Udsæt vindmøllerne i St. Røtteinge

Den første vindmøllelokalplan ved St. Røttinge er nu på vej til vedtagelse i byrådet.

Mange borgere har gjort indsigelse, at flere årsager, blandt andet om der bliver lavfrekvent støj som vil genere i en stor radius fra vindmøllerne, ikke kun periodevis, men kontinuerligt, døgnet rundt.

Regeringen har nu, på foranledning af Kræftens Bekæmpelse, sat en undersøgelse i gang om netop lavfrekvent støj.

Derfor mener jeg, at byrådet bør overveje at udsætte vindmølleplanerne på pause, indtil resultatet af undersøgelsen ligger. Det forventes i år 2015.
At vindmøller vil ændre landskabet må man acceptere, hvis folketinget vil have vindmøller, men når Regeringen selv er gået i gang med at undersøge lavfrekvent støj, bør byrådet overveje at vente med at sige ja, til undersøgelsen er færdig.
Det har en række kommuner valgt at gøre. Nogle kommuner er ikke lige så langt som Næstved, der er nået til en lokalplan, men fælles er at man gerne vil vente på at Statens undersøgelse om lavfrekvent støj bliver færdig. Der er ingen tvivl om, at som planen for St. Røttinge er i dag (og givet vil være flere andre steder i kommunen), så ligger man under de grænseværdier for støj som Miljøministeriet har givet, så formelt er der ikke problemer. Men, vores opgave som politikere er jo netop at se ud i fremtiden og det kan være at den undersøgelse som er færdig i 2015 fører til nye vejledninger.
Derfor er min anbefaling til Næstved Byråd at man udsætter vindmølleplanerne, til undersøgelsen er færdig.

Tags:

  1. Søren, du påstår som følger: Der er ingen tvivl om, at som planen for St. Røttinge er i dag (og givet vil være flere andre steder i kommunen), så ligger man under de grænseværdier for støj som Miljøministeriet har givet, så formelt er der ikke problemer.

    Læser du VVM rapporten side 130 og 131 kan du se at møllerne skal køre neddroslede for at overholde støjkravene. Hvordan kan naboerne være sikker på at møllerne kører i denne tilstand, når det nu ikke er muligt at kontrolere noget som helst når møllerne er stillet op.

  2. Hej Willem. Jeg har ingen grund til at tro, at de beregninger som er med i kommunens hvidbog ikke er rigtige, og der overholdes støjgrænserne. At møllerne skal køre neddroslet, eller helt stoppe af hensyn til skyggepåvirkning, er jo et vilkår for en tilladelse, så det skal overholdes. Heller ikke på det punkt kan jeg på forhånd have nogen mistro til at det vil ske. Hvis det er et vilkår at driften på nogen tider skal begrænses, skal det naturligvis holdes.
    Der, hvor jeg er mistroisk er på, havd man finder ud af med lavfrekvent støj om to år. Hav der i dag er lovligt kan jo godt blive ændret og man bliver klogere på generne af lavfrekvent støj. Derfor mener jeg man skal udsætte møllerne indtil den undersøgelse er færdig, for er de først rejst, så er jeg enig med dig i, at så kommer de næppe ned igen.
    Og så mener jeg i øvrigt personligt at havvindmøller bør stå, om ikke på havet, så i hvert fald ikke på land.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *