august 2015

You are currently browsing the monthly archive for august 2015.

Stine Bosse, Zenia Stampe og en hær af eksperter kritiserer regeringens asylpolitik for snart sagt alt:
Så er det ydelserne, som er for lave. Så er gebyret til danskundervisning for højt. Så er det Støjbergs annoncer. Så er antallet af flygtninge for lavt. Så er det menneskesynet, som nærmest er ondt. Og man kan blive ved.
Udskamningen er i fuld gang, men hverken danskerne eller Inger Stjøberg noget at skamme sig over. Tværtom kan danskerne være stolte.
Vi tilbyder flygtninge husly, fred og sikkerhed – det må vel være flygtningens førsteprioritet? Vi tilbyder danskundervisning og hjælp til integration (hvad tilrejsende østeuropæere ikke får). Vi giver endda kontante penge til flygtningene. Vi åbner arbejdsmarkedet for flygtningene.
Det er da førsteklasses modtagelse.
At samfundet til gengæld kræver at flygtninge lærer dansk og tilskynder til at få job er helt i orden. Vi skal ikke skabe ny bistandsklienter af flygtninge, ved bare at gøre dem passive modtagere af offentlige penge.
Den bedrevidende snakkende klasse omkring Zenia Stampe og Stine Bosse, bør pakke deres pinlige forsøg på udskamning væk. Danmark har intet at skamme sig over.
Tværtom bude de mange eksperter regne på, om ikke man kunne hjælpe mange flere i nærområdet, fremfor indenfor Danmarks grænser.
Og på, hvordan vi hjælper de FN flygtninge fra andre steder i verden, som ikke har 4. – 6.000 euro til en menneskesmugler, for at komme til Danmark.
Med det forslag til skolestruktur, er der lagt op til “gør det selv”politik for forældrene, eller man burde måske sige: “luk selv skolen” politik.
Byrådet vil ikke lukke skoler. Det har borgmesteren lovet. Man kan gisne om grunde. Måske fordi flere byrådsmedlemmer hver i sær, føler stærkt for den lokale skole. Det er jo naturligt nok. Måske fordi der kun er godt 2 år til næste byrådsvalg.
På den anden side, vil man heller ikke rigtigt give skolerne flere penge. Selvom det kun er ca. 7 mio. kr. det drejer sig om – i realiteten et forsvindende lille beløb i det store kommunale budget.
Konsekvensen af dette vankelmod har forvaltningen så taget, ved at lave et forslag om områdeledelse. 17 skoler skal nu ind i 6 distrikter med fælles ledelse, fælles økonomi og fælles skoledistrikt.
Det lyder uskyldigt, ja nærmest praktisk, for så kan man spare penge på ledelse og hvem vil ikke gerne det.
I virkeligheden er forslaget en ulv forklædt som får. Min forudsigelse er, at på sigt vil de små skoler vil lide og gå mod en stille lukning.
Når Hyllinge, Karrebæk, Grønbro, Fuglebjerg og Ll. Næstved lægges sammen, hvilke skoler vil så vinde ved det? De små skoler – eller vil forældrene måske tage børnene med på den store skole, når man nu alligevel kører på arbejde i Næstved?
Og, gad vist om forældre på skolen i Holme Olstrup i længden vil bruge denne skole,  når barnet alligevel skal på Kalbyris senere? Eller mon den fælles ledelse på Sydby, Sjølund, Skt. Jørgen og Rønnebæk i længden vil finde penge til den lille Rønnebæk skole? Man tvivler.
Den usagte forventning i forslaget er, at forældrene stille og roligt vil sive fra de små skoler, så klasserne bliver mindre og uøkonomiske. Derefter vil den ny områdebestyrelse foreslå de små skoler lukket. Til sidst kan den ansvarlige udvalgsformand hændervridende forklare, at det er jo forældrene som har foreslået den lille skole lukket.
Nu kommer forslaget sikkert i høring og vi må se, hvad forældrene siger.
Men, byrådet kan stadig vælge flere løsninger:
Enten at give skolerne flere penge. Når alt kommer til at, er det 7 mio. kr. man vil spare jo mindre end det, som byrådet f.eks. vil afsætte til “råderumspulje” i næste års budget.
Man kunne også lukke nogle matrikler. F.eks. det forslag som forvaltningen stillede sidste år i august at lukke Holme Olstrup og afdelingen på Parkvej.
Eller, man kan naturligvis vælge “gør det selv” løsningen med områdeledelse, hvor min forudsigelse er, at i længden vil de små skoler vil lide, de store vinde og landområderne tabe.

 

Tags: ,

Det er indlysende en god idé fra DF og V, at statslige styrelser fordeles over hele landet, i stedet for koncentreres i København. Danmark er mere end København.
Fagforeningerne, bl.a. DJØF, argumenterer imod, men argumenterne er svage og arrogante.
Enten mener fagforeningerne at medarbejdernes jobs flyttes “for langt,” væk fra deres bopæl i hovedstadsområdet.
Til det hykleri vil mange på Sydsjælland sige at her er vi vant til 3-4 timers daglig rejsetid for at passe arbejdet – i København.
Eller også mener DJØF at der “ikke er nok” akademikere der, hvor man flytter arbejdspladserne hen hen. Jamen, naturligvis, netop derfor skal statslige job flyttes ud fra sammenklumpningen af DJØF´ere i hovedstaden, så også folk med høje udannelser har chance for et job i provinsen.
De seneste år har et bredt flertal i Folketinget centraliseret mange offentlige funktioner. Domstole og politikredse samles. Kommunerne gjort større. Sygehuse lukkes o.s.v.
At V og DF nu vil lægge nogle statsjobs i provinsen ruller ikke den centralisering tilbage, men det vil trods alt styrke provinsen lidt.
Frem for alt vil det vise at Staten ikke kun tænker København (og Århus), men at hele Danmark skal være et sammenhængende samfund. Ikke kun et vedhæng til metropolen.
Og, så er såvel bolig- som leveomkostninger jo billigere i provinsen. Både for Staten og de ansatte.
Det kan kun ende som en win-win situation.