december 2014

You are currently browsing the monthly archive for december 2014.

For tiden får jeg en del mails fra forældre, som er urolige over de ny køreplaner for busserne i Næstved kommune. Fra den 14. december træder en ny køreplan i kraft og den laver en del om på nogle ruter, dog ikke bybusserne.

Sagen er, at byrådet sidste år pålagde, at der skulle ske en besparelse på den kollektive trafik. Besparelsen blev ikke så stor som frygtet fordi nogle busruter klarer sig rigtige godt, f.eks. linie 601A som kører i Næstved til storcenteret. Den kører p.t. så godt, at der et er lille overskud på busdriften. Det er et særsyn, for normalt koster det kommunen tilskud at køre den kollektive trafik.

Samtidig med at der skal spares besluttede politikerne så, at lægge køreplanerne så de passer bedst muligt til folkeskolernes ringetider. D.v.s. at bussernes køreplan lægges så flest mulige skolelever i et skoledistrikt kan bruge bussen.

På den måde undgår kommunen nemlig også, at skulle køre skolebusruter som “lukkede ruter,” d.v.s. busruter som kun kører skoleleverne som har langt til skole. Det koster penge på skolebudgettet, så set i det perspektiv, er det praktisk hvis børnene kan køre med den almindelige bus i stedet.

Men, det har konsekvenser. Det som letter i kommunens budget og giver service til skoleeleverne, er også nogle steder en forringelse for andre. F.eks. er der nogle elever fra Fensmark, som går på Lundebakkeskolen (frit skolevalg), som ikke længere kan køre med den offentlige bus, fordi bussen ikke kører til/fra Fensmark. Det kan den nemlig ikke nå, når bussen også skal køre rundt i Lundebakkeskolens distrikt for at flest mulige elever kan køre med bussen til distriktsskolen. Ruten skal helst tage under 60 min., så det passer med ringetiderne om eftermiddagen.

Også i vestområde er der problemer, fordi en række unge ikke længere kan tage bussen fra Hyllinge til Næstved. De er så henvist til flextur, eller cykle til Slagelsevej og tage rutebilen Slagelse-Næstved, som heldigvis går to gange i timen.

En række afgange i løbet af formiddagen sløjfes også, fordi busserne kører efter skolernes ringetider og nu møder alle jo omkring kl. 8 og ikke på flere tidspunkter i løbet af dagen.

Alle de mails jeg får, samler jeg sammen, så vi i Teknisk Udvalg kan drøfte om der kan ske justeringer af køreplanen.

Det er jo et formål at betjene distriktsskolerne, men det er jo også et formål at få flest muligt passagerer i bussen samtidig med at økonomien hænger sammen.