december 2015

You are currently browsing the monthly archive for december 2015.

Den største udfordring omkring skolestruktur er, at der er for mange m2 i forhold til elevtallet, men det løser det nuværende strukturforslag ikke.

Til gengæld rykkes rundt på hundredevis af elever, overbygninger flyttes mod forældrenes vilje og besparelsen ved områdeledelse er ret minimal.

Derfor har vi et andet forslag.

Søren Dysted udtaler, at han helst vil lukke skoler. Vi tager ham gerne på ordet og foreslår, at man tager kontant fat.

Når for mange m2 er problemet, så lad os løse det. Vi foreslår konkret at lukke 3 skoler: Karrebæk, Holme-Olstrup og Sydbyskolens afdeling på Nyrådsvej (tidl. Uglebroskolen).

  1. Karrebæk lukkes grundet vigende børnetal – og der er en privatskole på vej i området.
  2. Holme-Olstrup lukkes og eleverne kan vælge enten Toksværd eller Holmegårdsskolen i Fensmark.
  3. Nygårdsvej lukkes og omdannes til flygtningeboliger, som Næstved får hårdt brug for.

På den måde spares udgifter til bygningsdrift og ledelse og vi sparer køb af flygtningeboliger.

Lukning af Karrebæk og Holme-Olstrup skal ske pr. juli 2017 så processen bliver ordentlig.

Desuden foreslår vi at skoledistrikterne og overbygningerne bliver hvor de er i dag.

Skal der ændres i distrikter og overbygninger, skal det være op til skolebestyrelserne på naboskoler at beslutte over de kommende år.  Vi opfordrer også skolerne til at samarbejde om valgfag og lærerkræfter, så flere skoler kan gå sammen om at tilbyde valgfag.

Ved vores forslag mener vi at der bliver lyttet til de mange høringssvar fra skoler og forældre, samtidig med at der skabes en løsning som permanent sparer kvadratmeter og udgifter til bygningsdrift.

Vi har sendt forslaget til Økonomiudvalgets møde mandag d. 7/12 og håber, at få en reel drøftelse af alternativer i stedet for et topstyret strukturforslag som synes at mangle opbakning uden for Næstved Byråds Børn- og Skoleudvalg.

Vil man ikke det, håber vi i det mindste at det nuværende strukturforslag droppes og man i gangsætter en langsigtet proces i samarbejde med skolebestyrelserne.

Se det samlede forslag her:

Forslag Langsigtet løsning

 

Søren Revsbæk

Cathrine Riegels Gudbergsen

Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Byrådsmedlemmer for Venstre i Næstved

Når Sjællandske skriver at et stort flertal bag skoleforlig, er det sikkert rigtigt, men vi er stadig nogle som er kritiske og ikke støtter skolestrukturen. Det er kendt, at jeg har foreslået man lukker skoler i stedet. Helt enkelt fordi problemet er, at der er for mange m2 og det løser de store distrikter jo ikke.

Det må være på sin plads at skrive lidt om forløbet op til BSUs indstilling om områdeledelse og flytning af overbygninger.
Det er ingen hemmelighed, at vi har drøftet skoler indgående i Venstres gruppe. Vi har – som nok de fleste partier – ikke været enige internt og det er jo ærgerligt, men ingen skam. Sådan er politik.

Vi har dog i enighed to omgange foreslået Socialdemokraterne at få et bedt forlig, som trods alt tog hensyn til en del af høringssvarene.

Det første forsøg var: At lukke 2-3 skoler (det er tidligere omtalt hvilke) samt evt. samle andre skoler i et mindre antal distrikter. Som jeg har forstået det, blev det blankt afvist af Socialdemokrater og Konservative med det samme.

Det andet forsøg var: At acceptere 8 (ikke 6) store distrikter. Men, til gengæld
1. Bevare Sct. Jørgens skole selvstændigt som vi kender den med 0 – 9 klasse,
2. Bevare Rønnebæk skole selvstændigt og
3: Give skolebestyrelserne magten til at bestemme, på hvilken skoleafdeling overbygningen skal være. En enig skolebestyrelse vel at mærke, så et flertal f.eks. ikke kunne flytte 7-9 klassetrin fra f.eks. Herlufmagle, hvis blot en var imod.

Det blev også afvist

I stedet henter Socialdemokraterne flertallet hos Konservative og måske Dansk Folkeparti.

Jeg har stor respekt for, de byrådsmedlemmer som mener den ny ordning er god og vil give bedre skoler. Højere faglighed er jo vores alles mål. Omvendt er jeg sikker på, at de har respekt for, at det mener jeg ikke den ny struktur vil, med opbrud (igen), flytninger og længere skoleveje.

Der står byrådet så nu. Hvad kan ændre den situation? Saglige indspark fra forældre og skolebestyrelser, har ikke gjort det store indtryk.

Måske er det kun stemmerne til næste valg, som kan rykke Socialdemokraterne og det er jo primært byrådets største parti, som skal rykkes, hvis noget skal ændres.
Lektien fra skolelukningerne i 2010 var, at det interesserede ikke vælgerne ved det følgende kommunevalg som kom i 2013, for bl.a. S og K, som lukkede skoler gik frem ved valget. Så det satser man sikkert også på denne gang.

I 2015 er det måske anderledes, fordi alle skoler kommer til at mærke det.

Denne gang er der 2 år til kommunevalget og allerede nu kan man jo skrive datoen 21. november 2017 ind i den elektroniske kalender så den kommer frem med: ”Husk skolestrukturen” på valgdagen – og så lige gøre sit valgte byrådsmedlem opmærksom på det allerede nu, hvis du er uenig i skoleforslaget.