november 2013

You are currently browsing the monthly archive for november 2013.

Sådan er følelsen nok hos mange af de borgerlige i dagene efter kommunalvalget. Tæt på borgmesterposten og så alligevel så langt fra, for der manglede jo blot det sidste gyldne mandat, som kunne have gjort det til 16-15 i borgerlig favør i stedet for 15-16.

Men, det blev som det blev: En stor personlig sejr til Carsten Rasmussen og den er bestemt ikke ufortjent. Carsten har være alle steder i valgkampen og lagt utrolig energi både i sin borgmesterpost og i månederne op til valget. Hans mange personlige stemmer er bestemt ikke kommet ud af intet. Jeg håber for Carsten at han kan bevare sin energi – og sin jordnærhed – at han ikke lader sig pakke ind i topembedsmændenes beskyttende lag af strategi og ledelse, men bevarer evnen til at lytte. Både til Næstved-borgeren og til de politikere han skal samarbejde med.

For de borgerlige må man sige, at Helge Adam fik et godt valg. Han ikke bare reddede de to konservative, men bare endnu et tredie konservative medlem ind. Nok lidt på bekostning af Radikale og Nyt Næstveds stemmer, men sådan er det jo i et valgforbund.

I Venstre oplevede vi, at Karsten Nonbo sugede mange stemmer – også vores egne. På landet stemmer folk generel mere “mekanisk”. Det er vigtigere er kandidaten er lokal, end om det er en S eller V, så landstemmerne er mere trofaste. Det viste sig også denne gang, hvor Cathrine, Otto, Troels og Elmer kom ind med fine valg. Også Niels True fik glæde af det.

I byen derimod, oplevede vi præsidentvalgkampseffekten. Spidskandidaterne – Carsten, Helge Adam og Karsten – sugede simpelthen stemmerne op i toppen, så der blev færre personlige stemmer til resten af kandidatlisten. Se bare på socialdemokraterne: Carsten Rasmussen fik 12.000 stemmer og den næste er Søren Dysted med 330! S-mandaterne blev meget billige denne gang. Det skete også hos Venstre og derfor måtte vi sige farvel til to byrådsmedlemmer og et enkelt mandat.

Nu begynder det politiske liv igen. I det nye byråd får jeg fornøjelsen at være formand i Teknisk Udvalg og medlem af Kulturudvalget. Det bliver spændende. Jeg må afgive Økonomiudvalget og Børneudvalget. Det er ærgerligt, men sådan er det. I politik har man kun posterne til låns i 4 år.

Til gengæld skal man også sørge for at arbejde i de 4 år, så valgkampen til valget i 2017 starter ikke i september 2017 – den starter nu 🙂

Så har vi nået valgdagen og det er din stemme som bestemmer.

Hos Venstre er vi opstillet sideordnet, det vil sige at det er kun de personlige stemmer som tæller, når man afgør hvem der kommer ind. Derfor beder jeg om din stemme i dag

Jeg vil de kommende 4 år arbejde for:

– Nærhed, tryghed og kvalitet i børnepasning

– Fagligt løft i alle folkeskoler og nej til besparelser i folkeskolen

– Vækst i erhervslivet så vi får flere jobs

– God arkitektur og planlægning, både i by og i landområderne

– Ja til campus i Næstved

– Effektiv kommune. Væk med dobbeltarbejde og langsom sagsbehandling.

Tak fordi du tog dig tid til at se min hjemmeside – kig endelig mere rundt – og gå endelig ned og stem. Helst på mig, natuligvis :-), men brug under alle omstændigheder din demokratiske ret til at stemme.

På tirsdag er valgkampen slut. Når jeg taler med mine medkandidater, i Venstre og fra andre partier, kan man godt mærke, at nerverne begyder at sidde lidt udenpå. Eller som min medradiovært Kristoffer Petersen, som selv er en yderst kompetent kandidat for Socialdemokraterne, sagde det: Nogle begynder at blive helt hvide i ansigtet.

Byrådskandidater spørger sig selv: Har jeg være nok fremme, har jeg skrevet læserbreve nok, uddelt foldere nok, burde jeg have brugt de sidste 500 kr. på en ekstra annonce?

Byrådsmedlemmer, som genopstiller, spørger sig: Har jeg markeret mig nok i de 4 år, har jeg været synlig nok – har jeg arbejdet nok?

Som alle der læser denne blog kan se, så kræver lokalpolitik en indsats hver dag, hvis du vil have indflydelse. Der er ikke nogen fribillet.

Det er læsearbejde, møder og debat. Det er også at tro på det man står for og holde på sit. Også når der skal forhandles også selvom man bliver upopulær blandt byrådskollegaer en kort stund, for hvis ikke du tror på det du gør, men svejer hid og did, kan du ikke lave et kompromis.

Når jeg stiller op igen, er det fordi jeg er liberal og jeg gerne vil præge Næstved i liberal retning.  Jeg har nogle nøglepunkter for de kommende 4 år som er:

– nærhed, tryghed og kvalitet i børnepasning

– fagligt løft i (alle) folkeskoler og der skal ikke lukkes skoler, ejheller i landområderne

– effektiv kommune.  Ud med overflødige chefer og strukturer

– kvalitet i planlægning og arkitektur, for det giver glæde i hverdag

– vækst i tilflytning og erhvervsliv (og de ting, vi må gøre for at komme dertil).

– ja til campus og udvikling af midtbyen.

I det 4 år der nu er gået i byrådet har jeg bl.a. sagt nej til vindmøller, fået afsat 2 mio. ekstra årligt til forebyggende indsats blandt børn og unge, sagt nej til skolelukninger, være med til at forme en ny erhvervspolitik og meget meget mere. Stort og småt, møde for møde. En del af det kan du læse om her på bloggen.

Det stadige arbejde kan jeg love at fortsætte, hvis jeg får din stemme tirsdag den 19. november.

Det stod 3-3 da Økonomiudvalget mandag afgjorde, om man skal anbefale at der sættes vindmøller op ved St. Røttinge, eller om man skal udsætte indtil Regeringens rapport om den lavfrekvente støj er færdig i 2015.

S og SF´s medlemmer af Økonomiudvalget vil anbefale at man sætter møllerne op  nu. Hans R. Hansen, jeg selv og Anette Brix anbefaler at man udsætter.

Nu kommer sagen til afgørelse i byrådet. På Sjællandskes dækning af et vælgermøde i Tappernøje lod det til at der også i S og SF var nogle kandidater/byrådsmedlemmer som mener, man skal udsætte beslutningen. Det håber jeg de holder fast i når byrådet skal afgøre sagen til december.

Borgmesteren siger, at der ikke er sket noget reelt nyt i sagen og at man derfor ikke kan udsætte. Det mener jeg er en fortolkning. Jeg forstår godt hvad Carsten mener, men personligt mener jeg at der er sket en ny ting, siden kommunen vedtog den overordnede vindmølleplan sidste år, nemlig at Regeringen har sat undersøgelsen om lavfrekvent støj i gang. Det er nyt og når Regeringen sætter en undersøgelse i gang, er det vel fordi de mener det er relevant at undersøge. Altså en begrundelse for byrådet til at udsætte planerne.

Nogle siger at det er “valgflæsk” at ville udsætte. Dertil vil jeg bare sige, at jeg i Ejendomsudvalget da lokalplanen blev behandlet, efter at have læst høringssvarende, foreslog at man skal udsætte møllerne. Det er i respekt for en planproces og at der er kommet indsigelser, som kommune bør vælge at følge.

Tags:

Lørdagens Sjællandske havde en artikel om en lærer, som vil starte en eliteskole på den tidligere Hammer skole. En privatskole for børn som er særligt begavede.

Det kræver mod at starte sin egen skole. Både fordi det i sig selv er en besværlig proces, men også fordi temaet “eliteskole” er uvant, i hvert fald i Danmark.

Jeg har ikke noget problem med privatskoler. De udfylder et fint alternativt til folkeskolen. Derimod synes jeg det er meget problematisk, at folkeskolen ikke kan rumme alle børn.

Når man taler særlig indsats, taler man normalt om de 150 mio. kr. som Næstved årligt bruger på specialundervisning – altså på børn som på grund af handicaps eller adfærd har brug for særlig hjælp. Og, den hjælp skal de have. Ingen tvivl om det.

Men hvor mange millioner bruger vi på de godt begavede børn? På talenterne? Ja, ser man på kommunens budget, så er tallet et rundt nul, for de børn skal rummes indenfor “normalområdet,” men normalområdet er hele tiden under pres fordi der bruges så meget på specialundervisning.

Lidt hårdt sat op ender vi altså med at der ikke gøres ret mange særlige tiltag for de godt begavede børn. Hvorfor? Fordi det er u-jante at erkende nogle børn er særligt begavede? Fordi det er politisk ukorrekt? Nej, det tror jeg egentligt ikke det er, men det er svært at få sat den dagsorden.

I flere omgange har jeg forsøgt at få afsat penge på budgettet til talenterne. Så skoler kunne ansøge og få penge til særlige programmer til børn som kræver flere udfordringer. Som måske sidder og keder sig i skoleklasserne i dag.

Det er endnu ikke lykkes. Jo, der er skrevet velvilligt om det i tekster til budgetforlig, men rede penge kniber det med.

Det synes jeg er ærgerligt, for folkeskolen skal kunne rumme alle vores børn. Både de, som har særlige behov for hjælp og de som skal hjælpes med at få flere faglige udfordringer.

Det er ikke mindst de sidste, som det danske samfund skal leve af i årene fremover.

På byrådsmødet tirsdag d. 5. november skulle budgettet for Næstved Havn behandles. Det er nemlig Næstved kommune som ejer havnen og dermed også byrådet der skal godkende havnens budget og regnskab. Men, sagen blev taget af.

Det skyldes at jeg har stillet en række spørgsmål til budgettet, men sagen har i øvrigt haft en lang tur gennem maskineriet. Da budgetforslaget først kom til Økonomiudvalget, sagde Økonomiudvalget at der ikke var overskud nok over de kommede år. Derfor gik budgettet retur til Havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen fremsendte så et nyt budgetforslag, med bedre overskud.

Nej, ikke et billede fra havnen, men af undertegnede i lørdags på Axeltorv

En af måderne, man får bedre overskud på, er ved at sætte afskrivningerne ned. I stedet for vil man nedskrive værdien af havnens kraner, kajanlæg og bygninger. Når havnen har mindre værdier er der også mindre der skal afskrives og vupti: Mindre afskrivninger = bedre overskud i budgettet.

Det er jo ikke ulovligt. Kreativt måske og for mig ringer alarmklokkerne altid, når en virksomhed gerne vil ændre sine afskrivninger. Det er nemlig sjældent fordi man gerne vil afskrive mere/hurtigere, men fordi man vil have mindre afskrivninger = bedre resultat.

Der var bare det pudsige at Næstved Havn ikke fortalte Økonomiudvalget, hvad det var for 18,9 mio. kr. som Havnen pludselig mener, man ikke ejer. Derfor bad jeg om en oversigt over det. Det kom nogle dag senere.

Det undrer mig nemlig, at byrådet d. 10. september 2013 godkendte Havnens årsrapport for 2012. Nu, kun 2 måneder senere, kommer havnen så og siger at havnens kajanlæg/kraner/materiel er 18,9 mio. mindre værd. Er det sket på bare 2 måneder? Betyder det at det regnskab som byrådet godkendte i september var forkert?

Det andet man kan undre sig over er, at Havnen nu f.eks. mener, at kananlæg der tidligere blev afskrevet over 30 – 100 år, nu skal trækkes fra med det samme. Og, man kan undre sig over at Havnebestyrelsen ikke har sagt ja/nej til de konkrete forslag til nedskrivninger, før budgetforslaget sendes til Byrådet.

Alt dette får Havnebestyrelsen nu tid til at se på, før byrådet igen behandler budgetforslag 2014. Jeg rejser spørgsmålene i en venlig tone. Det kan godt være nogle i Havnen bliver irriterede over at skulle bruge tid på det, men ting skal være i orden og når man ønsker at værdier for 18,9 mio. pludselig forsvinder ud i den blå luft, så skal der argumenteres for det.

Ellers bliver det for kreativt og byrådet må sige nej. Havnen ejes trods alt af kommunen og det vil sige skatteyderne, så når man gør noget skal det være velbegrundet, ikke bare en fiks idé.

Bilag:

Oversigt over nedskrivninger

Havn årsrapport

Tags:

Dækningsafgift – ja eller nej? Der er flere partier som op til kommunevalg 2013 vil afskaffe dækningsafgiften på erhvervsejendomme. Jeg er ganske enig, men når det kommer til stykket, så er der kun en politiker i det nuværende byråd, som har stemt imod dækningsafgiften, nemlig undertegnede.

Vi var ganske få i byrådet, som sagde nej. En var Dorthe Lynderup og den anden var mig. Det var i øvrigt ikke populært internt, for alle andre i byrådet, derunder Venstres gruppe, synes det var OK at indføre en dækningsafgift til at betale for den østlige og sydlige omfartsvej.

Heller ikke blandt erhvervslivet, hvor det budskab der kom til byrådet nærmest var, at der var da OK.

Måske lyttede politikerne til de forkerte erhvervsfolk. Måske var modstanderne af dækningsafgiften tavse, men opbakning til at sige nej var der i hvert fald ikke fra erhvervslivet.

Nu er tonen en anden. Nu mener erhvervslivet dækningsafgiften er et problem og nogle af de politikere som dengang stemte for, mener nu denne erhvervsskat skal fjernes igen.

Forhåbentligt glemmer de det ikke igen efter valget.

“Efterforskningen overlades til bilisterne i stedet for politiet” mener forsvarsadvokaterne. Er det, hvad vi betaler politiet for? Er det hvad vi betaler domstolene for, over skatten? Se bare her:

http://politiken.dk/indland/ECE2126077/advokater-frygter-stribevis-af–fejlagtige-fartboeder/

Svaret er klart nej. I et retssamfund er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist, men når det gælder fartbøder er justitsminister Morten Bødskov nu at det er ligegyldigt, hvem der er skyldig. Man udpeger bare bilens ejer til at betale og vupti slipper politiet for besværlig efterforskning.

Er det virkelig, hvad regeringen forstår ved retssikkerhed? Og, hvad bliver næste slags forbrydelser, hvor man ikke længere vil efterforske?

Indbrud? Man udpeger automatisk husets ejer som den skyldige og tyven går fri?

Cykeltyveri: Det er man da selv ude om, så ingen grund til efterforskning?

Skatteregler: Hustruen kendes automatisk skyldig, hvis manden beskatter sin indkomst i udlandet (f.eks. Schweiz)? Nå nej, den kunne jo ramme Statsministerparret.

De tre tænkte eksempler lyde absurde, men det er det også at bare at udskrive bøder til folk, der ikke selv har overtrådt lovgivningen. Hvis regeringen gør det, så er den ikke bedre end de kriminelle bander som tvinger kontanthjælpsmodtagere til at tage ekspreslån og aflevere pengene til banden. Kontanthjælpsmodtageren kunne jo bare sige nej……

Så kom “fire-banden”: Kirsten Devantier, Flemming Jay, Charlotte Mathiesen og jeg selv på reklame ved Næstved Station.

Vi har valgt at gå sammen om en mini-kampagne indeni den store valgkamp, for at vise fælles fodslag når det gælder at Venstre i Næstved skal vinde det kommende valg.

Tags:

Se mere under “KV 13  – skoler” om, hvorfor jeg ikke mener, der skal lukkes skoler i Næstved kommune. Heller ikke efter valget.