november 2014

You are currently browsing the monthly archive for november 2014.

Nu er forslaget om ny skolestruktur historie og tak for det. Udfordringerne er ikke løst og pengene mangler stadig, men nu er der i det mindste tid til at tænke nyt, også i processen.
Forløbet om strukturen var nemlig udtryk for en meget traditionel – gammeldags om man vil – måde at fremlægge forslag på.
Først en lang beregnerproces. Så en lukket politisk debat. Så måske et forslag ud i høring. Så en en officiel høringsproces. Derefter måske et resultat efter forhandlinger bag lukkede døre.
Det er ikke en moderne måde, at have dialog med brugerne på.
Med forslaget af bordet har byrådet en unik chance for tid til dialog med brugerne, hvor man inddrager i dialog, fremfor alene høring.
Når man f.eks. drøfter buskøreplaner, uden sammenligning i øvrigt, så er der ikke bare eet forslag, der pludselig lægges frem.
Der sidder en permanent følgegruppe af borgere, som udvikler og kommenterer ideerne efterhånden som processen skrider frem. Først efter møder i følgegruppen, bliver der beregnet og først derefter bliver der prioriteret politisk.
For, prioriteres og træffe politisk beslutning skal der jo altid, men det er en mere moderne måde at inddrage borgerne på. I hele processen, ikke bare til sidst.
Jeg er ikke i tvivl om at der sidder mange forældre i skolebestyrelser, som gerne vil inddrages. Der er også ledere og lærere som (med eller uden deres fagforeninger) givet gerne vil engagere sig i et løbende arbejde.
Nu har vi muligheden for at gøre det. Træk forældre og lærere ind i dialogen om Næstveds skoler – og bed dem være med at lave strategien. Ikke bare som høringspart, men som dialogpartner.

Tags: