Næstved skal (også) leve af bosætning

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Det jo til evig diskussion. Jeg tror en stor del af svaret er bosætning og derfor service i form af skoler, daginstitutioner m.v. være i orden.

Jeg kan huske engang, hvor et kendt konsulenthus lavede en rapport for Næstved kommune. Svaret heri var, at vi skulle leve af turisme i fremtiden. Det er nu 20 år siden, og uden at forklejne turisme så er det stadig andre ting som bærer igennem økonomisk og jobmæssigt.

I korte træk lever vi i Næstved kommune af: Handel, mange små/mellemstore håndværkerfirmaer, servicefag – og bosætning. Simpelthen det, at folk bor i Næstved kommune og pendler til arbejde, navnlig i hovedstaden.

Bosætning er et nøgleord i fremtiden. Bosætning er mindst lige så vigtigt som erhvervsservice.

37 minutter til København H.

Der er dagligt ca. 9.000 rejsende på Næstved banegård og selvom nogle jo er turister eller skal på familiebesøg, er hovedparten gode Næstvedborgere som pendler til København, men som bor og betaler skat her. Jeg bor selv sammen med en pendler og har stor respekt for, at man står tidligt op, kører hele vejen med toget for at passe sit arbejde.

Om få år, bliver rejsetiden sat ned til 37 minutter mellem Næstved og København H.

Det skal vi udnytte til at få flere “københavnere” til at flytte til Næstved – og nogle af de som er fraflyttet Næstved, til at flytte tilbage igen.

Næstved vokser

Ja, Næstved kommunes indbyggertal vokser i disse år. Det er som udganspunkt godt, men desværre viser statistik at ca. 56% af de som flytter til, ikke bidrager til kommunekassen. Ja, en stor del trækker penge op af kommunekassen i form af f.eks. kontanthjælp.

Det er, hvad det er, men det er ikke godt når vi ser på fremtiden. Skal vi have råd til god kommunal service i årene fremover, er det stærke skatteydere vi skal tiltrække. D.v.s. en familie med mor og far (som begge har et job) og børn. Eller, pensionister med en god indkomst.

Hvordan tiltrækker vi nye skattestræke borgere?

Jeg tror svaret er flerdelt.

For det første skal vi have en ordentlig skolepolitik. Rigtig mange potentielle borgere spørger på facebook: Har vi gode skoler i Næstved? Ofte er det svar de får: Nej – og politikerne lytter ikke til os forældre. Den går ikke.  Derfor skal vi have det faglige niveau op – og byrådet skal lytte til forældrene, f.eks. gentænke på hvilke skoler overbygningerne skal ligge! I december 2015 flyttede man uden at tage hensyn til forældrenes modstand overbygningerne. Det mener jeg, vi skal se på igen.

For det andet skal vi have nye lækre bomuligheder. Det betyder udstykninger, tæt på skov og sø, men også fortætning i Næstved by. D.v.s. bygge i højden, fordi mange gerne vil bo i byen.

For det tredie skal infrastrukturen være i orden. Ingen gider flyttet til et kvarter, hvor vejene er hullede. Der skal være orden i de basale ting.

Og, for det fjerde: Vi skal tage godt imod de ny borgere. Vi skal planlægge modtagelsen. Det er ikke nok med et håndtryk af borgmesteren. Vi skal invitere de ny borgere ind i vores foreningsliv, vores kulturliv for – hånden på hjertet – så kan vi som Næstvedborgere og lokalpatrioter, nok være lidt os selv nok og skal se de fremmede lidt an.

Derfor skal vi planlægge at modtage de ny borgere godt og venligt.

Og, så skal der naturligvis være masser af kulturarrangementer m.v., men det er jo ikke noget kommunen skal stå for alene.

Kort sagt: I god tid før rejsetiden Næstved-København kommer ned på 37 minutter, skal vi være klar til at invitere nye borgere til at bo i Næstved – og borgere der bidrager økonomisk til skatten, ikke det modsatte.

 

 1. Tak for dit indlæg, det er fint at du som politiker, og uden for avisernes forsider, tager det byggede miljø i Næstved op som emne. Det er rettidig omhu og det har vi brug for.
  Jeg er stort set enig i dine betragtninger om bosætning i Næstved. Jeg vil derfor gerne diskutere hvordan vi bedre sikrer kvaliteten i det byggede miljø i Næstved Kommune. Det er jo ingen hemmelighed at Næstved ikke har været heldig med størstedelen af det der er opført siden 1960érne.
  Måske er der et vendepunkt undervejs med etablering af Bymidtestrategien og Campus – udfaldet af disse sager kan ikke vurderes endnu – arkitektonisk og bymæssig kvalitet kommer ikke naturligt som regn fra oven – det kommer gennem en lang bevidst indsats hvor vilje, enighed, gennemsigtighed og vedholdenhed er hovedingredienserne. Bæredygtighed er også at satse på velgennemtænkte, robuste og smukke byggerier og bykvarterer. Hvis det , som nu, i vid udstrækning foregår vilkårligt vil mange investeringer stå tilbage som en cykel med et fladt dæk. Næstved har mange synder der skal rettes op – måske er punkt 0 lige nu.
  Det er selvfølgelig svært at give en klar opskrift på hvordan man sikrer arkitektonisk kvalitet. Men focus bør ligge på diskussioner om strategiske mål hvor nysgerrighed, langsigtethed og åbenhed er nøgleordene. Vi har haft nok af byggede panikløsninger – ja vi er nærmest Danmarksmestre i disciplinen. Se bare på Kvickly på Kvægtorvet, Kobberhjørnet og Næstved Arena. Alle fejlskud der burde være reguleret af byrådet – men her har man jo sat ræven til at vogte gæs.
  Jeg tror at vi skal opstille nogle værktøjer der, gennem en bred diskussion, kan opstille mål for arkitektonisk og bymæssig kvalitet i Næstved. Vi har råmaterialet og forudsætningerne i Næstved, men forvaltningen af dem skal være betydeligt mere indsigtsfuldt. Mere gennemsigtighed er en nødvendighed og eksempelvis hjælpes på vej med følgende tiltag:
  1. Udvikling af en arkitekturpolitik som kan danne grundlag for en elementær diskussion om værdier i det byggede miljø i Næstved.
  2. Opstilling af et arkitektonisk advisory board som kan inspirere, hviske politikerne gode råd i ørerne og evaluere det byggede miljø.
  3. Etablering af en digital 3D model af Næstveds Bymidte som det skulle være obligatorisk at anvende ved arbejder i bymidten.
  4. Permanent byplanudstiling i en af byens nedlagte butikker.
  5. Arkitektkonkurrence(r) med temaet boliger og erhverv i bymidten.

Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *