november 2015

You are currently browsing the monthly archive for november 2015.

Skal der lukkes skoler?
“Stor ståhej for ingenting” kaldte Shakespeare engang et teaterstykke, og lidt på samme måde er det med skolestrukturforslaget i Næstved.
Der laves enorme skoledistrikter, fjern ledelse og en masse elever skal flytte plads for – ja – for hvad: En besparelse på maksimalt 11 mio. kr. Det er kun halvdelen af besparelse ved sidste strukturændring og problemet er jo ikke løst.
Problemet er jo nemlig ikke struktur, men for meget plads. Altså for mange m2 i forhold til børnetallet. Og, det er det stadig efter strukturen ændres. Det ved alle jo godt, så derfor forventer alle også at der skal lukkes skoler indenfor 2-3 år.
Det er politisk strudsepolitik: Alle ved det – ingen tør gøre noget.


Jeg kunne ønske mig at politikerne gjorde det unævnelige: Lukkede 2-3 skoler. Det vil give en varig besparelse. Samtidig er der overskud på kontoen for skolekørsel og så er økonomien dækket ind.


Hvilke skoler skal så lukkes? Det tør han sikkert ikke sige, tænker læseren.
Jo, jeg tør godt komme med et forslag:


Holme-Olstrup som ligger tæt på Holmegårdsskolen i Fensmark bør lukkes.
Uglebro (Sydbyskolens afdeling på Nygårdsvej), som vil være velegnet til flygtningeboliger – bygningen er i sin tid bygget, så den kunne laves om til boliger.


Karrebæk skole: Der er ved at starte en privatskole og lad os dog så tage konsekvensen: Der er næppe plads til både en privatskole og en folkeskole: Lad privatskolen overtage bygningerne og giv dem en god start, i stedet for at begge parter skal kæmpe med små klassestørrelser.


Alt dette kan ske pr. august 2017 (Nygårdsvej dog så hurtigt som muligt).


D.v.s. lukningerne kommer ikke som en tyv om natten, men roligt og velovervejet. Forældrene både i Holme Olstrup og Karrebæk skal have tilbud om at overtage skolebygningerne til privatskole, hvis de vil det. Ligesom kommunen gjorde med Tybjerg skole.
Så har byrådet vist ansvar og kan samtidig aflyse de store skoledistrikter og områdeledelsen og lade overbygningerne blive, hvor de er.
Økonomien er på plads. Med 8 mio. kr. sparet på skolebuskørsel og en besparelse på 4-5 mio. kr. ved at lukke, så er pengene hjemme.
Hvis skolerne selv vil lægge overbygninger sammen, som man har gjort mellem Korskilde og Fladsåskolen er det fint, men det bør komme fra skolerne og ikke som diktat.
Og, Skt. Jørgens skole skal ikke splittes op.


Nu er der sikkert nogle som vil sige, at et forslag om at lukke skoler er forligsbrud og meget andet – jeg vil sige at det er at tage det ansvar, som byrådet ikke tager i det store strukturforslag.


Hvis altså byrådet ikke bare bevilger de penge der er brug for til et skolevæsen, som i forvejen ikke kører på noget særligt højt økonomisk blus.

Til nogen overraskelse, besluttede forsyningen i Næstved, NK forsyning A/S, i oktober, at uddele 60 mio. kr. af selskabets formue. Første sted byrådet kunne læse om det, var i det lokale dagblad.

Mindre blev overraskelsen ikke, da det viser sig at NK Forsyning A/S, ikke kun deler ud til energiprojekter, men også tilskud til Arena Næstved 4 mio. kr., selvejende haller 2,5 mio. kr. og sandelig også til lys på det kommunalt ejede stadion med 1 mio. kr.

Sagen giver anledning flere spørgsmål:

Kan forsyningens penge bruges på sponsorater, som reelt ikke giver forsyningen værdi?

Bør ekstra formue så ikke retur i kommunekassen pr. automatik?

Hvorfor får byrådet intet at vide før bagefter?

Den lukkede klub

Svaret er: Fordi forsyningen er en lukket klub. Ikke af eget valg, men tvunget af Folketinget. I følge selskabsloven § 115, er bestyrelsen nemlig forpligtet til dels at varetage selskabets (ikke borgernes) interesser. Desuden der tavshedspligt jf. § 133, så reelt kan bestyrelsesmedlemmerne ikke tale med deres kollegaer i byrådet, uden at overtræde tavshedspligten.

Det er da en fejlkonstruktion der vil noget, i kommunal verden, hvor gennemskuelighed og åbenhed er hovedreglen, ikke undtagelsen.

Som byrådsmedlem er man i Næstved i den absurde situation, at forsyningen sidder på 60 mio. kr., som kan drysses ud hist og pist – men vi der sidder i byrådet, må intet få at vide om processen og ikke bliver hørt.

Bagtæppet gør det endnu mere absurd: Byrådet skal spare 1% årligt på driften og vi skal prioritere benhårdt. Samtidig sidder altså et kommunalt ejet aktieselskab og deler penge ud bag lukkede døre. Penge der jo egentligt tilhører ejeren = forbrugerne = ultimativt kommunen.

Jeg klandrer ikke de af mine kollegaer, som sidder i den lokale forsynings bestyrelse. De har deres job og deres vilkår at gøre det under.

Men, jeg klandrer den selskabsform, som Folketinget har tvunget ned over kommunerne. A/S-formen er pr. definition lukket og det er OK når vi har med en regulær erhvervsvirksomhed at gøre, som kun har eet mål: At tjene penge.

Men når kommunen er ejer, må man forvente samme åbenhed, som der findes i resten af den offentlige forvaltning så man undgår absurditeter. Alt andet er fundamentalt en fejlkonstruktion, som må repareres af Folketinget.

Af Sjællandske fremgår, at NKforsynings bestyrelse gerne vil give Arena Næstved et 4 millioner kr. stort sponsorat. Samt drysse lidt penge (2,5 mio. kr.) ud over de selvejende haller i øvrigt, så det ikke ser ud som om at “Næstved får det hele.” Endelig vil NK forsyning give 1 mio. kr. til lys på det kommunalt ejede stadion.
Selvom jeg som medlem af Næstved Hallernes bestyrelse, burde sige “ja tak,” er mit råd til NKforsyning og Byrådet at lade være.
Pengene som ligger i forsyningen, er skatteydernes penge. Det er ikke den offentlige forsynings opgave, at agere julemand til formål som man tilfældigvis synes er gode lige nu.
Hvis der endelig skal deles ud, er det ikke NKforsynings bestyrelse, men Byrådet på vegne af alle skatteydere, som må afgøre det.
Og, man kan lige så godt tale for at folkeskolen skal have del i pengene. Eller reparere vores veje. Eller sikre bedre bredbånd i landområderne. Det ville være mere relevante formål end støtte til hallen under dække af, at NKforsyning får en illusorisk reklameværdi.
Ja, Arena Næstved har en vanskelig økonomi, men det er ikke elforbrugerne i NKforsyning som skal løse den opgave.
Ja, vist skal der betales skat, hvis pengene skal retur i kommunekassen, nemlig 40%. Men, betale skat skal vi altså allesammen, hvis man får aktieudbytte, så det virker besynderligt hvis man her bruger et sponsorat som argument for at undgå skatten.

Ikke ulovligt at sætte elprisen ned

Efter sagen er behandlet på byrådsmødet, står det klart, at NK forsyning godt kan nedsætte eltariffen med pengene. Det oplyste formand John Lauritzen og tak for den oplysning, for mange politikere har troet at det måtte man ikke – men det er står efter d. 10/11 klart, at det må man godt. At man så vælger ikke at gøre det, er jo et politisk valg i bestyrelsen.