marts 2015

You are currently browsing the monthly archive for marts 2015.

3,7 mio. kr. regner man med at flextur koster i Næstved kommune i 2014 og udgiften er stigende. Det har den været lige siden flextur blev indført i Næstved, som erstatning for Oplands taxa.

Den gamle Oplandstaxa-ordning blev kritiseret for at være ufleksibel. F.eks. var der kun ganske få steder man kunne køre til. Flextur derimod er jo en enkel ordning: Man bestiller 2 timer før og så kan man blive kørt fra dør til dør, derhen hvor man skal. Det er fleksibelt, men altså også ret dyrt.

Det samlede kommunale budget til kollektiv trafik er 31,9 mio. kr., så i løbet af et par år, så har flextur altså vokset sig til 10% af det samlede budget og presser som en anden gøgeunge andre ud, nemlig de busruter vi så er nødt til at spare på.

Derfor synes jeg det efterhånden er nærliggende at vælge flextur fra. Desværre er flextur ligeså ufleksibel for kommunen, som det er fleksibelt for brugerne. Kommunen kan nemlig kun sige ja eller nej til flextur. Enten vælger kommunen del fulde pakke og den fulde udgift, eller også vælger man det hele fra.

Jeg synes vi skal arbejde for at vælge flextur fra og så få en ny Op-landstaxa ordning i stedet for. En mere fleksibel ordning, men en ordning som ikke gør at man kan bruge ordningen som sin personlige taxa, men som trafik til og fra de trafikknudepunkter vi har i kommunen.

Det kan være at Movia siger nej til det, men lad os prøve at tage kampen, for at lade flextur køre videre og samtidig skære mere og mere på de ordinære busruter – det dur bare ikke.

Jeg kan godt forstå de borgere, som mener at 65 flygtningeboliger på Næstved Kaserne er mange og at boligerne bliver lidt lukket inde mellem de øvrige bygninger.

Siden Næstved kommune købte kasernen i år 2000, så har kommunen arbejdet mårettet  på at udvikle området. Kommunen har bygget ældrecenter, der er indrettet lejeboliger, der er solgt ejerlejligheder, der er småerhverv, der er sprogcenter og ikke mindst Retten i Næstved har nu ligget på kasernen i nogle år.

Der er også et stort ridecenter og kommunen bør retteligt være taknemmelig for, at vi fik solgt ridehal og staldanlæg til en person, som har gjort en stor indsats for at etablere et driftigt ridecenter. Det kunne nemt have gået anderledes, hvor vi havde haft halvtomme kasernebygninger stående.

Også derfor, skal vi passe på, at ikke at ødelægge noget for udviklingen på kasernen, heller ikke selvom det hedder midlertidige boliger. De der kender historien, ved at midlertidigt hurtigt kan betyde mange år.

Næstved kommune skal huske 225 flygtninge i år og en pavillonløsning er en god idé. Det er heller ikke dumt tænkt, at en placering tæt på sprogcenteret vil gøre transport til/fra skole meget lettere, naturligvis. Men, dermed ikke sagt at placeringen inde på kaserneområdet er godt.

Jeg mener man skal se på to ting:

Enten en placering på den store p-plads ved Skyttemarksvej. Det er tæt på kasernen, men ikke inde på selve området og det areal er i forvejen udlagt til bogliger.

Eller (og) sprede placeringen på 2 steder med ca. 30-35 boliger hvert sted. Det ene sted kunne være ved Skyttemarksvej. Det andet f.eks. i Fensmark, ved Kanalvej (p-pladsen ved den tidligere Føtex) eller et af de 2-3- andre steder som er i spil.

Det er at tage hensyn til borgernes bekymringer og udviklingen af Næstved kaserne, samtidig med at vi får god indkvartering til flygtningene.

Der skrives i disse dage en del om Næstved Hallernes byggeri og at der mangler ca. 20 mio. kr. i byggeriets budget. Mange er sure over, at der skal bruges ekstra penge på hallen, i en tid, hvor vi skal spare på mange andre områder i kommunen.

Den vrede er berettiget og den deler jeg også. Som medlem af hallens bestyrelse er jeg lige så chokeret over tallet, som mange andre.

Nogen siger, jamen har man ikke vidst, hvordan økonomien ser ud? Til det vil jeg lige fremhæve nogle fakta.

Før sommer 2014 havde hallen forhandlet med det firma, som vandt konkurrencen om byggeriet, nemlig det lokale Hansen&Andersen. Efter et meget langt og vanskeligt forhandlingsforløb, viste det sig at det firma ikke kunne lave byggeriet. Om de oprindeligt havde regnet forkert eller hvad får vi nok ikke svar på, men fakta er at firmaet trak sig.

I august skulle vi så finden et nyt byggefirma og hallerne tog kontakt til Brdr. Petersen i Nr. Alslev som har bygget i Næstved kommune med succes før, bl.a. for Herlufsholm skole og hallen ved Digtervejens skole.

På bestyrelsesmødet den 13. august fik jeg med i referatet at jeg betinger mig, at det oprindelige budget skal holde, ellers kunne man sætte projektet i stå.

Det var min opfattelse, at det var alle enige om, men sådan gik det ikke. I oktober fik bestyrelsen meldingen om, at projektet ville blive 5-6 mio. kr. dyrere. Ikke mindst på grund af skiftet af entreprenør

Min holdning var dengang, at der er ærgerligt, men nok overkommeligt, bla kunne man finde besparelser i byggeriet.

Så langt, så godt, eller i hvert fald rimeligt videre. Derfor var det lige så stort et chock for mig, som for mange andre, da hallens bestyrelse i februar 2015 fik at vide, at overskridelsen nu er ca 20 mio. kr.

Vi mangler stadig en god forklaring på, at vores rådgivere bla det ingeniørfirma der er rådgiver for Næstved Hallerne, ikke kunne se det komme i efteråret. Med al respekt for hallens bestyrelse, må man sige at vi har fagpersoner til at følge byggeriet og havde vi fået at vide i oktober 2014, at der kom en meget stor overskridelse, så kunne vi have gjort noget effektivt. Det kan vi ikke nu. Nu skal vi sørge for at få bygget færdig, så der ikke står en halvfærdig ruin, men så vi får den hal som Næstved Kommune har brug for.

Nogle mener vinhar svigtet fuldstændig som halbestyrelse. Til det vil jeg sige, at ja bestyrelsen har ansvar, men det er  vanskeligt at gøre noget, med mindre man er informeret om, at der er et problem. Men, det var der og det må vi se at få løst på byrådsmødet den 17.3.