august 2014

You are currently browsing the monthly archive for august 2014.

​Skolepolitik er en løjerlig størrelse. Som byrådsmedlem, var jeg for godt 10 år siden selv med til beslutte, at den gamle Næstved kommune brugte millioner på at udbygge landskolerne til 9. klasse. Vi var nogle, som dengang mente, at så var skolernes fremtid sikret.
Men ak, vi tog fejl. I 2010 valgte S,SF, K og R  (året efter valget i 2009) at lukke en række skoler, bl.a. Margretheskolen, som lige var blevet fuldt udbygget. De penge var så tabt.
Nu vil historien måske gentage sig for der er igen optakt til skolelukninger​.
Taktisk er det side 1 i “håndbog for borgmestre:” De hårde besparelser skal ske det første år efter byrådsvalget. Så har folk nemlig nok glemt det til næste valg.
Men, skal der lukkes skoler, skal det ske på et sagligt grundlag, ikke efter en politisk studehandel.
Man skal se på børnetallet i skolens område i en langsigtet prognose. Man kan forestille sig et boligområde, som i dag er et “sølvbryllupskvarter,” men som igen om 10 år får et stort børnetal når nye familier rykker ind. Det kunne være Karrebæk. Så vil det være dumt at have lukket skolen. Man skal også se på, hvor skolerne gør det godt som f.eks. Rønnebæk skole, der jo er uhyre populær. Der er ingen grund til at lukke en succes.
Dels, skal forældrene gives en ordentlig chance for at lave privatskoler. Det kan f.eks. gøres ved at ændringer først gennemføres pr. august 2016 og forældrene kan købe bygningerne til en privatskole.
Ligesom vi besluttede da Tybjerg skole lukkede, hvor der i dag er en velfungerende privatskole.
Set over de seneste 20-30 år er der lukket mange (mindre) skoler: Skelby, Hammer, Vallensved, Marvede, Margrehteskolen, Svenstrup – fortsæt selv listen. Den er den store udvikling, fordi folk flytter fra land til større byer. Når det kommer til stykket, kan kommunen næppe kæmpe imod det.
Men, men vi kan give forældrene chancen for at lave en privatskole som kan overleve.
Og, at det er muligt vidner både Tybjerg, Rislev fri skole og privatskolen i Hammer om.
”En ekstra lukkeuge i SFO. ​Lukkeuger i børnehaver. ​Områdeledelse i børnehaver. Lavere normering. Spare på legetøj og inventar.​ ​Lukning af fritidsklubber. ​ Måske også lukning af skoler eller skoleafdelinger.​10% besparelse på inventar.”
Det er blot nogle af de spareforslag, som byrådet ​får på børne- og skoleområdet ​. Jeg håber, at​ mange​ forældre ​bliver opmærksomme på det og giver en mening til kende. Tiden er nu – for snart skal byrådet afgøre, hvor der spares.
Spares skal der​. Fra at være en godt kørende kommune, er Næstved blevet en fattig kommune. En dyr ​kommune​sammenlægning (uden afskedigelser) er en del af årsagen. Men, pengene skal findes. Jeg håber ikke at det bliver massivt på børneområdet.
Blandt andet fordi, kommunen skal tiltrække nye ​ aktive (skattebetalende​)​ borgere. Det er ofte familier med ofte børn ​ og tilflyttere ser ​seriøst på, hvordan skoler og institutioner er. Sparer vi hårdt der, finder de et andet sted at bo.

Vær med i debatten

Gør det så noget? Vi kan vel klare os uden vækst og uden nyt legetøj ​til børnene ​i børnehaven? Ja, men så det bliver på samme måde som i udkantsDanmark. Der, hvor arbejdspladserne og skattepengene stille og roligt flytter ​ væk​, mens de sociale udgifter bliver.
Så er der heller ikke penge til at service for ældre og handicappede. Så er der heller ikke penge til ​asfalt og ordentlige veje, milj​ø. Fortsæt selv remsen.​ ​
Forskellen mellem ​at være ​vinderkommune og taberkommune er ikke antallet af Netto´er eller om der ligger en McDonalds (eller to).
Forskellen er ​om vi​  yder en god service, ikke mindst for børn og unge, der kan tiltrække borgere og få virksomhederne til satse på jobs her.
Derfor ​opfordrer jeg ​​forældre i Næstved til at være ​ mindst​ lige så aktive ​i debatten om ​ besparelser​, som folk i Karrebæksminde ​er om en ny discountbutik.

Se mere om et nej tak til områdeledelse på denne facebookgruppe

I dag d. 22. august, er der første spadestik til Hal 3 ved Næstved Hallerne. Hallen er længe ventet og jeg er ikke i tvivl om at hallen vil være en stor fordel for Næstved kommune. Der bliver plads til koncerter, messer, events og naturligvis sport.
Netop i begyndelsen af juli i år fik Næstved et godt eksempel på, hvorfor vi skal have en Hal 3 ved Næstved Hallerne: Som det eneste sted på Sjælland skal den ny hal være rammen om kampe til VM i kvindehåndbold i 2015.
Det er netop den slags arrangementer – og mange andre – som den ny hal skal tiltrække. Med en lidt klichéagtig frase, så vil Hal 3 “sætte Næstved på landkortet.”
Aktiviteter her, giver  fokus på hele Næstved kommune og er vigtigt i de kommende års kamp blandt de større provinsbyer for ikke at gå i stå.
At Dansk Håndbold Forbund udpeger Næstved som en af fire værtsbyer til VM er et kolosalt skulderklap til halbyggeriet og til Næstved kommune.

For en uges tid siden havde Kristian Gramstrup en artikel i Sjællandske, hvor han kritiserede at der ikke var klippet grene langs fodsporet.

Fodsporet - med grene

Fodsporet, set mod Næstved

Det fik mig til at tage cyklen på arbejde (mit kontor ligger ikke langt fra fodsporet). Og, ja jeg må medgive at der er nogle steder, hvor grene hænger ud over stien, f.eks. som det ses på billedet her.

Men, det gør Vej og Park i Næstved kommune noget ved nu. Mandag begyndte man nemlig at klippe grene, så cyklisterne ikke behøver frygte at få et svirp i hovedet af en nedhængende gren.

På langt den største strækning er der dog ingen problemer, men kun en god cykeltur gennem naturen. Det er mit indtryk at fodsporet bruges af mange. Både til daglig transport og til fritid.

Slagelsebanen - før den blev til fodsporet

Og, så bare til sammenligning:

Til højre er det samme sted, for et par år siden, før fodsporet blev lavet da jernbanen stadig lå der – på vej til at blive overtaget af naturen.

Mandag var Teknisk Udvalg på vandretur, i ganske frisk vejr, på Enø for at besigtige adgangen til Enø Overdrev.

På vej ud til Enø Overdrev

Stranden ud mod Enø Overdrev

Overdrevet er jo en naturoplevelse, men adgangsvejen må siges at være vanskelig. Man skal nemlig gå på stranden ud til Overdrevet, hvilket er i orden for sådan er reglerne.

Udfordringen er blot at man skal være ret godt gående – eller måske nærmere: Klatrende – for at gå langs stranden.

Hvad der kan, og eventuelt skal gøres, for at give bedre adgang, vil udvalget drøfte i løbet af efteråret. Der er jo forskellige interesser involveret. Ejerne af Overdrevet, hvor der går heste og kreaturer, ønsker ikke så mange besøgende, medens mange naturinteresserede gerne vil have lettere adgang.

Med andre ord en helt klassisk problemstilling. Hvad der er af løsninger, vil de kommende måneder vise.

Tags: