september 2014

You are currently browsing the monthly archive for september 2014.

Desværre sagde flertallet i Næstved Byråd på mødet tirsdag d. 16.9. at sige ja til områdeledelse for Næstveds børnehaver og vuggestuer trods stor modstand fra forældrene.

Jeg har stemt imod og det er der flere grunde til.

1. Principielt er jeg imod områdeledelse, fordi jeg mener at ansvar/myndighed/initiativ skal ligge lokalt på hver enkelt institution. Vi har ikke brug for et “rockwoll-lag” af dyre mellemledere mellem institutionerne og forvaltning/politikere.

2. Forudsætningen for områdeledelse holder ikke. Det virker som om man mener, at de ledere vi har i dag kun sidder på kontor med vagtplaner og excel-ark. Det er ikke rigtigt. Lederne bruger allerede i dag meget tid med børnene. Og:

3. Forudsætningen holder ikke fremadrettet. Fremover skal lederne brugere mere pædagogisk tid med børnene. Det lyder jo fint. Men, kommer det til at ske? Næppe. Dels har de ny daglige ledere fortsat et meget stort arbejdsområde, f.eks. personaleledelse, faglig udvikling, kontakt til forældre m.v. Derudover skal de fremover servicere områdelederne med info og rapporter og excelark om, hvordan det går på den enkelte institution + de (givetvis mange) møder som kommer oveni. Jeg tror ikke det holder. Der bliver flere administration og ikke mindre.

4. Økonomien. Jamen, der skal jo spares. Javist (selvom det var der ikke mange som talte om før byrådsvalget sidste år). Men, der er alternativer. Dels giver nogle af høringssvarene forslag som jeg mener man skal se seriøst på. Dels så svarer den påståede besparelse ved områdeledelse kun til ca. 0,25% ud af den prisfremskrivning som Næstved kommune foretager fra 2014 til 2015. Det er altså ret nemt at finde de 5,9 mio. kr. i besparelse. Hvis man vil.

Politisk fra forvaltningen kommer forslaget om 0mrådeledelse nu, fordi byrådet skal spare – og fordi forvaltningen hele tiden har ment, det er en god idé. Det er det måske også set fra Center for Dagtilbud, for de får færre ledere at holde styr på. Og, så har forslaget jo været oppe nogle gange de seneste 7-8 år, hvor det daværende Børneudvalg hver gang har sagt nej.  Nu prøver man så igen. Det er jo ret normalt, at embedsmændene kommer med forslag, de selv synes er gode, når der tiltræder et nyt udvalg.

Politisk taktisk kommer forslaget nu, fordi hvis der var en “Håndbog for Borgmestre” så ville der på side 1 stå at besparelser skal gennemføres det første år efter valget. Det er i år. Så håber man at de er glemt til næste valg om 3 år. Det er jo simpel taktik – og erfaringen viser at det desværre også er rigtigt, hvis ikke forældrene bestemmer sig meget viljefast for at huske det. Det kan man så håbe på.

Jeg synes ikke områdeledelse passer i en kommune, der gerne vil være bosætningskommune og tiltrække nye borgere. Skal vi “tale” Næstved op, skal vi ikke starte med at spare endnu mere på børn og unge.

Naturligvis har jeg respekt for mine byrådskollegaer, som mener områdeledelse er en god idé. Sådan er politik og vi kan anskue de samme ting fra forskellige vinkler. Men, jeg valgte at sige nej. Det blev så et lidt pudsige politisk sammentræf mellem Radikale, SF, Enhedslisten og mig selv, medens flertallet af S og V samt alle konservative og alle i Dansk Folkeparti stemte for.

Det ligger på en eller anden måde også “lige for” at stemme ja, når forvaltningen foreslår en besparelse og man får det indtryk at det betyder mindre ledelse. Hvem vil ikke gerne spare på ledelse?

Desværre tror jeg er virkeligheden bliver en anden. Mere administration, dyre ledere (som vel også skal have kontoret og sekretærer), flere excelark og mindre tid til børnene.

Det er ikke godt nok.

PS: Flere andre kommuner har forsøgt sig med områdeledelse. Forleden hørte jeg at man også har gjort det i Helsingør – og at det derfor er blevet lettere at lukke de små institutioner, fordi nu er de jo ikke selvstændige, men del af et større område. Lur mig, om ikke det også kan komme til at ske i Næstved.

Tags: