februar 2015

You are currently browsing the monthly archive for februar 2015.

På tirsdag d. 24.2. skal byrådet beslutte om Kalbyrisvej skal genåbnes. Teknisk Udvalg anbefaler et ja og har fremlagt et forslag. Bl.a. med baggrund i mange ønsker fra lokalområdets beboere og Holme-Olstrup/Toksværd lokalråd.

TV2 Øst havde fredag d. 20.2. et indslag om genåbning af Kalbyrisvej som beskriver situationen meget godt.

Så får vi se, hvad byrådet siger. Jeg håber man siger ja og retter den fejl, som det var at lukke vejen da Østre Ringved blev anlagt.

Man savner slagkraft og holdning i dansk udenrigspolitik. Utvivlsomt er Martin Lidegaard er en begavet mand, men udenrigspolitikken sejler i dårlige sager, udygtighed og radikal relativisme.
F.eks. vil Lidegaard ikke mødes med Dalai Lama, rejsende med speciale i fredelige budskaber. For Lidegaard og regeringen lader sig skræmme af kineserne og tør ikke. Det er ganske enkelt pinligt.
Så er der problemer med kontrakten om drift på Thule Air Base. Her ser det ud til at Grønland på grund af ministeriets udygtighed mister millioner i skatteindtægter. Gad vide, hvor Grønland mener den regning skal placeres. Monstro i syd-Danmark?
Så er der Syrien, hvor man først absolut ikke vil, så måske vil, og nu gerne vil forhandle med diktatoren Assad. Den moderate opposition i Syrien må jo betragte os som vanvittige.
Så er der Qatar, et reaktionært enehersker regime, hvor underbetalte gæstearbejdere dør som fluer for at opføre fodboldstadions, men det er helt i orden at Danmark deltager i festen?
Så er der Ukraine. Medens man snakker og viser bekymrede miner, ruller de rusisske kampvogne frem.
Ganske vist er Danmark kun et lident land med lidt indflydelse, men Martin Lidegaard og regeringens radikale udenrigspolitik gør det ikke bedre.
Nej, man længes snart efter Uffe gør man.
“Gott mitt uns” var et af nazisternes slagord, som de brugte for at kaste et lag religiøs fernis over en facistisk ideologi.
At bruge Gud som retfærdiggørelse af onde handlinger sker også i vores tid, når islamisterne råber “Allahu akbar” (Gud er stor) og myrder mennesker, fordi deres Gud er blevet “krænket.”
Jeg tror såmænd nok Gud skal klare sig, men hvad med os mennesker? Håndterer vi nutidens islamiske fascisme rigtigt?
Efter terroranslaget i Paris må vore politikere vågne op til virkeligheden. Den religiøse fascisme viser sig ikke kun i langt væk i et varmt land hos Islamisk Stat, Taleban, Boko Haram eller hvad det altsammen hedder. Den er også til stede i blandt os her og nu. Hvad gør vi ved det?
Indtil videre alt for lidt. Der er udbredt berøringsangst og selvom problemet med islamisme måske er erkendt, behandles det som et intellektuelt debatemne, snarere end noget håndgribeligt som skal bekæmpes.
I mellemtiden fortsætter Imamer meget håndgribeligt med at rekruttere unge danske til hellig krig, som det sker i Grimhøj Moskeen. I mellemtiden kan den terrordømte Said Mansour undgå udvisning, Imellemtiden kan “Kaldet til Islam” og andre formørkede grupper blive ved at hverve unge danske og lære dem at hade demokratiet.
Jeg mener ikke, vi skal forbyde en moske eller en forening. Vi skal tåle en debatten. Men, vi skal ikke være naive i eget land.
Derfor kan Folketinget lave nogle få konkrete regler:
1. Folk der dømmes for terror skal udvises. 2. Folk der drager i krig for Islamisk Stat skal fratages dansk pas, offentlige ydelser og nægtes indrejse. 3.Udenlandske imamer, der taler hellig krig skal omgående have en enkeltbillet ud af lande (evt. til et religiøst diktatur efter eget valg). 4. Folk på tålt ophold skal udvises uden tøven. 5. Der skal igangsættes varige kampagner, der demaskerer den religiøse fanatisme.
For, uanset hvor meget man så måtte påkalde sig sin Gud, Allah eller Jehova, har intet menneske en gudgiven ret til at slå ihjel, eller opfordre andre til at gøre det.
Det danske samfund må vise alle de små religiøse fascister, hvadenten det er imamer, syrienskrigere eller andre, at vi vil friheden, vil vil demokratiet og vi vil ligeværd blandt mennesker.
Derfor skal Folketingets store partier sætte de juridiske spidsfindigheder til side, og lave en samlet indsats. Gør vi det ikke nu, bliver det bare meget værre senere.
Ventetiden på genåbning af Kalbyrisvej er forhåbentligt snart slut, i hvert fald hvis det står til Teknisk Udvalg.
Vi har på mødet tirsdag d. 3.2. sendt et forslag til Næstved Byråd om, at der laves et T-kryds Kalbyrisvej/Ring Øst. Det koster ca. 1 mio. kr. som vi finder indenfor udvalgets budget.
Som Gorm Nøddebo Nielsen skriver i Sjællandske d. 4.2., så har det være en lang og trang sag, siden Teknisk Udvalg  i starten af 2014 tog sagen op. Vi var indstillet på at rette den fejl som mange mener det var, at lukke Kalbyrisvej for gennemkørende biltrafik.
Først forsøgte vi med trafik på broen over Ring Øst, som den nemmeste løsning, men det sagde Politiet nej til. Så prøvede vi at forhandle med Herlufsholm Gods om en åbning af deres vej gennem skoven. Det så ud til, at der var en løsning på vej, men Herlufsholm meddelte i januar i år, at de ikke ville være med.
Teknisk Udvalg stod derefter med valget om at slås med Herlufsholm om ekspropration af deres vej, eller foreslå noget andet. Vi er endt med at foreslå T-krydset, som den bedste og holdbare løsning.
Det er jo ikke en genåbning, i den forstand at man kan køre direkte ind til Næstved by som før og der bliver ikke venstresving.
Men, men kommer ud på Ring Øst og kan så via Stenlængegårdsvej og Skyttemarksvej komme ind og ud af byen, uden at skulle køre en lang omvej. Vi håber at det løser problemet for langt de fleste som bor øst for Kalbyrisskoven.
Man kan forestille sig andre vejføringer omkring skoven, men de fleste har de tilfælles at de er dyre, en omvej, eller bare langt ude i fremtiden. Vil vigenåbningen er det T-krydset, nu eller aldrig.
Retfærdigvis skal siges at Enhedslistens Thor Temte fortsat er imodgenåbning, medens både S, V og DF i udvalget anbefaler byrådet at sige ja.
På vej til byrådet skal forslaget høres hos Politi og Lokalråd og så forventer jeg at sagen behandles i byrådet d. 24. februar. Dernæst forestår køb af et mindre areal og anlæg.
Så, hvis hvis alt klapper, så er vejen er klar i år.