borgerne; må man ofte stille sig tilfreds med forvaltningens rapporter. Tiden tillader ikke andet.
Dels stammer arbejdsformen fra sognerådenes tid. Her mødtes man om enkeltsager om socialhjælp, udstykning etc.I dag er sager komplekse med vidtrækkende konsekvenser som sjældent kan overskues og “klappes af” på ét møde.
Dels er vi de embedsmændene fagligt underlegne.
Det er f.s.v. ikke nyt, men i de gamle (mindre) kommuner kendte politikerne ofte de forældre, som manglede pasning, landmanden som ville bygge lade osv. Nu er kommunerne så store, at vores viden ikke hentes i lokalkendskab, men i sagsfremstillinger, ofte udarbejdet i et vanskeligt fagsprog.
Nuvel, vi skal ikke ynkes. Vi har selv valgt det, men sker der ikke noget tror jeg ildsjælene brænder ud og de kompetente mennesker (med andre karrieremuligheder), fravælger politik.
Er løsningen så at lave mini-Folketing med speciale i politik?
Nej. Den politiske verden kører nemt i ring om sig selv. Lokalpolitikerens styrke er man har et arbejde og er i sync med livet udenfor rådhuset.
Her er 3 bedre forslag:
1. Giv folkevalgte sekretærhjælp. Så kan vi bedre kværne informationsmængden og lave egne oplæg, så man er klædt på til møder og forhandlinger.
2. En arbejdsform, hvor politikere – ikke kun borgmesteren – inddrages tidligt, ikke først når direktionen mener at sagen “klappet og klar”. Ægte debat fordrer tid og involvment – ikke ”nu skal vi være færdige” og  ”sagen skal videre.”
3. Lønnen. 79.665 skattepligtige kr. er basis. Selv med udvalgstillæg er det i timeløn under mindstelønnen for en opvasker. Måske bliver rekrutteringen af kandidater derefter?
Ikke alt bedre ”i gamle dage”, men mens kommunerne er professionaliseret, står lokalpolitikernes arbejdsvilkår i stampe. Vi skal ud af krybesporet.

Tags:

På mandag lancerer embedsmændene i Næstved kommune et forslag om helt at gå fra papiret. Politikerne skal fremover kun  få dagsordener pr. eDagsorden og materiale pr. mail. Tvunget. Samtidig vil kommunen købe en telefon til alle byrådsmedlemmer.

Til det med telefonen må man sige, at jeg kan godt bruge min egen telefon, så nej tak til kommunens iPhone, men ellers må hver jo gøre det op med sig selv.

Papirudgaven af en dagsorden til Økonomiudvalget - en omfattende søndagslæsning. Hellere flere møder og kortere dagsordener.

Til det med helt at gå fra papiret rejser sig det helt principielle spørgsmål: Skal alle kunne deltage i politik? Skal de som måske ikke er så teknisk stærke tvinges til at bruge systemer, som vil gøre det vanskelig for dem at deltage i politisk arbejde? Det er trods alt ikke alle, som er hjemmevante med en iPad og elektroniske dokumenter.

Jeg mener derfor, at bliver man folkevalgt, så må man have ret til at vælge mellem elektronisk (det har jeg selv valgt) eller papirudgaverne, som enkelte byrådsmedlemmer i dag får.

Digitale løsninger sælges altid som en stor forenkling. Se bare på nemID, som disse dage burde omdøbes til besværligID, for det er jo, hvad det er. Se til den tvungne elektroniske postkasse til virksomheder, som rigtig mange virksomheder finder ganske vanskelig.

Vi er ikke alle hjemmevante på facebook og reelt er en ret stor del af befolkningen slet ikke á jour med elektronikken. Så kan man sige: Det er bare ærgerligt, men hvis vi vil give alle stemmeberettigede borgere mulighed for at deltage i politik, er det ikke svaret. Så er svaret: Ja, du kan vælge elektronik og ja, du kan vælge at få din dagsorden udskrevet på papir.

Hvordan kan Staten tillade at et så vigtigt system som Nem-ID ikke følger med opdateringer? Det er igen et eksempel på manglende omtanke – og vi brugere bliver bare efterladt. Kan man ikke bruge sin netbank, ja så mener Staten åbenbart at “det er bare ærgerligt.” Når man tvinger borgerne ind i digital kommunikation må vi da som det mindste kunne forvente, at de virker – hver gang.

Den første vindmøllelokalplan ved St. Røttinge er nu på vej til vedtagelse i byrådet.

Mange borgere har gjort indsigelse, at flere årsager, blandt andet om der bliver lavfrekvent støj som vil genere i en stor radius fra vindmøllerne, ikke kun periodevis, men kontinuerligt, døgnet rundt.

Regeringen har nu, på foranledning af Kræftens Bekæmpelse, sat en undersøgelse i gang om netop lavfrekvent støj.

Derfor mener jeg, at byrådet bør overveje at udsætte vindmølleplanerne på pause, indtil resultatet af undersøgelsen ligger. Det forventes i år 2015.
At vindmøller vil ændre landskabet må man acceptere, hvis folketinget vil have vindmøller, men når Regeringen selv er gået i gang med at undersøge lavfrekvent støj, bør byrådet overveje at vente med at sige ja, til undersøgelsen er færdig.
Det har en række kommuner valgt at gøre. Nogle kommuner er ikke lige så langt som Næstved, der er nået til en lokalplan, men fælles er at man gerne vil vente på at Statens undersøgelse om lavfrekvent støj bliver færdig. Der er ingen tvivl om, at som planen for St. Røttinge er i dag (og givet vil være flere andre steder i kommunen), så ligger man under de grænseværdier for støj som Miljøministeriet har givet, så formelt er der ikke problemer. Men, vores opgave som politikere er jo netop at se ud i fremtiden og det kan være at den undersøgelse som er færdig i 2015 fører til nye vejledninger.
Derfor er min anbefaling til Næstved Byråd at man udsætter vindmølleplanerne, til undersøgelsen er færdig.

Tags: