juli 2015

You are currently browsing the monthly archive for juli 2015.

I maj lavede FSR – Danske Revisorers magasin Signatur en artikel om revisorer i politik. Kan man forene det, at være revisor og samtidig engageret i f.eks. lokalpolitik og hvilke konsekvenser har det.

Forside_Signatur_nr2_2015Det kom der en fin artikel ud af, som kan læses i Signatur.

Prisen for at være politisk aktiv

Men, har det en pris at være politisk aktiv? Det er et spørgsmål som jeg får fra tid til anden og der er jo to sider af det. Det ene er tidsforbruget. Den anden det forretningsmæssige.

Hvad tidsforbrug angår, så er det jo indlysende at lokalpolitik lægger beslag på en del tid. Hvis man samtidig forfølger en karriere som revisor, vil det være stort set umuligt at have tid til begge dele, navnlig når der også er familie med i billedet.

Tiden

I revisorbranchen er det (stadig) sådan, at hvis du er ansat revisor så forventer arbejdsgiver at du arbejder Fuld tid samt er villig til at lægge et antal overarbejdstimer i regnskabssæsonen. Det er i hvert fald mit indtryk når jeg taler med folk ansat i de store revisionshuse. Det er svært at kombinere med 10-15 timers ugentligt arbejde med politik.

Er man selvstændig, som jeg, kan det bedre gå, for jeg kan jo tage timerne på et andet tidspunkt. Men, tidsforbruget er en udfordring. Når det er sagt, så er det jo også, hvad man vælger at gøre det til og man behøver ikke rende til alle kommunale arrangementer.

Det forretningsmæssige

Det andet er det forretningsmæssige: Vil kunderne flygte, hvis revisor også er engageret i politik? Ja, revisor er endda medlem af et politisk parti som man ikke selv stemmer på. Nej, det er ikke min erfaring. Det er meget få kunder, jeg har mistet på grund af mit politiske engagement, såvidt jeg husker kun een.

Der er til gengæld nogle kunder jeg ikke har fået på grund af politik. Ikke så meget, tror jeg, fordi man er politisk uenig. Mere fordi fordi en erhvervsdrivende kan være lidt nervøs for, om vedkommende risikerer omtale, hvis jeg bliver (negativt) omtalt f.eks. i avisen. Og, det sker jo at der er negativ omtale for lokalpolitik er ikke kun en dans på rosenblade. Det er nu aldrig sket i praksis.

Generelt synes jeg at folk er gode til at holde den professionelle person og den politiske person adskilt. Hvilket jeg også skal, eller fungerer det ikke. I hvert fald ikke for mig.

Så ja, der er nok en lille pris at betale på den forretningsmæssige side, men ikke noget som bør afholde andre fra at gå ind i det politiske arbejde.

At være med til at udforme samfundet er et privillegium også selvom det kan have en lille økonomisk omkostning.

 

Når Thor Temte (EL) i Sjællandske d. 22.7. mener at Kolonihavevejen (den planlagte nye vej fra Kalbyrisvej til viadukten på Hvedevænget) er en fejlinvestering er jeg helt uenig.

Vejene i markkvarteret er meget trafikerede og at gøre udvide Skyttemarkesvej som Thor foreslår mener jeg ikke er realistisk.

I da kommer trafikken fra Ring Øst ind i byen primært af enten Kalbyrisvej/Jørgen Jensens vej og Hvedevænget, eller Kildemarksvej og Skyttemarksvej. Det er veje som stammer fra tiden da man kørte med hestevogn og er ikke forberedt på vores dages trafik.

Med Campus i centrum af Næstved, må vi forvente trafikken forøget, navnlig over en årrække. Derfor er det rettidig omhu at anlægge Kolonihavevejen nu for allerede nu er trafikken voldsom.

Trafikken i dag

Alene den trafik som kommer gennem viadukten under jernbanen udgør ca. 5.200 køretøjer i døgnet. Deraf kører ca. 2.000 af Jørgen Jensensvej og 3.200 af Hvedevænget. Til sammenligning er det ca. det samme som dagligt kører på H. C. Andersensvej (3.400 køretøjer i døgnet) og enhver kan se at der er en verden til forskel på trafiksikkerhed og fremkommelighed de to steder.

Kolonihavevejen vil blive Markkvarterets H. C. Andersensvej, uden indkørsler til boliger og uden parkerede biler. Det vil gøre trafikken mere sikker, aflaste de øvrige veje i boligområdet og klare fremtidens trafik.

Skal Skyttemarksvej udvides i stedet?

Alternativet som Thor foreslår er en udvidelse af Skyttemarksvej. Det er et interessant forslag, men tror jeg svært at gennemføre. Der kører i dag ca. 2.000 biler på den indre del af Skyttemarksvej og ca. 4.000 på den ydre del mod Ring Øst.

Skyttemarksvej er også en smal vej, med mange indkørsler til private boliger og mange huse ligger tæt på vejen.

At gøre Skyttemarksvej klar til mere trafik, vil derfor kræve en udvidelse og ekspropriation af huse langs vejen. Det er både dyrt og vanskeligt – og vil næppe vække begejstring blandt beboerne på Skyttemarksvej.

Den sidste mulighed er mere trafik på Kildemarksvej, men her kører allerede ca. 2.600 biler i døgnet på og Kildemarksvej er tilmed en skolevej. Mere trafik den vej er derfor ikke en god idé.

Der er brug for en god direkte forbindelse ind til byen og der er brug for aflastning af de smalle boligveje i Markkvarteret.

Begge dele kan Kolonihavevejen levere og derfor har Teknisk Udvalg indstillet, at den anlægges i 2016 og 2017.

 

Fakta om:

Kolonihavevejen

Byrådsmedlem Thor Temte

Trafiktællinger i Næstved kommune